Mantry pre nováčika

avatars_of_vishnuSiahnem celkom do védskej mytológie. Podľa nej Stvorenie začalo Existenciou, stavom tak prchavým a nepopísateľným, že sa dá vyjadriť len metaforami. Na začiatku je čistá Existencia – Nárajána (Narayana), ktorý sa vznáša v čiernej temnote. Z jeho solárneho plexu vyskočí iná bytosť, Brahma. Ako Nárajána spí a Brahma vznikne, vytvorí sa Univerzum ako božská myšlienka. Existencia sa premenila na Myseľ, ktorou je Brahma. Brahmova myseľ však nie je statická, ale dynamická. Čoskoro pocíti Túžbu, po ktorej rýchlo nasleduje Vôľa. Túžba a Vôľa donútia Brahmu použiť svoju silu, Saraswati, Božskú Reč Zhmotnenia, známu aj ako ženský princíp. Saraswati je Slovo. Keď Brahma použije Slovo, vznikne vesmír so všetkými silami, ktoré sa prejavujú dodnes.

Popis Stvorenia vyzerá podľa Véd teda nasledovne:

 • najprv Boh ako Existencia…
 • z Existencie vzniká Myseľ…
 • z Mysle vzniká Túžba…
 • z Túžby vzniká Vôľa…
 • z Vôle vzniká Slovo…
 • a zo Slova vzniká všetko ostatné.

Aj ostatné východné tradície majú podobné poňatie. V čínskom budhizme je bohyňa Kuan Yin “boží hlas”, ktorý zo siedmych prvkov vyvoláva iluzórnu formu vesmíru. Védy hovoria o božskej zvukovej vlne Šabda Brahma, ktorá preniká všetkým a je kľúčom k tvoreniu. Mexický Indiáni Huicholovia používajú slovo “spevák” na označenie šamana, teda bytosti, ktorá tvorí pomocou mágie. Latinské slovo carmen, ktoré sa dnes prekladá ako “báseň”, pôvodne znamenalo “magická formulka”.

Sila zvuku, hudby, samohlások a reči je veľká tvorivá sila Univerza. Na tom sa zakladá princíp mantier. Mantra je slovo zo sanskritu a znamená asi toľko čo “božská reč” alebo “nástroj mysle”. Mystik a sufi Vilayat Inayat Khan hovorí: “Používaním mantry v podstate hnetieme mäso tela zvukom. Jemné bunky nervového systému sú vystavené sústavnému náporu zvuku a nastavujú mäso na vibráciu božských zvukov.”

Mantry tým, že rozvibrujú naše vnútornosti, dokážu rozdrobiť staré blokády, kvôli ktorým nemôže naša energia voľne pretekať. Nedokážu však vyliečiť všetko. Do hry vstupuje ešte i spôsob, akým žijeme svoj súčasný život, a karma nazbieraná z minulých životov. Ak chceme použiť mantry na liečenie karmy, už musíme byť skutočnými majstrami zvuku a musíme mať veľkú dávku vytrvalosti. Pri bežných problémoch však mantry dokážu priniesť úľavu a väčšinu našich súčasných problémov dokážu odstrániť.

Čo potrebujeme vedieť o mantrách?

 • Mantry sú zvuky vyjadrujúce istú energiu. Pri rozhovore slová svoju silu odvodzujú od významu, ktorý majú. Mantra svoju silu odvodzuje od vyslovovania, ktoré vytvára v tele istú fyzickú vibráciu a produkuje rôzne účinky tak vo fyzickom, ako aj v energetickom tele.
 • Mantry sú aj zvuky pre naše čakry. Tu si potrebujeme pridať ešte jednu čakru, Hrit Padma alebo “posvätné srdce”, ktorému moderná ezoterika hovorí aj “Kristovo vedomie”. Pre mňa sa spája s bodom, v ktorom je sústredená anjelská energia – na svojich bosoráckych pochôdzkach som raz videla archanjela premeniť sa z fyzickej podoby do energetickej a centrum tejto energie bolo v Hrit Padma. Védy tento bod považujú za sídlo duše.
 • Keď sa mantra kombinuje s úmyslom (vizualizáciou), prináša lepší výsledok. Náš úmysel má obvykle len formu mozgových vĺn a tá nie je veľmi silná. Ak však nabalíme vibráciu mozgových vĺn na fyzické zvuky, stáva sa náš úmysel “počuteľným” – a v tom tkvie základ toningu (kliknutím na “toning” na lište vpravo sa vám zobrazia všetky články s touto tématikou v minigrimi – a nie je ich málo).
 • Mantry sa do bežného jazyka dajú preložiť len ťažko. Jediný skutočný význam mantry je pocit, ktorý vyvoláva u toho, kto ju spieva.
 • Mantry energetizujú pránu. Prána/čchi/životná energia je základná forma životnej energie, ktorú možno prenášať medzi jednotlivcami. Niektorí liečitelia to používajú pri liečení. Môžeme ju použiť aj pri samoliečení – odriekame mantru a vizualizujeme daný vnútorný orgán, ako je zaplavený svetlom, čím silu mantry koncentrujeme v tomto orgáne.
 • Energiu mantier možno pripodobiť k ohňu. Oheň môže zohriať, ale aj podpáliť dom. Takisto mantra; treba sa k nej správať s rešpektom. Niektoré mantry sa musia učiť a praktizovať pod dohľadom skúseného učiteľa. (Tie tu však nenájdete.)

A ešte pár pravidiel, než sa do toho pustíme:

 • Mantry spievame tak často, ako to len ide.
 • Spievame ich buď nahlas alebo potichu, teda “myslíme ich”.
 • S jednou mantrou pracujeme po dobu aspoň 40 dní.
 • Odriekanie mantier spájame s meditačno-vizualizačnou praxou.
 • Ak možno, meditáciu robíme počas brieždenia alebo súmraku, kedy sú okolité energie najmocnejšie.
 • Ak možno, na meditáciu si vyhradíme nerušený priestor.
 • Keď odriekame mantru počas meditácie, nenecháme sa ničím vyrušiť.
 • Ak môžeme, používame malu (popísaná nižšie).
 • Vedieme si denník meditácií.

Ako spievame mantry?

Používam slovo “spievame”, ale v podstate stačí odriekanie. Keď si vyberieme nejakú mantru, ktorá má ošetriť našu situáciu istým spôsobom, experimentujeme s ňou. Ak nie sme speváci, mrmleme si ju. Po prvom “zoznamovacom” dni by sme ju už mali vedieť naspamäť a mali by sme si už nájsť ten vhodný rytmus a položenie hlasu. No a potom začíname “naostro”.

Mantru spievame tak často, ako to len ide. Ak sme sami, spievame ju nahlas. Ak sme v spoločnosti, spievame si ju v duchu. Pred zaspávaním ju spievame, kým nezaspíme. Ráno po zobudení prvé, čo urobíme, je spievanie mantry. Spievame ju pri domácich prácach. Spievame ju pod sprchou, na záchode, na chodbe, v kancelárii. A dvakrát denne, vždy na úsvite a súmraku, si sadneme na 5-10 minút na meditáciu, zapálime sviečku alebo kadidlo a odriekame/spievame/mrmleme našu mantru nahlas, pričom si súčasne vizualizujeme želaný výsledok. Thomas Ashley-Farrand to opisuje: “Nakoniec sa zo mňa stal mantrospievajúci automat.”

Toto celé robíme minimálne 40 dní v kuse. Môžeme pritom používať maly, šnúrky korálok, na ktorých býva najčastejšie 108 korálok – každá za jedno zaspievanie mantry pri raňajšej a večernej meditácii. Takže pozor – nič pre slabé povahy! Ak nedokážete vypotiť zo seba potrebnú disciplínu, nečudujte sa, ak budú výsledky slabé…

Prvé učinky mantry sa môžu dostaviť už počas spomenutých 40 dní, najčastejšie medzi 20-30 dňom.

Na naladenie sa: Mantra Liečiaceho Budhu:

Vyslovované po tibetsky: Tayata, Om, bekandzeh, bekandzeh maha-bekandzeh, radza samungateh. Soha.

“Nech všetky bytosti profitujú z lásky Liečiaceho Budhu: mier, zdravie a lásku všetkým bytostiam!”

Mantry na rôzne príležitosti

Bídža (bija) mantry sú popísané v inom článku. Používajú sa na odstránenie problémov, ktoré súvisia s danou čakrou.

Tu je niekoľko mantier, ktoré môžeme použiť na vylepšenie nášho života.

Om Gam Ganapatajéj Namahá: “Pozdrav odstraňovačovi prekážok, ktorý je zdrojom gam.” Je to takzvaná Ganesh(a) Mantra. Je to základná/semenná (bídža) mantra boha Ganéšu so sloniou hlavou a pochádza z Ganapati Upanišadu. Je vhodná na:

 • odstránenie ťažkostí v niečom, čo podnikáme
 • odblokovanie zablokovanej energie vo fyzickom i éterickom tele

No a teraz ešte jedna verzia (dlhááááá), kde v jednej melódii je spojená Ganeš-mantra s krátkou Gayatri mantrou. Túto verziu Ganeš-mantry som nenašla v prepise, ale ja tam počujem toto: om gam ganapatéj namó nama / šri sithi vinájaka namó nama / ašta vinájaka namó nama / ganapati bappa móraja (ešte že viem dobre odčítať z perí 😛 ):

Narasimha Ta Va Da So Hum: Narasimha je energia ničiaca zdanlivo nezničiteľné, Ta, Va a Da sú zvuky pre telo a zameriavajú energiu mantry na najvyššie možné dobro, So Hum je mantra sama o sebe a dáva nás do kontaktu s naším Vyšším Ja.

 • na vybabranie s neznesiteľnými susedmi
 • na vybudovanie vnútornej sily pre službu iným

Om Šrí Šanejšvarajá Svahá: “Pozdrav Saturnu, planéte lekcií.” Niekedy sa dostávame do situácií, ktoré akoby sa celkom zvrhli – čokoľvek urobíme, nevychádza. Stíha nás jedna ťažkosť po druhej. Niekedy sú tieto ťažkosti zapríčinené zlou konšteláciou planét v našom astrologickom grafe – a najčastejšie ich spúšťa planéta Saturn. Táto mantra pre planétu Saturn zmierňuje karmické lekcie, ktoré musíme absolvovať.

 • na ošetrenie karmy, ktorá je bezprostredným dopadom našich skutkov v tomto živote
 • na odstránenie/zmiernenie karmických dopadov našich súčasných skutkov do budúceho života

Om Trajambakam Jadžámahé
Sugándhim Puští Vardánam
Urvár-úkamivá Bandhanán Mritjór
Mukšíjá Mámritát

Je to tzv. Maha-Mritjundžaja mantra pre dlhovekosť s významom “Ochráň ma, Šíva Trojoký, daj mi zdravie a nesmrteľnosť a zbav ma pazúrov smrti, ako odkrajuješ uhorku zo stopky.” Používa sa na boj proti smrti hocijakého druhu a spievajú ju ľudia s veľmi vážnymi zdravotnými problémami. Tu je jej spievaná verzia od Indiajiva.

 • dlhovekosť
 • dobré zdravie
 • opakuje sa 125.000-krát 😀 a spája sa s ohňovou obetnou ceremóniou po každej desatine (obetuje sa maslo, nie človek 🙂 )

Sat Patim Déhí Paramešuará: “Daj mi, prosím, muža pravdy, ktorý stelesňuje perfektné mužské vlastnosti.”

 • pre ženu, ktorá si hľadá muža; mala by mať veľmi jasnú predstavu o tom, aký ten muž má byť, lebo inak začne priťahovať ten nesprávny typ chlapov

Om Šrím Šríjej Namahá: “Pozdrav kreatívnej hojnosti, ktoré je vlastná celemu vesmíru.” Osoby nad 28 rokov vraj majú nahradiť slovo námáha  slovom svahá. To platí pre všetky mantry končiace slovom námáha.

 • Táto mantra je stelesnením ženskej energie Šaktí.
 • Pomáha mužom preniesť sa ponad stratu lásky.
 • Otvára mužov novým vzťahom.
 • Zjemňuje príliš “maskulínnu” povahu.
 • Pomáha mužovi pritiahnuť k sebe ženu toho istého typu.
 • Gayom a lesbičkám pomáha nájsť si rovnakopohlavného partnera.

Nárajání Pátim Déhi Šrím Klim Paramešvarí: “Sila pravdy, daj, nech privolám manželku stelesňujúci najlepšiu žeskú energiu a vytvárajúcu hojnosť a rodinu.”

 • pre muža, ktorý si hľadá ženu
 • dotiahne mu spirituálne založenú ženu
 • pracuje s plameňom Hrit Padma (Narayana)

Hung Vadžrá Pé: “Silou vôle, prostredníctvom hovoreného slova, vyvolávam záblesk svojej mysle.”

 • tibetská mantra, ktorá čistí priestor od negativity (fyzickej, mentálnej, emocionálnej)
 • pomáha rozhodovať sa v otázkach voľby partnera a miery intímnosti
 • pomáha skľudniť myseľ, keď treba riešiť bolestivé problémy
 • pomáha nám zistiť, čo je to, čo v skutočnosti chceme

Hrím Šrím Klim Paramešvárí Suahá: “Pozdrav zvrchovanej ženskosti. Priťahujem k sebe princíp absolútnej hojnosti.” Kombinuje sa s očistením mužského aspektu pomocou Om Náma Šívája.

 • používa sa na vyhojenie vzťahu
 • funguje, pokiaľ sa obe strany dohodnú na vzájomnom rešpekte, ochote pracovať na vzťahu
 • začíname s mantrou každý osamote (10 minút denne, 108 opakovaní denne, po dobu 40 dní)

Kaduš, Kaduš, Kaduš, Adonai Tsabajót je hebrejská mantra, vzývajúca Boha. Vraj ju spievajú anjelské chóry pri nohách trónu.

 • prináša spievajúcemu ochranu a milosť
 • rezonuje s energiou Božej lásky
 • odpudzuje bytosti z nižších frekvencií, takže sa využíva na vytvorenie posvätného priestoru
 • nalaďuje nás na vibráciu bytostí z čistého Svetla

Om Máni Padmé Hum sa prekladá ako “šperk v srdci lotosu” a vzýva Božskú toleranciu stelesnenú budhom Avalokitešvarom.

 • otvára srdcovú čakru
 • stelesňuje obrovské vibračné pole lásky
 • pri spievaní vizualizujeme Matku Zem, vylievajúcu zo svojho srdca lásku nad celým svetom

Om Náma Šívája: “Nech prvky Stvorenia sa vo mne zhmotnia v dostatočnej hojnosti.” Používa univerzálne Elementy, ktoré ovládajú jednotlivé čakry: Zem, Voda, Oheň, Vzduch a Éter. Slabiky Na, Ma, Ši, Va, Ja pomáhajú čakrám lepšie využiť základné Elementy, ktoré v danej čakre prevládajú. Siddhovia sú dokonalé bytosti a preto táto mantra vedie k spirituálnemu zdokonaleniu.

 • tzv. Siddha mantra
 • pomáha čistiť mužský aspekt tým, že ničí negatívne alebo nepotrebné myšlienky
 • pri dlhodobom používaní (niekoľko rokov) sa zozbiera spirituálne poznanie a jasno toho najhlbšieho druhu
 • pri manifestácii nových foriem mužskej energie
 • pri meditácii s touto mantrou vizualizujeme najvyššiu možnú dokonalosť

Našla som ešte jednu jej verziu, Om Namaha Šiva, a keďže je skutočne krásna, tak ju sem dávam:

Yod-He-Vav-He (YHVH) je tetragrammaton používaný miesto Božieho mena. Yod predstavuje kreatívny, mužský princíp, ohen Vôle. He predstavuje ženský aspekt Boha, Kozmickú Matku Šekkinah. Vav je syn, regeneratívna sila Svetla. Posledné He je dcéra, Srdce a Dych života. Predpokladám, že zažehnáva negativitu a vytvára posvätný priestor.

Džaja Džaja Šíva Šambhó Mahadéva Šambhó: Táto mantra vzýva radostné aspekty Šívu: “Pozdrav tomu, kto prináša šťastie a radosť, kto sídli v srdciach všetkých ľudí.”

A vo verzii Namasté (moja obľúbená):

Gayatri mantra sa nazýva aj “matka všetkých mantier”. Je to univerzálna motlitba vzývajúca Božské Slnko Života, aby nás očistilo a osvietilo. Gaya znamená životnú silu a Tri znamená “ochranca”.

 • jej vibrácia aktivuje všetky naše čakry
 • obklopuje spievajúceho mocným ochranným štítom
 • privoláva spirituálne svetlo do nášho srdca, tela a mysle a pomáha dosiahnuť spirituálne osvietenie
 • ja som ju používala počas liečenia rakoviny na to, aby ma postavila na nohy a nedovolila mi skĺznuť do sebaľútosti (používala som verziu od Debory van Dyke, ktorej ukážka je pripojená k názvu mantry na skopírovanie)

Gayatri mantra sa zo všetkých mantier považuje za “esenciu” mantier, teda to najlepšie z najlepšieho v kondenzovanej podobe. Slová sanskritu obsahujú podstatné vibrácie horných svetelných sfér a sú v nich skryté všetky spirituálne sily.

Podľa védskej kozmológie existuje sedem svetelných sfér. Každá z nich je spirituálne vyvinutejšia a jemnohmotnejšia ako tá predošlá. Naším spirituálnym rozvojom prechádzame postupne z jednej do druhej, až nakoniec splynieme s Bohom/Univerzálnou Energiou (nehodiace sa škrtnúť – slová sú len slová). A ak máme na Zemi poslanie, tak sa vraciame späť na Zem.

Tieto rôzne svetelné sféry sú domovom svätcov, mudrcov, anjelov a archanjelov a Veľkých Spasiteľov (píšem podľa Ashley-Farranda, mne je táto hierarchia trochu cudzia). A hoci existuje niekoľko spôsobov, ako tieto svetelné sféry dosiahnuť, najjednoduchšia cesta je Gayatri mantra.

Gayatri mantra je meditácia o spirituálnom svetle. Jej cieľom je osvietenie ducha, nahromadenie čistého spirituálneho svetla. Podľa Véd má každá zo svetelných sfér jednu jedinú vibráciu, ktorá reprezentuje celú sféru – je to forma celej sféry v jednom jednoduchom slove. Keď toto slovo spievame, vnášame jeho vibráciu do nás a vytvárame spojenie medzi nami a touto sférou. Toto spojenie je spočiatku veľmi krehké, po častom používaní však vieme byť v inom svete a súčasne v našej fyzickej existencii na Zemi. (Tuto náhodou viem, o čom hovoria; je to zvláštny pocit, ktorý sa v sanskrite volá suhadža samadhi, čiže “prirodzené osvietenie”.)

Gayatri mantra má dve podoby – dlhú a krátku. My tu používame krátku formu, lebo sa ľahšie zapamätáva. Krátka má podobu om búr búva sváha / tat savitúr varénjam / bargó devasjá dimáhi / díjójóná pračodáját, dlhá má podobu om bú, om búvahá, om suahá, om mahá, om džanahá, om tapahá, om satjam, om tat savitúr varénjam, bargó devasjá dimáhi díjójóná pračodáját.

Pozrime sa bližšie na štruktúru dlhej verzie Gayatri mantry. Zo svetelných sfér najspodnejšia je Zem a jej vibrácia je bhuh (bú). Táto vibrácia sa spája aj s koreňovou čakrou. Existuje aj sedem temných sfér (“ako hore, tak dole”). A tak, ako my sa hrabeme do vyšších sfér, tak títo z temných sfér sa snažia dostať do najnižšej svetelnej – teda do našej. Ak sa im to podarí, nastáva chaos, bitka medzi “dobrom” a “zlom” (viac o tom v tomto článku, hoci to nie je podľa Véd).

Druhá rovina je atmosferická sféra so zvukom bhuvaha (búvahá) a spojením so sakrálnou čakrou. Tretia rovina je suahá, solárny plexus a sféra Slnka. Štvrtá rovina je maha, prvá spirituálna sféra za Slnkom a súčasne vibrácia srdca, teda spojená aj so srdcovou čakrou. Piata rovina má slovo džanahá, spája sa s hrdelnou čakrou a je to druhá spirituálna sféra za Slnkom, sféra božského spirituálneho slova. Šiesta rovina má zvuk tapaha, spája sa s Tretím okom a je to sféra Tvorcov, sféra najvyššieho spirituálneho porozumenia, v ktorej sa ešte identifikujeme s individuálnou existenciou. Siedma rovina má zvuk satyam, spája sa s korunnou čakrou a je to sféra Najvyššej Pravdy a splynutia s Najvyššou Existenciou. (Keď spomínam sféry a čakry, tak to znamená, že Gayatri mantra prepája danú čakru s danou sférou, ale nie je sama vhodná na aktiváciu čakier. Ak je niektorá čakra nefunkčná, aj to prepojenie bude tak vyzerať…)

Takže dlhá verzia vymenúva osobitne všetkých sedem sfér a k nim pridáva potom ešte dve vety:  om tat savitúr varénjam  znamená “tá oblasť Pravdy, ktorá je mimo ľudského pochopenia”, bargó devasjá dimáhi díjójóná pračodáját znamená “v tom mieste, kde všetky nebeské bytosti a všetky sféry dosiahli osvietenie, láskavo osvieťte aj nás”.

Základná krátka verzia mantry vo formáte MP3 je pripojená k názvu mantry. A tu sú ešte dve ďalšie verzie krátkej Gayatri mantry na pozretie. Prvá je typicky “mrmlavá”, druhá má nákazlivú hudbu, že ju neviem dostať z hlavy 😛 :

Ale pretože niektorí ľudia to berú pekne “od podlahy” a chcú ísť “naisto” a stopercentne poprepájať svoje telo s vyššími sférami, pridávam aj dlhú verziu Gayatri mantry:

Góvindam Adi Purušám Tam Aham Badžámí Táto mantra je vzývaním Krišnu, ale jej presné použitie nepoznám; povedala by som, že najskôr na blahobyt a ochranu, ale v texte bolo aj čosi o kráse a rodinnom šťastí. “Govinda, pôvodná osoba, ktorú si uctím.”)

Góvinda Džaja Džaja Gopala Džaja Džaja: Ak spojíte túto mantru s celibátom (aj mentálnym) a prestanete jesť vajíčka, mäso, ryby, drogy (aj kávu) a neprepadnete hazardu, hovorí sa, že vidíte Krišnu vo všetkom, hlavne v sebe; povedala by som, že ide o mantru osvietenia a o mantru oddelenia éterického tela od fyzického. (Len neviem, čo je potom ešte život hoden. 😦 )

Om Táre tuttare Ture (Ture) Suahá je ochranná mantra bohyne Tary. “Nech Matka Všetkého chráni moje kroky a ochraňuje ma a napĺňa moje potreby.” Moja verzia opakuje dvakrát Ture, preto je jedno Ture v zátvorke. Pôvodná mantra má len jedno Ture.

 • zelená Tara pre súcit a ochranu

a s denným penzom 108 opakovaní (=1 mala) – veľmi vhodné pre tých, čo sú uponáhľaní; počítanie preberá speváčka, ale pozor na výslovnosť om táre tuttáre ture sohá (tibetská výslovnosť):

a ešte od Devy Premal:

 • biela Tara: mantra dlhovekosti 

 

188 thoughts on “Mantry pre nováčika

 1. AČJUTAM KÉŠAVAM RÁMANÁRÁJANAM
  KRIŠNADÁMÓDARAM VÁSUDÉVAM HARIM
  ŠRÍDHARAM MÁDHAVAM GÓPIKÁVALLABHAM
  DŽÁNAKINÁJAKAM RÁMAČANDRAM BHADŽE

  překlad:
  Modlím se k Pánu Krišnovi, Pánu Rámovi, Pánu Nárájanovi. Uctívám manžela Džanakí – Pána Rámu, manžela gópí – Pána Krišnu.
  komentář 1:
  Jaya Sri Krisna
  (Jan)

  Amba amba džai džagadamba
  džai bhuwanešvari
  džai džai mukamba

  překlad:
  Matko, Matko, vítězná vládkyně vesmíru, jež ničíš démony temna a chráníš vyznavače světla.
  popis:
  Ochraňuje děti, chrání před veškerým zlem.

  AUM TAT SAT AUM
  komentář 1:
  Znamena om-vesmirny celek, tat-tak to je, sat – pravda

  BHADŽA DÍNABANDHU DINÉŠE DÁNAVA DALANA
  DUŠTA NIKANDANAM
  RAGHUNANDA ÁNANDA KANDA KAUŠALAČANDA
  DAŠARATHA NANDANAM

  překlad:
  Modlím se k Němu, protože On je bratrem všech chudých, je Pánem dne, ničitelem krutých démonů. Přináší radost svým rodičům – Kaušalje a Dašarathovi.

  Bhadža Šrí Krišna Čajtanja Prabhu Ničinanda Šrí Advajta Gadadhar Šrívas adi Gour bhakta vrindam

  bhadžámi rádhám aravinda-nétram
  smarámi rádhám madhura-smitásjám
  vadámi rádhám karuna-bharárdrám
  tato mamánjásti gatir na kápi

  překlad:
  Uctívám Šrí Rádhu s očima jako lotos; vzpomínám na Šrí Rádhu, která má ten nejsladší úsměv; oslavuji Šrí Rádhu, která se rozplývá soucitem; kromě Ní nemám v životě žádné jiné cíle.
  popis:
  Autor: Šrí Raghunátha dása Gosvámí, Stavávalí, Šrí-Višákhánandábhidha-stotram 131 Rádhá mantra (či stotra) od jednoho ze Šesti Gosvámích z Vrindávanu, blízkých společníků Šrí Čaitanji Maháprabhua.

  BHADŽE GÓVINDA
  GÓVINDA GÓVINDA BHADŽE
  ŠIVA GÓVINDA
  GÓVINDA GÓVINDA BHADŽE

  překlad:
  Oslavme Šivu osvoboditele.
  popis:
  Vede k pochopení, že proměny, kterých se bojíme, nám často přinášejí to nejlepší.

  Dhanjavád dhanjavád
  dhanjavád ánanda

  překlad:
  Posvěcené díky, posvěcené díky, posvěcené díky, milost.
  popis:
  Pro radost z vděčnosti a odpuštění.

  DHJAN MULAM GURU MURTI
  komentář 1:
  Překlad: “Základem rozjímání je podoba Gurua”.
  (Radek V.)
  komentář 2:
  Tento verš není celý, chybí tam ještě toto:
  PUDŽA MULAM GURU PADAM,
  MANTRA MULAM GURUVAKJAM,
  MOKŠA MULAM GURU KRIPA

  …a znamená to: “Základem uctívání jsou lotosové nohy Gurua, základem manter jsou GURUVAKJAM – slova mistra, základem MÓKŠI (cíl ke kterému všichni směřujeme – splynutí s kosmickým Já, dosažení harmonie a věčné radosti) je Guruova milost.
  (Radek V.)

  Ja som nasiel aj taketo. Helar pouzi ich ak chces.

  Páči sa mi

  • jaya sri krsna caitanya prabhu nityananda
   sri advaita gadadhara srivasadi
   gaura bhakta vrinda

   – to je panca tattva mantra, oslavuje 5 spolocnikov Caitanyu ( inkarnacie
   Krisny v 15.stor. )

   CAITANYA
   NITYANANDA
   ADVAITA
   GADADHARA
   SRIVAS

   gaura bhakta vrinda – slava vsetkym oddanym Gourangu ( Caitanyu )

   ______________

   Gayatri mantra sa obvykle spieva hodinu pred vychodom slnka a je
   venovana Bohu Slnka

   je to velmi powerfull mantra na ocistenie atd., ale najlepsia mantra
   a celkovo najsilnejsia je Maha mantra ( Velka mantra )

   Hare Krisna Hare Krisna Krisna Krisna Hare Hare
   Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

   jednoducha mantra, ktora obsahuje vsetky ostatne mantry a naozaj
   funguje, nici karmu a odstranuje hmotne priputanie, navzdy.

   Hara- energia Krisnu, ako bolo spomenute hore, je to zensky princip
   v 3.os sing. je to Hare

   Krisna, Rama – Bozie mena s najvyssou vibraciou

   ” O zvrchovana energia Krisnu, prosim zamestnaj ma v sluzbe Krisnovi a Ramovi”

   Páči sa mi

   • Tato verzia Mahamantry je iba pre vaisnavov. Saivisti a saktisti maju svoje a v Indii sa ani jedna neuprednostnuje, to je typicke iba pre INSCON:-D

    Páči sa mi

  • Ja sa ti chcem už vopred poďakovaťak mi môžeš pomôcť. Hľadám mantru na odohnanie zlých duchov z aury, nakoľko neviem anglicky / som staršia generácia / mám s tým problém, Môže pomôcť aj Helar, bola by som Vám veľmi vďačná.

   Páči sa mi

   • na odohnanie zlych duchov a demonov sa pouzivaju mantry na Shri Kali, Chamunda, Durga, … Odporucam tiez Devi Kavach – je to text v sanskrte prave na odohnanie demonov a na webe je aj jeho foneticky prepis do latinky.

    Páči sa mi

   • daniela, mantrami si ich len privolas viac a viac….
    bude to horsie, nezvládneš to psychicky.
    vyvaruj sa vsetkych tychto veci.

    Páči sa mi

 2. Aurawiewer, ty si jednoducho neodolateľný:D. Trošku skromnosti síce nezaškodí, ale pri tebe by mi to dáko ani nepasovalo. 😀
  Helar ďakujem za článoček a tebe Aurawiewer samozrejme tiež.

  Páči sa mi

 3. OOOOOOOOOO ale vies ako ja hovorim ked ta nik nepochvali musis sa sam 😀
  To prve beriem ako poklonu.
  Ty si vytrvala a tiez by ti to neuskodilo v tom ustupit 😀 inac ide mi tarot celkom zatial sa vsetko splnilo co som vestil haluz je to!

  Páči sa mi

 4. Ja som na potulkach svetom byval s chlapcami, co praktivovali buddhizmus (Diamantova cesta, Lama Ole) a s mantrami pracovali velmi casto. Dokonca sme si to pustali na CD, original “namantrovane” niektorym z ucitelov. Za seba mozem povedat, ze na 100% sa za kratky cas da citit MINIMALNE zmena vo vyzarovani priestoru, kde sa mantry recituju. Otazka do plena: STRETIL SOM SA S NAZOROM A SOM JEHO ZASTANCOM, ZE KAZDY SI MOZE SVOJU “SILOVU” MANTRU VYTVORIT SAM. CO VY NA TO?

  Páči sa mi

  • Yama,

   v Bosoráckom receptári (lišta vpravo) je stránka o tom, ako si človek sám vytvára mantry. Ja ich používam niekedy, keď potrebujem rýchlo a spoľahlivo “zabrať”. Najlepšie fungujú tie, ktoré sú zamerané na zmenu niečoho na sebe. Mantry zamerané na zmenu okolia sa prejavujú až po dlhšom čase (asi tiež treba využiť tých 40 dní, na čo nie každý má nervy!).

   Páči sa mi

 5. Helar, Aurawiewer 🙂
  naozaj to nema chybu!
  Rada by som spomenula, na co ma upozornila pred rokmi, ked som s mantrami zacinala, moja priatelka a cvicitelka taiji, ze pokial nevieme, co jednotlive mantry znamenaju a mame zopar nahravok, treba si ich prehrat a precitovat pocity, ktore jnl. mantry v nas vyvolaju a podla toho si vybrat. Totiz mna jedna mantra desne rozculovala, a i ked by sa mi tej jej efekt hodil :-), jednoducho som ju nemohla ani len pocut. Bolo mi povedane, ze najprv treba spracovat nieco ine a az potom zacat s tou mantrou. Ale samozrejme som nevydrzala tych 40 dni – to je naozaj pre velmi silne natury 🙂

  Páči sa mi

 6. Zdravím Vás všetkých :),

  ….tie mantry sú úžasné ale pre mňa dosť dlhé odriekavanie a dosť zložité. Nestačí len “ÓM”? Dosiahnem aj touto formulkou niečo? Som tu nová už dosť dlho sa pohravám s myšlienkou, že musím na sebe zapracovať a tvrdo. Neustálym stresom, tlakom som si priviedla zdravotné problémy (je pravdou, že to spôsobuje vo veľkej miere aj moja psychika). Začala som čítať Castenadu, Millmana, P. Mclean-ovú, a rôzne… jednoducho sa musím stíšiť, vypnúť, odreagovať čo mi teda priznávam vôbec nejde…
  Viete mi niekto poradiť ako, odkiaľ mám začať, čím mám začať? Vopred ďakujem za radu.

  Páči sa mi

 7. Aaaaaaaaaaach moje ego si doslo na svoje .. 😀 srandu bokom
  Monca ano staci len om docielis tym vela.Ja om volam korunna mantra lebo mantra osvietenia.ja si spievam om bhur buvaha suvaha.. bude ti posobit na tretie oko a siedmu cakru to om odporucam vidim ze si zvlastny clovek ked len OMMMMMMMMMMM ten totiz spieva aj vesmir.skutocne moj znamy to pocul ako dieta.. vecne ommmmm ktore mal stale v hlave.. ne neni sisi!

  Kto mate problem s akoukolvek mantrou piste sem a ja ochotne pomozem.

  Páči sa mi

 8. mne mys cvakla na taru od devy premal, a je nadherna, odvtedy ju mam v usiach, ale nejako sa necitim na dodrzanie toho 40dnoveho maratonu. tak co, ma vyznam, ked si ju budem pripominat tak narazovo pocas kludu pocas dna? tiez bude mat ucinok? akurat nie vyrazny nie? v kazdom pripade neuskodi, si myslim…

  Liked by 1 person

 9. Tá mantra v podaní Námasté je úžasná. Myslela som si, že krásna hudba končí niekde v období Verdiho, ale toto ma dostalo.Aj ostatné sa mi páčia.Vybrala som si Gyatri mantru, lebo si potrebujem aktivovat hlavne základnú čakru.Totiž aj mne sa to stáva a skoro stále,že mám teplo, až horúco v bruchu.Pred časom, ked som sa začala venovat duchovnu, tak pri čítaní kníh som začala to teplo pocitovať.Neskór, ako som doblba odriekala afirmácie na otvorenie srdcovej čakry°-mne to pripadá, akoby afirmácie a mantry boli v podstate to isté-tak mi to teplo začalo stúpať hore. Dnes ho cítim až po hrdlo.Preto si myslím, podla toho,ako to Helar vysvetlila niektorej dievčine,že mám ešte zablokovanú zákl.čakru a zrejme aj 5-tu . Ozaj, ako zistím, ak sa mi odblokuje zákl. čakra?A ešte niečo by som chcela vediet. Po anglicky neviem, len zopár slov,ak by som počúvala meditáciu v angličtine,teda hovorenú, mala by som z toho niečo?Ovláda podvedomie len mój jazyk, alebo všetky?To je blbá otázka, čo?Tak ma to napadlo, že ked móžem omieľať mantry, v reči, ktorej rozumiem ešte menej, ako tej anglickej.

  Páči sa mi

 10. Saltinka,

  podvedomie počúva všetko, ale rozumie len tomu jazyku, ktorému rozumieme aj vedomie. Meditácie založené na slovách a nie na vibrácii potrebujeme rozumieť. Mantry sú vibračné meditácie, tam to veľmi nevadí, ale je dobré, ak vieme, čo hovoríme – alebo aspoň nespúšťame zo zreteľu úmysel, s ktorým to hovoríme.

  Keď som prechádzala na hypnózu, musela som si najprv na jednej overiť, že moje podvedomie bude skutočne vedieť pracovať s angličtinou. Pri niektorých meditáciách, ak spíker hovorí nejasne alebo prirýchlo (Gordon Smith, Brian Weiss, Michael Neill), to ešte ani ja nedokážem usledovať – a to už si myslím, ža som v angličtine pomerne dobrá!

  Ak máte problém s čakrami, na koniec textu ku každej čakre som pridala video s hudbou na jej vyváženie/odblokovanie. Je to Merlin’s Magic a je to z môjho pohľadu najlepšia hudba na prácu s čakrami, akú som doteraz našla (a mám toho hodne, verte mi 😛 ). Výhoda týchto videí je, že majú navyše peknú grafiku, ktorá vás “vťahuje” a zobúdza obrazy z podvedomia. Najlepšie je robiť to ako slučku – od koreňovej po korunnú, ale vyjde to asi na 50 minút, odhadujem.

  Pri počúvaní hudby sa sústreďte na pocity v danej čakre. Mali by ste cítiť vibrácie alebo brnenie, ale musia to byť príjemné pocity, inak je lepšie prestať a urobiť si nejakú očistu od negativity. Na to nájdete videjko v článku Aktivujeme si 12-vláknovú DNA 1 (“transmutácia”).

  Páči sa mi

 11. Ďakujem, Helar, ste skutočne poklad,že ste mi to vysvetlili. Ten nápad s tými videami je geniálny . Ak by ste ma na ne neupozornili, asi by som sa k článkom o čakrách ani nevracala.Teraz sa mordujem so zoznamom krívd a kedže som trocha skoršieho dáta, tak sa aj ťažšie spomína, aj je toho dosť.Takže si ešte pozriem tie videá a tú mantru, jajaj, ved aj žit treba.Ale čo, dám sa do toho

  Páči sa mi

 12. Dobry den Helar,
  mantry su skutocne nadherne. Ja si toho casu plnim najkrajsie povinnosti zeny a to materske, mam dcerku 4-rocnu a synceka 2-rocneho, ja som si mantry nahrala na MP3 a pocuvam ich pocas dna, napr. pri umyvani riadu, zehleni, hrani sa s detickami… Dcerke sa tiez niektore velmi pacia a dokonca si ich pri svojich hrach alebo kresleni aj spieva, aj ked trochu skomolene. Velmi milo ma to prekvapilo. Vecer pri zaspavani pustam detickam rozpravky, ale velakrat si sami vypytaju hudbu – velmi sa im pacia budhisticke meditacne skladby. Predpokladam, ze tieto skladby alebo mantry maju rovnaky ucinok ako na dospleho, tak aj na dietatko, kedze mantry su vibracne meditacie vsak? Nemam casovy priestor, aby som si vzdy pri mantre urobila meditaciu a zapalila sviecku. Je to velky nedostatok?
  Dakujem za odpoved

  Páči sa mi

 13. Ahoj moja,

  No mantry niesu meditacne vibracie, slovo mantra so sanskritu man-duch a tra-nastroj je vlastne nastroj duchovna nieco co chces dosiahnut.
  No deti vnimaju tie mantry silnejsie ako dospeli pretoze oni uz stratili schopnost toho mileho detskeho srdiecka a tej nevynnosti.A ake mantry spievate ak sa smiem spytat? u nas napriklad spievame om mani pedme hom a potom om bhur buva suvaha tat savitur varenjam bhargo devasja demahi dejona pracodaate.. no nepisu takto ja to uz pisem posluchovo vies :D:D ..
  a nie nieje to nedostatok k mantre nepotrebujes sviecku mantra je zvuk mantra je vibracia a ty mas istu vibraciu a tym ze ich spievas tak sa stotoznujes s vibraciou mantry a tym ti vibracie stupaju!

  Páči sa mi

 14. Danni,

  Aurawiewer už vlastne odpovedal. Meditácia nie je pri mantre podstatná, ale hodne pomáha urýchliť naplnenie cieľa. Preto sa niektoré mantry kombinujú s meditáciou. Ja mám teraz jednu mantru, ktorú kombinujem s obrázkom, aby som dostávala signál do tela 1. cez sluch, 2. cez vnútornú vibráciu a 3. cez zrak.

  Ak sa deti naučia narábať s mantrami, budú mať pravdepodobne ľahší život, pretože sa im čakry a meridiány “nezaprasia” negatívnou energiou, alebo ju ľahšie rozvibrujú a vypudia. Navyše si myslím, že ak sa dieťa naučí počúvať zvuky, bude mať plnší život. Pričasto my, “starci”, životom kráčame bez toho, aby sme niektoré veci registrovali…

  Spievanie je “reč duše”, vysoká vibrácia. Ako píše Aurawiewer, spievaním a smiechom si zvyšujeme našu obvyklú vibráciu. V mojom ponímaní sú mantry navyše vibrácie zamerané na spriechodnenie meridiánov a rozhýbanie energetického toku v tele, prípadne stupňovanie energie v určitom mieste. Niektoré (napr. OM) sa dajú cielene vibrovať v tej-ktorej čakre. Ak sa vám podarí toto deti naučiť, budú rozhodne zdravšie, lebo si budú vedieť udržiavať energetický systém v dobrom stave.

  Páči sa mi

 15. Ja iba u helar doplním lebo mi pripomenula.
  Ja som robil mantru pre filipa.Tackalo ho s nej a jej znenie bolo ze ,,cakry cistite sa ” alebo tak nejako.No a nedavno sa mu aktivovala ale s takou silou ze ked prisla korenova cakra presedel na hajzliku 2 hodiny a vraj ho strasne rit stipala.takze ano mantry su dobre na precistenie ,,čachier”
  Ale su aj take pripady že ak sa mantra spieva zle tak ťa k cieľu nedovedie tá mocná mantra(gyatri ako priklad co spievam ja) tak tvoja uprimnost a vyslovene to chcenie.To je zaujimave.
  Myslim ze sme ti odpovedali na 110% spievajte dalej 🙂

  Páči sa mi

 16. Ja spievam Gyantri. Aj ju počúvam, keď nemôžem spievať. A uvedomila som si, že už mi sama znie v ušiach. Nedávno som sa pristihla, že podvedome pri praci, alebo čomkoľvek začínam v duchu spievať Om bur buva svahaaaaa…. Síce neviem presny preklad tejto mantry, ale zhruba viem, o čom je, prečítal som si to tu. A je t úžasná sklada. A potom sa mi páči aj Om mane padmi hum, ale tu teraz nespievam. A cvičim päť tibeťanov. A mam pocit, že aj keď zdravotne problemy ktore som mala este stale mam, ale ze sa mi zvysuje energia. Som pokojnejsia, stastnejsia a necitim tu chronicku unavu, ktoru som doteraz citila….

  Páči sa mi

 17. Ahoj.Viete,že mantrami sa nezaoberám,ale prišiel mi pod ruku článok,tak sa chcem podeliť.Jogíni pracujú s piatimi stupňami opakovania mantry,ktorými má žiak prejsť od chvíle,kedy začal s mantrou pracovať.
  1.Písanie mantry – tým,že mantru pravidelne opisujeme,vstupuje mantra do nášho vedomia.Popísaný papier sa nevyhadzuje,ale sa spáli.
  2.Vyslovovanie alebo spievanie mantry.Zvuk preniká celým telom.
  3.Nezvučné vyslovovanie mantry.Pri vyslovovaní mantry nezvučne pohybujeme perami,predstavujeme si,ako mantra vibruje medzi pupkom a perami.
  4.Opakovanie mantry v duchu.Mantra znie v mysli.
  5.Automatické opakovanie mantry.Opakovanie mantry pôsobí bez voľného úsilia. Zo začiatku je potrebné nejaké úsilie vyvinúť,ale neskoršie už myseľ mantru preberá sama.Kto sa dostal do 5.stupňa,cíti v sebe nepretržitú silu mantry.Mantra znie samovoľne i v spánku,a i keď neopakujeme vedome,sme s ňou stále spojení. K adžape (čo je piaty stupeň) dôjdeme postupne.
  A teraz o prírodnej liečbe na otvorenie srdcovej čakry (ja som si myslela,že ju mám otvorenú,ale nemám…neviem sa tešiť…skrátka neviem precítiť…ale už aspoň poznám problém…)
  1.citrónová šťava – 1 hrnček
  2.zázvorová šťava – 1 hrnček
  3.cesnaková šťava – 1 hrnček
  4.jablkový ocot – 1 hrnček
  Zmiešame všetky ingrediencie a varíme na miernom ohni tak dlho,pokiaľ sa objem tekutiny nezmenší na tri hrnčeky,čo je približne pol hodiny.Odstavte z ohňa a nechajte vychladnúť.Po vychladnutí vmiešajme 3 hrnčeky medu.Zmes uchovávajte vo fľaši.
  Každý deň ráno na lačno užívajte jednu polievkovú lyžicu.Tým sa pri pravidelnom užívaní vyčistia upchaté cievy.

  Páči sa mi

 18. strasne sa mi paci mantra gayatri, aj ked si ju spievam citim ako mi lozia po chrbte zimomriavky a som rad ze ste ju sem zaradili….skutocne mi pomaha aj ked sa priznam cvicim ju len dva dni ale pred tym asi tak tri dni som si otvaral s kamaratkami vsetky cakry takze nam nerobi problem si zaspievat gayutri 🙂 ale chcel by som vediet co znamena v preklade ak by ste mohli uviest bol by som velmi rad, dakujem helar a aurawiewerovi ze sa o takuto temu postarali v zivote by som si nepomyslel ze mantry mi tak razantne zmenia zivot 🙂 samozrejme k dobremu

  Páči sa mi

 19. No, zas raz sa o to postarali anjeli… A tentokrát totálne prepískli, zrazili ma na kolená a ja sa z nich už bez pomoci nedokážem postaviť späť na nohy. (Zápis z denníka z 24.2.: Messiel hovoril, že Gabriel testuje moje hranice. V tom okamihu ma napadlo “Práve ich prekročil. Sorry, vole”.) Od tohto dňa išla moja energia prudko nadol a ja som to zhoršila tým, že som si dvakrát urobila svoju obľúbenú vežu (varovali ma, že s tým mám prestať, lebo ma to zabije – stavia sa totiž z mojej životnej energie). Nato sa Gaia pokúsila dať veci do poriadku a donútila ma vyjasňovať si to s nimi a to ma odrovnalo tak, že som zostala nie na kolenách, ale už som sa plazila po bruchu! Potom prišiel môj depresívny deň (o tom som písala článok) a včera sa ma Messiel pýtal, či som v poriadku, pretože ich môj stav znepokojuje. Bola som zvedavá, čo presne ich znepokojuje, a on povedal “chýba ti vonkajšia obálka”. Tak som pochopila, že mi znova pukol svetelný kokón a uniká mi energia. Toto ja už do poriadku nedám – nemám ako. Buď sa trhnú vážení anjeli, alebo som práve prekročila dobu svojej životnosti. 😦

  Páči sa mi

 20. A toto si hovori vyssie bytosti? D:D:D:D:D:D:D:D:D

  Prdnuty kokon?Im uz fakticky drbe!? ako ja hovorim mam stastie ze nemam od nich ziadnu schopnost inac by mi uz vsetko vzali.
  A konkretne ako ti pomôcť?
  Ja sa pamatám keď sme s Luc zachraňovali život jej psa.Vtedy som mu posielal život a ja to už viac krát nemôžem spraviť… 😦

  Páči sa mi

 21. helar mne sa včera stalo toto:Šiel som spať asi o polnoci asi pol hodinku alebo trištvrte hodinku som si hovoril gayatri mantru bol som asi v alfe a chvíľkami až v théte a zrazu som videl ale ako ma chce zožrať drak silou vôle som ho zomňa odhodil o stenu a potom som ho nehal ma zožrať :D:D šiel som akoby takou rúrou čiernou dole a videl som tam biele vsetlo tam som spadol na malého dráčika o ktorom sa mi noc pred tým snívalo akoby mi ho pridelili a ten ma zaviedol za velkým drakom.Spítal som sa ho čo preneho môžem urobiť odpovedal mi že nič len mám zanim každý deň prísť.Spítal som sa ho ako odpovedal mi nato že nato musím prísť ja sám.Čo to mohlo byť?

  Páči sa mi

 22. Decká, tak už si nerobte starosti – pred chvíľou som dostala správu, že sa anjeli do toho “pustili” – Messiel musel vypratať dočasne miesto Otcovi, aby ma tento “dal do poriadku”. Tak som pekne poďakovala a uvidíme, čo z toho vylezie! 😛

  Filip, nie je mi celkom jasné, o čo ide, hoci sama som vraj “napoly Drak”. Ako vyzeralo okolie toho veľkého Draka? Aké boli farby? Aká bola hmota? Pýtam sa preto, že ak boli farby fialová, biela a zlatá a “hmota” bola hmla, viem, kde si bol a čo to znamená. Ak tie farby a hmota nesedia, potom vidím inú možnosť – pozvánku naučiť sa šamansky putovať. To je to “nájsť si cestu k nemu sám”.

  Drž sa toho, čo ti povie, ale ešte než za ním pôjdeš, spýtaj sa Yovmiela. Môže to byť nebezpečné. Anjeli sa s Drakmi nemajú radi a ty si ešte príliš mladý, než aby si dokázal odolávať dračiemu “prieplachu mozgu”. Ak ti Yovmiel povie, že máš za Drakom chodiť, je to signál, že sa bude rozvíjať tvoja mentálna energia. Potom sa Draka musíš na všetko vypytovať, buď zvedavosť sama a všetko, čo ti povie, si zapisuj (urob si denník tak ako ja) a potom to všetko rozoberaj s Yovmielom, nech ti povie, čo si máš o tom myslieť.

  Ak boli farby a hmota, ako som povedala, videl si Očistec a máš začať pracovať na svojej emocionálnej energii. Potom ťa ľutujem – budú s tebou robiť to, čo so mnou – lenže nie anjeli, ale Draci. Ak to je tak, skús sa nakontaktovať na Gaiu (prípadne ju ja poprosím, aby sa ti zjavila), lebo “Draci sú deti Zeme” a ona by ťa potom mohla viesť ďalej.

  Ale toho Yovmiela sa rozhodne spýtaj!

  Páči sa mi

 23. No tak tom som rád už som si myslel že to nemá charakter.
  ale ešte stále nechápem takže tara a gaia su jedna a ta bytosť alebo to mám len ja zmýlené? 😀

  Helar inac mala si uz niekedy pri tranze pocit že más hlavu 50 cm od tela?
  ja včera 😀

  _____________________________
  17 deň mantra Gayatri

  Páči sa mi

  • Nie, moja hlava sa neosamostatňuje 😀 . Pri tranze niekedy “vyleziem” celkom z tela a som len energia – podriadne veľká energia… Teda – bola som… Za to vďačím anjelom, ktorí ma pomaly začali meniť na niečo, čomu nadávajú “stobon” – energia naviazaná na ľudské telo. Vraj už predo mnou jedného tak zmodifikovali – Messiel mi aj povedal meno, bolo na B, ale ja som ho (ako aj inak) zabudla… 😕 Znelo tak nejako africko-ázijsky.

   Keď to na mňa príde, tak už nemám telo a som cez všetky veci i ľudí okolo mňa a hlboko do zeme a vysoko do atmosféry (až tam, kde je už vzduchoprázdno) a je to strašne smiešny pocit, pretože vtedy ani nemám svoje drobné ego a som len princíp… asi “zmúdrenie”, teda to ich “eprakone” (ja sama by som to nazvala skôr “pochopenie”). Ale zatiaľ mi to ešte nebolo na nič, takže neviem dosť dobre, čo s tým.

   A podľa mňa Gaia a Tara sú jedna a tá istá bytosť. Nie je anjel (tých vnímam ako čistú, na nič neviazanú energiu), ale energia zahustená do ekosystému Zem. Zvláštne, kedysi sa hovorilo, že každý anjel má nejakú svoju hviezdu či planétu. Dosť o tom pochybujem. Gaia má priamy kontakt na anjelov, ale na rozdiel od nich má svoju fyzickú reprezentáciu, s ktorou je spútaná – Zem.

   Páči sa mi

 24. No tak ja ti ani neviem ťažko sa mi nato spomína viem len že ten drak mal okuliare :D:D a tuším že mal tvár takú červenastú.Hmm prostredie prostredie si moc nepamätám viem len že som sedel na tom malom dráčikovi z toho sna ktorí ma zaviedol zatým velkým ale prostredie fakt neviem to tam asi nebolo alebo čo :D:D

  Páči sa mi

 25. A s tým denníkom dobrí nápad už robím článok na mojom blogu s názvom moje stretnutie s drakmi a tam si to všetko budem zapisovať.

  Páči sa mi

 26. a prepáč že spamujem na 3x :D:D to či to je premňa dobré alebo nie sa spítam v noci keď dorobím gayatri mantru keď ešte budem v alfe zistil som že vtedy sa mi s nimi najlepšie komunikuje :D:D

  Páči sa mi

 27. Filip! Nezabudni sa spýtať Yovmiela! To sú veci, s ktorými sa nesranduje. Draci sú hodne nebezpeční! (Ja ho mám len trochu, ale keď prevezme kontrolu, ide súperovi okamžite po krčnej tepne… 😕 ) Drak je reprezentácia vôle a rozumu s úplnou absenciou emócií (a tým aj súcitu, ohľadu alebo sebaobetovania). Je to princíp “Ja chcem a viem a preto urobím – a je jedno, kto na to zařve.”

  P.S.: Asi sa nám komentáre križovali. 😛

  Páči sa mi

 28. heh neboj nezabudnem.Čítal som onich troška dávnejšie že neznášajú keď si z nich ľudia robia srandu len tak nepovedia niekomu svoje meno a sú nebezpečný.Mňa by zaujímalo že čo som urobil že ma skontaktovali?:D:D
  Tu je ten sen:
  Sníval sa mi sen v ktorom sme boli 3.Ja nejaký chalan a nejaká baba.Išli sme akoby na prieskum alebo čo do strašidelného hradu.Natrafili sme tam na 2 dedkov ktorí sa nás pokúšali zabiť utekali sme pred nimi no mňa a druhého chalana dostihly.Čo sa stalo s tou babou neviem.Mieril mi na hlavu brokovnicou keď sa predomnou zrazu rozpadla zem a prepadol som sa do nejakej chodby alebo kanála aj s tým mišom.Bola v stene škára cez ktorú som sa pozrel a niečo sa blížilo.Zakričal som pozor mišo a v tom drak svojim chvostom prerazil stenu.Bol to nejaký velký drak no nevidel som ho videl som už len malého dráčika sfarbeného do červena na ktorého som nasadol a zaviezol ma niekde na lúku.Zrazu primne bola moja mama s krsnou a jej manželom a chceli sme ísť natom dráčikovi no bol moc malí aby nás všetkých utiahol.Nedaleko bolo nejaké pole kde boli nejaké asi 2m visoké rastliny nadvihol nás popod ne a potom sme išli dole lebo nás nezvládol utiahnúť.Ďalej si z toho sna nič nepamätám.

  neviem to s tým drakom myslím si akoby mi ho pridelili alebo čo ja neviem.Skús sa na ten sen pozrieť ty tebe povie viac ako mne 🙂

  Páči sa mi

 29. Filip,

  ten sen mi veľa nehovorí. Je to postavené na tvojej symbolike, ku ktorej ja nemám kľúč. Prečo ste šli do toho hradu? Kto bol ten chlapec a kto bolo to dievča, čo šli s tebou? Keby to boli len akoby zástupné symboly pre časti tvojej osobnosti, čo by predstavovali? Ako čo vyzerali tí dedkovia (=čo ti pripomínali)? Čo v tvojom prostredí sa ti s tou scénou (dedkovia, zbraň, ohrozenie) spája?

  To, čo som pochopila – Drak prerazil stenu medzi tebou a niečím, kde sa pohybuje on. To ber ako otvorenie dverí do iného sveta. Nie si na to pripravený – preto ten veľký zmizol a zostal malý, ktorý ťa nedesil. Vrátil ťa do tvojho pôvodného sveta, ale musel si “podliezť” – a to sa od teba v budúcnosti zrejme neočakáva! Myslím, že ťa idú “vychovávať”. Veľký Drak bol kopanec do zadku, aby si sa konečne rozkýval. Dostaneš schopnosti. Buď opatrný – kráčaš po ostrí britvy. To už nie je stranda, to je životné poslanie. Asi máš pre nich niečo urobiť a ten Drak ťa má na to pripraviť.

  Páči sa mi

 30. No tý dedkovia vizerali ako nejaký 2 kamaráti ktorí akoyb mali ochraňovať ten hrad ten sen už začínal v tom hrade len sme išli vižšie kde bol ten dedko išiel tak pomaličky a ja som naňho natrafil.Mišo je môj kamoš ale nevizeral v tom sne tak ako v skutočnosti tú babu to fakt netuším.prostredie mi pripomínalo filmi nič iné :D:D a s čím sa m ito spája hmm toto fakt netuším skúsim ešte porozmíšlať :D:D
  a ďakujem za to vysvetlenie vidíš napríklad toto by mňa nenapadlo :D:D

  Páči sa mi

  • ahoj filip 😀 skús porovnať svoj zážitok s dneškom a dostaneš odpoveď. A dobre pouvažuj nad zákonom príťažlivosti. / Slnko už ohrievalo časť periny na manželskej posteli. Peter sa pomaly obrátil, a nežne sa pohrával s vlasmi Alice. “Čóó niečo chceš” zaštebotala, než dopovedala rozleteli sa dvere a preletel cez
   ne malý drobček s veľkými modrými očkami. “Tatí, tatí, niečo sa mi snívalo.” Skočil medzi Petra a Alice. ” Povedz to mamine.” a Peter si zaboril hlavu do vankúša. “Mamíí počujééš ?” vykrikoval a potom začal hľadať hlavu Alice, schovanú pod perinou kde sa ozýval chichot. A keď ju vyhrabal, Peter videl dvoje modrých usmievavých očí. “Vieš, najprv som padal cez postieľku a potom som stretol kamaráta. A potom sme sa spolu hrali, učil ma lietať a vedel sa aj premeniť na veľmi veľkého a aj veľmi malého trpaslíka a potom sa ma spýtal ako chcem aby vyzeral, a ja som mu povedal aby vyzeral ako môj kamarát,
   lebo z veľkého som mal strach a potom som sa ho spýtal či môže byť aj iný ,a on mi povedal, každému podľa jeho predstáv pre jeho oči, nevieš pre koho oči?” Alice mu nežne prikryla jeho modré očká a miestnosťou zaznelo “pre tvoje modré oči a už bež do postieľky..” ” Ále mne sa chce spať túú” zaúpel Petríkov hlások.”No dobre tak si už ľahni…hi hi hi ..taký drobček a už cestuje”. “Mamíí pocestujeme babke? ” Alice sa smiala až sa duchna natriasala. “Ticho a spi…lebo pocestuješ do postieľky. A šťuchla Petra do rebier ” ..nóó a že vraj je celý po mamine ..nevieš kto tu cestuje?.
   😀

   Páči sa mi

 31. Ahojte, rada chodím na túto stránku a naozaj obdivujem Vas všetkých čo dokážete,lenže pri tom čítaní ma napáda je naozaj potrebné konať niečo také , aby som otvorila svoju srdcovú čakru? Skúsili ste sa pozerať na malé dieťa ktoré behá po tráve zrazu sa otočí k vám, a usmeje sa, to otvorí srdiečko každému. Chcem len povedať , že nie je náhoda to že žijem práve tu, a nemusím hľadať pomoc v inej kultúre určite aj u nás rastú správne bylinky ,a máme tak nádhernú prírodu ,že sa na ňu nemusíme pozerať cez počítač stačí otvoriť dvere.Zažiť sa dá všetko aj tu.

  Páči sa mi

 32. Tak, už mám správu, že so mnou anjeli skončili. Vraj Otec zalepil moju “obálku” (=auru), pretože v nej bola diera na čele, spôsobená stratou všetkej nádeje a cieľa života. (Takže na to došli, miláčikovia…) Z toho usudzujem, že mi “puklo” Tretie oko. Asi to tak bude, pretože som skutočne prestala na chvíľu rozumieť svetu a všetko mi bolo jedno – ale už nie je! 😛

  Normálne cítim, že znova začínam fungovať. Takže idem zasa dobíjať baterku pomocou Thothovej meditácie “999” a idem mantrovať!

  Páči sa mi

  • HELAR

   teším sa ,že sa venuješ aj ARDALU ale skús aj iné vibrácie tých anjelov je 7.
   od trojky po deviatku ,to sú kľúče pre meditáciu ,ahoj.

   Páči sa mi

  • Nie, žiaľ, odskákal si to Gabriel 😕 … za tie svoje “testy”. Tu je časť zápisu môjho večerného rozhovoru s Messielom: “Pýtala som sa, prečo to Otec robil. Messiel povedal, že preto, aby napravil Gabrielovu chybu. Tak som sa spýtala, či ho obviňujú z toho, čo sa stalo – vraj áno. Vraj má preto problémy. Messiel doslova povedal, že “osamel”. Pýtala som sa, čo to značí, a Messiel odvetil, že “pre nás zomrel”. Tak som sondovala ďalej. To “zomretie” vyzerá tak, že ho vyhnali a napevno natesnali do ľudského tela (pri zachovaní jeho anjelských schopností) a momentálne je na Zemi, pretože sa naňho hnevajú. Pýtala som sa, kedy ho vezmú späť, a Messiel povedal, že až keď mu odpustím. Tak som mu povedala, že to ho môžu vziať späť okamžite, pretože ja mu nič nezazlievam a chybu som urobila rovnako ako on, keď som s ním jednala ako s človekom miesto s anjelom, na čo ma upozornila Gaia. Poslala som ho, nech ide Otcovi povedať, že Gabriel za nič nemôže, že urobil chybu, ale to preto, lebo mi rozumie presne tak ako ja jemu – teda vôbec nie. A že ak ho chcú trestať, urobia tým zle jedine mne. “

   Neskôr som sa Messiela pýtala, či so svojou misiou uspel, ale Otec odmietol vziať Gabriela späť. Potom som za Gabriela orodovala aj ja, ale Otec povedal, že svoje slovo nezruší. Na veľké ukecávanie prisľúbil, že ho predsa len vezme späť, ale “to si ešte počkáš”. Je to naviazané na nejakú udalosť a my s Messielom teraz zisťujeme, o čo ide, aby sme to mohli urýchliť. (Messiel musí vytiahnuť rozumy z Michaela. Ja sa momentálne ku Gaii neviem ani dostať, lebo nemám energiu. Včera som to skúšala dvakrát s nulovým úspechom.)

   Potom som hovorila ešte aj s Gabrielom. Neznel nešťastne, takže z toho pravdepodobne ja so svojím antropomorfným vnímaním robím väčšieho slona, ako by bolo treba. Zdá sa, že “vyhnanie z Raja” na anjelov nepôsobí tak deprimujúco ako na ľudí 😛 … Ale hlavná vec, že ho neodpojili.

   Páči sa mi

 33. Helar,
  Takže spítal som sa youvmiela či zatým drakom môžem chodiť napadlo mi nie.Položil som otázku takto:Môžem chodievať zatým drakom pri ktorom som bol včera?Odpoveď:Áno ale môže to byť pre teba nebezpečné.Povedal som dobre ďakujem.Skúšal som si predstavovať ako vtedy že ma ten drak prehĺtol a šiel som dole ale len som začal už sa mi v hlave ozvalo takto to nepôjde. 😀 Tak som sa spítal podvedomia ako mám nato ísť povedalo mi toto:Tak zavri oči,predstavuj si ako padáš dole čiernou rúrou dole ku jadru zeme,Keď tam si predstav si ako ideš po cestičke a mal by tam byť drak.Veru aj bol :D:D Povedal OOOO takže si prišiel?Povedal som áno.Spítal som sa čo ma bude učiť povedal mi že si troška viac vážiť veci a iné ale to až potom.Povedal som tak fajn.Spítal som sa čo preňho môžem urobiť odpovedal mi znova že nič len ho mám prísť 3 dni po sebe navštíviť znovu.Povedal som tak fajn a spítal sa či môžem odísť povedal že áno.Ikeď vizuálne som bol prinom iba chvílku ale anjeli mi povedali že aj keď som prinom nebol vizuálne takže som s ním udržal kontakt.Spítal som sa ho aj na meno ale nechcel vizradiť(zatial) :D:D

  no helar tak čo si otom myslíš?

  Páči sa mi

 34. Filip,

  ufff… výborný štart! Po troch dňoch ak ti nepovie meno, prestaň. Dovtedy od neho nič neprijímaj. Nikdy nič neber od niekoho, koho meno nepoznáš – a ak možno, dopredu sa poraď s Yovmielom. Aj keď budeš mať Drakovo meno, choď s ním hneď za Yovmielom.

  A nabudúce sa Draka spýtaj, ako sa môže zmeniť tvoj život kontaktom s ním. Pozor na “môže zmeniť” – neformuluj to inak, aby to nemohol brať ako prísľub!

  A ak môžem poprosiť, skús sa spýtať na mňa – čo je na mne “dračie”. Pomohlo by mi, keby mi to konečne niekto povedal priamo 😛 .

  Páči sa mi

 35. :D:D:D
  “A ak môžem poprosiť, skús sa spýtať na mňa – čo je na mne “dračie”. Pomohlo by mi, keby mi to konečne niekto povedal priamo .”
  dočítal som to a hneď mi napadlo povaha :D:D

  a on mi povedal že meno mi zatial nepovie že po 3 dňoch uvidí.

  Páči sa mi

 36. Gayatri mantra to druhé video je nádherná.. 🙂 začala som si ju spievať, a tá hudba mi stál znie v ušiach, už som sa ju inak naučila naspamäť.. 🙂

  Páči sa mi

 37. Takže helar máš dračie srce a niekedy i myseľ.
  Prišiel som zaním povedal mi že tak si prišiel aj dnes?Odvetil som áno spítal som sa ho na meno nechcel povedať :D:D
  No stalo sa mi také že som tam bol a videl som strieborného a fialového draka povedal mi že si mám jedného z nich vibrať.Vibral som si strieborného povedal mi že dobrý víber.Privolal som strieborného draka kumne do izby a naozaj som videl draka ako si tam poletoval.Bol to taký ten obris…
  Spítal som sa aj nato čo môžem získať kontaktom s ním…Povedal mi že ctnosť a ešte dačo ale neviem už čo to bolo.Keď tam bol ten drak privolal som aj youvmiela :D:D a ten ma poprosil aby som ho neprivolával keď tam je drak.Povedal som že dobre že sa mu ospravedlňujem povedal mi že prijal moje ospravedlnenie a odišiel.

  Páči sa mi

 38. Inak hey! ja som povedal ale moju symboliku nehovor som zvedavý čo napíše helar 🙂

  Inak helar sa chcem poradiť,keď dospievam 40 deň gayatri mantru znamená že mám tú DNA aktívnu alebo spievať ďalej? v tomto som si nie istý

  Páči sa mi

 39. Filip,

  viem, čo znamená fialová a strieborná u anjelov, ale neviem o Drakoch. Skúsim sa spýtať Gaie, ak sa mi podarí zísť sa s ňou – ona má Drakov vraj “na povel”.

  Aurawiewer,

  ja som to pochopila tak, že tých 40 dní stačí, ale pravda je, že ešte som sa nedostala k tej lekcii, kde sa o tých 40 dňoch hovorí dôkladne. A keď si neviem poradiť, robím to vždy alibisticky: napr. 40 dní mantru a potom aspoň raz do mesiaca znova 1 deň. 😛 A len čo sa dostanem do lekcie “40 dní”, zverejním!

  Páči sa mi

 40. helar dobre ďakujem keď už s ňou budeš v kontakte prosím spítaj sa jej či to neni celé iba virtuálne v mojej hlave ďakujem. :D:D

  Páči sa mi

 41. Včera som zanim nebol lebo som bol taký uanvený že sa mi to fakt nechcelo aj som to tuším skúšal ale bu´d som počas toho zaspal alebo som sa otočil a spal.Neviem už ale mrzí ma to.No fakt som ledva bol hore a nie sa ešte vedome k nemu dostať dnes zaním prídem a ospravedlním sa mu že som včera nebol snáď to pochopí… 😦

  Páči sa mi

 42. Filip,

  bola som za Gaiou a spýtala som sa jej. Dúfam, že to nedopletiem (ono je problém pamätať si, čo sa hovorilo v sne): fialový Drak sa mi pôvodne spájal s anjelským fialovým liečivým plameňom archanjela Michaela. Gaia hovorí niečo v tom zmysle, že fialový Drak je očista a mentálna práca, strieborný je fyzično, vôľa, istota a vôľová práca. Čiže to vyzerá, že sa nepotrebuješ vzdelávať :-P, ale trénovať svoju vôľu, výdrž a zhmotňovanie… aspoň tak si si vybral. Fialový Drak sú horné tri čakry, strieborný sú spodné dve čakry. (Ešte dobre, že som si to ráno hneď zapísala! 🙂 )

  Páči sa mi

 43. No zase som v noci zaspal :D:D ale teraz ráno som to napravil bol som zaním.Videl som toho červeného spítal som sa kde je strieborný povedal počkaj hneď a namiesto neho tam prišiel strieborný.Povedal som mu ahoj a on sa ma nato hneď opítal prečo som včera neprišiel.Odpovedal som že som zaspal že som bol fakt unavený že to nešlo.Odpovedal ja viem len som bol zvedaví čo mi odpovieš.Spítal som sa povieš mi to meno?Povedal nie lebo si zamnou neprišiel ikeď si nato mal dôvod ale silou vôle by si to dokázal.Odpovedal som no dobre ale kedy mi ho povieš?Povedal mi že mám zaním prísť ešte 3 dni a povie mi ho.Povedal som mu no dobre.Môžem už ísť?Odpovedal áno povedal som mu ahoj aj on mne.Potom mám doma také anjelské kocky volá sa to mapa anjelských simbolou alebo tak dako len v češtine a spítal som sa cez to anjelov či som bol pred chvíľou v kontakte s tým drakom odpoveď znela áno.Spítal som sa či zaním aj naďalej môžeem chodiť odpoveď znela áno.Helar viem že si mi povedala že ak mi ho nepovie tak sa mám naňho vikašlať ale myslím že keby som prišiel povedal by mi ho tak ja teda tie 3 dni vidržím veď nič pomne nechce ani mi nič nedáva a trénujem si tým vizualizáciu a hladinu alfa…

  Páči sa mi

  • Filip,

   nerozumenli sme sa… Tie tri dni musíš vydržať. Uvedomuješ si, že ťa práve trénuje silu vôle – silu zámeru? 😛 Ale ak ti po 3 dňoch nepovie meno, tak ho postav pred buď-alebo a ak si vyberie “alebo”, tak za ním prestaň chodiť. Neurob tú chybu ako ja – od začiatku som sa len prispôsobovala a odpružovala som všetky príkoria sama, až si mysleli, že mi to robí dobre… 😦 Teraz nastoľuješ, či budeš rovnocenný partner, alebo len onuca.

   Páči sa mi

 44. heh sranda to že ma trénuje som si neuvedomoval :D:D a ja som zaním chcel prísť už som vizualizoval ako idem dole ale odtial si to nepamätám tam som buď zaspal alebo som spadol do tranzu.Fakt neviem.

  Páči sa mi

 45. Ahojte.Helar,mám k tebe jednu prosbu.Keďže robím cvičiteľku a na moje baby skúšam všetko.Ale nič robiť ich nedonútim.Teda,nedala by sa vytvoriť mantra na chudnutie? Skúšala som,ale niečo tak ako ty na nádor.Dala som tam Tana chudni…Skúšala som to popresúvať a vyšlo mi DICHUT.Je to asi hlúposť,ale chcela by som niečo univerzálne.Šlo by to?

  Páči sa mi

 46. Táňa,
  ak ides vytvorit tu mantru, tak by to nemalo byt v buducom case… teda nie chudni, ale chudneš alebo chudnem.. uz teraz, lebo chudni, moze byt myslene na zajtrajsok, za rok, ale aj za 10 rokov…. neni som sice Helar, ta ti asi poradi cosi lepsie :D, ale vzdy ak clovek nieco chce, mal by hovorit v pritomnom case… napr: chcem, aby bol zajtra krasny den… nehovorim si: zajtra bude krasny den, ale zajtra je krasny den…
  inak, tiez sa snazim zhodit… sice na tom neni som az tak zle, ale v spolocnosti sa citim priserne… v lete mam normalne komplexy, ked sa mam hodit do plaviek :(…
  a to meram okolo 170 a vazim 60 8(

  Páči sa mi

 47. Dík za radu,ale bolo to myslené ako príkaz,čiže chudni! teraz. Viem o prítomnom čase.U mňa je zase problém v tom,že keď niečo chcem,viem si to vizualizovať a to učím aj ženy,ale pochopila som,kde je problém u mňa.Srdcová čakra je zablokovaná a hoci si to viem predstaviť,ale neviem to precítiť. Takže teraz na tom pracujem.Vidíš aurawiewer,metabolizmus,dal by sa naštartovať…Viem,možno to vyznie ako somarina,ale nebolo by na škodu niečo skúsiť.

  Páči sa mi

 48. Táňa?

  Ak chceš pomôž si takto. Moju kočku som postavil pred zrkadlo a spýtal som sa čo vidí. Keď, že duša, čas nepozná, nevedela pochopiť že musí vidieť krásnu, štíhlu a sexy babu. 😀 a potom si mantrovala “mám 58 Kg ” hi hi a teraz len čumííím. To je baba .

  Páči sa mi

 49. Pridala som do článku dlhšiu spievanú Ganeš mantru (“om gam ganapatajéj namahá”) ako video s mojím fonetickým prepisom 😛 a dlhú verziu Gayatri mantry. Upozorňujem – prepis dlhej Gayatri mantry už v článku je, len treba pohľadať.

  Páči sa mi

 50. no vlastne mi dačo pvedal dačo v čom podporil anjelov :D:D povedal mi že sa mám troška lepšie učiť lebo že ide premňa školovo náročnejšie odbdobie či tak dáko povedal mi že anjeli majú pravdu že sa mám lepšie pripravovať do školy povedal to tuším troškq inač ale asi s rovnakým významom…

  Páči sa mi

 51. Moc si zo včetrajška nepamäútám len že som za ním bol hovoril s ním ale nepamúätám si očom a neviem ako ale som normálne akoby som si zvíšil sluchovú frekvenciu som počul taký zvuk ako vižšie frekvenčný a vedel som to ovládať že som to počul alebo nepočul sám neviem ako ale voľáko som to robil :D:D

  Páči sa mi

 52. inač keď som sa uvoľňoval cítil som taký neprijemný pocit na tele hlavne v obalsti krčnej chrbtice aurík mi povedal že to mohol byť kundalíni alebo reiki ale reiki nemám urobené čo to mohlo byť podla teba helar?

  Páči sa mi

 53. Filip,

  aký typ pocitu to bol? Chlad, teplo, napätie, mravenčenie? Môže ísť o všeličo: blokádu, príliš aktívnu čakru, staré poranenie, prievan alebo náhodu. 🙂

  Inak, je zaujímavé, že ja som kedysi mala Draka v krčnej čakre, keď som si robila osobný totem. (Neskôr sa mi presťahoval do Tretieho oka a ty si sa dozvedel, že vraj mám “dračí rozum”… 😛 )

  Neviem, či si to s tým totemom skúšal, ale ak ho tam máš aj ty, tak možno je jeho energia na teba momentálne príliš silná. Potom to bude chcieť vyvážiť všetky čakry.

  Páči sa mi

 54. no skúšal som totem ale moc mi to vtedy nešlo skúsim to znova len som teraz chorí.Nebol som zaním po pol noci lebo bol matrix dali reklamu a nanej som zaspal:( pôjdem zaním ešte dnes len musím troška vyzdravieť v noci som si dal studené mlieko ako každý deň ale teraz ma bolí hrdlo mám závraty a bolí ma hlava.

  Páči sa mi

 55. a pocit to bol taký neprijemný neviem v oblasti krčnej chrbtice išlo to tuším celým telom ale pri krčnej chrbtici to bolo najviac cítiť.Bol to taký pocit že ma nútil sa pohnúť.Neviem ho opísať viem len že bol neprijemný inač ho opísať neviem.

  Páči sa mi

  • dnes bude asi jasno , pustil som si tú hornú mantru ,TAYATA, helar asi oddychuje 😀 dopraj jej to ,”nepríjemné pocity sa dajú nahradiť príjemnými Hi Hi Hi 😀

   Páči sa mi

 56. helar no po dlhom čase som bol zase zatým drakom bol namňa dosť nahnevaný a bolo okolo neho nejaké pole alebo klietka alebo čo to bolo aby som sa k nemu nedostal.Najprv somnou ani len nehovoril ale potom začal a povedal mi že ak chcem tak prídem 7 dní po sebe inač už uneho nebduem vítaný bolo to inač povedané ale v rovnakom zmysle neviem ako to presne povedal.Vyjednal som si aspoň to že ak pritom zaspím tak mi dá náhradný deň.Alebo ak si budem myslieť že som zaním prišiel ale pritom to tak nebolo.

  Páči sa mi

 57. Ahojte,mám tu technický problém.Ako si mám stiahnuť tie mantry.Nemám na svojom PC repráky.Má ich iba syn a on tvrdí,že to stiahnuť nevie. Respekíve,že sa to nedá.Prosím poraďte mi,aj ja ich chcem počuť.A som počítačový antitalent.Ďakujem….

  Páči sa mi

 58. ahoj práve som objavila túto stránku a som nadšená… keďže som raz zažila niečo ako astrálne oddelenie od tela, rozhodla som sa, že to tu poriadne prelúskam celé a niečo pútavé tu objavím:) a objavila som mantry, ktoré ma zaujali.
  chcela by som sa spýtať, či sa dajú tvoriť aj mantry pre vlastné účely? a ak áno, aký je postup tvorenia a následného používania?

  ďakujem vopred

  Páči sa mi

 59. Ahoj,

  Ak chceš užívať mantry najskôr musíš prejsť zasvetením trvá 40 dní a spievaš len jednu mantru.Ak nemáš nato ,,gule” tak sa ti to nepodarí ale vypadáš že máš 😛

  a áno dajú sa
  a postup ti dam hned momentik 🙂

  Páči sa mi

 60. Ach chceš môžem ti ju vybrať aj ja 😛
  Na mantri zasa niesom lama a vedia o tom ludia svoje.
  Na čo by mala byť?
  čo cítiš že by mala vyjadrovať?

  Páči sa mi

 61. ta zasvecovacia by mala byť niečo ako zosilovač pre pocity, ktoré bežní ľudia materialistického sveta nemávajú len tak na počkanie :))) alebo poprípade niečo pre mantrového začiatočníka ako ja 🙂

  btw vidíš auru? 🙂

  Páči sa mi

 62. Óm mani padme hom

  To je mantra lásky na zaciatok by som ti ja dal túto.
  Spieva sa 40 dní a po 40 dnňoch by si mala mať 10 000 opakovaní.
  Ak si maník ako ja tak tých 10 000 opakovani das za dva dni 😀

  auru vidim 🙂 nie sice tolko kolko by som si zelal a vtedy ked chcem ale vidim
  eterickeho dvojnika to bez problemu
  tie farby iba niekedy..
  ale uz sa na tom pracuje 😛

  Páči sa mi

 63. takže toto si budem pekne krásne pospevovať 🙂 rodina sa zo mňa aj zbesnie 😀 inak… niekde som tu videla príhodu holky so škrabancami na ruke a niečo o tejto mantre… myslíš, že je nejaká pravdepodobnosť, že sa takéto veci začnú diať aj niekomu inému?

  to je úžasné 🙂 prvý raz si ju videl iba tak alebo si to nejako cvičil? na to zrejme človek musí mať niečo v sebe… alebo to zvládne každý kto sa tomu venuje?

  Páči sa mi

 64. Same sa mi oko otvorilo a ukazalo mi ze mam pracovat na sebe.
  Stelovalo sa mi a videl som cely svet farebne dvoma farbami ako neon.
  Potom jeden den okolo brata metrova aura a potom som bol za tym za jednym tipkom a ten mi vtedy povedal ze je to vlastne aura.
  Potom som si pisal s dalsim aurawiewerom a ten mi povedal ze tak ako videl som ja tak videl aj on zo zaciatku.
  no a tak som robil tri mesiace cviky na oko a posunulo sa mi videnie a tak
  a teraz robim znova cviky aby som tu auru mohol vidiet
  viem ze oko mam cez 78% otvorene uz ale kedze mam s jedneho zivota (ked som bol inksky kral) karmicky dlh .. tak musim trenovat a trenovat.. ach jo co narobis 🙂 aspon ze konam dobro a pomaham ludom tymto ako sa da:P

  a ty co aka schopnost je u vas v rodine?

  Páči sa mi

 65. no myslim, ze my nemame ziadnu nezvycajnu schopnost… asi som takato hlbavejsia ako prva… sice vlastne neviem… ked pojdem na navstevu k babke spytam sa jej 🙂
  chcela som sa spytat… mantru si mozem aj mysliet a pocita sa to do tyzch dvoch hodin denne? a aku vyzualizaciu mam pouzivat pri mantre, ktoru si mi odporucil? 🙂 pan specialista

  Páči sa mi

 66. No mantru si vymyslieť nemôžeš ale môžeš si ju vyrobiť 🙂

  To by som však neodporúčal dokým neprebehne proces zasvetenia.
  Ja ti navrhujem osobne tri.

  1.Gayatri
  2.Om mani padme hom
  3.Teyata om bekandze

  Vizualizaciu pouzivat nemusis to ide aj bez toho.Ak zvladnes 40 dni 2 hodiny denne jak ja tak kludne spievaj aj dve hodiny.

  A ak silou mocou nejaku vizualizaciu chces tak tá sa odvíja od mantry ktorú vravíš 🙂

  Páči sa mi

 67. jooj ty citaj poriadne 😀 ze ci si ju mozem aj MYSLIET akoze v hlave 😀 chapes…

  a ano uz om mani padme hom-ujem 😀

  no a ked si vytvorim mantru a je to jedno slovo co s tym? nie je to kratke?

  Páči sa mi

 68. mám ďalšiu otázku. keď vyšktávam v želaní duplicity, musím vyškrať iba dvakrát opakujúcu sa hlásku (napríklad dve R) alebo všetky opakovania (tri R alebo aj päť R) ?

  a ráta sa ako duplicita Ť a T alebo S a Š?

  viditeľ auryyyy poraaaď 🙂

  Páči sa mi

 69. mám pocit, že usporiadanie hlások je viacmenej o osobnom pocite a treba ich dať tak, aby sa mi to pohodlne vyslovovalo…

  keď budem vytvárať už mantru môže mať ľubovolne veľa slov (tukni covam boli iba dve)?

  a môžu byť v jednom slove viac ako dve samohlásky?

  Páči sa mi

 70. Usporiadanie áno to je samozrejme ty ked mas pismena cuc zhur prd tak niekomu to moze byt lepsie cur zhuc prd takze toto je vporiadku

  Áno samozrejme že môže.Najdlhšia mantra akú som spravil ja mala cez 20 slov.

  Môžu ale nesmú byť rovnaké teda ziadne akaí ale len kaí ale keď je kaé tak ano.

  este dake vycepravajuce otazky ? 😀

  Páči sa mi

 71. Ahojte duse dobre, mocne suce 🙂 … je to trosku smiesne, ale padnutie na uplne dno vo mne zlomilo akysi vnutorny odpor ktory som mal k ceste tejto novej jasnej – verit v tieto veci trva nejaky ten cas ale citim to v celom svojom byti ze mi to pomaha ze tomu uz zacinam chapat a vidiet …

  Zasvetenie som zacal prosbou a pozdravom Ganeshovi aby sa odpratali vsetky bloky a prekazky k dalsej casti cesty – Om Gam Ganapathaje Namaha znie v mojej hlave, dusi, tele a srdci uz takmer tyzden a je to az neuveritelne ale citim to den co den ako sa buraju bloky a padaju moji demoni ktory v mysli mojej mnoho zloty a bolesti sposobili ( 40 dni je uplne jasnych pretoze uz teraz viem ze to dam 🙂 dont think you are, you know you are ! ) – velke srdecne DAKUJEM vsetkym 🙂 a velmi dufam ze vam casom a zdokonalovanim dokzem byt napomocny 🙂

  Mam vsak jeden dotaz 🙂 – Precital som ze zasvetenie by mala byt len jedna mantra 40 dni ale z mne nevysvetlitelneho dovodu sa mi do hlavy tlaci este jedna :
  Kadus, Kadus, Kadus Adonai Tsabajot – je prekrasna a to co pri nej zacinam precitovat je stale silnejsia connection z niecim … neviem ci je to on 🙂 ale definitivne ma nieco tam z hora posledne mesiace podporuje … len taka prihodicka nebola to meditacia, len tak bezducho som kracal domov a ziadal ho o akusi odpoved, a vtom sa mi v makovici ozvalo a netusim preco po anglicky “will any answer do ? :)” a strasne som sa zacal smiat – obcas sa mi to len tak samovolne stava ze z nicho nic mi zaznie odpoved alebo postreh – vacsinou ladeny velmi vtipne a casto aj velmi rozumne a proste sa musim kosit 🙂 najskor mi asi niekto naznacuje ze to beriem obcas az prilis vazne ved – its just a ride 😉
  tychto veci je viac a velmi rad by som z niekym o tom trosku pokecal ked budete chciet hlavne je teraz pre mna prejst z nahodnych “osvieteni” 🙂 na cieleny kontakt a strasne rad by som uvital akykolvek typ od skusenejsich … a este jeden detailik moje ludske meno znamena v istom slovanskom jazyku “Anjel” neviem ci je to len nahoda …

  Páči sa mi

 72. či je to náhoda to musíš vedieť ty.
  Cieleny kontakt?
  Ver a ozvi sa v myšlienkach svojmu anjelovi strážnemu.
  On sa ti ozve pokial budes ready 🙂

  Páči sa mi

 73. Iwelin,

  jedna metóda je spievať ju hocikedy, keď je čas – tak často, ako sa len dá. Takže pokojne ju rozdeľte na viac častí. A “spievať” nemusíte len nahlas, keď už si na ňu zvyknete, stačí spievať aj len v duchu.

  Páči sa mi

 74. cau aurawiewer,niekde hore citujes tuto mantru:
  om bhur bhuvah svaha
  tat savitur varenyam
  bhargo davasya dhimahi
  dhiyo yo nah prachodayat

  mozes napisat co je zac ?

  Páči sa mi

 75. …. ide o mantru Gayatri

  Gayatri mantra sa nazýva aj “matka všetkých mantier”. Je to univerzálna motlitba vzývajúca Božské Slnko Života, aby nás očistilo a osvietilo. Gaya znamená životnú silu a Tri znamená “ochranca”. Zvyšok máš hore v článku…. 🙂

  Páči sa mi

  • Cicúšik 😛 , skúsim byť rovnako rigorózna pri tých komentároch, kde odpovedáš ty miesto mňa 😀 … Kúúúl, človeče, nič sa predsa nedeje! Pochybujem, že by si nás niekto dokázal pomýliť s tebou 😛 …

   Páči sa mi

   • Helar ty teenagerka(viem že som to asi napísal zle ale to je jedno zo sj mám 4 juhuuuu 😀 ) 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

    Páči sa mi

   • Tú poslednú vetu som nevidel… 😀
    Ved ste to zasa ,,pochopili,, mne nevadi ze ste mu odpovedali aj za mna len mi prislo divne ze sa s helar a bosorky stáva aurawiewer
    vás kazím normálne, asi sa zavriem do karantény pod vsetky tie cikitetove ultrafialovomoderne svetlovodice a kybernecitckeopticke kable 😀 ..

    Páči sa mi

 76. Óm namah Šíva

  A ja som sa divil prečo ju vkuse spievam.
  čistí od neg. a starích myšlienok a stelesnuje najvyššiu múdrosť.
  A ja som sa divil že prečo mi behá po rozume čoraz menej hlúpych myšlienok.
  Tak tu máte dôkaz zvuku.

  I BEZ POZNANIA VÝZNAMU MANTRY DOSIAHNETE ÚSPECH AKO S POZNANÍM

  Páči sa mi

  • suhlasim, ale Siva mantra je iba zaciatok, nie koniec. Ked sa privelmi upnes na Sivu, moze ta to odradit od cesty dalej, lebo Siva je pan temnoty, nevedomosti, duchov a materialna..On sam je ale Najvyssi oddany Krisny. Len to ma nastarosti.

   Páči sa mi

 77. Jedna otazocka. Ked sa chcem pustit do 40 dni gayatri mantrou tak rano a vecer 108 krat ok. ALe mozem to spievat aj bez sluchatok na usiach s touto mantrou, nestaci len tak bez hudby, ci mi to musi ist aj do usi? Dakujem

  Páči sa mi

  • to tak dlho?????? pana beka 😀 no tak dufam ze to vyjde…..a aku mam zaruku ze to vyjde myslis si ze 100% ???? akoze mantry mi dost pomohli sa duchovne rozvinut aj to pocitujem preto sa pytam ci aj tato bude taka ak budem stale pozitivne mysliet ze to vyjde….sak vlastne tym tomu davam vascie sance ze?

   Páči sa mi

  • 108x denne sa vola jedno kolo. idealne je davat tych kol cim viac. ja davam maha mantru 16 kol denne. A stale, nie len 40 dni. neskor pochopis preco.

   Páči sa mi

 78. Jaja
  bude tak,ako uveríš.Ak budeš mať kdesi v pozadí pochybnosti,tak fungovať nebude.Keď jej plne uveríš,bude.Ide o to zladiť mantru s emóciou,tá emócia,že sa ti to vyplní je dokonca dóležitejšia,ako tá mantra.

  Páči sa mi

 79. jemin dakujem ze ste taki aktivny a hovorite mi co a ako….to je super necakala som taku odozvu…..no saltinka budem sa snazit ju zladit s emociou a myslis ze ak sa mi to podari tak to bude trvat kratsie ako hovoril aurawiewr? menej ako 40 dni?

  Páči sa mi

 80. no a nevadi ak si ju len tak pomrmlavam a nespievam? je potom nejaky rozdiel vo vibracii? ci je slabsia ci silnejsia? ale o to viac sa snazim mysliet na toho dotycneho a vkladat do toho viac a viac energie…..

  Páči sa mi

 81. tak to som rada, lebo potom by to bolo uplne zbytocne co som do teraz robila ak by sa musel spievat, a pri tej mantre si mozem predstavovat aj konkretneho cloveka ktoreho poznam? alebo nie? lebo ja po nom tuzim uz 6 rokov a zatial som sa nedostala nikam……:D a tak by som bola rada ak by sme sa dali do kopy 🙂 ale tak ja neviem ze ci je toto spravne, ale dufam ze ano

  Páči sa mi

  • Jaja,

   mantra je na nájdenie “toho pravého”, nie “tohto konkrétneho”. Čím viac sa budeš sústreďovať len na toho jedného, môžu desiatky “tých pravých” o teba prejaviť záujem a ty si to ani len nevšimneš…

   Liked by 1 person

 82. aha to som si neuvedomila….ale poznas ten pocit obrovskeho plamena vasne ktory dokaze zazat len ten jeden a ktory ti rozbusi srdce na maximum len svojim pohladom? bojim sa ze som prrdurcena len na kozmicku lasku 😀 no snazim sa…..a mozno moja snaha bude raz docenena…..no vsak uvidim casom ak nie tak sa vratim ku gayatri a shanti mantre 🙂

  Páči sa mi

 83. Ak sa mozem spitat – Šiva bol boh nicitel – opak Brahmu…tak o com je mantra Džaja Džaja Šíva Šambhó Mahadéva Šambhó……….niej je to dake pomylene?

  Páči sa mi

 84. Šíva je tvorca i ničiteľ, Brahma je stvoriteľ ktorého preklial Bhargavas, aby ho viac nikto na zemi neuctieval. Dôvodom bola obyčajná ignorancia, lebo sa započúval do ľúbeznej muziky Saraswati. A tak sa i stalo, v Indii sa nachádzajú len tri chrámy pre tohoto boha.

  Páči sa mi

 85. Pozor, Brahma, Šíva a Višnu nie sú traja “bohovia” (aj keď sa to dnes tak často podáva), ale tri zhmotnené aspekty toho istého “boha” – Narayanu: Brahma je jeho tvorivý aspekt, Višnu je jeho udržiavací aspekt a Šíva je jeho ničivý aspekt (ale nie “deštrukcia”, lež rozobratie starého a poskladanie nového). Každý z mužských “bohov” predstavuje vedomý, jangový aspekt energie, to, čomu v bosoráctve hovoríme “úmysel”. Každý z nich má ešte svoju “ženu”, ktorá predstavuje jeho šakti, čiže tvorivú jinovú energiu, “moc” po bosorácky: Brahma má Sarasvátí, Višnu má Lakšmí a Šíva má Parvátí. Tak to poznám ja od Ashley-Farranda, čo je hinduistický kňaz.

  Páči sa mi

  • len podotykam, ze tito traja maju na starosti tri kvality hmotnej prirody,
   tj, 3 guny

   sattva guna – dobro…..udrzuje hm.svet…..VISNU…=KRISNA,NARAYAN,..
   rajas guna – vasen…….vytvara hm.svet…BRAHMA=je ziva bytost
   tamas guna – nevedomost…nici hm. svet…SIVA-\=je inkarnacia KRISNY

   Páči sa mi

 86. Teraz som den robil om mani padme hum…..ale ja neviem – mam pocit ako by ma z toho bolela hlava a ze akoby to nebolo dobre ale na druhej strane stale ma to nuti si to podvedome spievat. Mam z nej taky divny pocit, boli ma hlava ale ked to spievam dlhsie tak bolest prestane. A este si ma aurik vystrasil ze ,,neradim ti odrbkat tych 39 dni,, tak teraz si to stale radsej spievam 🙂 aby to bolo bobre…..vzdy ked na tuto mantru pomyslim tak mam ako by taky tazivy pocit a no neviem. A este mam moznost prestat s tym spievanim alebo ked uz zacnem raz cely den tak uz musim 40 dni? Lebo ja asi skor nebudem na tieto mantry….stale mam pocit ako by to nebolo dost a stale ete radsej spievam aby to stacilo za den..stale ako by stale na mna niekto dohliadal ze ak to neurobis beda! Tak radsej ked mam dajaky volny cas stale to spievam…Poradite?

  Páči sa mi

 87. Su naozaj potrebne vsetky tie mantry a cvicenia aby sa clovek dostal na vyssiu uroven? Kdesi som citala ze TO dokonale je jednoduche. Len na to prist. Vie niekto ako zistim na akej vibracnej urovni som? Zda sa mi, ze som spadla na 0. Uz nejaku dobu ma skusa zivot.

  Páči sa mi

 88. Musím sa priznať, že ja mám s mantrami značný problém. Rada sa stotožňujem s tým, čo spievam a u mantier sa mi to doteraz nepodarilo. U mňa ako mantra funguje akýkoľvek popevok alebo refrén, ktorý mi brnkne na strunu a ten si dookola prespevujem, lebo vo mne vyvoláva zvláštny pocit nadšenia. Myslím, že nie je náhoda, že sa človek ráno zobudí a napadne mu nejaké spojenie akordov, ktoré mu potom celý deň nezlezie z mysle. Nemal by to odháňať, je to presne jeho denná mantra, potrebná pre udržanie rovnováhy.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s