Ja, Baran

Baran je prvým znamením zvieratníka a jeho úlohou na Zemi je hľadanie vlastnej samostatnej identity. Je nositeľom slnečnej, mužskej energie a medzi jeho najvýraznejšie vonkajšie vlastnosti patria hrdosť, odvaha, priamočiarosť, nadšenie a sebadôvera. Väčšina ľudí si predstavuje Baranov ako tvrdohlavých a panovačných ľudí, avšak pod povrchom sa môže skrývať nežný baránok, plaché jahniatko. Celá ja! Vlastne tá veta Barana aj vystihuje. Baran hovorí: „Ja som!“ a vyjadruje sa činom.

Čítanie knihy o archetypoch zverokruhu beriem ako cestu objavovania samej seba pomocou mýtov a astrológie. Nepíšem teda odbornú štúdiu, zapisujem poznámky z prečítaného a objavujem stopy, ktoré ma dúfam povedú ku objaveniu čo najväčšieho územia mapy môjho života. Čítam, píšem, maľujem, preciťujem, spomínam a premýšľam. Fakt, že Baran je prvým znamením a ja som v znamení Barana narodená mi cestu objavovania uľahčuje. Sama som zvedavá na to, ako v sebe budem objavovať ostatné znamenia zvieratníka, keďže v každom z nás sú obsiahnuté všetky znamenia. Každý z nás má v sebe rezervoár nekonečnej tvorivej energie Barana. V tejto časti sa pozrieme na to, ako vplyv majú v horoskope ľudí narodených v solárnom znamení Barana planéty a vládcovia tohto znamenia, v ďalšej potom na mýty spojené s týmto znamením a možné solárne progresie v živote Barana.

Kathleen Burt vo svojej knihe uvádza, že vek Barana bol vekom bojovníkov, rytierov a hrdinov na zlatých vozoch ťahaných rýchlymi tátošmi. Títo bojovníci však svojho času ničili chrámy zasvätené Matke Zemi a vyháňali kňažky. Čiastočne to bola aj obrana proti ľudským obetám, keď boli obetovaní mladí princovia a bojovníci. Namiesto nich sa v raných patriarchálnych spoločnostiach začali obetovať práve jahňatá. Ženské bohyne sa v dôsledku spoločenských a náboženských zmien zmenili tiež. Zatiaľčo vo veku predchádzajúcom veku Barana bola Medúza krásna bohyňa, neskôr sa stala démonickou ženskou bytosťou; podobne vo védskom náboženskom systéme sa Matka Káli vo veku Barana stala Ukrutnou Matkou, ktorá tancuje s vyplazeným jazykom a má nárhdelník z lebiek. O týchto premenách a zmenách podrobne, odborne, kvalitne a pútavo píše Joseph Campbell vo svojich knihách o mýtoch, mojou obľúbenou je „Mýty, ktorými žijeme“.

Svetskí vládcovia: Mars a Venuša

Svetským vládcom Barana je Mars. U mnohých Baranov môže byť životnou lekciou naučiť sa rozlišovať medzi láskou a žiadostivosťou. Mars je mýtoch stotožňovaný s Kupidom, synom Venuše/ Afrodity, a tá je svetskou vládkyňou znamenia Váhy. Afrodita vie, ako si získať náklonnosť a lásku druhých, a to sa od nej naučil aj jej syn, Kupid. Domom Afrodity je siedmy dom, ktorý reprezentuje ostatných ľudí v našich životoch, dôležitosť ohľaduplnosti a zdieľnosti. Tento siedmy dom sa nachádza presne oproti prvému domu, ktorý je domom Marsu/ Kupida. Venuša/ Afrodita je svetskou vládkyňou znamenia Váh, ktoré je opozitné voči Baranovi. Tak ako kľúčovým slovom pre prvý dom je „Ja“, tak ním je pre dom siedmy slovo „Ostatní“. V ideálnom prípade je náš vzťah ku sebe a vzťahy ku ostatným v rovnováhe. Ak nie – je tu potenciál popracovať na vybudovaní harmónie. Môžem dodať len toľko, že mať Mars umiestnený práve v siedmom dome a ascendent vo Váhach, je viac než jednoznačná výzva. Ale aspoň v tom mám jasno – Mars a Venuša sa potrebujú skamarátiť.

Svetské prejavy Barana

Archetyp Barana v živote muža sa môže prejavovať napríklad aroganciou či pohŕdaním ženami, minimálne na verbálnej úrovni. Zdá sa, že muž so Slnkom v Baranovi alebo s Baranom v ascendente, pokladá ženský svet za menej dôležitý ako svet mužský. Je to chlap s mentalitou macha, ktorý ženy viac alebo menej podceňuje, čo sa prejavuje aj v jeho komunikácii s nimi a zároveň a pred nimi predvádza svoju chlapáckosť, najmä svojim správaním. Súčasné kultúrno-spoločenské vzorce spravidla takéto prejavy neodsudzujú, ak sú prejavované v medziach relatívnej slušnosti. Aj ženy si zvykli, že sú vnímané mužmi ako zlé vodičky, objekty sexuálneho záujmu, nezdatné obchodníčky či bezmocné v oblasti techniky. Muži narodení v znamení Barana (prípadne s Baranom v ascendente) sú spravidla šikovní vo všetkých prácach, kde sa používajú nástroje, kovové nástroje obvzlášť a tiež častokrát majú radi drsné, chlapské zážitky napríklad v prírode pri objavovaní neznámych ciest a miest, alebo si dávajú do tela pri namáhavých fyzických cvičeniach v posilovni. Adrenalín, to je ich druhé meno, častokrát majú riskantné koníčky.

V živote ženy je archetyp Barana reprezentovaný podobne. Žena narodená v tomto znamení alebo taká, ktorá má Barana v ascendente si užíva pozornosť, udržiava sa fit a je sebavedomá. Alebo tak aspoň pôsobí na ostatných. Pokiaľ takáto žena nemá priestor uplatniť svoj zmysel pre nebezpečenstvo, napätie a adrenalín v zamestnaní, uplatní ho cez partnera, napríklad tak, že sa vydá napríklad za vojaka, požiarnika, profesionálneho športovca, v horšom prípade sa dá dokopy s gamblerom či iným nebezpečným mužom. Skrátka, tiež je to slečna či pani Adrenalínová. Naviac, aj žena v znamení Barana môže pohŕdať inými ženami, prípadne podporovať patriarchálne maniere, napríklad v práci, pokiaľ sú planetárne aspekty medzi Marsom a Venušou v jej horoskope nevyvážené (v opozícii alebo v kvadrante).

Pokiaľ má žena narodená v znamení Barana harmonický aspekt medzi Marsom a Merkurom (v ženskom svete Athénou), tak je veľmi dobrá hospodárka a dokonca aj technicky zručná. To sa mňa napríklad netýka, ja mám daný aspekt v neharmonickej kvadratúre. Podľa toho, čo píše Kathleen mám dokonca potenciál premeniť sa chvíľami až na tyrana. Jedinou záchranou môže byť, že sa budem vzdelávať, teda vyťažím mozog; alebo sa môžem angažovať mimo domu v nejakej organizácii, alebo ešte svoj temperament môžem využívať pri obchodných jednaniach. Dokonca by som sa mohla vraj uplatniť pri trénovaní komunikačných a obchodných zručností.

Opačným extrémom impulzívneho duchovného prejavu ženy Barana je žena, ktorá svoje pudy a inštikty ovládla do takej miery, že sa navonok prejavuje ako chladná osoba bez kúska citu. To sa môže stať, ak v horoskope takejto ženy nie je zastúpený, alebo je zastúpený veľmi slabo, vodný živel. V prípade, že vodný živel je zastúpený dostatočne, dokáže aj žena v znamení Baran po hádke cítiť chvíľkovo vinu a ospravedlniť sa.

Uvedené vlastnosti sa pravdepodobne vo zvýšenej miere budú prejavovať u ľudí, ktorí majú vo svojom horoskope Slnce alebo ascendent v Baranovi, alebo Mars v rohových domoch – teda 1. , 4., 7. Alebo 10 dome. Neznamená to však, že sa u všetkych týchto ľudí budú manifestovať len tieto vlastnosti a správanie, dokonca nemusia byť ani dominantné či prejavovať sa negatívne, pretože môžu byť podľa stupňa rozvoja osobnosti daného jedinca prekryté či transformované inými kvalitami. Na druhú stranu, ktorá žena neocení z času na čas gentlemenaský prístup napríklad vo forme otvorenia dverí, ktoré prakticky stavia ženu do role nekompetentnej ale v podstate nám lichotí, že nám muž umožňuje vstúpiť do miestnosi elegantne alebo ktorej žene by nechýbalo pravé chlapské sebavedomie „ja to zvládnem“, keď je potrebná mužská sila, sebaistota a šikovnosť?

Ezoterní vládcovia: Hermés a Athéna

Merkúr je ezoterným vládcom znamenia Baran, preto je jeho umiestnenie v horoskope významné. Pri pozitívnom spojení s Marsom charakterizuje pohotového, obratného a aj manuálne šikovného človeka.

Hermés je známy jednak ako posol bohov a planéta Merkúr je planétou rozumu. Hermés je zobrazovaný ako mladík s okrídlenými topánkami alebo riadici letiaci voz, v ktorom sú zapriahnuté kone. Možno menej známy je Hermés ako ochranca stád oviec. Ovce reprezentujú Inštinkty a Pudy, ktoré sú ovládané Rozumom. Ak pudy a inštinkty nasledujú rozum, sú v bezpečí.

Pri čítaní sa mi vybavil sen, v ktorom som kráčala lesnou cestou, relatívne širokou. Počula som za sebou dupot a bez toho, aby som sa obzrela, vedela som, že sa za mnou rúti stádo baranov. Prešla som ešte niekoľko krokov keď som akoby počula hlas, že nastal čas stiahnúť sa. Učupla som sa v takej malej priekope pri tej ceste, pod lieskovým kriakom. Mala som pocit, že tie barany ma v tom cvale hľadajú, že vedia, že tam som, takmer som nedýchala. Cítila som horúčavu ich dychu a zvierací zápach, počula tlmený ale výrazný dupot. Bolo to veľké stádo, ale prebehlo veľmi rýchlo. Keď som dostala pokyn vyliezť, pokračovala som po ceste, akoby sa nič nestalo a cítila som sa veľmi dobre, ľahko a spokojne,podobne ako keď dobre upratám byt.

Athéna je slnečnou bohyňou, ktorá sa podľa mýtu zrodila plne vyvinutá z hlavy svojho otca Zeusa. To akoby naznačovalo aj jej hlavné kvality – múdrosť, schopnosť plánovať, strategické myslenie. Kathleen Burt uvádza, že je rovnako odvážna ako Mars, ale múdrejšia a rozvážnejšia. Človek, ktorý má Mars v dvanástom dome sa môže nechať odvahou a rozvahou Athény inšpirovať vo svojom živote. Athéne sa podobajú aj takí ľudia, ktorí sú disciplinovaní, zdokonaľujú si myseľ čítaním, krotia svoje momentálne vášne a ovládajú svoje nálady.

Medzi atribúty Athény patrí nielen prilba, štít s hlavou Medúzy a plášť, ale aj sova. Sova bola odjakživa čo si pamätám spájaná s múdrosťou a štúdiom, hoci netuším, koľko ľudí na Slovensku tuší o spojení tohoto krásneho nočného dravca s Athénou. Čítanie mýtov a kníh či iných informácii o mýtoch môže pomôcť nielen porozumeniu svojim snom, ale aj pochopiť archetypy objavujúce sa v zodiaku, a teda v konečnom dôsledku seba. Príbehy bohov a bohýň nás môžu inšpirovať v obdobiach, keď si nevieme rady a potrebujeme niečo ako novú vlnu.

Duchovné prejavy Barana

Podľa Kathleen Burt, človek so Slncom v Baranovi alebo s ascendentom v tomto znamení pracuje predovšetkým s logikou, cvičí a rozvíja svoj intelekt, aby ovládol nepokojného Marsa. Učí sa nielen ovládnuť, ale aj využívať martickú energiu užitočne; učí sa rozlišovať konštruktívne a deštruktívne emócie.

Neodporúča sa obmedzovať najmä dievčatá v mladom veku, ktoré prejavujú prirodzenú bojovnosť a súťaživosť. Naopak, je potrebné nájsť im vhodný ventil. Prechodné obmedzenie v detskom veku sa môže neskôr prejaviť ako záškolactvo (hľadanie dobrodružstva, nerozvážnosť) alebo partnerské vzťahy s nebezpečnými mužmi.

Stáva sa, že ľudia, ktorí pracujú takzvane hlavou, môžu v dôsledku intenzívnej, extrémnej práce, svoje pudy a inštinkty, svojho Marsa, potlačiť veľmi hlboko. To sa, najmä u ľudí narodených v znamení Barana alebo s ascendentom v Baranovi, ale aj u ľudí s Marsom v rohových domoch, môže prejaviť napríklad opakovanými snami o zvieratách. Nie je tiež nezvyčajné, ak sa takto pracujúcemu človeku, ktorý sa odstrihol od svojich inštinktov, pudov a emócii prihodí úraz hlavy alebo začne trpieť migrénami, aby sa prebral a navrátil sa do rovnováhy. Presne takto sa to vlastne stalo aj mne, našťastie to bolo skutočne len ľahké ťapnutie, aby som sa spamätala.

Neptún vo Váhach

Táto konštelácia je typická pre jednu generáciu – a tentokrát s úľavou vydychujem, že nie moju. Táto generácia ľudí má však Neptún vo Váhach, a teda oproti Slncu, a to sa prejavuje tak, že nejednajú primerane a v súlade so svojimi emóciami. Vybuchujú a sú zlostní voči tým, ktorých vnímajú ako slabších a naopak sú servilní a ústupčiví voči tým, ktorých vnímajú ako autoritu, hoci ani v jednom prípade si nemusia dotyční reakcie zaslúžiť. Títo ľudia dokonca sú schopní aj obetovať vzťah či romantiku v prospech pragmatického rozhodnutia či kvôli zamestnaniu.

Pluto mieša karty

Pluto ako planétu, ktorá je v povýšení v Baranovi uvádza Kathleen ako výsledok svojich vlastných výskumov, takže je možné, že sa s touto informáciou u iných autorov nestretneme. Kathleen ku tomuto výsledku došla pozorovaním horoskopov a životov svojich klientov a dala si dohromady fakty, ktoré ukazovali na súvsťažnosť medzi úspešným podnikaním, vedením firmy, vedeckej práce a inými podobnými odbormi a postavením Pluta v horoskopoch týchto ľudí. Všetci mali Pluto v jednom z rohových domov.

Samozrejme, je dôležité, či je Pluto postavené voči iným planétam v pozitívnych aspektoch (trigon alebo sextil) alebo v negatívnych aspektoch (napr. kvadratúry, opozície atď). Mne osobne práve Pluto nepomáha, pretože je v opozícii voči trom iným planétam, na druhú stranu však už samotný fakt, že mám Pluto v prvom dome pomáha napríklad tým, že mi dáva (vraj) akési vyžarovanie úspešného a sebaistého človeka. A ako bonus naviac aj schopnosť rozlíšiť, kedy sa ešte vyplatí zabojovať, ísť dopredu a kedy je čas odísť či neriskovať. Áno, tak nejak ma opisujú aj priatelia, takže niečo na tom možno bude.

Pluto ako samotárska planéta v spojení s Marsom pôsobí tak, že človek sa dokáže úplne odpútať od svojich inštinktívnych potrieb a stopercentne sa koncentrovať na to, čo práve robí, či už je to vedecká práca alebo … moja skúsenosť, ktorú som niekoľkokrát zažila bola taká, že som sa tak sústredila napríklad na dopísanie práce, upratovanie alebo triedenie oblečenia či písomností, že som zabudla piť aj jesť, vlastne som sa tak ponorila do práce, že úplne zabudla na čas. Pluto v prvom dome u Baranov tiež vedieť človeka cestou transformácie, pretože je to vládnuca planéta znamenia Škorpióna.

Baran a tí druhí

Baran vyvoláva v druhých silné odozvy, nemusia to byť vždy odozvy príjmajúce a láskavé. Môže sa zdať, akoby konfrontáciu niečím provokoval. Preto si každý človek narodený v znamení Barana alebo s ascendentom v Baranovi potrebuje položiť otázku: „Ako sa správam ja? Čím priťahujem tento typ reakcií?“ A samozrejme, ak je potrebné, tak aj cielene a vedome zmeniť spoločnosť, v ktorej sa pohybuje. Inak tie otázky si, myslím, môže položiť každý človek, za seba však môžem povedať, že to bola pekne dlhá cesta, kým som našla odpovede, prijala ich a zariadila sa podľa rád Rozumu.

Baran v práci

Pri čítaní tejto pasáže knihy som súhlasila s tým, že áno, Baran môže byť súťaživý, nadšený, dôvtipný, motivovaný nemožnosťou vykonať nejakú úlohu, je to dobyvateľ a pionier, zakladateľ a budovateľ. Pravdupovediac, už mi to začínalo byť podozrivé, že každá práca v každom zamestnaní kam som prišla bola novovzniknutá pozícia, novovzniknutá firma či novovzniktnuté oddelenie, kam som prišla ako prvá. To je dobre, že mám takéto možnosti odventilovať svoj temperament!

Čo Baranovi v práci neslúži ku prospechu? Nedostatok prekážok! Veru tak, akonáhle Baran nemá prekážky, tak začne byť netrpezlivý, radikálny, až agresívny. Prípadne stratí o celý projekt záujem ešte skôr, než sa na ňom začalo reálne pracovať. Kathleen uvádza v knihe rozkošné príslovie pre Baranov, ktoré zrejme bude platiť nielen na tieto pracovné situácie: „Neprepriahaj koňa uprostred rieky.“

Toľko teda o Baranovi z pohľadu planét. Opis samozrejme nie je podrobný, cieľom bolo skôr odpútať pozornosť od stereotypov „Barani sú …“ Ak ste si medzičasom nechali vygenerovať svoj radix, tak ste už možno objavili Mars práve v jednom zo štyroch rohových domov alebo v ascendente, a teda začínate objavovať svojho Barana. Hýčkajte si ho, jeho energia, zápal a nadšenie vám sprostredkovávajú pocit vnútornej sebaistoty, ktorú všetci potrebujeme pre dosahovanie svojich cieľov a pre úspech. Pre naladenie sa na ohnivú energiu Barana sa môžete skúsiť ponoriť do energie obrázka v úvode článku a potom…stačí vykročiť a veriť, že dokážete čokoľvek, čo dokázať potrebujete.

19 thoughts on “Ja, Baran

 1. Zaujímavé a celkom rozpracované charakteristiky, aj keď mňa by v kontexte tohto blogu pri horoskopoch zaujímali energetické aspekty znamenia, kde sa ľahko zamotáva do cudzích energií, kde mu vznikajú aurické diery, ktoré sú vhodné techniky rekapitulácie, ako mu plynie energia pri iných znameniach a pod. … 🙂

  Páči sa mi

  • Ahoj – neviem, ci rozumiem presne co myslis pod pojmom “energeticke aspekty znamenia”, ale ak napises, mozem na to pozriet a doplnit informacie v niektorom dalsom clanku. Avsak nieco ako “cudzie energie” neexistuje, vzdy su vsetko nase energie, pretoze v kazdom cloveku su reprezentovane vsetko ostatne znamenia – pisala som o tom na svojom domovskom blogu v clankoch v sekcii “Astrologia”. Budem sa k tejto teme castejsie vracat, planujem rozviest ju v clanku o slnecnych progresiach.

   Auricke diery to uz je tema sama o sebe, rovnako ako rekapitulacie a na tomnto blogu na tieto dve temy najdes velmi vela uzitocnych informacii.

   Inak mas pravdu, dalo by sa o vsetkom pisat dopodrobnejsia, ale uz takto su tie clanky dlhe ze az 😀 , takze hladam nejaku formu ako nic dolezite nevynechat ale zaroven nenapisat na blogu roman 😀

   Páči sa mi

   • “takze hladam nejaku formu ako nic dolezite nevynechat” – o tom práve hovorím, čo je to to dôležité. Myslel som to tak, že v čom spočíva pridaná hodnota článku oproti desiatkam kníh o astrológií, v ktorých sa dočítam stále a dookola to isté s miernymi odtieňmi podľa charakteru a preferencie autora. Alebo inak, čo je tvoj vlastný výskum v tejto oblasti. Prispievatelia tu zvyknú napísať v čom sa s autorom/zdrojom zhodujú, v čom nie. Vieš, ak si otvorím W. Reineckeho, ktorý vyšiel pred dvadsiatimi rokmi, je tam skoro to isté ako u tejto autorky. Možno by som našiel niektoré charakteristiky v jeho knihe u iných znamení, ale to si pripíšeš čomukoľvek, ako že má napr. ascendent v baranovi, alebo tam má Mars, alebo silnú tranzitovú planétu v aspekte na neviem čo, alebo nejaká polovičná dĺžka a pod. Nechcem znižovať hodnotu toho celého, čo si napísala, ale vieš, že stačí, aby mal dotyčný “baran” ascendent v rybách, Mesiac napr. v kozorožcovi a už ti naňho sadne tak max. 20 % textu.

    Preto som uviedol tie oblasti, ktoré sa mi zdali zaujímavé z hľadiska dominantných tém tohto blogu a ako na ne aplikovať astrológiu, keby sa niekto chcel vydať touto cestou poznania, alebo si v nej trocha polistovať … 😉

    Páči sa mi

   • Nik, to co sa javi dolezite tebe, nemusi mat ziadnu, ani pridanu, hodnotu pre ineho. Neviem v ktorom clanku som pisala, preco som sa rozhodla venovat sa teraz – podciarkujem slovo teraz , teda nie natrvalo – teme astrologie: je to pre mna len jedna z mnohych ciest objavovania kvalit vsetkych 12 znameni v mojej osobnosti. Mozno sa docitas nieco zaujimave v buducich clankoch, v ktorych sa budem venovat ostatnym znameniam, archetypom a mytom s nimi spojenymi. Primarne mozes ocakavat tuto strukturu: o znameni, o historickych atributoch a mytoch, svetsky vladca, ezoterny vladca a progresie znamenia. O ascendentoch len obmedzene, to by uz bolo moc komplikovane a odtahovalo by to pozornost od mytov a archetypov, o ktore mi ide predovsetkym..

    Taktiez som v niektorom z minulych clankov spominala, ze nepisem odbornu studiu, skor si robim poznamky z precitaneho a prikladam k tomu moje uvahy, postrehy, spomienky. Astrologia je velmi stara veda, takze viac menej vsetko o nej bolo napisane a skutocne sa vo vsetkych dalsich pracach jedna len o pridane ci ubrane odtiene toho, ako to ci ono vidi dany pisatel. Objavovanie samo o sebe je ulohou citatela, objavuje ten, kto cita aktivne.

    To co pises o tych roznych ascendentoch atd – opat, temy sa dotykam okrajovo, nemam v umysle napisat astrolgicku studiu s vymedzenim vsetkych moznych kombinacii, to ani nie je mozne, inak by taka kniha uz bola napisana 😀 Ja teraz pisem o archetypoch a mytoch, ktore sa ma nejakym sposobom dotykaju a ak v tom niekto najde nieco pre seba, tak ma to potesi. Koho astrologia zaujima do hlbky, ten si bude musiet nalistovat odbornu knihu.

    Dakujem za navrhy ako mam pisat a na co sa mam zamerat, obavam sa vsak, ze ti nevyhoviem 🙂 Mozno niekto iny 😀

    Páči sa mi

   • Používanie výrazov bude stále závislé na našom pochopení toho, čo tým ten 2. chcel povedať a preto sa mi veľmi páči, ako ste sa o tých rôznych pohľadoch porozprávali a vzájomne si vyjasnili svoju pozíciu. Nedošlo k žiadnemu konfliktu. Páči sa mi tento vietor, lebo fúka aj smerom môjho uhlu pohľadu 😀

    Páči sa mi

   • Dakujem za pochopenie 🙂 Tiez by som rada pochopila, co myslis tymi energetickymi aspektami – pytala som sa na to ale zahovorili sme to … bohuzial, slovo energia je trosku sprofanovane a ja osobne sa mu snazim vyhybat tym, ze ak je to len trochu mozne, tak ho nahradzujem priamym pomenovanim stavu ci emocie. Kazdopadne, mozno si si medzi tym vsimol, ze toto bude akoby serial, takze mozno nieco najdes v tych buducich clankoch 🙂

    Páči sa mi

   • Pozerám sa na to tak, ako na osobitnú kupinu, trebárs napr. na skupinu karmických aspektov. Svojho času boli dosť neznáme, potom sa na ne začali používať rôzne techniky ako spätné progresie, aspekty dračieho chvosta alebo Saturna, Lilith, atď.

    Čiže primárne by som energetickú stránku znamenia definoval prostredníctom energetických ziskov alebo energetickej straty. Napr. Baran, možnosť energetického zisku (harmonického plynutia vlastnej energie) pri otvorenom vyjadrení svojich názorov, tvorivom riešení situácii v živote a nájdení srdečnej odozvy u partnerov. Možnosť energetickej straty pri bezohľadnom pretláčaní vlastných názorov, manipulácii prostredníctvom asertivity, prejavuje sa na tele mentálne prostredníctvom straty pozitívneho myslenia, atď. …

    Páči sa mi

   • Ano, poznam aj tie pohlady, ktore opisujes, ale na kazdy je uz “xy” zaujimavych knih. Cielom tohto serialu je pozriet sa na znamenia bez toho, aby clovek musel mat nastudovany svoj radix dopodrobna, aby sa skor inspiroval pribehmi a potom si pripadne dohladal podrobnosti ci skontaktoval sa s odbornikom na astrologiu. Ak je tvoje porozumenie hlbsie a obsiahlejsie, asi sa z tych clankov mnoho noveho fakt nedozvies.

    K tym ziskom/ stratam – myslim, ze viem co myslis, i ked ja sa domnievam, ze energia sa nestraca, len meni formu a smer. Moze byt konstruktivna alebo destruktivna. Ak to bude aplikovatelne na uvadzane priklady, tak to spomeniem, i ked mozno inymi slovami ako ty 🙂

    Vdaka za odpvoved!

    Páči sa mi

   • @ Terrafina – Asi som sa nevyjadril dosť presne, pretože na energetické aspekty znamení som nevidel žiadnu knihu. A zdá sa mi, že pojem energia používame rozdielne ale skúsim to inak, možno sa niekde stretneme 🙂 Ešte lepšie príklady sú ako na zavolanie v poslednom článku od Helar – https://eprakone.wordpress.com/2011/10/26/co-vie-cinska-mama-o-zime/ . Ak si zoberieš tento odstavec – “Prečo je v lete toľko srdečných problémov? Leto = teplo. Teplo je korešpondujúcou energiou srdca. Nadmiera tepla zapríčiňuje vysoký tlak a disfunkcie srdečného svalu. Teplo rovnako spôsobuje aj všetky formy akné. K letu sa vrátime v máji, teraz sa znova mrknime na to, ako môžeme zohriať telo v zime.” — tak v tomto kontexte v rámci klasickej astrológie to celé priradíš k Levovi a vec je vybavená.

    Čo ale v prípade, že si Lev nedokáže energiu do srdca načerpať (energiu ako niečo, čo má hrejivý účinok, spôsobuje v srdci plnosť atď. a človek, ktorý vidí auru by ti mohol povedať že vidí, ako sa dotyčnému v hrudnej oblasti zvýšila energia). Čiže v tom prípade tam má alebo energetickú dieru, alebo blokádu a pod. A teraz si predstav, že v tomto kontexte sa pozrieš na aspekty znamenia tak, ako píšeš o Hermovi, Aténe a pod. No a to som myslel ako energetické aspekty.

    Ale chápem, že sa chceš viac sústrediť na mýty a príbehy svojim spôsobom, čiže znova – nič sa nedeje.

    @ Matrioshka – pomocou asertivity môžeš ľahko manipulovať napr. tak, že nenecháš iných vyjadriť svoj názor, prípadne dopovedať myšlienku, t.j. skočíš im do reči a počas toho zmeníš tému akože s tým, že tá pôvodná je už v podstate uzavretá a vybavená (nevravím, že to tak robíš ty). Chce to len trocha cviku … 😉

    Páči sa mi

   • nik,ano,mozes to urobit, ale v tej chvili sa ti uz nepodarilo ostat asertivny a prechadzas do agresie (napriklad pri tom skakani do reci). pri asertivite ide sice o to aby si presadil svoju potrebu,ale zakladom je aktivne pocuvat a vnimat situaciu, ci ta potreba este stale existuje v tom povodnom pozadovanom tvare. Medzicasom sa moze stat, ze druha strana nam ponukne natolko zaujimave riesenie, ze povodna potreba nebude uz naliehava. pripadne mozme kreativne riesenie objavit my sami. Cize asertivny znamena byt naladeny priblizne rovnako na seba aj na druheho. Isteze, asertivne techniky, ktore sa pouzivaju bez tohto, co je zaklad, potom ani vysledky neprinasaju, ponevac prestavaju byt asertivne.

    Páči sa mi

   • Pekny priklad. Kazdopadne, potvrdzuje mi tri veci: 1. ty si veci vies paradne pospajat, citaj, pocuvaj, vnimaj a spajaj – len pozor na unahlene “heureka” momenty 😉 , 2. na energie su na tomto blogu ini machri, trebars konkretne Helar, 3. pred cca 2 rokmi som sa zaujimala o tento “energeticky” smer, ale moja cesta viedla nakoniec inokade. Mozno sa k tomu v buducnosti vratim, kedze u mna sa skusenosti opakuju cyklicky, ale momentalne vnimam energie inym sposobom 🙂

    Páči sa mi

   • Ja sa vrátim trochu k téme asertivity a manipulácie… Vidím jeden rozdiel. Manipulácia je účinok na tých druhých, asertivita je v mojom vnímaní účinok na seba. Ak niečo potrebujem, zvolím také správanie, ktoré mi to umožní dosiahnuť, nezávisle od toho, v akom emocionálnom rozpoložení som. Proste moje rozpoloženie je fuk, záleží a cieli a ak je spoločný, viem bez problémov emulovať predstavu toho druhého. U mňa je asertivita neemotívna technika.

    Manipuláciu vnímam ako emotívnu, pretože niečo chcem dosiahnuť tak zúfalo, že mením svoje správanie a emóciu dočasne potláčam, ale na pozadí stále buble. To značí, že nepostupujem ovládaním seba, ale ovládaním toho druhého. No a ako extra “výrastok” tejto vetvy vnímam svoju potrebu urobiť z toho druhého blbca.

    Iná vec je, že na neemotívne, asertívne správanie emotívny “prehrávajúci” často reaguje tak, že ťa obviní z manipulácie: pretože on hrá “spoločenskú hru” (alebo “tieňový tanec”), kde jeden pohyb automaticky má viesť k istému protipohybu – a ty z tej hry vystupuješ a hráš podľa iných pravidiel. (O tom je napr. celý Ruiz.)

    A s týmto exkurzom do asertivity a la helar si idem umyť svoj posledný zub a idem asertívne nabehnúť k zubárovi a presvedčiť ho, že vôbec, ale absolútne vôbec nie je deravý a vlastne ani nebolí. 😕

    Páči sa mi

   • @ Matrioshka – mal som inšpiráciu, keď som videl nový seriál článkov k astrológii. Bol by to zaujímavý výskum, priznám sa ale, že by ma to bavilo len pri ohnivých a možno ešte vodných znameniach, na zemské alebo vzdušné sa ladím len keď naozaj musím. Momentálne som v takej pohodlnej fáze a len obdivujem, koľko toho ľudia a Helar dokážu vyprodukovať. 😀

    @ Terrafina – hej, ale môžeš to pripísať aj intuícii Helar a jej synchronizácií nových článkov s prebiehajúcimi diskusiami … 😉

    Páči sa mi

  • 😀 jo buran je dobry 😀 … k tej asertivite, asi by som mala dodat, ze bohuzial velmi casto sa stretavam s tym, ze ludia si pojem asertivita myslia s pravom manipulovat inych … dokonca som aj nedavno natrafila na fajny clanok o tom, len neviem kde 😦

   Páči sa mi

 2. asertivita a teda asertivni ludia ani neexistuju. vsetko co hovorime a koname robime ako tu aj helar naznacila za urcitym cielom. aj pocuvame inych z dovodu, ze tym sledujeme nejaky ciel. nebudeme pocuvat, tak sa takmer nic nedozvieme, nic nenaucime a rovnako to je aj pri hovoreni.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s