Nájdenie strateného

1. Zariekadlo na nájdenie stratenej veci

Ide o zariekadlo (=nápev) a malo by vraj pôsobiť hotové zázraky, keď sa ponáhľame a nemôžeme niečo narýchlo nájsť. Používa sa na veci založené, nie na veci stratené!

“Strážca vecí miznúcich
Počuj moje slová
Nájdi to, čo postrádam
Ukáž mi to znova.”

Ešte som neskúšala, ale keďže toho pozakladám hodne, zrejme budem mať čoskoro šancu… 😛

  

2. Rituál na nájdenie veci od Trnky

Zober pohár (sklenený), povedz doňho otázku: “Pohár, pohár, prosím ťa, kde mám xy (=vec)?” a potom sa poďakovať a otočiť pohár hore dnom.

Do 24 hod. sa vec nájde. 100% funguje… Týka sa to vecí, o ktorých vieme, že sme ich niekam založili a nevieme si spomenúť kam; neplatí na ukradnuté!