Kúzlo pre nové životné obzory a nápady

Niekedy sa v živote vyskytnú situácie, že sme akoby “vyhoreli” – nič z toho, čo nás bavilo, už nie je zaujímavé. Potrebovali by sme “nové obzory”, ale kde vziať a nekradnúť? No predsa tu – použite kúzlo pre inšpiráciu!

Budeme naň potrebovať kúsok oranžového kalcitu, buď ako prívesok alebo ako kameň do vrecka. Ak chceme použiť pre lepšie sústredenie kadidlo, môžeme použiť šalviu, tonka-fazule alebo vavrín (=bôbkový list).

Kalcit umyjeme pod tečúcou vodou (rýchlo a bez mydla) a necháme jednu noc na mesačnom svite. Potom je pripravený na naprogramovanie.

Vezmeme ho do oboch dlaní. Sústredíme sa naň, cítime v dlaniach jeho vibráciu (citlivejší cítia akoby tep). Predstavíme si, ako žiari ako svetlo baterky žltooranžovým teplým svetlom. Odriekame:

“Malý kameň, daj víziu
Novú, vábnu perspektívu
Daj mi vidieť nové veci,
Šance, nové záujmy
Svetlo vnes do tejto noci
Kameň, buď mi na pomoci!”

Potom kameň nosíme stále pri sebe a dotýkame sa ho vždy, keď máme pocit, že už nás nič nebaví a všetko už že sme videli.

Poznámka: Ak chceme kúzlo urobiť pre niekoho iného, zoženieme si na túto osobu psychickú linku (postačí fotografia alebo predmet, ktorý danej osobe patrí). Pred zariekadlom vložíme vetu “toto kúzlo robím v mene XY” a potom v zariekadle miesto “mi” používame buď “mu” alebo “jej”.