Šesť temných síl na svete a ako na nás pôsobia

gods gladiatorsMetafyzik Rudolf Steiner v 20. rokoch minulého storočia identifikoval šesť temných síl v svete. Tri z nich nazval luciferiánske sily a zvyšné tri nazval ahrimanické sily.

Luciferiánske sily sa snažia kontrolovať ľudskú spiritualitu a náš vzťah k Bohu, kým ahrimanické sily sú priamo fyzické, kontrolujúce nás dennodenne – médiá, ktoré formujú naše zmýšľanie a cezeň nás kontrolujú, potom tlač a distribúcia a správa peňazí a vytváranie dlhu, ktorá nás drží v neracionálnej aktivite a oberá nás o čas pre introspekciu, a výroba a predaj zbraní – teda výroba a predaj strachu.

Wilde hovorí, že od dôb Steinera sa veľa zmenilo (napr. internet) a tak že v sile “médiá” vznikla podskupina, ktorá sa zapodieva zberom a kontrolou informácií cez počítače a sieť.

Luciferiánske sily sa snažia zdegradovať alebo udusiť ľudskú spiritualitu. Každá inštitúcia alebo jedinec, ktorý sám seba prezentuje ako prostredníka medzi vami a Bohom, je už svojou samotnou povahou diabolská, luciferiánska sila – teda komunikuje s týmto silovým poľom a stojí pod jeho vplyvom. Kultový guru, ktorý sa predáva ako veľvyslanec Boha, alebo cirkev, ktorá sa stavia medzi Boha a jeho dietky (na Angeláriu sme mali už aj hlášky, že nemôžeme channelovať anjelov, pretože to môžu len kňazi, a my ostatní že channelujeme Diabla), sú rovnako démonické sily.

Napríklad katolícka cirkev používa strach zo zatratenia a božieho trestu ako nástroj svojej kontroly.

Zvláštne je aj to, že Tibeťania a temná povaha ich učenia o mŕtvych a barde a budhistická posadnutosť popieraním seba (ktorá je anti-spirituálna) spadajú do definície luciferiánskych síl. Je zaujímavé, aký posadnutý bol Hitler Tibeťanmi. Viem, že Tibet momentálne veľmi frčí, ale to je propaganda; u Tibeťanov je čosi veľmi temné, čo na prvý pohľad nie je zjavné.

Spirituálne elitárstvo, kult “vyvolených”, vzostúpených majstrov, spirituálnych učiteľov, ktorí sú prostredníci k Bohu a hocikoho, kto zo seba robí Bohu podobnú bytosť, spadajú do definície diabolských luciferiánskych síl. Steiner považoval takmer všetkých hinduistických guruov za diabolských. Guru, ktorý dovoľuje svojim žiakom, aby ho zbožňovali, v konečnom dôsledku len rozkladá svoju vlastnú dušu. Z dlhodobého hľadiska takýto kult pre žiaka nerobí veľa, len ho dočasne oslobodí od povinnosti rozmýšľať.

Prečo tieto sily majú takú moc nad nami?

Odpoveď leží v poliach cez polia cez polia. Každé pole má identitu, tak ako človek má identitu. Povaha každého poľa je kontrolovať, tak ako prirodzenosť a funkcia tela je kontrolovať svoje život udržiavajúce funkcie. Pri tom sa nestará, koľko mikróbov, vírusov alebo buniek zabije alebo vypudí – stará sa len o to, aby samé seba udržalo nažive. Pole okolo našej planéty je presne také isté. Nepovažuje samé seba za zlé. Kontroluje, pretože to je jeho prirodzenosť. Kontrola mu poskytuje pocit bezpečia a ilúziu nesmrteľnosti. Ak sa hociktorá jeho súčasť snaží osamostatniť a robiť si “po svojom”, automaticky je zadupaná, pretože inak by ohrozila existenčné oprávnenie celého poľa.

Každé pole má, prirodzene, dominantný vplyv na obyčajných ľudí. Každý, kto pociťuje čo len trochu neistoty a preto potrebuje manipulovať alebo kontrolovať, alebo každý s čo len drobnou fašistickou tendenciou dostávajú od tohto poľa silu. Tí, čo chcú moc, status a elitárstvo, a tí, čo potrebujú manipulovať, automaticky dostanú podporu od niečoho, čo vyzerá byť neviditeľná sila. A tu je aj pôvod kúzla, ktoré často obklopuje priemernosť. Tí, čo sú v súlade s poľom, sa priam magicky vznesú na vrchol svojho poľa záujmu. Ak sa nevnímaš ako vládca nad inými alebo sa nesnažíš priživovať na ľuďoch alebo kontrolovať ich a ak pozlátko, obdiv, moc a peniaze nie sú pre teba droga, tvoje kariérové šance sú veľmi obmedzené. Pamätaj – pole vyzdvihuje len tých, čo sú v súlade s jeho silou; všetko ostatné je vytesňované, zosmiešňované alebo zadupané. To by mohlo vysvetliť aj to, prečo si nikdy nedostal tú šťastnú súhru okolností, ktoré si potreboval. To by vysvetľovalo aj to, prečo sa kompletní blbci dostali do vyšších pozícií ako ty. Diskriminácia poľa je nemilosrdná. Navyše má “v hmote” na kontrolujúcich miestach svoje sily, ktoré presne odrážajú jeho potreby. Tak napríklad hlavný prúd v médiách bude donekonečna vykrikovať o slobode slova, ale pritom ju neumožňuje. Môžete povedať, čo chcete, len ak to podporuje súčasné rozloženie síl a záujmov.

Neviem, ako vás, ale mňa to akosi oslovuje. A spomínam si na citát Andropova “aby sa slová nerozchádzali so skutkami”. To je asi jediná kontrola, ktorú máme nad tým, aby sme objavili rôzne polia a ich reprezentantov.

Je v povahe falošných prorokov, aby sa zahaľovali popieraním, aby svoje prapodivné ťahy vysvetľovali otrepanými banalitami. Čierny mág sa vníma ako služobník svojich ideálov, ktoré považuje za mocné, posvätné a dobré. V Poli nenájdete sebareguláciu, pretože všetko je pokrivené a zahalené lžami.

Takže nesmie byť rozdiel vo filozofii a jej realizácii – pretože ak je, ide o manipulatívne pole. Potom je už len na nás – podľahneme mu? Prispôsobíme sa a pokúsime sa ho využiť na svoj prospech? (=Zapredáme svoju dušu?) Alebo sa zmierime s tým, že v tomto Poli neuspejeme a vytvoríme si okolo seba iné Pole, ktoré bude k nám priťahovať podobných ľudí?

Nedávno som sedela na seminári, ktorý bol dobrý a mnohým ľuďom pomohol (svojím spôsobom aj mne), ale po celý čas som špekulovala, nakoľko je prednášajúci “fejk”. Testovala som kineziologicky, testovala som pozeraním energie – a dostávala som protichodné odpovede… Uvedomila som si, že môj mentálny model je nedokonalý a budem ho musieť prerobiť, aby lepšie odrážal možnosti reality. Ale súčasne som sa pozerala na ostatných účastníkov a nastal vo mne hlboký proces uvedomovania – došlo mi, že na to, aby som mohla iných niečo učiť, musia byť v istom aspekte niekde “podo mnou”. Presne takí ľudia tam sedeli – ľudia, s ktorými by som sa nemala o čom pozhovárať… Neboli zlí, neboli hlúpi, ale mali hlášky, až som žasla, čo všetko sa dnes považuje za “spiritualitu”… Nemci na to majú pekný výraz, totálne bez posudzovania: “jednoduchšie štrikovaní”. A to títo ľudia boli. Ja by som nedokázala osloviť možno ani jedného z nich. Prednášateľ, ktorého som bola schopná podozrievať z toho, že je “fejk”, ich oslovoval dokonale… Ale skutočné poznanie dobehlo až o pár dní: ak by som chcela “učiť” týchto ľudí, musela by som sa nimi obklopiť – a nebolo by to v súlade s mojím vlastným “poľom”. Musela by som sa prispôsobovať cudziemu poľu, ktoré by ma potom istotne aj podržalo a dalo by mi zarobiť… ale chcem to?

Takže proces uvedomenia dobehol a zistila som, že nechcem. A dostala som aj vysvetlenie pre pocity, ktoré ma v posledných týždňoch ovládli – že som na mieste, kam nepatrím. Mojou úlohou je pracovať na sebe, nie pracovať na iných. Ak niekedy niekoho budem “učiť”, musí to byť jeho rozhodnutie – dané tým, že sa hlási k tomu istému poľu, ako používam aj ja. 🙂

Aby Pole/Guľa (po toltécky asi Sen planéty) dokázalo čerpať energiu z ľudstva a prežilo, potrebuje konformitu,  a tak zabezpečuje, aby istý typ ľudí bol na mocenských pozíciách – takí, čo extrémne budú využívať moc a kontrolu.

🙂 Je možné, že by Wilde svojou paranoiou už bol nakazil aj mňa? 😛

11 thoughts on “Šesť temných síl na svete a ako na nás pôsobia

 1. Steinera som brala stále ako takého duchovného konšpirátora. Jeho názory sú na môj vkus prekombinované, prepletené pravdou, ale aj balastom, ktorý tú pravdu prekrýva.
  “Povaha poľa je kontrolovať…” už tu sa mi ježia chlpy, sorry. Ak by pole chcelo kontrolovať, muselo by súdiť a rozhodovať. Steiner mu pripisuje ľudské vlastnosti.
  “Pole okolo našej planéty je presne také isté. Nepovažuje samé seba za zlé.” Tu už nemám čo dodať.

  Páči sa mi

  • Jari, skús sa na to pozrieť inak. Pud sebazáchovy je vlastný každému “živému organizmu”. Pole ako také síce neklasifikujeme ako “živý organizmus”, ale to ešte neznamená, že živým organizmom nie je – znamená to len to, že my ho za živý organizmus nepovažujeme. Ale čo ak všetky produkty tvorenia majú v sebe zabudovaný pud sebazáchovy a sebaudržania? Potom je ich povahou kontrolovanie – kontrolovanie podmienok vlastnej existencie a vylučovanie takých podmienok, ktoré ju ohrozujú. A potom, ak by pole malo seba-vedomie (o čom nedokážeme povedať, či ho má alebo nie, ale AK BY MALO), považovalo by každý svoj ťah za legitímny, lebo slúži sebaudržaniu/prežitiu. 🙂 Je to mechanizmus. Potrebujeme z toho odrať tie ľudské nánosy a interpretácie, bez ktorých ale nevieme dať obrazu podobu, a pozerať len na ten mechanizmus ako taký – a ten platí u všetkých živých tvorov. Takže nemá význam diskutovať, či je to steinerovčina alebo nie, ale má význam diskutovať, či sa týka aj neživých tvorov alebo či pole nie je tiež živý organizmus a ako vlastne definujeme “živý”. 🙂

   Páči sa mi

   • To je v poriadku, ale aj tak mi to zaváňa trocha “guruizmom” 🙂
    “Každý, kto pociťuje čo len trochu neistoty a preto potrebuje manipulovať alebo kontrolovať, alebo každý s čo len drobnou fašistickou tendenciou dostávajú od tohto poľa silu. Tí, čo chcú moc, status a elitárstvo, a tí, čo potrebujú manipulovať, automaticky dostanú podporu od niečoho, čo vyzerá byť neviditeľná sila.”
    Steiner dal poľu jednoznačný náboj a inými slovami povedal, že všetci, ktorí sú majetní, sú v politike alebo sa im darí a niečo dokázali, sú blbci a negatívne osoby. Inými slovami – život v biede ťa privedie do neba. Nuž, nemôžem si pomôcť, ale vyvoláva vo mne pocit, že bojuje s kresťanskou vierou a pritom je do nej zamotaný až po uši. Čo je pochopiteľné vzhľadom na dobu, v ktorej tvoril.
    Ak existuje také pole, musí mať aj svoj protipól, aby sa zachovala rovnováha. Okrem toho, ak pole žije z našej energie, znamená, že je tiež “smrteľné” a ovplyvňuje človeka len do tej miery, ako mu človek dovolí alebo podľahne.
    Ak je pole smrteľné, o čo mu ide? Mať čo najviac dodávateľov energie, takže je v jeho “záujme” pre vlastné prežitie odchytiť čo najviac zdrojov energie, lebo ho vytvárame sami, nikto ho na nás neposlal.

    Páči sa mi

   • Okej, chápem asi, kde sa míňame. Je to dané tým, že ja si “prekladám” Wildea do svojej terminológie a u “poľa” proste používam “vibrácia”. Možno to teraz vyznie inak… Vibrácia existuje. Ak sa na ňu napojíš, posilňuje ťa. Ak nie si kompatibilná, nedodáva ti energiu. A od anjelov viem, že skutočne majú nejaký program “sebazáchovy” – každý za seba, ale aj za tých ostatných. Viem to, pretože nosnou vibráciou tohto programu je práve Gabriel. Neviem, prečo, dosť je to mimo obvyklých definícií energie Gabriel, ale je to tak. Dokonca mojím ľudským vnímaním majú aj niečo ako “bodyguardov”. To zas viem odtiaľ, že Efniel bol jeden taký. “Ako hore, tak aj dole” potom znamená, že aj my máme pud sebazáchovy. Sú na to dokonca nejaké fyzikálne či biologické zákony – napríklad vynakladanie čo najmenšej energie na dosahovanie vecí – a to nás vedie k napájaniu sa na “polia”. A zákon zachovania energie – to nás vedie k snahe o kontrolu podmienok vlastnej existencie.

    Myslím, že hlavný problém je v prístupe, ktorý k tomu mechanizmu máme, pretože ten mechanizmus nemusí byť nutne záležitosť hmotného sveta, ale naše chápanie nedokáže hranice hmotného sveta opustiť. 🙂

    Ten zvyšok, Jari, je tvoja interpretácia. Wilde nenadáva ľuďom a neodsudzuje ich. Popisuje mechanizmus: cítiš sa neístá? -> vysielaš neistotu -> priťahuješ k sebe istý typ vibrácie -> tá vibrácia v tebe posilňuje to, čo vysielaš, pretože ste kompatibilní -> kým nezmeníš svoju vlastnú vibráciu, nezmení sa tvoja realita. Alebo mechanizmus: si agresor? -> priťahuješ k sebe vibráciu, ktorá na agresii frčí -> ak si dostatočne dobrý agresor, tak budeš žralok; ak si menší agresor, budeš niekedy žralok a niekedy žrádlo; ak si sralbotka, budeš žrádlo… kým svoju vibráciu nezmeníš a to ti neumožní vstúpiť do tej vrstvy reality, kde agresia sa stáva bezpredmetnou (=vyladiť sa na iné “pole”).

    Páči sa mi

   • Súhlas, prijímam myšlienku existencie “poľa”, ja jej dávam skôr meno podľa Zelanda – “kyvadlo” a v podstate rozprávame o tom istom. Mňa iba zarazila tá časť, ktorú som citovala, akoby byť úspešný, narodiť sa bohatý, ísť do politiky, bolo niečo temné, odsúdeniahodné. Je to súdenie a škatuľkovanie, nič ma nepresvedčí o opaku. A to píšem z pozície toho, kto je na opačnej strane barikády 😀 Už samotné pomenovanie “luciferiánske” pole má jednoznačný náboj.
    Viem, že pole/kyvadlo má svoju identitu, že sa správa ako entita, nadobúda vlastnosti energie, ktorou je napájané.

    Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s