Vitajte v piatej dimenzii! (2)

Prvá časť tejto série článkov začínala channelingom Arkturiánov od Suzan Carollovej. Nahryzlo sa tam pár tém, na ktoré Carollová pripravovala čitateľov už skôr, ale ja som ich objavila až s krížkom po funuse, tak ich dokladám aspoň takto. Ide o jej vlastné texty, ale predpokladám, že sa opierajú o channelované informácie, lebo sa opakujú informácie z toho channelingu. Text sa volá Prebúdzame svoj plný potenciál a prišiel v dvoch častiach. Toto je tá prvá:

Keď sa prebúdzame do stavu nášho plného potenciálu, uvedomujeme si, že MY sme tvorcovia našej reality. Keďže všetky možné reality existujú v tu a teraz JEDINÉHO celku piatej a ďalších dimenzií, môžeme vnímať frekvenciu hociktorej dimenzie (reality) len tým, že si nakalibrujeme naše vedomie na frekvenciu danej reality. Inými slovami: realita, ktorú si zvolíme vnímať je realita, ktorú žijeme.

Ale ako sa vníma realita? Odpoveď na túto otázku je, že:

 • vedomie je zdrojom myšlienky
 • myšlienka je zdrojom očakávania
 • očakávanie je zdrojom vnímania
 • a naše vnímanie je realita, ktorú žijeme.

Preto je celá realita len naše vnímanie. Sme multidimenzionálne bytosti a máme nespočetné množstvo realít, ktoré existujú síce súčasne, ale na rôznych frekvenciách. Tieto reality nie sú “miesta”, ale vibrácie/frekvencie a existujú tu a teraz. Nedokážeme ich však vnímať, kým je naše vedomie uzamknuté v časopriestorovom vnímaní, obmedzeniach a separácii tretej dimenzie. Ak chceme prístup k týmto realitám, musíme sa vrátiť do stavu nášho vrodeného multidimenzionálneho vedomia.

Dimenzie

Toto dopĺňam z Carollovej knihy Becoming ONE. Carollová pracuje s piatimi dimenziami, pričom za štvrtú dimenziu označuje astrál (ktorý u mňa je súčasť tretej dimenzie). Preto teraz už chápem nejednoznačnosť v tom, či Zem ide do štvrtej alebo piatej dimenzie – závisí od toho, ako sa pozeráte na astrál.

Carollová rozoznáva tieto dimenzie:

 • prvú: svet minerálov bez vlastného vedomia
 • druhú: rastliny a biologické tvory bez uvedomovania si seba samých
 • tretiu: vyššie zvieratá a ľudia
 • štvrtú: astrál, vedomie v astrálnom tele
 • piatu: vedomie v androgýnnom (bezpohlavnom) svetelnom tele.

V mojom chaotickom ponímaní to bolo trochu inak, ja napríklad astrál považujem za súčasť (“auru”) tretej dimenzie, takže tam sa nám poposúvali významy, ako že do ktorej dimenzie to vlastne tá Zem vzostupuje… A keď už môžem povedať, radšej sa budem držať delenia, ktoré mám od Gabriela, pretože mi prichodí logickejšie (a sami Arkturiáni hovoria, že tretiu a štvrtú dimenziu vnímajú ako jednu, takže potom načo ju oddeľovať?):

Ak vezmeme, že Gaiina Zem ide z 3. dimenzie do 4., koľko takýchto dimenzií potom existuje? (Tu som ho zjavne naformátovala, že astrál nepovažujem za dimenziu.)
SEDEM
Vy ste siedma?
NIE
MY SME VSETKY
A aké sú tieto dimenzie?
1. NEVEDOMIE
2. PUDY
3. SEPARACIA
4. MYSEL NAD HMOTOU
5. IOTA
Tomu nerozumiem.
MYSLIENKA PREDSTAVUJE HMOTU
6. SPOLOCNA MYSEL
7. JEDNOTA

(channeling z 23.6.2009)

Multidimenzionálne vedomie

Keď sme sa rozhodli pre zostúpenie z vyšších dimenzií do polarity hmotného sveta tretej dimenzie, vytvorili sme “kópiu” svojho multidimenzionálneho JA a nakopírovali sme ju na každú podrovinu štvrtej dimenzie. (Až zistím, prečo, doplním.) Keď sa vraciame z tretej diemnzie cez štvrtú do piatej, znova sa stretávame s týmito rôznymi aspektmi nášho JA. Každý tento aspekt našej celkovej osobnosti má svoj vlastný vývoj, pretože každý z nich existuje na inej frekvencii.

Navyše keď naše na Zemi ukotvené JA nachádza napojenie na naše multidimenzionálne JA, návštevy našich rôznych aspektov v štvrtej dimenzii urýchľujú rozvoj nášho ukotveného JA i aspektov uložených v astráli. Ak chceme tieto aspekty navštíviť, potrebujeme urobiť len jedno – nakalibrovať naše vedomie na rezonanciu daného aspektu nás samých. Keď bude naše myslenie rezonovať s daným aspektom, budeme s ním prepojení a pritom súčasne uzemnení v našom treťodimenznom aspekte nás samých.

Inými slovami, naše vedomie sa podobá na výťah Musíme doňho vojsť (=vstúpiť do našej vnútornej reality čistého vedomia), stlačiť gombík rezonancie patričného aspektu (=nakalibrovať naše vedomie na danú frekvenciu), ktorý otvorí dvere (=vpustí nás do danej reality) a my nimi potom môžeme prejsť (=vnímame rezonanciu) a máť skúsenosti patriace danej rezonancii aspektu nášho multidimenzného JA.

Takto to znie strašne zložito, ja viem… Priblížim celý ten proces na základe vlastných experimentov, ktoré sa mi aj celkom daria, keď cvičím a mám vysokú hladinu vnútornej energie.

Jednoducho si ľahnem a totálne sa uvoľním. Vyčistím hlavu od myšlienok. (Toto je nevyhnutná časť, bez ktorej sa nepohneme ani o fň.) A potom, keď už som celkom kľudná a nič ma netrápi, predstavím si, ako z mojej korunnej čakry ide lúč svetla do stredu Univerza, do Zdroja / k Univerzálnemu Vedomiu.

Keď mám tento obraz, začnem silou vôle vytláčať svoje vedomie týmto lúčom nahor. (Obvykle tak, že si predstavujem, ako pozerám zhora na svoje ležiace telo a postupne sa vzďaľujem.) Prvýkrát sa “zastaví” (je to pocit hutnejšieho odporu) v astráli. Keď sa cajdám v astráli, obvykle si ma vyzdvihne Gaia a môžem putovať s ňou.

Ale môžem potlačiť ešte raz nahor a ísť vyššie… Tam ma zas zachytí Gabriel. Povedal mi, že nemám ísť až na úroveň Otca, pretože tam nado mnou už nemá kontrolu a on je za mňa zodpovedný, takže už vyššie nechodím.

(Raz som to urobila. Ocitla som sa v nejakom medziplanetárnom prázdne či čom, nemala som telo, bola som len roztrúsená energia a nebol to príjemný pocit… bolo to divné. Potom prišiel Gabriel a musel ma svojou vôľou pchať do nejakej hmotnejšej formy, pretože z toho rozpliznutého stavu som sa tam už nevedela dostať vlastnými silami… Smiešna na tom bola absolútna absencia citu. Mala som pocit rozpliznutosti a veľmi voľnej súdržnosti toho, čo ma tvorilo, akoby to bol plyn alebo silové pole, ale nie atómy. Mala som pocit obrovského priestoru a informácií, ktoré sa ku mne dostávali z miest, o ktorých som ani netušila, že existujú a že tam som… Ale nič som necítila. Nebála som sa, nebola som zvedavá, nechcelo sa mi nič než visieť vo vzduchoprázdne a hlúpo sa okolo seba obzerať, akože kde to som! 😕 )

Raz som sa dostala na nejakú divnú medzirovinu medzi astrálom a Gabrielom (nemám šajnu, o akých “vzdialenostiach” hovorím). Bol to normálny funkčný svet, akýsi iný, než ten náš. Bol ako oranžovozlatá cukrová vata s predmetmi a plochým priestorom medzi nimi a nejakými dlhými tenkými bytosťami ako vzpriamení červíci. Boli veľmi milí a príjemní, zvedavo si ma obzerali a vyžarovala z nich nesmierna pohoda a pohostinnosť. Vkladali mi do hlavy pocity bezpečia, ochrany a lásky a bolo mi u nich strašne dobre, trochu som s nimi pochodila tým oranžovým chuchvalcovišťom, ale potom ma to prestalo baviť (už som spomínala, že mám ADD? 😀 ) a pobrala som sa za Gabrielom – zasa tak, že som začala vedomie vytláčať nahor.

Túto cestu som si vymyslela síce sama, keď mi povedali, že sa mám cítiť viac spolupatričná s nimi, ale myslím, že by fungovala každému s istou úrovňou energie.

Naše multidimenzné vedomie, ktoré je “výťahom” ku všetkým aspektom nášho JA, nepozná obmedzenia priestoru a času. Nie je to to isté čo naše “vyššie vedomie”. Sú to všetky naše možné stavy vedomia. Používame ho na myslenie, vnímanie a predvídanie v našej tretej dimenzii, ale aj vo všetkých ostatných dimenziách, ktoré sú mimo schopností nášho myslenia, vnímania a predvídania. Všetky tieto reality existujú v tom istom priestore a okamihu, pretože existujú a sú prístupné v tu a teraz toho JEDNÉHO.

Vnemy iných dimenzií sa musíme naučiť najprv spracovávať. Pre naše ukotvené JA sa zdajú vyť oddeleným časopriestorom, pre naše multidimenzné vedomie sú zas rôznymi formami a prejavmi nášho JA. To, čo vnímame ako seba, je len jedna z verzií nášho multidimenzného JA, ale to sme zabudli, keď sme svoje vedomie znížili na vibráciu tretej dimenzie, aby sme si vytvorili fyzické telo. V ranom detstve alebo pri narodení sme zabudli na svoje multidimenzné JA, ale našťastie sme to len zabudli a nestratili…

Majstri energie

Pretože naše vedomie kalibruje naše myslenie, vnímanie a očakávania na istú frekvenciu / dimenziu reality, môžeme zmeniť svoju realitu jednoduchou zmenou stavu vedomia. Preto sa v dennom živote snažíme dostať do roly majstra svojej vlastnej energie, aby sme mali absolútnu kontrolu nad našimi stavmi vedomia. Ako Majstri energie si vedome volíme myšlienky, ktoré si dovolíme myslieť, a sústavne kontrolujeme naše emócie. Týmto spôsobom môžeme získať dôležité informácie od nášho strachu alebo nepokoja a poďakovať im za varovanie a nahradiť ich láskou. Môžeme si vybrať hocijakú formu lásky ako nahrážku za strach – lásku k osobe, zvieraťo alebo veci. Potom zapečatíme svoju auru hlbokou vďačnosťou za lásku, ktorú v živote pociťujeme.

Toto sú podľa mňa nesmierne dôležité informácie: berieme na vedomie naše nízkovibračné stavy a vedome ich nahrádzame vysokovibračnými a uzatvárame ich proti vinkajším vplyvom vďačnosťou. Vďačnosť je nesmierne silný obranný štít voči všetkým príkoriam tohto sveta – fyzickým i mimofyzickým. Dokonca funguje ako dobrá obrana i proti psychickým útokom, pretože patrí k najvyšším vibráciám, aké existujú. Prevyšuje ju už len bezpodmienečná láska, jednota so Všetkým-čo-je.

Tajomstvom, ako zdvihnúť naše vedomie na vyššiu úroveň, je bezpodmienečná láska. Je to nástroj, pomocou ktorého môžeme skúmať piatu dimenziu a vyššie. Ľudská láska je len treťodimenzná a štvrtodimenzná a často prepojená so strachom, ľútosťou, hnevom a negatívnymi myšlienkami. Bezpodmienečná láska, ktorá vychádza zo Zdroja a z nášho JA, neobsahuje prvky strachu alebo negativity. Je to čistá kreatívna a liečivá sila.

Akceptujeme bezpodmienečnú lásku

Keď sa naučíme akceptovať bezpodmienečnú lásku, ktorá preteká stále zo Zdroja naším multidimenzným JA, prekĺzne naše vedomie

 • cez strachy treťodimenzného života
 • štvrtou dimenziou Nižšieho Astrálu a vyčistí našu temnotu
 • svetom víl a znovu nadobudne svoju magickú silu
 • emocionálnou rovinou a dá nám majtrovstvo nad našimi citmi
 • mentálnou rovinou a dá nám majstrovstvo nad našimi myšlienkami
 • vrchnou mentálnou rovinou a zjednotí nás s naším božským dieťaťom
 • kauzálnou rovinou a dá nám pocítiť, ako energia vysielaná je energia prijímaná
 • spirituálnou rovinou, kde nás znova spojí s našimi duchovnými sprievodcami
 • do stavu JA SOM, ktorý na nás aká pri Dúhovom moste do piatej dimenzie
 • cez Dúhový most, ktorý sa klenie ponad Veľkú Prázdnotu (Void)
 • a do vedomia multidimenzného JA, ktoré nás čaká na prahu piatej dimenzie.

Uznávam, je to hodne poetický popis, ale pomerne presne uvádza jednotlivé kroky, ktoré potrebujeme absolvovať, keď sa chceme spojiť znova s našou božskou podstatou… 🙂

Ako sa stať piatodimenznou bytosťou?

Popísaným postupom dokážeme už počas existencie v treťodimenznej fyzickej forme rozvinúť v sebe bezpodmienečnú lásku, ktorá s nami potom už zostane. Bezpodmienečná láska je obrovská liečivá sila: keď ju preciťujeme, všetky naše strachy a zranenia vnímame len ako ilúziu, ktorá nám má zabrániť v pohybe vpred na ceste k vzostupu. Keď vnímame bezpodmienečnú lásku, ľahko dokážeme rozpustiť ilúziu oddelenosti seba a zvyšku sveta, preniesť sa cez strach, hnev, zranenia a obmedzenia do nášho pôvodného, vrodeného vedomia lásky, svetla, pravdy a múdrosti.

Naše pôvodné vedomie prirodzene rezonuje s piatou dimenziou a ďalšími a umožňuje nám spájať sa so životom v nich a vnímať ho. S piatodimenzným vnímaním a myslením a očakávaniami sa môžeme v toku JEDNÉHO vrátiť späť domov do toho domova, ktorý sme hľadali “vonku”, mimo nás.

Ako sa naše vedomie čoraz silnejšie prispôsobí piatej dimenzii, naša predstavivosť, ktorá je piatodimenzným myslením, nám umožní vnímať svet mimo polarít treťodimenznej reality. Keď očakávame, že uvidíme jednotu, ľahko ju v našom každodennom živote nájdeme. Vtedy sa môžeme rozhodnúť, že svoje vnímanie nakalibrujeme na túto jednotu a bezpodmienečnú lásku piatej dimenzie a postupne, krok po kroku, začneme dostávať záblesky piatodimenzného sveta, ktorý je s nami tu a teraz – ibaže na vyššej frekvencii.

Takto sa naše vedomie začne postupne meniť na piatodimenzné. Postupom času sa naučíme udržiavať vedomie čoraz dlhšie a častejšie v tejto rezonancii. S piatodimenzným vedomím myslíme piatodimenzne, očakávame piatodimenznú realitu bezpodmienečnej lásky a jednoty a začíname túto realitu žiť ako našu každodennú realitu. Problémy, bolesti a strachy treťodimenzného sveta začínajú pomaly blednúť a sú len lekciami našej minulosti, ktoré sme už absolvovali a za ktoré sme vďační, ale už sa k nim nikdy nevrátime.

V prvých okamihoch naše dni budú vyzerať ako všetky tie pred nimi, ale len čo sa začneme zbavovať ilúzií tretej dimenzie, naše telá sa začnú nastavovať na rezonanciu piatej diemnzie a začnú transmutovať na svetelné telá. V tomto bode naše rozšírené vedomie začne transformovať náš mozog. Začlenením našich vonkajších polarít a dualistického vnímania do piatodimenzného vnímania aktivuje naše rozšírené vedomie celistvé využívanie nášho mozgu.

Celistvé využívanie nášho mozgu nám umožňuje používať súčasne ľavú i pravú mozgovú hemisféru. Spoločným využívaním logickej, sekvenčnej a akčnej ľavej polovičky (“mužskej”) a prispôsobivej, kreatívnej a obraznej pravej polovičky (“ženskej”) sa kapacita nášho mozgu začne rozširovať z obvyklých 10% na obrovské majstrovstvo nad naším vedomím a myslením. Celistvé využívanie mozgu nás zbaví obmedzení duality, otvorí nám Tretie oko a zladí naše vnútro s rozšíreným vnímaním. Spustí sa aktivácia nevyužívaných vlákien našej DNA, ktoré vlastne predstavujú stavebný plán a programy pre naše svetelné telo, ktoré s nami zostali, pokiaľ bolo naše telo a vedomie ukotvené v tretej dimenzii.

Cez naše stále sa rozširujúce vnímanie začneme byť schopní vnímať Kozmické Pravdy, ktoré nám doteraz boli skryté, pretože sa nedajú interpretovať pomocou dualisticky založeného vnímania.

Celá prvá časť končí niečím, čo sem chcem dať v doslovnej verzii:

“Našťastie, kvôli nekonečnému množstvu zmien v našej realite a starým proroctvám, ktoré sa idú naplniť, sme si vedomí, že práve stojíme na prahu prechodu do piatej dimenzie. Nanešťastie, noc býva najtemnejšia tesne pred svitaním a požaduje sa od nás viac, než naše treťodimenzné ego dokáže zniesť. Ale našťastie je ľudstvo odolné a vybavené veľmi výkonným pudom sebazáchovy. No nanešťastie náš čas už nastal a musíme urobiť potrebný skok – teraz!

Našťastie ho práve robíme.”

23 thoughts on “Vitajte v piatej dimenzii! (2)

 1. Hm, az napadna podobnost s myslienkami ho oponopono… a celkovo – rozni ludia z roznych koncin sveta sa az neuveritelne zhoduju v nazoroch, ako dalej… Dobry clanok, Helar.

  Páči sa mi

 2. Pekny clanok, dakujem…prosim Helar mas pre mna odpoved vo veci osobneho zazitku? Mam neustale pocit, ze moja hlava rezonuje a kazdym dnom viac a viac pocujem urcity ton roznych rekvencii. Je to stale silnejsie a sem tam sa to meni na hidbu, hlas…moze to byt uspesny krok k prechodu do dalsej dimenzie? s cim to mozem spajat…krvnym tlakom to nie je urcite 🙂 dakujem

  Páči sa mi

 3. Naozaj neviete, že ezoterika, mágia-hoci aj biela, spiritualita, Sylvova metóda…. atď sú VEĽMI ŠKODLIVÉ pre dušu človeka? Sú to len rôzne masky toho istého – Zlého. (satana, diabla, lucifera) . Pod rúškom dobra mu ide len o jedno jediné – takto totiž môže aj tých dobrých,ktorých sa mu nepodarilo dostať zlom – získať pre seba = odvrátiť od BOHA -STVORITEĽA. V každom chce vzbudiť dojem že Boh nejestvuje……..
  nebudem robiť kázne, len jedno Vám chcem povedať, viem (a nie je to z mojej hlavy) toto tmárstvoVám ubližuje…teraz ešte možno necítite následky, ale iste sa dostavia. Možno na začiatku sa budete cítiť dokonca lepšie…to sú však len jeho ťahy, aby ste stratili ostražitosť.

  Páči sa mi

  • Nemyslím, že si Jeny robí srandu… Podľa mňa to myslí celkom úprimne a súcitne (pretože sa snaží vysvetliť, nie prikázať), ale je “z druhého brehu” a tak vidí veci proste inak ako my.

   S tým nič nenarobíme. Má na to právo.

   Páči sa mi

   • Helar ,
    ja som len žartovala (preto aj ten smajlík na záver 🙂 )

    nehovorím a viem, že má na to právo, len nerozumiem, prečo to sem napísal/a…nechodím na náboženské stránky, tak neviem, či aj tam to tak funguje…len nerozumiem náboženským nadšencom, ktorí chodia takéto názory písať na ezo bloky…chcú tu trochu rozprúdiť diskusiu?…vieš, mne ten komentár vyznel skôr ako :”Robíte zle, to čo robíte, bojte sa, lebo si škodíte a hlavne sa vzdaľujete od Boha-jedinej pravdy.” 😦

    ja som vyrastala v zaslepenej náboženskej a bohabojnej rodine…nestratila som tým vieru v Boha (podľa môjho slovníka “Niekto nepochopiteľný” 🙂 ), ale nechuť k náboženským spoločenstvám vo mne je 😦
    a istá časť môjho ega má ešte stále potrebu reagovať aspon žartovným spôsobom : D

    ak som tým niekoho urazila, alebo pobúrila, ospravedlňujem sa 😀
    peknú nedeľu všetkým 😀

    Páči sa mi

 4. Jedným z dôvodom nepochopenia je ten, že si ľudia neuvedomujú, že aj v kostoloch sa praktikuje mágia a vo veľkom – premena chleba a vína na telo a krv, … krst, birmovka …. Cirkev má vo Vatikáne oddelenie exorcizmu a kto vie ešte čo a to sú všetko magické rituály a nemyslím si, že odvracajú pozornosť od Boha, ale všetky sa robia v Božom mene….

  Páči sa mi

 5. Minne…mas pravdu. V kostoloch sa robi cista magia. A knazi? Ti maju podobne zasvatenia (knazske zasvatenia) nieco podbne ako reiki. Dokonca ti najlepsi knazi dostavaju velmi zaujimave zasvatenia. Ale co je na tom smutne je to, ze ani nevedia ze vedia liecit…ale posvatena voda v kostoloch? – som si isty ze to je nareikovana voda 😉

  Páči sa mi

  • Aká je nareikovaná voda?…nechodím do kostolov… ale verím v boha v tom čo tu píšete sa tu až tak veľmi neviznám (nejakým pojmom) ale zaujíma ma to chcel by som náisť pravdu prečo som tu ako všetko funguje a pod. A v kostoloch možno že majú z časti pravdu ale ľuďom nič nevisvetlia pripadá mi to ako keby povedal toto je tak a nie inak a nepovie prečo je to tak chápete ? dúfam že áno…Osobne nepoznám nikoho kto sa venuje ezoterike ale chcel by som si niekoho náisť kto by ma neiečo naučil vysvetlil as ukázal keby sa niekto taký našiel môže ma kontaktovať na facebooku zoltanhrabko@azet.sk

   Páči sa mi

 6. Kazde nabozenstvo je zalozene na chamtivosti. Nie jeho prapovodne myslienky ale to ako s nimi narabaju ludia. Ked sa spytas katolika ci vie kedy a preco zaviedla cirkev spoved, odkial pochadza ich najuznavanejsi symbol alebo co je vlastne svate prijimanie nedokaze ti nato odpovedat lebo by si musel najpr rozsirit obzory co je v priamom rozpore s tym co od neho jeho cirkev ziada. Ich viera ich udrziava v tvrdo polarizovanom svete, preco sa v kostole robi vyklad textov? Aby bol vyklad jednotny a tym ze sa knaz pasuje za zastupcu boha na zemi tak nespochybnitelny. Nevycitam to ziadnemu veriacemu, je to ich presvedcenie ale bohuzial prave tym ze su oveckami v stade tak su lahko ovplivnitelny pre ciele vladnucej vstvy a je uplne jedno ci je to moslim, kalolik alebo zid. Kazdej z tychto politickych stran ide len o podiel na trhu lebo cim vacsiu skupinu ludi zastupujem tym je moje slovo vaznejsie Skoda len ze moc ktoru tym ziskavju nemozu pouzit pre dobro, to je totiz v rozpore s mocou … Ale nie o tom som chcel, tieto veci ma uz davno prestali iritovat, svet je obrovsky a pokial sa bude kam schovat pred ludskou hlupostou… Chcel som sa podakovat za skveli clanok a poprosit o radu. Akonahle som v tichu pocujem rozne frekvencie zvukov, rano si detailne pamatam kazdy z troch mojich bojovnych alebo “soferskych” snov, deja vu mam skoro kazdy druhy tyzden, spravy nedokazem pozerat uz asi rok, kamarati rozpravaju pre mna uplne cudzou recou a s mojou mackou sa vnimame podvedome… Ked sa stretnem s mojim drakom len sa na mna usmieva, ale mne obcas od nespokojnosti vybruje cele telo. Co dalej, uviazol som na plytcine…

  Páči sa mi

 7. Helar, nasiel som vyborny video zaznam na youtube. Je to jedna pani, ktora prekonala mozgovú mrtvicu a popisuje tam svoje stavy, ktore vtedy zazivala. Hovori tam o lavej a pravej hemisfere mozgu a ze mozog je malo vyuzivany.

  Páči sa mi

 8. Naozaj tieto systémy fungujú. Mali by sme pochopiť,že nič nemusíme posudzovať,ani konanie a myslenie tzv.veriacich. Je to proste tak,že sme jedineční a každí rastieme a poučujeme sa cez vlastný program. Veľmi to odďaľuje od vnímania bezpodmienečnej lásky. Je to nádherný pocit dospieť až k poznaniu Lásky ku všetkým a všetkému k Jednote. Ďakujem

  Páči sa mi

 9. Paci sa mi tento clanok, ale co ma nanom zaujalo najviac je na zaciatku pripomienka o vytahu, ze kde si stlacime tam ideme. Mne sa prave dnes snival sen o tom, ze som bola s niekym vo vytahu. Ten clovek si ma privolal na tretie poschodie, ale ja som chcela ist na stvrte. Tak ma vozil len medzi tretim a piatym poschodim, a na stvrte ma nechcel pustit. Nevedela som, co by to tak mohlo znamenat, a potom som zrazu nasla tento clanok a uplne mi to zapadlo do toho, ze sa prave pohybujem medzi tretou a piatou dimenziou 🙂

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s