Tarotové kúzlo na navrátenie ukradnutej veci

Toto kúzlo nám má vrátiť peniaze alebo majetok, ktorý nám bol ukradnutý. Potrebujeme naň:

 • kartu Spravodlivosť (na obrázku Justice)
 • kartu Sedmička mečov
 • kartu Eso mincí
 • 9 červených sviečok
 • papier a pero
 • prípadne niečo, čo patrí zlodejovi, alebo policajný protokol
 • ostrý nôž.

Rozloženie kariet ukazuje, že vyvolávame sily spravodlivosti (karta Spravodlivosť v strede), aby donútili zlodeja (karta Sedmička mečov vľavo hore nohami), aby nám vrátil ukradnutú vec.

Použijeme toto rozloženie:

Sedmička mečov doslova predstavuje krádež alebo “oškubanie”. Je hore nohami na znak, že zlodej si nebude môcť ukradnutú vec nechať. Ak poznáme identitu zlodeja, vyberieme preňho vhodný signifikátor a podložíme ho pod Sedmičku mečov. Spravodlivosť predstavuje sily spravodlivosti, ktoré majú pracovať v náš prospech, a Eso mincí, symbol prichádzajúceho bohatstva, predstavuje naše vlastníctvo, ktoré sa k nám má vrátiť. Aby sme posilnili to vrátenie k nám, podložíme pod ňu náš signifikátor.

Príprava: Kúzlo budeme robiť deväť po sebe idúcich dní. V príprave naň si zozbierame predmet, ktorý patril zlodejovi, policajný protokol o krádeži alebo čokoľvek, čo bolo v tesnom fyzickom kontakte s ukradnutou vecou, a položíme si to na pracovnú plochu (oltár) tak, aby sme na to pri bosorovaní videli. Môžeme použiť aj doplnkové predmety ako kamene v kombinácii červenej pre tvrdú a ráznu akciu, zelenej pre peniaze, zlatej pre pritiahnutie a bielej pre čistotu úmyslu. Na papier si napíšeme zoznam vecí, ktoré boli ukradnuté. Na červené sviečky napíšeme meno zlodeja alebo jeho iniciálky, pokiaľ ich vieme.

Postup:

 • Na pracovnú plochu vyložíme signifikátor zlodeja (ak ho poznáme) a hneď ho prikryjeme Sedmičkou mečov hore nohami. Ak nepoznáme zlodeja, postačí Sedmička mečov.
 • Myslíme na krádež. V mysli si prechádzame, čo všetko o nej vieme. Myslime na zlodeja, ak vieme, kto to je. Vytvorme si v mysli jeho silný obraz. Ak máme nejakú jeho vec, vezmime ju do ruky a párkrát po nej prejdime prstami. Vnímajme pocit, ktorý v nás vyvolá.
 • Vezmeme nôž a špičkou ukážeme na Sedmičku mečov. Predstavujme si, ako zlodeja pichá svedomie, ako nedokáže odolávať, kým ukradnutú vec nevráti.
 • Položíme kartu Spravodlivosť. Predstavme si prísneho, nekompromisného a nahnevaného sudcu, ako hovorí zlodejovi, že urobil zle a musí situáciu napraviť vrátením ukradnutej veci.
 • Položíme svoj signifikátor a prikryjeme ho Esom mincí. Predstavíme si seba, ako dostávame ukradnutú vec späť. Je nám jedno, ako sa k nám vráti – proste ju držíme v rukách a tešíme sa z nej. Ak máme veci, ktoré boli v tesnom kontakte s ukradnutou vecou, berieme ich do ruky, hladkáme a vnímame ich pocit.
 • Keď sme strávili dostatok času vychutnaním si pocitu z navrátenia ukradnutej veci, vezmeme jednu z červených sviec, postavíme ju na papier so zoznamom ukradnutých vecí a zažneme ju. Potom pomaly a precítene odriekame zaklínadlo:
  “Vzývam vyrovnávaciu spravodlivosť
  Ktorá platí pre všetko a všetkých
  Vzývam všetku univerzálnu moc
  Ktorá túto spravodlivosť vnúti
  Mocné sily, dajte sa do pohybu!
  Nech zlodej vráti to, čo mi prináleží
  Nech kľudu nenájde, nech hocikam beží
  Kým nevráti, čo mi bez súhlasu vzal
  Nech nemá kľudu, kým neoľutoval
  Moje späť ku mne, moje v mojich rukách!”
 • Sviecu necháme vyhorieť a pritom si predstavujeme, ako máme ukradnutú vec späť.
 • Veci odložíme a budeme postup opakovať po deväť po sebe idúcich dní.