Cigánske kúzlo na privolanie si partnera

Iné cigánske kúzlo je zas na privolanie si buď perfektného partnera alebo starej lásky.

Treba si zohnať ozdobnú veľkú kostolnú sviečku. Ísť na miesto púte, najlepšie zasvätenej Panne Márii. V Bratislave je to na Hlbokej ulici, dobré miesto je napríklad v Mariánke. Nájsť si tam príjemné miesto, kde sa sviečka zapáli a pri nej sa medituje, až kým nevyhorí aspoň do trištvrťky (čiže dlho, kým z nej nezostane len štvrtina), alebo až do konca. Pri meditácii si predstavujeme toho, kto sa má vrátiť k nám, aký je, aké situácie chceme s ním zažiť, ako nás ľúbi, ako my ľúbime jeho, a vysielať to k Panne Márii, aby nad nami držala v tomto ochrannú ruku a aby nám s tým pomohla. Môžeme si tiež predstavovať črty a povahu človeka, ktorého chceme spoznať, vytvoriť si obraz dokonalého partnera a meditovať nad ním, a raz ho jednoducho stretneme a budeme spolu.

Dúfam teda, že to účinkuje aj na gadžov ) ale myslím, že anjeli, Ježiš aj Panenka Mária ľúbia všetkých rovnako, bez rozdielu.

Kúzlom prispela Evja

Reklamy