Multiverzum: o mnohonásobných realitách

kugel1Včera som dostala nový newsletter od Suzan Carollovej, zasa channeling od Arkturiánov. Minule som si všimla, že používa “the Arcturian” bez mena a označenia množstva a nadchlo ma, že hovorí o “Arkturiánstve”. Teraz som zaregistrovala, že sa vrátila k “Arcturians” (čiže Akrturiáni) a ten, čo hovorí, si vraví “ja”. Možno to má nejaký hlbší zmysel, ktorý mi uniká, ale zatiaľ to pre mňa predstavuje koncepčný krok späť, do hmoty a duality.

Zaujala ma však iná vec – Akturiánstvo vysvetľuje viacnásobné (multiple) reality.

Viacnásobné/mnohonásobné reality je koncept, ktorý hovorí, že je viac než len jedna realita. Arkturiánstvo ich delí na paralelné reality, alternatívne reality a multidimenzné reality.

Niektoré mnohonásobné reality rezonujú s tou istou frekvenciou vyjadrenia a iné zas rezonujú s odlišnými frekvenciami vyjadrenia. Tie mnohonásobné reality, ktoré rezonujú s frekvenciami tretej a štvrtej dimenzie (teda hmoty a astrálu), sú známe ako paralelné reality alebo alternatívne reality. Reality, ktoré predstavujú rôzne frekvenčné vyjadrenia toho istého zážitku, sa nazývajú multidimenzné reality.

Milujem tieto chlievikovania. Bez srandy;konečne mám v hlave aspoň nejakú štruktúru, na ktorej sa viem dohodnúť aj s inými ľuďmi a potom si viem overiť, že hovoríme o jednej a tej istej veci. 🙂

Zem sa posúva do vyšších dimenzií. Preto sa aj všetky paralelné a alternatívne reality presúvajú do vyšších frekvencií formy a všetky multidimenzné reality ťahajú svoju treťo-/štvrtodimenznú formu nahor.

A ja zasa figu rozumiem. Ale už som si zvykla a Arkturiánstvo vysvetľuje ďalej.

Vychádza z toho, že naša obvyklá, “normálna” realita sa bude volať “základná realita”. Paralelné reality vznikajú potom zakaždým, keď urobíme nejaké dôležitejšie rozhodnutie buď/alebo, ktoré má potenciál zmeniť náš beh života. Napríklad odídeme z roboty, ale niekde zostane existovať paralelná realita, v ktorej sme v robote zostali pracovať. V našej základnej realite si možno túto druhú realitu nebudeme uvedomovať, ale naše multidimenzné ja o nej bude vedieť. To, čo si uvedomujeme, závisí od nastavenia nášho vedomia: ak je vedomie vyladené na základnú realitu, vnímame len ju. Ak je vyladené na multidimenzný zvyšok z nás, vnímame všetky paralelné reality.

Mne to pripomína čosi, čo pred pár rokmi so mnou anjeli stvárali a vtedy som ani približne nechápala, o čo ide. Vraveli mi, že pospájajú všetky moje ja do jedného. Potom mi aj potvrdili, že to prebehlo. Ja som však nič necítila a moje vnímanie sa tiež nezmenilo – moje vedomie zostalo vyladené na moju základnú realitu a prelaďuje sa inam jedine pri šamanských cestách.

Kým je naše vedomie naviazané na hmotu, neuvedomujeme si, že každý možný vývoj sa žije v paralelných alebo alternatívnych realitách. Kým v paralelných realitách je naša osobnosť podobná na našu osobnosť v základnej realite, v alternatívnych realitách skúmame alternatívne formy našej osobnosti vždy v tej istej situácii ako v základnej realite. (Z tejto definície usudzujem, že presne alternatívne osobnosti vtedy anjeli dávali dohromady.) Takže naše alternatívne reality sa podobajú na našu základnú realitu, ale my tú realitu spracovávame z rôznych uhlov pohľadu. (Tu mi trochu rezonuje princíp karmy. Ten je obvykle vysvetľovaný v časovej linearite, ale ak si uvedomíme, že čas neexistuje, nemohli by sa príčiny a následky odohrávať paralelne – v alternatívnych realitách?)

Takto môžete skúmať rôzne povahové črty a dokonca rôzne božské kvality v podobných, ale ľahko odlišných situáciách. Tie situácie sa stávajú odlišnými, pretože VY ste odlišní.

To, ako tvoríme realitu, závisí od nášho stavu vedomia. Ak sme vo vyššom stave vedomia, sme schopní napojiť sa na našu vrodenú múdrosť, silu a lásku. Ak je naše poznanie obmedzované myšlienkami a emóciami prýštiacimi zo strachu, je náš svet plný konfliktov, kontrolovania iných a spadania do stavu obete.

Keď sa naše vedomie začína dostávať do vyššieho stavu, presakujú niekedy paralelné a alternatívne reality do našej základnej reality. Ak sa zdvihne naše vnímanie na úroveň piatej dimenzie a vyšších, začíname byť schopní predvídať paralelné a alternatívne vývoje a začíname byť schopní vnímať všetky aspekty zo seba bez zbytočného posudzovania. Kým posudzujeme, zostávame v tretej dimenzii.

Celkove alternatívna realita je ako strom s mnohými vetvami. Niektoré tieto vetvy sú dostatočne silné, aby prežili každú búrku, kým iné sa odlomia a odpadnú.

No a potom, aby to nebolo celkom jednoduché,  sú tu multidimenzné reality. (Sa im to kecá, Arkturiánom jedným! Ehm… dvom… trom… nijakým… 😉 ) Hoci si to neuvedomujeme, sme multidimenzné bytosti a naše “ja” má svoju reprezentáciu v každej dimenzii. Ak sme v tele, toto telo pôsobí ako “kotva” pre naše zvyšné vyjadrenia v ostatných dimenziách.

Vaše multidimenzné “ja” zostúpilo zo Zdroja v dvanástej dimenzii dávno predtým, než existoval koncept času. Ako ste zostupovali nadol frekvenčnou škálou do najnižších frekvenčných svetov tretej diemnzie, vytvárali ste paralelné a alternatívne reality na každej frekvencii reality.

Tomuto rozumie kdekto iný – ja nie. Ale raz, až budem veľká, porozumiem. Chápem koncepciu, kedy naším rozhodovaním v hmote vytvárame všetky tie reality. Uniká mi koncepcia, kedy ich vytvárame bez toho, že by sme rozhodovali a bez toho, aby sme zhmotňovali. Ale možno mám len nedovyvinutý mozog.

Arkturiánstvo pokračuje tým, že vyššie reality vnímajú všetky nižšie reality, ale aby sme mohli vnímať vyššie reality, musíme sa najprv naladiť na frekvenciu danej dimenzie. Čiže “zhora nadol” (sranda v univerze, kde neexistuje priestor ani hierarchia) vidíme, “zdola nahor” nevidíme. Vedomie musí byť vyladené na danú frekvenciu, aby ju mohlo vnímať. Naše multidimenzné “ja” sa rozhoduje, do akej reality vlezie. Naše hmotné “ja” trčí v tej realite, na ktorú sa dokáže vyladiť.

Arkturiánstvo taktiež spomína, že vo vyšších dimenziách už nepotrebujeme telo (čo neznamená, že si ho nemôžeme urobiť).

Tomuto vylaďovaniu vedomia na rôzne frekvencie hovoríme vzostup. Vzostup sa nedeje automaticky tým, že zomrieme a narodíme sa ako niečo nové, lepšie.

Potom to začalo byť dosť hrozné v tom channelingu, hovorí sa tam o bytostiach úmyselne vytvorených ako temné, ktoré prevyšujú počty vzostupujúcich, a ja som vypla prijímač. Bola tam však ešte jedna zaujímavá informácia – doteraz sme mohli mať pocit, že veci frčali obrovskou rýchlosťou, a teraz možno máme pocit, že všetko zaviazlo. Carollová používa prirovnanie auta – keď ho chceme otočiť do protismeru, najprv musí spomaliť a otočiť sa a potom postupne znova naberá rýchlosť. A potom som sa dostala k textom o “tých s vymytými mozgami” a to aj na moju posudzovačnosť začala byť priveľká posudzovačnosť a tak som celkom neskromne usúdila, že už mi tento channeling nemôže nič nové dať. 😉

Dodatok 19.2.2013: Ako som si to čítala a odstraňovala preklepy, čosi mi napadlo. Je tu možnosť, že multidimenzné ja siaha naprieč nie všetkými dimanziami, ale len nadol po istú dimenziu. A že naše vnímanie je zakotvené v najnižšej dimenzii, do ktorej siaha naše multidimenzné ja. Viem, že Gabriel nevníma hmotu. A potom by mi dávalo nový zmysel to, čo robia toltékovia – snažia sa oddeliť vnímanie od kotvy v hmote. A práve začínam chápať jednu časť toho, čo som písala v knižke:

“Väčšina ľudí behá po svete ako bábky – hompáľajú sa na konci šnúrok, za ktoré ťahá niekto iný, a hovoria tomu ‘slobodná vôľa’. Noro sa už veľmi skoro naučil rozlišovať medzi pozornosťou a vnímaním. Kým jeho pozornosť bola sústavne sústredená v jeho tele a situáciách, ktorými telo práve prechádzalo, bolo jeho vnímanie prichytené na tých šnúrkach, čo telom pohybovali. Takto videl každú situáciu z nadhľadu i detailu súčasne. Oba uhly pohľadu boli rovnako dôležité – a presne tak dôležité bolo držať ich v rovnováhe a mať schopnosť prepnúť sa v prípade potreby z jedného do druhého. Ale na to, aby to dokázal, potreboval si vždy a za každých okolností udržiavať odstup – od situácie, od ľudí v nej i od seba samého.”

😳 Ups. Ktosi diktoval – a ja som bola taká nespokojná, ako sa mi nedarí zachytávať! Konečne som dostala vhodný kontext, v ktorom to dáva zmysel.

9 thoughts on “Multiverzum: o mnohonásobných realitách

 1. “Vaše multidimenzné “ja” zostúpilo zo Zdroja v dvanástej dimenzii dávno predtým, než existoval koncept času. Ako ste zostupovali nadol frekvenčnou škálou do najnižších frekvenčných svetov tretej diemnzie, vytvárali ste paralelné a alternatívne reality na každej frekvencii reality.”

  No tak s týmto mám problém aj ja. Lebo ak neexistoval koncept času, nemohlo sa “zostupovať” Zostupovanie je dynamická činnosť a tak predpokladá existenciu času. Takže, buď sa vytvorením konceptu času začalo so zostupovaním alebo nič 😀

  Páči sa mi

  • Toto nastáva, keď je informácia pre kanál príliš inovátorská. Každý to dá do nejakého obrazu, ktorý ale najviac hovorí jemu samému. 🙂 S týmto zostupovaním som ja problém nemala, to akosi chápem (aj keď ako bytosť času ten čas z toho asi vybrať neviem), ale to tvorenie mi prišlo sprvu hodne “mimo”. Dnes už nie. Ak by to bolo tak, že prechodom cez vibrácie nadol zakladáme možnosť existencie NAŠICH paralelných a alternatívnych realít, tak by to sedelo. Nadol možnosti, nahor ich realizácia.

   Ešte sa musím hodne učiť hľadať nejaké rozumné vysvetlenie každej hovadiny, o ktorú sa potknem – skôr, ako sa nad ňou začnem zavzdušňovať. 😕

   Páči sa mi

   • Mne veľmi pomáhajú obrazy. Predstavujem si to asi vedľa seba naukladané petriho misky s rôznym obsahom a pipeta do nich postupne kvapká jednu esenciu. V každej miske to ináč zašumi – v jednej pokojom, v inej hnevom, radosťou, žiarlivosťou…. a hlavne naraz. Ja viem, že je to smiešne, ale mne to pomáha určité veci pochopiť.

    Páči sa mi

  • Ja mam zas problem s tym vnimanim smerom dolu, alebo ak by to bola pravda, tak ja co by bytost v trojke, mala by som byt schopna vnimat dvojku a jednotku…ale jaksi kde nic, tu nic… nemam paru ako dvojka a jednotka vyzera…

   Páči sa mi

 2. ja akosi v poslednom case vnimam paralelnost casu alebo mojich svetov hmhm neviem to vyjadrit dost dobre, ale pri lieceni minulosti , ked som sa snazila zahrnut seba samu laskou a silou aby som bola teraz poliecena a nebolelo ma to, som si uvedomila, vzdy moznosti aj inej cesty a riesenia, ktore som mohla spravit , ale neurobila, lebo to neyvplyvalo z mojeho sucastneho presvedcenia a hlavne som videla spojenie charakterovych vlastnosti so znamenim v ktorom teraz som. moja levica kamaratka, alebo panna kamaratka, by reagovali uplne inak ako ja , viac sebeckejsie a pozerali by na seba a svoj prospech a vykaslali sa na nejake pravdy o univerze hmhm ja aj ked som to videla, tiez mi bolo jasne, kde by ma tieto cesty zaviedli a ako by sa tymto nic v po duchovnej stranke neporiesilo, po materialnej docasne ano, ale duchovnej nie, stagnovala by som a hlavne isla proti mojim presvedceniam vo vnutri hmhm a tak si myslim, ze ta paralelnost ktoru obcas zazivam a tu pavucinu okolnosti a udalosti co vidim, je akoby sitom moznosti s ktorou sa postupne pocas zivotov stretava kazdy z nas a ak prejdeme cez to sito situacie a zvladneme ju dalej, tak sme presli jednotlivymi dimenziami. ak nie, tak sa zasekneme na tom site a to nas nepusti dalej , kym nepochopime co sa mame naucit a ak sme tam uz prilis dlho tak nas nakoniec nasilne pretlacia xixiixi no tak neviem ci to nahodou neznelo od veci 🙂

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s