Ďalšie mantry na spievanie

Už sme tu mali dva články o mantrách – Aurawiewerov celú tématiku uviedol a obsahuje aj zoznam bídža mantier a čakrových bídža mantier, ja som neskôr dodala tie mantry, ktoré som poznala odinakiaľ. Ale téma bola zaujímavá a ja som sa v nej začala hrabať, nuž a vyňúrala som viac. U niektorých mám len zvukový súbor pripojený k názvu (sú to MP3 súbory na stiahnutie), inde sa mi podarilo vyhrabať aj vhodné video.

Hovorím, téma ma zaujala a zdrojov mám viac, než sa patrí, takže zrejme to nie je posledný takýto článok… Ak strácate prehľad, choďte na index článkov a tam ich nájdete pekne zoradené pod Afirmácie a mantry!

Pomoc a ochrana

Om Šrim Gan je mantra na dosiahnutie cieľa. Je to ďalšia Ganeš-mantra (ja sa nevyznám v tom, že toľko všelijakých mantier sa volá rovnako) a jej znenie je foneticky nasledovné: Óm šrim gan saub hagjé ganapatijé varavarada sarvadžanam min vašamá neja namaha.

Podľa Thomasa Ashley-Farranda je Ganeša veľmi obľúbený hlavne medzi deťmi a je to ďalší antropomorfizovaný priníp, teda ďalšia energia, ktorej ľudia dali podobu – slonia hlava, veľké brucho, chobot a vejárovité uši. Jeho bídža mantra je gam (s dlhým rezonujúcim m). Táto bídža a celý aspekt Ganešu je odstraňovanie prekážok. Ide o nešpecifické prekážky – môžu byť vnútorné, ale i prekážky vo vonkajšom svete (nevhodné podmienky, zlá konštelácia hviezd, odporný ksicht sediaci na stoličke, ktorú sme si vyhliadli 😛 a podobne). Proste ak máme nejaký úmysel a nechce prebiehať ľahko, použijeme gam (bídžu) a princíp ganapatí.

Ganeša a Ganapathí sú dve rôzna mená pre ten istý princíp. Gana v jednom kontexte znamená “skupina”, v inom zas “sila”. V slove Ganeša koncovka eša znamená “vládca”, takže celé slovo znamená “vládca sily” alebo “vládca skupiny”. Slovo Ganapathí zas obsahuje pathí, čo znamená “manžel/ka”; celé slovo potom znamená “manžel sily” alebo “manžel skupiny”. Prečo je to dôležité? V našom vnútri máme pohyblivý stred (=kotviaci bod). V skutočnosti nie sme len jedna osoba, hoci sa tak vnímame – sme veľa osôb (osobností) v tom istom tele. Napríklad si vezmite, že fajčíte a chcete s tým prestať. Jedna časť vo vás chce fajčiť, iná chce prestať. Kto ste? Ste vlastne jedna i druhá časť osobnosti. A pretože tieto dve časti nie sú zjednotené, máme problém – prestaneme fajčiť a vydrží nám to pár dní. Časť z nás chce jedno a iná časť chce niečo iné. Ganeša ako “vládca skupiny” zjednotí tieto dve časti s protichodným záujmom a vytvorí v nás vnútornú jednotu – celé naše vedomie ťahá potom za ten istý koniec povrazu a ľahšie dosahujeme aj ťažké ciele.

Videla som ju aj v tejto podobe: Om šrím hrím glaum gam ganapatajé varavaradha saravandžanam mín vašamahá je suahá. Žiaľ, zvukovú podobu sa mi nepodarilo “zobnúť”,  ale pri tejto mantre bolo napísané, že rozháňa negativitu, preniká cez všetky úrovne ľudského vedomia a navodzuje stav priameho kontaktu s Bohom. Našla som preklad “osloboď nás z pazúrov bolesti a smrti a osloboď nás od cyklu smrti a znovuzrodenia”. V podstate ide o hornú mantru doplnenú bídža zvukmi šrím a hrím. Ten preklad vo mne vyvoláva pocit, že by sa dala použiť v pohode na urýchlenie vlastného vzostupu.

Durgati Hárni Durga je mantra venovaná bohyni Durge. Bohyňa Durga sa zobrazuje jazdiaca na levovi alebo tigrovi (kto poznáte tarot, asi si spomeniete na karty Sila), so 100 rukami a v každej nejaká ničivá zbraň. Durga sa vzýva vtedy, keď potrebujeme ochranu od niečoho, čoho sa bojíme. Tí, ktorí nám chcú ublížiť, spoznajú ostrie jej zbraní a tigrích zubov a pazúrov, mierumilovní ľudia v nej vidia jednoducho krásnu ženu a pokojného, prítulného tigra.

Prekonávanie ťažkostí a vzostup

Šrí Ma je mantra vzývajúca Univerzálnu Matku v jej zhmotnení Kali, pôvodne, čistej bohyne. Jej znenie je Šrí ma, Kali Ma, Adhi Ma, Pahi Ma. Bohyňa Kali patrí k najdesivejším zjavom východného panteónu. Zobrazuje sa ovešaná ľudskými lebkami, s vyplazeným jazykom, ale v skutočnosti predstavuje zničenie negatívneho ega. Všetci v sebe máme sily, ktoré tvrdohlavo odolávajú dobru. Vzývanie Kali sa používa na to, aby sme ich odstránili, uvoľnili a sprístupnili zmene. Opakovaním mantry pre Kali sa očisťujeme od negativity a zvyšujeme svoju vibráciu.

Tu je verzia od Indiajiva:

Asato Ma je univerzálna motlitba, ktorá hovorí: “Matka, vyveď nás z nereálneho do reálneho, z temna do svetla, zo smrti do nesmrteľnosti”. Slová sú nasledovné: Asa to má sat gámaja, tama so má, džjoti rá gámaja, mrit jor má amritam gámaja.

Tu je verzia od Indiajiva:

Nam Mjó Hó Renge Kjó pochádza z čínskeho názvu Lotosovej sutry (renge=lotos). Prvé slovo nam je hindské, zvyšné sú japonské. Význam je “podriaďujem sa zákonitosti života a učeniu Budhu” (alebo tak nejak). Dáva nám okamžitý prístup k osvieteniu a akašickým záznamom. Ničiren Daišonin, ktorý “odhalil” Lotosovú sutru svetu, hovorí: “Spoliehaj sa na Zákon(itosť), nie na osoby. Spoliehaj sa na zmysel, nie na slová. Spoliehaj sa na pochopenie, nie na diskriminatívne myslenie.” Podľa mňa je to o dokonalom zmúdrení, o dosiahnutí splynutia s Univerzálnou Energiou.

A tu je vyslovene budhistická verzia “spievaná” s nesmiernym nasadením 😛 :

Tu je anglické vysvetlenie celého princípu Nam myo ho renge kyo:

A táto verzia pri hlasnejšom počúvaní vedie k zmenenému stavu vedomia:

Liečenie a boj so smrťou

Maha-Mritjundžaja mantra  sa volá niekedy aj Om Trajambakam a je poriadne dlhá, ale aj poriadne silná mantra. Tradične sa používa na boj so smrťou a smrteľnými chorobami. Každý, kto má vážne zdravotné problémy, si takto dokáže navodiť úľavu. Je to extrémne silná mantra: Om trajambakam jadžámahé sugandhim pušti várdanam urvár ukamivá bándhanan mritjór mukšíjá mámritát. Je popísaná aj v tomto článku, tu je videoverzia od Indiajiva:

V tejto mantre žiadame Šívu, aby nás ochránil, dal nám pocit bezpečnosti a pomohol nám prekonať strach zo smrti.

Aurawiewerove mantry

Aurawiewer doplnil ešte ďalšie mantry. Boli v komentároch, v ktorých sa ťažko vyhľadáva, takže to kopírujem sem:

AČJUTAM KÉŠAVAM RÁMANÁRÁJANAM
KRIŠNADÁMÓDARAM VÁSUDÉVAM HARIM
ŠRÍDHARAM MÁDHAVAM GÓPIKÁVALLABHAM
DŽÁNAKINÁJAKAM RÁMAČANDRAM BHADŽE

překlad:
Modlím se k Pánu Krišnovi, Pánu Rámovi, Pánu Nárájanovi. Uctívám manžela Džanakí – Pána Rámu, manžela Gópí – Pána Krišnu.

(helar: Našla som tento význam textu: Vzývam Rámačandru, známeho ako Ačjuta (=neomylný), Kéšavu, Rámu, Narájana, Krišnu, Damodaru, Vasudévu, Hariho, Sridharu (vlastniaceho Lakšmí), Madhavu, Gopikavallabhu (najdrahšieho Gopiky) a Džanakinajaku (pána Džanaji alebo Síty). A bhadžan potom pokračuje: Prečo hovoríš, že Boh neprichádza? – Nevoláš ho dostatočne úprimne. / Prečo hovoríš, že Boh neje? – Nekrmíš ho dosatočne chutne. / Prečo hovoríš, že Boh nespí? – Nevytváraš mu dostatočné podmienky. / Prečo hovoríš, že Boh netancuje? – Neroztancovávaš ho dostatočne. / Nevzdávaj sa, pokračuj vo vzývaní, a jedného dňa sa ti zjaví.)

K tomuto som našla toto video:

a túto hudbu, ale má trochu zmenený text (prvé spieva Vikram Hazra):

Amba amba džai džagadamba
džai bhuwanešvari
džai džai mukamba

překlad:
Matko, Matko, vítězná vládkyně vesmíru, jež ničíš démony temna a chráníš vyznavače světla.
popis:
Ochraňuje děti, chrání před veškerým zlem.

AUM TAT SAT AUM
komentář 1:
Znamena om-vesmirny celek, tat-tak to je, sat – pravda

BHADŽA DÍNABANDHU DINÉŠE DÁNAVA DALANA
DUŠTA NIKANDANAM
RAGHUNANDA ÁNANDA KANDA KAUŠALAČANDA
DAŠARATHA NANDANAM

překlad:
Modlím se k Němu, protože On je bratrem všech chudých, je Pánem dne, ničitelem krutých démonů. Přináší radost svým rodičům – Kaušalje a Dašarathovi.

Je to súčasť Shri Ram Stuti. Táto strofa začína v pesničke na 2:57 (kvôli výslovnosti):

Bhadža Šrí Krišna Čajtanja Prabhu Ničinanda Šrí Advajta Gadadhar Šrívas adi Gour bhakta vrindam
bhadžámi rádhám aravinda-nétram
smarámi rádhám madhura-smitásjám
vadámi rádhám karuna-bharárdrám
tato mamánjásti gatir na kápi

překlad:
Uctívám Šrí Rádhu s očima jako lotos; vzpomínám na Šrí Rádhu, která má ten nejsladší úsměv; oslavuji Šrí Rádhu, která se rozplývá soucitem; kromě Ní nemám v životě žádné jiné cíle.
popis:
Autor: Šrí Raghunátha dása Gosvámí, Stavávalí, Šrí-Višákhánandábhidha-stotram 131 Rádhá mantra (či stotra) od jednoho ze Šesti Gosvámích z Vrindávanu, blízkých společníků Šrí Čaitanji Maháprabhua.

Na YouTube som našla len skrátenú verziu Šrí Krišna Čétanja Prabú Nitiananda (ale na výslovnosť to postačí):

BHADŽE GÓVINDA
GÓVINDA GÓVINDA BHADŽE
ŠIVA GÓVINDA
GÓVINDA GÓVINDA BHADŽE

překlad:
Oslavme Šivu osvoboditele.
popis:
Vede k pochopení, že proměny, kterých se bojíme, nám často přinášejí to nejlepší.

Dhanjavád dhanjavád
dhanjavád ánanda

překlad:
Posvěcené díky, posvěcené díky, posvěcené díky, milost.
popis:
Pro radost z vděčnosti a odpuštění.

DHJAN MULAM GURU MURTI
komentář 1:
Překlad: “Základem rozjímání je podoba Gurua”.
(Radek V.)
komentář 2:
Tento verš není celý, chybí tam ještě toto:
PUDŽA MULAM GURU PADAM,
MANTRA MULAM GURUVAKJAM,
MOKŠA MULAM GURU KRIPA

…a znamená to: “Základem uctívání jsou lotosové nohy Gurua, základem manter jsou GURUVAKJAM – slova mistra, základem MÓKŠI (cíl ke kterému všichni směřujeme – splynutí s kosmickým Já, dosažení harmonie a věčné radosti) je Guruova milost.

Energetický “prídavok” (=booster)

Toto je “srdcová sutra” technikou overtones, harmonického spievania. Nechcela som o ňu nikoho ukrátiť. Funguje podobným spôsobom ako tibetské spievajúce misky – rozvibruje všetky čakry v tele. Navyše pri dlhom počúvaní navodzuje zmenené stavy vedomia.

31 thoughts on “Ďalšie mantry na spievanie

 1. helar,

  uz asi hodinu uvazujem, ci mam alebo nemam napisat. ale je to silnejsie ako ja… Napisala by som na sukromnu adresu, ale neviem kam.
  Pri citani tychto stranok mam sice pocit, ze otazka je zbytocna, ci supermanovska, napriek tomu:

  MOZEM NEJAKO (AKOKOLVEK) POMOCT?

  lele

  Páči sa mi

 2. neni blba otazka preco.
  Ja som sa ani nepytal ja som pomohol rovno a vidis ako to skoncilo.Obcas dam clanok ci namet spravil som forum spravil som bylinky stranku a pripravujem stale fengsuej projekt stranku.
  Ak chces mozes mi pomoct s tym feng suej.Ak mas zaujem napis

  xbaroquex zavinac gmail bodka com

  Páči sa mi

  • Dakujem za odozvu 🙂

   Mam akurat jeden problem, nepatrim k zvlast technickym typom, texty dam do kopy, ale sem na stranku to musi dat sikovnejsi jedinec…
   Aurawiewer, pomoc pri feng suej by asi odo mna nebola velmi platna, pretoze sa v tom vyznam koza do kapusty, kym by som to nastudovala, trvalo by to. Ale nebranim sa tomu, iba to chce cas.
   Ja som zatial mala na mysli nieco na rozbeh, ako ta vyzva na preklad v casti “Aktivacia a vyrovnanie cakier…”, ako tam mam vpravit slovensky text?
   Tiez ma zaujalo v mracnej hore, ze sa tam spomina reflexologia, ale nie je tam viac podrobnosti. Pritom si myslim, ze by si to zasluzilo osobitnu sekciu, je to nieco uzasne. Hovori sa, ze odblokovanie krcnej chrbtice otvara tretie oko.
   Bol by o to zaujem?

   Páči sa mi

   • Lele,

    myslím, že preberiem miesto Aurawiewera 😛 … Ak máte problém s technickou stránkou a chceli by ste rozpracovať reflexológiu alebo pomáhať s prekladmi, stačí mi poslať wordovské dokumenty a ja ich už miesto vás hodím na stránku a upravím. Môže to byť rovnako dobre Mračná hora alebo tento blog, netreba robiť nový!

    Páči sa mi

 3. Lele,

  otázka nie je ani supermanovská, ani zbytočná – len nepresná… 😛 O aký typ pomoci ide? Čo by ste chceli urobiť? Možno bude najjednoduchie vybaviť to emailom, adresa: minigrimi zavináč yahoo bodka com. Alebo napíšte Aurawiewerovi a on vás bude navigovať ďalej.

  Každá múdrosť, poznanie, nová oblasť sú vítané! 😛

  Páči sa mi

 4. no aurik:D presne jak ja som sa dostala k foru:D uz aj mna to dlho taha angazovat sa viacej v tomto seckom….a dakujem za mantry, pani Helar:) lotus sutra je dobre drsna, bola som z nej mimo po velmi kratkej dobe….

  Páči sa mi

 5. Lele vyber si comu sa chces venovat:
  – urci si clanky a co chces mat na blogu
  – napis mne a ja registrujem dalsi blog
  – alebo sa registruj na http://www.wordpress.com a stranku ti spravim ja a ty uz budes robit len texty. moze byt?
  – a ano bol by o to zaujem 🙂

  Páči sa mi

 6. Mantra,ktorá vyjadruje dôveru v Ganéšu a pomáha dosiahnuť úspech:
  GANÉŠA ŠAREMAN
  ŠAREMAN GANÉŠA

  Motlidba k svätej energii srdca:
  ÓM NAHÓ NARÁJEMI
  NAMASTUTE
  GURU DÉVA GURU MÁTA
  HARE HARE

  Pripájam Zvukové pomôcky.Rozlišujeme “ozvučený” a “neozvučený” výdych.Neozvučený výdych má upokojujúce účinky,ozvučený výdych aktivizuje.Každá hláska má iný okruh pôsobnosti.
  A – pri výdychu ááááá….vznikajúca zvuková vibrácia aktivizuje celú brušnú oblasť.V dôsledku tejto masáže sa telo uvoľní,upokojí.
  E – éééééééé…masítuje hrdlo a štítnu žľazu.Pomáha pri zachrípnutí a zvyšuje to odolnosť voči chorobám z prechladnutia.
  H – hhhh…sa môžeme zbaviť vzrušenia,rozčúlenia,pôsobí priamo na pľúca,pomáha pri nedostatočnom dýchaní.
  I – íííííí… sa podporí prekrvenie hlavy a koncentračná schopnosť.
  O – óóó… prečisťuje a posilňuje pľúca,zvyšuje príjem kyslíka. Odporúča sa pri všetkých ochoreniach pľúc.
  U – úúúúú…púsobí bezprostredne na žalúdok a zvyšuje krvný tlak.
  Účinok ozvučeného výdychu môže byť v jednotlivých prípadoch veľmi silný.

  Páči sa mi

 7. Kedysi tu niekdo ostal vyvalený ako môžem spievat mantru 108 krát.
  Napísal som mu že je to pre mňa rozcvička.Neviem čo si pomyslel ale aby mi veril tak dneska som odspieval mantru 4000 krát.

  Tak už mi dúfam všetci veríte že som bol v minulom živote tibetský mních..

  :- )

  Bola to mantra om mani padme hom a om tare ak by dakoho zaujimalo

  Páči sa mi

 8. ja som vcera skoncila 40dnove spievanie a zaspievala som mantru 6400krat. Bola to vlastna mantra, okrem nej este frcim na mantre zmiernujucej karmicke bolacky

  Páči sa mi

 9. To mi je jedno 😛 super aj ja uz koncim.
  Tak vidim ze slovensko je pomaly druhý tibet :D:D

  Ja to ani ako sutazivost neberiem.som zvedavy kolky sa pochvalia tiez ako fachcia.
  Takze si mala bija mantru?
  Aku? ak sa smiem spytat?

  Ja neviem ja som si tak tie mantry zamiloval ze dneska ked som sa zobudil o 12 kukam jak sme to mohli odspievat 😀

  aku si vyberas dalsiu mantru?

  juhu sa tesim normalne 😀 ze som neni jediny blazonko 😀

  Páči sa mi

 10. aurik, po prve neviem pocitat :shock:…zaspievala som mantru 4800krat, nie ako som pisala vyssie, proste kazdy den 120krat po 40 dni.
  Asi ta sklamem, ale nebola to bija mantra, bola to vlastna zufalo vymyslena mantra, velmi som potrebovala pomoc v istej veci. Teraz spievam om shri shanaiswraya svaha

  Páči sa mi

 11. Aha lebo ja som tie dve zaspieval 4000 krat za jeden den jaze ty tiez 😀
  Sak si mi mala napisat na helar forum alebo majl ze potrebujes mantru.
  Ved vies ze mne nerobi problem vymyslet silnu dobru mantru.
  joj

  🙂 a ja niesom nejaky odsudzovacny pubertiak ktory by sa rehlil s intymnich problemov …

  Páči sa mi

 12. Dnes dopĺňam svoju včerajšiu skúsenosť s Asato Ma mantrou. Urobila som si z nej slučku 120 opakovaní (asi mi šiblo), ale nedokázala som ju vyspievať na jediný raz, musela som na dvakrát (lebo z toho mi skutočne šibalo 😦 ). A po 120 opakovaniach (jediný deň!) sa dostavil účinok: začala som veci vidieť z celkom iného zorného uhla a totálne sa mi podarilo odosobniť sa. Taký rýchly účinok som nečakala… Spievam ďalej!

  Páči sa mi

 13. Pridávam sa aj ja. Som nadšená, že nie som sama “trafená”. Ja každý deň spievam
  Panduranga hary mukunda hurary – dúfam, že to píšem dobre. Teraz som “počúvala” z tejto stránky – BHADŹE GOVINDA a veľmi rýchlo som bola z nej – fantázia. Túto stránku som objavila iba včera. Super!

  Páči sa mi

 14. Ahoj Aurawiewer,

  Celu toto stranku alebo blog uz citam asi rok (…nie uplne vsetko – nestiham :)) a nikdy som sa neodhodlala prispet 🙂 Helar je uzasna a vdacim jej za vela informacii 🙂
  Nuz ale preco som nakoniec napisala? Vytvaram si vlastnu mantru a chcem aby bola co najsilnejsia a najlepsia pretoze ju nevyhnutne potrebujem.
  Vie mi s tym niekto pomoct? Nie som si ista ze ci to co som vytvorila je dostatocne dobre a to prave.Ako to zistim? A kolko krat ju mam opakovat? Mozem si ich vytvorit niekolko naraz?
  Dakujem

  Stvorlistok

  Páči sa mi

 15. Stvorlistok,

  keď sme noví v svete mantier a afirmácií, mali by sme začínať len s jednou. Môžeme si vybrať “pôvodnú” (napríklad tieto hinduistické a tibetské), alebo si môžeme spraviť svoju vlastnú (viac o tom nájdete v Bosoráckom receptári). Ak sme vybrali “pôvodnú” mantru, využívame všetku tú emóciu a silu, ktorú do nej vložili ľudia, čo ju odriekali/spievali pred nami. Obvyklý postup je 40 dní 108x denne.

  Ak si urobíme vlastnú mantru, väčšinou ňou chceme niečo dosiahnuť a používame ju na naprogramovanie podvedomia. Potom je “našitá” presne na našu potrebu, ale nie je “nabitá” – a obvykle ju nabijeme tak, že ju opakujeme do zblbnutia tak dlho, kým nám podvedomie nepošle signál (cez sny, ako náhlu víziu alebo proste len ako pocit “už dosť”), že ju prijalo. V tom okamihu prestávame mantrovať, vyčistíme si hlavu a necháme podvedomie pôsobiť.

  Ak by sme chceli použiť od začiatku viacero mantier, naše podvedomie sa z toho zjančí a nebude vedieť, čo skôr. Takže začiatočníci by nemali preháňať a začať skromne jednou a keď si podvedomie zvykne, že toto je spôsob, ako mu podsúvate, čo má robiť, môžeme pridávať. Pri vlastných mantrách by som však tak-či-onak robila len jednu v čase a až keď ju podvedomie prijme, dala by som si deň-dva na rozdýchanie a až potom by som išla na ďalšiu.

  Čo sa týka postupu pri tvorbe mantier, buďme kľudne kreatívni – ak aj presne nedodržíme postup, dôležité je, že vieme, čo robíme a prečo. Pripravujme mantru seriózne, s plnou vážnosťou – a potom jej podvedomie pripíše rovnakú vážnosť. A to, koľko písmen a ako zoškrtáme a ako ten zvyšok zoskupíme, je len druhoradé. Prvoradý je náš úmysel a energia, ktorú doňho vkladáme.

  Páči sa mi

 16. Dakujem velmi pekne za Vase reakcie 🙂

  Helar,
  Dakujem za skvele a podrobne vysvetlenie. Ja som myslela ze sa to da vlastne kedykolvek pouzit ked clovek prave preziva urcite pocity ktore by chcel zmenit. Jedna moja kamaratka vzdy pouziva svoju mantru ked aktualne ma obavu a strach z niecoho. …takze 40 x 108 je dost. Najlepsie asi bude ked si to napisem na viditelne miesto nech to mam na pamati aby som nezabudla… chapem vsak ze vsetko je o uceni trpezlivosti a “pecene holuby nepadaju z neba do ust” 🙂
  Dakujem Ti

  Aurawiewer,

  Super napisem ti email co konkretne chcem pouzit, dakujem Ti za ochotu 🙂

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s