Dvanásť vrstiev DNA III: vrstvy 4, 5 a 6

Úvod do DNA podľa Kryona som popísala tu a s prvými troma vrstvami sme začali tu. Dnes prišli na rad ďalšie tri vrstvy – takzvané Ľudské Božské Vrstvy. Volajú sa tak preto, lebo predstavujú “Boha v nás” a podľa Kryona sú prechodom k nelineárnemu mysleniu, hoci ja som cez ne celkom dobre prefrčala aj so svojou obvyklou linearitou 😉 . Ale možno je to vďaka tomu, že ma “predžuli” anjeli a konečne začínam dostávať referenčný rámec pre zážitky od roku 2008.

Numerologickou zaujímavosťou je, že ak tieto vrstvy zrátame, dajú nám 6, rovnako ako prvé tri. A majú ešte jednu zvláštnosť – vrstvy 4 a 5 sa berú spoločne ako naše nedeliteľné anjelské meno.

Vrstvy 4 a 5: Vaše anjelské meno

Spočiatku to bolo dosť drsné čítanie, ale potom odrazu začali veci dávať zmysel a bolo v tom hodne “aha!” – tak dúfam, že nielen pre mňa, ale aj pre vás.

Tak najprv – prečo až dve vrstvy s tým istým významom? Kryon hovorí, že oni nás nevnímajú ako “jedincov”, ale že v ich očiach každý z nás predstavuje multidimenznú skupinu duší. A ako sa ideme vteliť na Zem, tak sa táto skupina duší roztriešti.

A potom Kryon kladie dve otázky:

 1. Keď idete pre seba zhmotňovať (on používa co-create, spolutvoriť), má to dopad na hocijakú inú živú ľudskú bytosť? Inými slovami: robíte to vo vzduchoprázdne, alebo to ostatných ovplyvní? Samozrejme, ovplyvní… a mnohých!
 2. Čo vám dáva právo prevalcovať svojím zhmotnením ich životy?

Neskôr sa vráti k vysvetleniu a ja sa budem držať jeho postupu. 🙂

Keď sa rodíme, rozlúčia sa oni s tou čiastočkou Boha v nás, ktorá sa s nimi nachádza na druhej strane “závoja” (=v mimohmotnej realite). To preto, že by sme nedokázali na Zemi existovať v našej plnej “božej forme”. To značí, že naša čiastočka Boha pri narodení prechádza procesom, ktorý ju zmení na podmienky pozemského života. A tento proces vyzerá tak, že sa rozštiepime na mnoho súčastí.

Najväčšiu odštiepenú časť našej skupiny duší predstavuje naše Vyššie Ja, ktoré sa od nás oddelí tým, že Ľudské Ja zostáva v hmote a Vyššie Ja sa vysunie mimo hmotu. Pre nás to potom príde tak, ako keby toto Vyššie Ja existovalo niekde inde, ale pravda je taká, že sa “nasťahuje” do našej DNA, len nie v 3D – a týmto sa úplne odtrhne od ľudského prežívania.

Takže naše spirituálne súčasti sú s nami večne, len ich nevnímame, pretože sú v mimohmotných dimenziách. To mi pripomína Gabrielovo vyjadrenie, že som veľká a mocná energia, len si to neuvedomujem, a že som stále spojená s ostatnými veľkými a mocnými energiami, len si to… no čo? … neuvedomujem... 😕 Jedného by z toho kľudne aj šľak trafil. Vrrrr. 👿

Problém s nami ľuďmi je podľa Kryona v tom, že človek vidí veci veľmi plocho, ako jedinečné a unikátne, a dokonca sa mu ani nepáči predstava Boha ako skupiny alebo predstava seba ako skupiny. Všetko v 3D je jedinečné a unikátne, s jedinečným a unikátnym časovým rámcom, dĺžkou života a s pekným začiatkom a koncom.

Teraz, ako to spracovávam, som si uvedomila niečo, čo som si neuvedomila pri čítaní – že city sú záležitosť 3D. Anjeli mi to hovorili, len ja som ich nepočúvala (lebo som nevedela, čo v tých slovách mám počuť). Gaia mi vravela, že city majú začiatok, priebeh a koniec a anjeli že nemajú city, majú len emócie – a tie popísala ako potenciál cítiť. Bez tých začiatkov a koncov. A ja som to potom v svojej zamilovanosti do terminológie pre seba nazvala emócie a všade som používala emócie, hoci som mala používať slovo “city”… no a s výsledkom, že teraz sa v tom už divá sviňa nevyzná. 😕

Druhá vec, čo sa od nás odštiepi, je to, čomu hovoríme sprievodcovia a anjeli, ktorí nás sprevádzajú životom. Toto je pre ľudí dosť zle stráviteľné, pretože to ničí ilúziu o tom, kto sprievodcovia a anjeli sú, aké mená majú a čo robia. (Vidím Gabriela, ako sa rehoce; dúfam, že nedostane anjelský pruh. 😕 ) Pravdou je, že všetci sú časti a súčasti našej vlastnej skupiny duší a preto s nami zostávajú po celý čas, aj keď ich vnímame “externe”.

Kryon potom hovorí o tom, že keď sa nám mení vibrácia, naši sprievodcovia a anjeli sa dočasne stiahnu, aby nás nechali v kľude sa prenastaviť na novú vibráciu a pohľadať si svoje vlastné významy pre veci, ktoré sme dovtedy nevnímali. Ale len čo sa zastabilizujeme na novej vibrácii, vrátia sa späť a komunikácia s nimi je oveľa výdatnejšia ako predtým.

Už som písala, že presne toto sa mi momentálne deje. A spomínam si aj na časy, kedy som bola komunikačne “nakalibrovaná” na Yovmiela, Gabrielovi sa nepáčila aliancia, čo sme s Yovmielom uzavreli, a prekalibroval ma na seba. Vtedy som s Yovmielom hovoriť nemohla – a kedysi koncom roku 2008 ho v mojom vnímaní “donútili” stiahnuť sa. Je zvláštne, ako veci z dávnej minulosti odrazu dostávajú zmysel, keď viete, čo sa vtedy dialo… proste sa mi menila vibrácia.

A vysvetľuje mi to ešte jednu vec, ktorá je pre mňa dosť ošemetná, pretože na tom Jeho Gabrielstve tak príšerne a nekriticky visím. (Vždy lepšie, keď visím ja, než keby visel on; naposledy z nich tak niekoľko málo tisícročí visel Semyaza a z toho vznikla nakoniec karta “Visiaci muž”.) Jediný, kto počas všetkých zmien so mnou zostáva, je Gabriel. Gaia sa niekedy objaví, ale to už musím byť skutočne rozhodená, ale ku Gabrielovi mám prístup. Zjavne nepatrí do mojej skupiny duší a nemusí ma nechať na pokoji. Moja skupina duší mi momentálne zdrhla, ale on zostáva. 🙂

A ešte jedna vec mi prišla v súvislosti s celou touto anjelskou haluzou – to, ako ich nevieme dosť dobre nachlievikovať, kto sa ako volá a čo presne robí… Nedávno som dostala otázku, ktorá mi teraz pomáha dať anjelov do kontextu: kde začína fialová?

Dobre; späť ku Kryonovi:

Sprievodcovia sú tak veľmi vašou súčasťou, že keď sa vytratia čo len na okamih, je to traumatizujúce.

😕 Je.

Takže máme dvojaké odčlenenie. Prvé pri narodení, na ceste do 3D, a druhé je ten “zvyšok z nás”, nazývaný “sprievodná skupina” a je to tá časť z nás, ktorá zostáva za závojom a nejde s nami do hmoty. Takže máme Vyššie Ja a sprievodcov, ktorí sú s nami v 3D, hoci ich nevnímame. A potom je tu “sprievodná skupina”, ktorá v podstate nič nerobí, len vytvára premostenie k iným sprievodným skupinám iných ľudských bytostí a stará sa o to, aby v systéme vládla rovnováha.

No a tu sa dostávame k pôvodným Kryonovým otázkam. Keď zhmotňujeme pre seba, je do toho zapojená naša sprievodná skupina a všetky ostatné duše, ktorých sa naše zhmotňovanie dotkne. A tieto sprievodné skupiny vyjednávajú takú formu zhmotnenia, ktorá je najvhodnejšia pre všetkých zúčastnených. Preto sa nám niekedy veci zhmotnia inak, ako sme predpokladali, alebo to zhmotňovanie trvá tak dlho, pretože pre niekoho zo zasiahnutých ešte nenastala vhodná doba.

Cez toto dolaďovanie sa medzi sprievodnými skupinami dochádza k javu, kedy naše zhmotnenie dvíha nielen našu vlastnú vibráciu, ale aj vibráciu prostredia.

No a teraz tie mená. V 3D je meno jedinečné a presne vymedzené. Ako skupina duší máme mnoho mien. Tieto mená sú vlastne naše energie. Mne kedysi anjeli sami od seba dali meno Eprakone, skratka Prkne 😕 . Keď som sa ich pýtala, povedali, že to značí “zmúdrenie”. (Pokiaľ tým chceli povedať, že konečne dostanem rozum, no tak to sa načakajú! 👿 ) Neskôr som dostala ďalšie meno – Pini, ako označenie lekcie, ktorú mám zabsolvovať. Keď som sa pýtala na jeho význam, povedali, že “v záprahu”. Potom som zistila, že som pre nich navyše Sun, v preklade “láska”. Trochu mi to síce pripomína Španielov s ich sedemriadkovými menami (José Mrkvichica y Tequila y Un Bicykelo y Starý Trabanto y Záhumenoko con Jedna Krava y Dve Sliepkos de Horné Kočkovce y Vyšná Nižná del Sur) , ale je v tom istá logika a logiku ja vždy môžem. 🙂

To je meno, ktoré je energiou rozpoznávania a úcty k tej časti Boha, ktorou ste v Univerze vy. Najprv vidíme všetky vaše časti, čo sa rozdelili. Vidíme vás kompletných a to značí, že rozpoznávame časť z nás! Pretože v Bohu nie je nijaká jedinečnosť, nijaké časti.

Ďalšia vec, ktorú Kryon a jeho cháska 😉 vidia, keď na nás pozerajú, sú naše individuálne akašické záznamy.

Všetko, čo som spomenul, je tvoje meno.

(Ľudia, ani si neviete predstaviť, ako nesmierne ma štve to, že oni vidia a ja nie… Teda, ja vlastne asi tiež vidím, len sa k tomu vnemu neviem dohrabať.  Človek by si najradšej kúsol do zadku. 😕 )

Vrstvy 4 a 5 majú nasledovné hebrejské mená: Urim Ve Tumim a Aleph Etz Adonai, podľa Kryona Svetlo a Sila a Energia Ústredného Kryštálu (hovorí niečo o nejakej jaskyni, kde každá skupina duší má svoj kryštál s akašickým záznamom všetkých svojich životov, ale pre mňa je to folklór, lebo jeho iné knihy nepoznám).

A teraz numerológia oboch vrstiev. 4 je Matka Zem, štruktúra a porozumenie štruktúre vo fyzickom svete. Predstavuje tú jedinečnú časť z nás, našu hmotnú formu, a náš vzťah ku Gaii. Ďalšie číslo je 5, číslo čistej zmeny. Toto číslo je veľmi rýchla energia a vytvára v nás schopnosť  meniť naši dimenzionalitu. Päťka sedí zas vedľa Šestky, ktorá predstavuje Vyššie Ja, čiže predstavuje zmenu smerom k spiritualite. Preto aj v sebe nosíme nutkanie hľadať Stvoriteľa.

Keď sa pozrieme na 4 a 5, dohromady dávajú 9, číslo psychickej senzitivity. Nie je to len o dovŕšení, ale o dovŕšení spojenia medzi dimenziami a je to obsiahnuté v našom anjelskom mene v našej DNA.

Súhrn: Vrstvy 4 a 5 spolu vyjadrujú podstatu našej existencie a našej božskosti na tejto planéte. Predstavujú meno na kryštáli v akašickej knižnici. Nemožno o nich hovoriť oddelene.

Vrstva 6: Vyššie Ja alebo aj Vrstva Modlitby a Komunikácie

Keď som videla grafiku pre túto vrstvu, okamžite som sa v nej našla. “Moje” farby. 🙂 Preto mi aj je nejaká bližšia a viac sa z nej vytešujem.

Vyššie Ja je časť z nás, “Boh v nás”, a odštiepuje sa, keď schádzame do 3D. Ukladá sa do našej DNA. (Indovia ho ukladajú pod srdce, do Hrit Padma, Posvätného Srdca. P.S.: Toto bol môj vlastný nápad, napísať to sem; a ešte som poriadne neskončila, ozval sa Groover s novým článkom. To moje zhmotňovanie začína naberať dobré pecky!) Keď v sebe cítime Stvoriteľa, tak to cítime svoje vlastné Vyššie Ja. Vyššie Ja je naše napojenie na “druhú stranu”, naša “linka domov”. Cíti sa tak a niekedy sa tejto vrstve hovorí preto aj Komunikačná a modlitbová vrstva.

Ja v svojom vnímaní som vždy Vyššie Ja brala ako komunikačný kanál – a ten pozostáva z energií, ktoré ho napájajú. Gabriel mi párkrát aj vymenoval, ktoré energie tvoria môj komunikačný kanál, a niekedy sa moja “zostava” kanála menila. Predpokladám, že všetky energie predstavujú “energetické vlákna”, ktoré v svojej existencii spájame, hoci niektoré sú možno len “namotané” a nie napevno “prilepené” (ako keby Otcov úmysel bol “lep”, ktorý ich drží pokope… čiže niečo ako “duša”), alebo to je tak, že sú tam všetky a niektoré sú aktívne a iné neaktívne… Nemám to za seba vnútorne premyslené, ale predstava Vyššieho Ja ako komunikačného kanála ma nezaskočila.

Ľudstvo vo všeobecnosti holduje predstave, že Boh je niečo externé a človek že je len biologický tvor. Predpokladá sa, že sériou náhlych osvietení a rozhodnutí sa človek dokáže spojiť s nejakou vyššou energiou a potom sa včleniť do systému Boha. (Do kelu, čo mi to len pripomína? 😳 )

Na to, aby vyvážili tento predsudok unikátnosti a jedinečnosti, prišli do života na tejto planéte majstri a hovorili o tom, ako funguje naša “nebeská rodina” a čo všetko je možné. Ale aj na nich začali ľudia čoskoro nazerať ako na bohov, často ich zabili a potom posmrtne oslavovali. To je príklad lineárnej ľudskej reakcie.

A Kryon pokračuje ďalším opisom nádhernej lineárnej ľudskej reakcie 😀 :

Skúste si chvíľku spolu so mnou predstavovať. Človek sedí pred Bránou Nebeskou. Spytuje sa sám seba, či je hoden otvoriť ju, ba či smie čo len zaklopať… Odoženú ho? Veď je len obyčajný človek… Tak pokľakne, aby keď niekto otvorí bránu, zbadal jeho pokoru a zľutoval sa. Páči sa vám tento príklad? Reprezentuje väčšinu ľudstva a spôsob, akým sa modlia. Ale poďme na to inak.

Ste člen rodiny a stojíte pred dverami svojho domu. Nemôžete cez ne práve teraz prejsť, ale môžete ich otvoriť a komunikovať. Z druhej strany dverí sú príbuzní a priatelia. Nevedia, že stojíte za dverami, pokiaľ nezaklopete. Máte zaklopať? Vidíte? Ako člen rodiny odrazu máte právo klopať! A nielen to, ale až zaklopete, vidíte radosť v ich očiach, keď vás zbadajú? A teraz, milý člen rodiny, zasa pokorne pokľaknete? [Kryon sa usmieva.] Nie. Duch vás vidí ako kompletného a plnohodnotného a rovnocenného s každou inou bytosťou v Univerze. Vyššie Ja sa potom stáva dopravným prostriedkom, ktorý vás tam vezme; majstrovstvo jazdí týmto dopravným prostriedkom. Viac o tom bude pri vrstve 9.

Nuž, ako som si to čítala, nejako som sa v tom našla. Moje prvotné kontakty s anjelmi boli poznamenané presne tým: pocitom, že som maličká a nedokonalá a zbytočne otravujem. Moje druhotné kontakty boli poznačené presne tým istým a tak to šlo rok po roku až niekedy do konca roku 2010, kedy som poslala operačnému systému “vírus”. To bolo prvýkrát, čo som sa postavila k celej tej okrídlenej cháske ako rovnocenný partner, ktorý si s nimi skríži zbrane a kľudne aj padne, pretože kapitulovať nemieni.

Len čo som to urobila, niečo vo mne sa prepočítalo a stala som sa skutočným partnerom – už nemuseli dávať pozor, čo a ako mi povedia, pretože skončila moja paranoia, že ma oklamú. Keď to hrozilo, vytiahla som pilník na nechty a začala ostriť pazúry a hystéria okolo “čo mi to zas kto povedal” bola v čudu. 😛 Tým sa začalo meniť aj moje vnímanie, pretože miesto rozdielov v mojej predstave a ich slovách som začala hľadať to spoločné. A výsledok? Anjeli mi prestali klamať. 😛 (Oni vlastne nikdy neklamali, len ja som bola presvedčená, že existuje len jeden spôsob videnia vecí. 🙂 )

Späť ku Kryonovi. Táto vrstva dostala hebrejské meno Ehyeh Asher Ehyeh a značí to “som kto som”. Kryon hovorí, že je to z Biblie a odpovedal tak Boh Mojžišovi, keď sa ho pýtal, kto je. A súčasne dodáva, že to nie je celkom správna interpretácia toho výroku a mal by znieť “budem čo budem” (tu mi moja logika hovorí, že by to malo byť najskôr “som čo budem”, aby mal zmysel Kryonov nasledovný vývod):

Takže sa na to pozrite takto: “ja som” značí moje meno; “ja budem” značí, že budem existovať naveky. Potom z toho dostanete skutočné plné vyjadrenie: “Ja som Boh a budem naveky!” A toto je skutočná energia Vyššieho Ja. Je to portál pre komunikáciu s Bohom.

A z tohto hľadiska by som napríklad ja dostala odpoveď na bosorácke snívanie: som, čo budem. 🙂 Fake it till you make it. Tvár sa tak, kým sa tým nestaneš. 🙂 Dream it till you make it.

Prečo sa u Vyššieho Ja používa slovo “vyšší”? Pretože je to tá časť v nás, ktorá vibruje vyššie ako zvyšok nášho tela. Vibruje na frekvencii Boha.

Numerológia tejto vrstvy je sama o sebe “vrstvená”.  Keď stojí šestka osamote, predstavuje energiu komunikácie, vyváženosti a harmónie. Táto šestka stojí vedľa päťky, ktorá značí zmenu, a vedľa sedmičky, ktorá predstavuje posvätné.

Potom Kryon prechádza na to, že niektoré vrstvy nefungujú bez súčinnosti iných vrstiev. Vrstva Vyššieho Ja k nim patrí – potrebuje veľmi špecifické energie okolo seba, aby mohla fungovať. Najlepšie spolupracuje s vrstvou 3. Energia katalyzátora predstavuje, čo všetko je možné, keď jedna energia pomáha vytvoriť inú bez toho, aby sa pri tom sama zmenila. Toto je vysvetlenie pre človeka, ktorý nájde svoje Vyššie Ja v každodennom živote. Človek sa zmení výrazne, Vyššie Ja sa nezmení vôbec.

A keď sa pozrieme na spoluprácu vrstvy 6 s vrstvou 3, dostávame ďalšiu 9. Toto je obvyklé pri vrstvách, ktoré vzájomne spolupracujú – dochádza k dovŕšeniu situácií. V tomto prípade je dovŕšením otvorenie portálu k Vyššiemu Ja cez katalyzátor radosti.

Súhrn: Táto vrstva je portál k  najväčšej posvätnej časti z nás, ktorá sa odštiepila, ako sme sa inkarnovali na Zem. Sprostredkuje komunikáciu s Bohom cez modlitby a meditácie a je to vrstva “ja som”. Považuje sa za kanál “na druhú stranu” a často sa nazýva aj Duch Svätý. Spolupracuje s multidimenzionálnou vrstvou 3.

(Citáty z Kryona sú krátené a komprimované. Ilustrácie k vrstvám pochádzajú od Elana Dubro Cohena.)

26 thoughts on “Dvanásť vrstiev DNA III: vrstvy 4, 5 a 6

 1. a clovek si po takomto clanku vstane od kompu, je mu jasne, ako co funguje, ako je to poprepajane, dava to logiku, je to cele doslova presytene zmyslom … a potom ho realita ovali ako olovena rura a nikto mu uz nepovie ako riesit veci pozemske-od splatok hypoteky az po nevrazivost svokry:) je to ako ked ti niekto vysvetli ako funguje telka, ako su navzajom pospajane jednotlive komponenty a ako vznika vysledny obraz, az na to, ze ti nepovie odkial mas vziat prud:))))))))))

  Páči sa mi

  • ja praveze nemam taky pocit. Praveze sa az cudujem, ako sa moja realita presne napaja na to co riesia tieto clanky. Vo mne vyvolavaju isty pocit. Z toho predtym mi zarezonovalo to detstvo a zobudil sa vo mne maly fafrn. Ba co je sranda, najskor sa zobudil fafrn a potom ho clanok este podporil. Teraz zas ta tema spolupracovat. Najskor sa v tom pechorim v mojom realnom zivote a akurat ked zacnem stracat trpezlivost, tak budm countdown a este aj tento druhy diel Kryona vo mne vyvola dalsie nadsenie pre spolupracu….Jednoducho bez ohldau na teoriu, na mna FUNGUJU.

   Páči sa mi

  • 😀 Roland,

   “az na to, ze ti nepovie odkial mas vziat prud:))))))))))”… A ty nemáš rómskych spoluobčanov? Oni to už dávno vyriešili! (A aby u nikoho nevznikol pocit rasizmu: Myslím tých, čo idú večer čo večer v TN na Markíze a tvoria “lokálny kolorit”. Tých ostatných, ktorí sa tam neobjavujú, pretože nie sú rozoznateľní od ostatného obyvateľstva, do toho nerátam. 🙂 Niekedy si myslím, že tí v tej Markíze za to dostávajú platené, že sú akí sú a môžu ich ukazovať svetu. 😛 )

   Páči sa mi

   • vies, keby som roky nestravil na vychode a dokonca svojho casu nebyval v jednej takej dedine, ktora bola podobnymi satelitmi obkolesena, tak som na zaklade reportazi na Markize presvedceny, ze sa naozaj jedna len o potemkinovske dediny, pretoze jednoducho nie je mozne, aby TAKETO cosi realne existovalo:) dnes uz na tieto lokacie pozeram ako na cakajuce inkubatory pre vsetkych tych nasich vysmiatych tiezpolitikov a tiezpodnikatelov, ktori sa dnes smeju narodu do tvare z politickych reportazi a v dalsom zivote sa budu smiat narodu do tvare z reportazi zo spominanych dedin, kam sa podla mna isto iste reinkarnuju za vsetko to, co pachaju :))))))))) co ma privadza k myslienke, ze je naozaj jedno, ci k bohu prides na mercedese alebo trabante, hlavne je mat na tvari usmev:))))))))))))))))))

    Páči sa mi

 2. Dobrý večer všetkým, chcem sa opýtať, či má niekto skúsenosť s tým, že vidí priesvitne ulzlíčky a nepravidelné gulôčky a rôzne útvary prípadne priesvitnú akoby záclonku, ktorá padá zhora dole a ak je za ňou predmet tak sa to tak akoby zatrblieta ??? 🙂 ja to vidím už mesiac, pred tým som to nevidela. Viete niekto čo to je ?
  Ďakujem 🙂

  Páči sa mi

   • ano je to toto, s tym ze “zaclonku” na wikipedii nevidim nakreslenu 🙂 teraz si to idem precitat, ale mohol by si mi to v skratke aj prelozit ? 🙂 lebo pri mojej anglictine mozu nastat chyby v pochopeni textu 🙂 a vidis aj tu zaclonku to vidim casto ked sa pozriem “doblba” a zrazu pride ta zaclonka zhora nadol pada a je to take obdlznikove alebo kockove a priesvite ako trblietajuce alebo neviem ako to nazvat taka ako keby hmota alebo co 🙂

    Páči sa mi

   • ale ved ja niesom ani kratkozraka a ani stara 🙂 a vlocky som fakt pred tym nevidela no a obcas ich uvidim aj ked mam zavrete oci, to je trochu divne ze v priebehu mesiaca vidim vlocky vsade a intenzivne nie ?

    Páči sa mi

   • Helar, idem to pozriet ja som este odpovedala touto odpovedou Gildorovi, pretoze som si citala ten text na Wikipedii, kde sa pise, ze to vidi vela ludi a hlavne v starsom veku a nesedi mi to na moj popis, lebo ja som mala aj mam vzdy perfektne oci 🙂

    Páči sa mi

   • Neviem, nakoľko to je smerodajné, ja som krátkozraká a tie “vločky” som videla už pred pubertou a keď som sa pýtala očného, povedal, že to nič nie je. 🙂

    Páči sa mi

 3. Heli, tak som si to precitala, najviac sa mi to priblizovali tomu Tvoju vidim-nevidim. Tak toto vidim 🙂 a neviem ci aj tie uzliky a maslicky su iba vady oka ako sa to pise na Wikipedii, alebo to ma nieco spolocne s energiou, pretoze 2x sa mi stalo, ked som sedela na balkone a pozerala sa na uzliky, ze zrazu som videla krasny pravidelny gulaty maly tvar, akoby oko, normalne dokonaly kruh a v nom bola gulocka a medzi kruhom a gulockou bol priestor a bolo to velmi malicke, takze nemyslim, ze by moje oko, ak by to bola vada, preslo len tak z uzlickov na pravidelny utvar. Takisto som videla aj na stromoch tu sedu ziaru, ale to je take skoro neviditelne, ze som myslela ze uz si to namyslam a takisto som videla na hlavach ludi, teda nad ich hlavami sedu ziaru, pripadne s odtienom modrej, zltej, zelenej alebo fialovej. A na tie zaclonky sa celkom rada popozeram, no uz som si myslela ze stymi uzlikmi mam nejaky dar a teraz neviem, ci uzliky su “normalne” a zaclonka a oko nie ? 😀 A dnes sa mi snivalo, ze som na ludoch videla taky polobluk a bol zeleny a pekne som im hovoila co to znamena, ked maju zeleny polobluk 😀 a inak casto ked sa mi sniva, tak v sne vidim na ludoch farebne obluky, do reality som to este nepreniesla 😀

  Páči sa mi

  • Ak vidíš také uzlíky a bodky ako je na obrázku na wikipédii, tak to by som klasifikoval ako “normálne”, to vidím aj ja. Nie je to očná vada, je to len na určitých miestach zhustená očná sklovina – ja som si s tými uzlíkmi zvykol cvičiť oči – periférne videnie. Totižto keď sa tvoje oko pohne za týmto uzlíkom, resp. zaostrí na uzlík tak ten uzlík uskočí stále ďalej.
   K záclonkám a očiam, poloblúkom a závojom neviem čo dodať :/
   A ešte jedno – videnie týchto vecí nie je podmienené tým že si krátkozraká či stará 🙂
   Ja tiež nie som krátkozraký a vidím všeličo a to že už mám šediny ešte neznamená že som starý 😛

   Páči sa mi

 4. Stretnutie s mojím VJ bola jedna s nejradostnejších situácií, ktorú som v tomto živote zažil. Pretavené do pocitov, to bolo ako vrátenie sa domov. Presne ako tam Heli píšeš, resp. ako píše Kryon, ako keď klopeš na dvere a vieš, že si členom rodiny, že sa vraciaš “sám k sebe”. Ja som plakal od dojatia a moje VJ bolo dojaté, že som to dokázal, ale nezdalo sa, že by čakalo niečo iné. Proste mal som obraz múdreho starca, ktorý mal oči ako veselé hviezdičky a velmi ho tešilo, že som tam…to bola celkom zaujímavá meditka… 🙂 Teraz mi dokliklo, prečo mám od malička pocit, že “doma” je niekde inde, resp. prečo sa “tu” cítim “nekompletný” a prečo ma rozčuľovalo, keď som niečo chcel a nikto (ani ja) to nevedel zabepečiť okamžite 😆 Toto 3D je tak obmedzujúce, ale zase na 2. strane je tu kopec srandy 😆

  Páči sa mi

 5. Zdravím Vás všetkých.Ja som tu nový a náhodou som natrafil na tento web.Môj otec sa tomu venoval, kým v januári nezomrel 😦 no viem, že bol by šťastný kebyže sa tomu venujem aj ja.Veľakrát mi vravieval o týchto veciach čo sú tzv. výšie vôkol nás.Sám som mal obdobie keď som dokázal rukou bez dotyku nájst bolestivé miesta a niekedy ich aj odstrániť i keď sám som nechápal, ako sa mi to podarilo.Len som to preciťoval vždy s myšlienkou,..Som štastný ak pomôžem 🙂 Mne osobne sa mi ešte nepodarilo dostať sa do nejakej úrovne meditacií, lebo som to ani veľmi neskúšal.Nejdem na silu, skôr pozvoľna a zároveň si poviem, Všetko má svoj čas a keď nadíde tá správna chvíľa, ukaže sa i to a dá najavo ..začni teraz 🙂 Veľakrát ked chodievam cestou, kadial som kráčal s otcom, že sa s ním rozprávam i keď ho nepočujem cítim ho pri sebe.Veľa času sme strávili na záhrade, kde je pokoj a kľud.Druhý deň po jeho smrti som sa stavil na záhrade a do snehu som napísal odkaz pre neho aj s menom jeho anjela Aniel.Od vtedy sa ten pocit jeho prítomnosti umocnil.Snád sa mi podarí ho uvidiet čo i len v sne a porozprávať sa s ním. Všetkým želám pokoj a lásku 🙂

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s