Výlet do snov

Pred usnutím si zober do ľavej ruky priezračnú odrodu kremeňa krištáľ a popros ho, aby ti pomohol na ceste do tvojich snov, zaviedol ťa len na pekné miesta a potom ti umožnil spomenúť si na ne. Zaspi potom s krištáľom v zovretej ľavej dlani. Keď sa zobudíľ, spomenieš si na svoje sny a mala by si si ich zapísať.

Kúzlom prispela P*veras