Esejci – strážci svetla a lásky III.

Tento článok nadväzuje na dva predošlé články:
Esejci – strážci svetla a lásky I.
Esejci – strážci svetla a lásky II.

Zámer a význam komúnií (meditácií)

Esejské komúnie znamenajú spojenie sa s anjelmi pozemského a s anjelmi nebeského bytia, vo význame „byť spolu v jednote tejto sily“, spoločné zlúčenie sa, vedomé zažitie a žitie tejto sily a zároveň integrácia tejto sily do všetkého.

Počas komúnií bolo myslené na každého anjela, jeho bytosť a jej úlohu, taktiež na význam daného anjela pre každého človeka a pre zem ako celok. Symbol stromu života pomáhal v jeho obraznej forme Esejcom porozumieť a pochopiť korešpondujúce sily anjelov vo viditeľnom svete prírody a v neviditeľnom nebeskom / kozmickom svete.

O komúniach je hovorené, že vznikli u Enochov a boli znovaobjavené Mojžišom, ktorý z vrchu Sinai prišiel s dvoma pármi tabúľ. Prvý pár obsahoval komúnie pre Esrael = Esejcov, vybraných národom (ezoterické – vnútorné vedy), druhý pár obsahoval 10 prikázaní, (exoterické – vonkajšie vedy), ktoré dal zvyšku národa Izraelu.

Menšina zvaná Esejci držali ich komúnie od tej doby ráno a večer k pozemským a nebeským silám a dali ich životu poriadok a rytmus, na základe vnemov, ktoré od nich mali.

Ciele a ťažiská komúnií

  1. Uvedomenie si rôznych síl a foriem energií, ktoré ho obklopujú a k nemu nepretržite prúdia z prírody a kozmu
  2. Uvedomenie si orgánov a centier (čakier) vlastnej bytosti, ktoré môžu prúd týchto energií prijímať
  3. Vytvoriť spojenie medzi orgánmi a centrami (čakrami) a ich príslušnými silami, pre prijatie, riadenie a využitie každého prúdu energie

7 ranných komúnií slúži životnej sile tela. Zvyšovanie ich účinku leží v pomaly pribúdajúcom posilnení a oživovaní každého orgánu tela cez vedomé ovládanie a určenie pozemských síl.

7 večerných komúnií je venované duchovným silám, ktoré ovplyvňujú duchovný vývoj človeka. Zvyšovanie ich účinku leží v oživovaní ducha a všetkých vyšších síl, ktoré sú nám jednotlivo skryté. Umožňujú prijímať všetky moria lásky, života a myšlienok, naladiť sa na ne a takto postupne rozvíjať vlastné schopnosti.

Každá z týchto 14tich komúnií vytvára určitú rovnováhu medzi vykonávajúcim človekom a anjelom alebo silou, s ktorou/pre ktorú je vykonávaná komúnia.

Pravidelné vykonávanie 14tich komúnií sprostredkováva postupne: vnútorné skúsenosti, vnútorné vedomosti, rozšírenie vedomia a zvýšenie vibrácie = spirituálnej sily, ktorá má postupne u jedinca nastoliť schopnosť vedome vnímať, prijímať, používať a riadiť sily prírody a vesmíru.

7 obedňajších kontemplácií (sebapozorovaní), je súbor meditatívnych pozorovaní, vzývania otca na nebesiach, aby poslal jeho anjelov mieru za účelom harmonizácie rôznych oblastí ľudského života.

Sedmoro mieru ukazuje vzťahom k rôznym oblastiam života praktické využitie vedomia rozšíreného komúniami v dennom živote každého.

Zdroj: Http://www.puramaryam.de/essenerbaum.html

Moje skúsenosti:

Prvý modul o Esejcoch a ich technikách mám za sebou, zážitky z neho spíšem do extra článku. Komúnie a kontemplácie robím teraz prvý týždeň, sú to pre mňa príjemné meditácie, každá na inú tému, pri každej si uvedomujem iné sily, iné vplyvy, iné procesy v tele a vo svete.

Tento článok nájdete aj na duchovne.

Reklamy

2 thoughts on “Esejci – strážci svetla a lásky III.

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s