Ako zvrátiť kúzlo, ktoré už nechceme

Niekedy potrebujeme kúzlo zvrátiť. Najčastejšie, keď sme neuvážili všetky jeho dopady, alebo keď sme natrafili na schopného protivníka, ktorý využíva psychickú linku proti nám.

Ak odstrániš zvyšky po kúzle (sviečky, popol, …), je kúzlo nezvrátiteľné. Na zvrátenie kúzla potrebuješ uchovať zvyšky, ale zakopať ich na krížnej ceste (alebo jej náhražke), aby sa odstránila obojsmernosť psychickej linky. Pri zvrátení kúzla nestačí jednoducho opačný sled pôvodného postupu, ale treba aj: Čítať ďalej

Reč pospiatku (reverse speech)

Dnes som narazila na článok Davida Johna Oatesa (ReverseSpeech.com) “Reverse Speech and the Soul”, teda Reč pospiatku a duša. Niečo o správach pospiatku som už poznala zo 70. rokov, ale týkalo sa to výlučne hudby a správ v nej, ktoré sa objavili, keď ste ju prehrávali pospiatku. Vtedy som správy pospiatku považovala za úmyselné. Ale Oates má na to celkom iný pohľad:

Ak sa ľudská reč nahráva a potom sa prehrá pospiatku, približne každých 30 sekúnd sa v spleti zvukov ozvú veľmi jasné správy. Tieto správy komunikujú informácie z mnohých rovín našej psyché.

Na povrchnej rovine prezrádzajú vedomé myšlienky v čase hovorenia. Ak napríklad niekto pri bežnej reči klame, prehrávanie pospiatku môže odhaliť pravdu. Ak daná osoba cielene vynecháva niektoré informácie, vypočujete si ich z prehrávania reči pospiatku. Čítaj zvyšok

Zvuky, ktoré majú vplyv na naše orgány

Tu je tabuľka zvukov a orgány, ktoré stimulujú (podľa L. E. Keyesovej):

Zvuk

Stimuluje:

a, á

horné pľúcne laloky

hlboké o

spodnú časť pľúc

Omm

srdce

ú

pohlavné žľazy/orgány

krátke e

hrdlo, štítnu (thyroid) a prištítnu (parathyroid) žľazu

í

epifýzu, hypofýzu a hlavu vo všeobecnosti

ráhm (vychádzajúce zo solárneho plexu)

pocit autority a moci

íi-hé-áh (nenásilné ako vzdych)

relaxuje

A ešte jeden tip, ako robiť toning: Postav sa vzpriamene, zdvihni ruky nad hlavu a potom ich nechaj znova klesnúť, ale za telo, nie pred telo – takto budeš stáť veľmi vzpriamene, a napriek tomu uvoľnene.

Ako Keyesová liečila migrénu

Keyesovej raz volal chlapík, ktorý mal veľké problémy s migrénou – posledná trvala 5 dní a bol bez seba od bolesti. Keyesová to s ním skúsila toningom cez telefón. Musela postupovať veľmi opatrne, pretože pri migrénach, keď sa netrafí ten správny tón, tak sa migréna ešte zhorší. Skúsila to teda radšej s vizualizáciou.

Povedala chlapíkovi, aby si spomenul na vrodený pocit bezmocnosti, keď z tela ubúda krv. Nech si predstaví, že je fľaška obrátená naopak, hrdlom nadol, a zazátkovaná niekde v oblasti nôh. Povedala mu, nech siahne nadol a vytiahne imaginárny štupeľ z fľaše a nech cíti, ako krv začína unikať spodom – musí to cítiť. A musí cítiť, aký je bezmocný a nedokáže ju zastaviť. A nech cíti, ako s krvou uniká aj bolesť – steká z hlavy a ide von, von cez nohy. (Vraj pomáha, keď sa pozornosť presunie na opačný koniec tela.)

Potom mal spomaliť dýchanie a vzdychnúť pri každom výdychu, nechať napätie odtekať pomaly cez nohy, uvoľniť sa, vzdychnúť, uvoľniť sa, vzdychnúť… Zastonať.

Potom ho podporovala v stonaní, aby sa prehĺbilo, a stonala spolu s ním. Potom zvukom “masírovala” jeho energetické pole a keď už vzdychal dostatočne, povedala mu, aby zdvihol hlas nad úroveň bolesti.

V tom čase cítil, že bolesť trošku zoslabla. Povedala mu, aby sa nevydesil, keď sa začne vracať, ale aby znova začal vzdychať. (Strach z migrény vyvoláva v organizme napätie, ktoré migrénu spúšťa.)

Sebaliečenie po toningu

Vybraté z Laurel Elizabeth Keyesovej:

  1. Po počiatočnom raňajšom toningu seď pohodlne, s chrbátom narovnaným, hlavou vztýčenou. Zavri oči a vnútorne sleduj, ako sa ti dych spomaľuje, na približne 4 nadýchnutia za minútu.
  2. Vizualizuje čisté biele svetlo, asi ako slnko na snehu, ktoré do tela vstupuje vrcholom hlavy. Cíť, ako schádza po chrbtici nadol a šíri sa cez všetky nervy do tvojho tela. Vdýchni toto svetlo.
  3. S každým nadýchnutím svetla si predstavuje, ako sa zhora šíri nadol chrbticou a do všetkých nervov v tele. Precíť, ako sa tvoje telo napĺňa svetlom.
  4. S každým vydýchnutím si predstavuj, ako sa svetlo mení na studené fialové očistné svetlo, ktoré tečie nahor telom a okolo tela a odstraňuje všetky problémy či prekážky. Vizualizácia je dôležitá, pretože podvedomie potrebuje vidieť obrazy. Čítať ďalej

Použitie toningu pre liečenie iných

Toto je vybrané z Laurel Elizabeth Keyesovej. Ja sama s tým nemám skúsenosti, ani s liečením seba, ani s liečením iných. Jediné, čo mám odskúšané, je rozvibrovanie kovových predmetov (u rastlín som zatiaľ pohorela):

Keyesová: “Mnohokrát na verejných seminároch som požiadala niekoho z publika, kto mal nejakú bolesť, aby vyšiel na pódium a dovolil mi na ňom demonštrovať techniku. Ako stojím tvárou v tvár danej osobe, so zavretými očami a sústredená na pocit zvuku, začínam toning veľmi pomaly a veľmi hlbokým (alebo tichým; “low” v origináli) hlasom a skenujem pritom zvukom telo. Keď sa mi ozve postihnutá oblasť, viem to – podľa lepkavého, hustého pocitu. Spýtam sa pacienta, či by preňho bol zvuk lepší trochu vyšší alebo nižší: “Je to pocit, že vás vnútri niečo svrbí a zvuk sa snaží to poškrabkať.” To pomôže pacientovi skoncentrovať sa na zasiahnutú oblasť. Potom rytmicky pulzujem daný zvuk, až kým moje telo nevzdychne. Nato prejdem do vysokého tónu s pocitom, že vybudzujem jeho vlastný vnútorný zdroj energie a nechám zvuk prejsť celým telom až nadol, možno dvakrát, možno trikrát.”

Ako robiť toning?

  1. Stoj vzpriamene, nohy od seba asi na šírku ramien. Obe paže zdvihni nad hlavu a nechaj ich padnúť späť, pričom ramená sa uvoľnene pohybujú, akoby boli voľne zavesené na chrbtici.
  2. Zatvor oči. Pozri sa do svojho vnútra a začni cítiť.
  3. Uvoľni sa v panve, aby hladko kĺzala z boka nabok. Trochu ju vysuň dopredu – tým predídeš tomu, že sa automaticky schúliš a zhrbíš. Nechaj telo zľahka sa pohupovať zboka na bok, ako kvet na stopke vo vánku. Pre telo je neprirodzené strnulé držanie; pri pohybe mapuj pocity vovnútri, dych, tlkot srdca, pulzovanie krvi. Čítať ďalej

Toning – čo to je a načo to je?

Toning je prírodná metóda ozdravovania/liečenia, ktorá sa zakladá na používaní hlasu. Vychádza z predpokladu, že všetko na svete pozostáva z vibrácie, má svoju vlastnú vibráciu a napravením nefungujúcej vibrácie sa dá dať znova do poriadku.

Tón ľudského hlasu je ukazovateľom jeho stavu (a toto je stopercentná pravda, ktorú využívam v práci iného druhu ako bosorovanie). Ak má tón hlasu niekoho kňučivý, cucavý alebo dýchavičný podtón, je to indikátor zlého zdravotného stavu, depresie, straty motivácie alebo beznádeje. Priťahuje choroby, najmä rakovinu, astma, alergie, nádory, reumatizmus a artritídu.

Pre vizuálne orientovaných ľudí smeruje takýto hlas po špirále proti smeru hodinových ručičiek a nadol. Čítať ďalej