Pracujeme s energiou: prútik

Keď som si urobila kurz SRT, dostala som aj nové kyvadlo, s ktorým sa mi malo pracovať ľahšie. (Asi cítite, že to až také jednoznačné nebolo, ale už sa to zlepšuje. 🙂 ) Pretože to bolo celkom iné kyvadlo, sklenené a s krátkou, silnou retiazkou, začala som sa zasa zapodievať tým, ako sa s kyvadlom správne pracuje. No a našla som niečo…

Ešte než pôjdem k veci, tak späť k môjmu novému kyvadielku. Všetky kyvadlá sa mi kývali jedna radosť, ale toto pomaly nie a nie sa pohnúť. Čistila som svoj kanál. Čistila som kyvadlo. Čistila som kyvadlovú ruku. Čistila som negatívne programy. No a nakoniec, hodne zúfalá z toho všetkého, som vzala svoje staré SRT-kyvadlo (ktoré som zostavila podľa návodu môjho Vyššieho Ja) a s pomocou ouije som si vykyvadlovala, čo treba urobiť: NAPROGRAMUJ HO.

Tak som vzala kyvadielko do dlaní, dala si ich najprv pred srdce a neskôr pred Tretie oko, a cítila som, ako sa mi kyvadlo v dlaniach rozohrieva, až bolo celkom horúce.

A odrazu sa rozbehlo. 🙂

Práca s prútikom

Všetko to začína anglickým termínom dowsing, ktorý sa u nás prekladá ako “prútkarenie” alebo “hľadanie pomocou prútika”. Ale grandmaster David Harris používa toto slovo na hocijaké vyhľadávanie alebo dokonca menenie energetických vzorcov v tele či mimo tela, ale aj u pozmekov, budov, hľadanie vody – teda tie veci, ktoré si obvykle pod “prútkarením” predstavujeme.

Na videu okolo 0:48 ukazuje David Harris prútik, ktorý na to môžeme používať – jednoduchý medený drôt. Ale môžeme používať aj ľahké drôtené ramienka na šaty, ako ukazuje obrázok:

Vyrobiť si vlastný prútik nie je žiadna veda. Jediné, čo potrebujeme, je mať viac váhy na jednom konci, aby prútik vibroval. David Harris (1:16) to dosiahne tak, že zohne drôt v ukázanej vzdialenosti pod uhlom 90° a potom po cca 5 cm ho zohne znova – opačným smerom. Potom ohnutú časť zohne zas asi 10 cm pod ohybom do protismeru, takže nakoniec prútik vyzerá takto nejak:

Potom ešte zohol presahujúcu časť zhybu do protismeru, takže na konci dostal tento tvar (2:27):

Tým vytvoril závažie, ktoré donúti prútik vibrovať. Na druhom konci potom ešte odmeral dĺžku ukazováka a znova drôt zohol, takže vytvoril slučku, ktorá dobre pasuje do dlane (2:57). Ako som si všimla, je táto “rúčka” v pravom uhle oproti zahnutému tvaru na druhom konci prútika (3:14).

Rúčku prútika si vložíme priamo do stredu dlane, do bodu Lao Gung, čo je vlastne dlaňová čakra. Dôležité je, aby prútik spočíval v dlani pohodlne, aby sme nemali dlaň napätú alebo kŕčovitú. David Harris dodáva, že prútik vlastne nie je veľmi dôležitý, pretože tá sila nie je v ňom, ale v nás a našom prepojení s Bohom.

Prvé, čím začneme, je nakalibrovanie si nášho prútika (od 4:30):

 • Daj mi odpoveď “áno”. Všimneme si, ako prútik kmitá.
 • Daj mi odpoveď “nie”. Zasa registrujeme, ako kmitá.

Na tej snímke Harris najprv “učí” prútik tým, že rukou minimálne hýbe, aby sa prútik kýval želaným smerom. Neviem, či to tak treba, ale pri kyvadle to nerobíme, tak by som to nerobila ani s prútikom. Proste by som sa spoľahla, že sa začne hýbať sám – a zapamätala by som si, ako.

Ďalšia kalibrácia je na “odstránenie” (5:30) – odstránenie negatívnej energie z energetického poľa. Povie “Daj mi odstránenie” a jemne hýbe rukou proti smeru hodinových ručičiek – proti smeru sa odstraňuje.

Ďalšia kalibrácia je “nabitie”, ktorá vkladá cez predstavivosť pozitívnu energiu (láska, šťastie, prosperita) na dané miesto (5:57): “Daj mi nabitie”. Vtedy sa prútik točí v smere hodinových ručičiek.

Vo všetkých prípadoch končí pohyb prútika pomocou “ďakujem”.

Pri práci s prútikom treba byť uvoľnený, ale nie zas ako bezvládna handra, len jednoducho “ísť s tokom pohybu”. Po 7:30 už predvádza prácu s prútikom bez úmyselného hýbania rukou. Sám hovorí, že hoci registrujeme pohyb jeho ruky, je to reakcia na hýbanie sa prútika, nie dôvod tohto pohybu.

Začíname jednoduchými, overiteľnými vecami. Napr. sa spýtame na svoje meno a sledujeme pohyb prútika, či ukazuje “áno” alebo “nie”. Takýmto nacvičovaním si zautomatizujeme prácu s prútikom.

Liečenie s prútikom

Dajme tomu, že nás niečo bolí.

 • “Bolí ma šija?”
 • “áno”
 • “Môžeš odstrániť túto energiu?” [Tuto sa strieda video 1 s videom 2.]
 • prútik automaticky prejde do “odstrániť”; Harris: “Cítim, ako sa mi zohrieva šija, ba zohrieva sa mi aj tvár.”
  Krv a čchi sú vedené do tejto oblasti, čím sa stiahnuté svalstvo uvoľní.
 • Necháme prútik točiť sa tak dlho, kým sa nezastaví – liečenie je dokončené. Môže to trvať pár sekúnd, ale aj pol hodiny. Čím prudšie sa točí, tým väčšiu škodu napráva a tým viac energie potrebuje viesť do danej oblasti.
 • Ak nám liečenie trvá príliš dlho, Harris hovorí: “Pokračuj v práci, prosím.” Potom ručne zastaví pohyb prútika. (1:16) Energia však prúdi ďalej, až kým neurobí, čo bolo treba. My zatiaľ môžeme robiť niečo iné.

A teraz chceme posilniť nejakú časť, ktorá nás bolela a my sme z nej tú bolesť pomocou prútika vytiahli. Vezmime si znova tú boľavú šiju, čo sme práve vyliečili.

 • “Existujú nejaké energie, ktoré by som mohol viesť do svojej šije, aby jej pomohli alebo ju posilnili?” (2:23)
 • “áno”
 • “Prosím, nabi ma týmito energiami teraz.” (Nabiť možno mňa, niekoho iného, nejaký predmet, budovu, pozemok…)
 • kyvadlo sa roztočí v smere hodinových ručičiek, do “nabiť”.
 • pocity v tele – stúpa energia v danej oblasti

Tip: Nepotrebujeme byť veľmi presní s našimi žiadosťami. Potrebujeme len označiť oblasť, kam sa má energia nabiť, ale nie typ energie ani množstvo. Príroda to urobí miesto nás.

Na prácu s energiou nepotrebujeme prútik, ale je to výborný nástroj na učenie sa.

Q&A

“Ale čo ak neviem, čo hľadám? Čo ak neviem, akú energiu treba odstrániť alebo akou energiou dobiť?”

Dobrá správa – nepotrebujeme to vedieť! Dáme tomu meno. Tým, že sme to pomenovali, dávame tomu podobu. Napríklad keď išlo o tú šiju, nevedeli sme, či je tam niečo v neporiadku a čo presne to je. Proste sme to pomenovali “niečo zlé s mojou šijou”, čím sme tomu dali podobu.

Napríklad sa snažíme zistiť, čo nie je v poriadku s nejakým pozemkom alebo domom. Nevieme, čo s ním je. Ideme cez sériu otázok:

 • Je tento dom posadnutý alebo vystavený pôsobeniu negatívnych energii? (Harrisovi to ukázalo “nie”, pretože filmovali v chráme, ale potom začal rukou hýbať kyvadlo, aby predviedol proces.)
 • Možné otázky:
  • Sú prítomní duchovia?
  • Je to nejaký démon?
  • Je to nejaká bytosť?
 • Môžeš odstrániť všetky tieto sily?
 • Prosím, odstráň všetky tieto sily.
  (Začne víriť prosti smeru hodinových ručičiek, tak ho necháme dokončiť.)
 • Sú nejaké iné energie, ktorými možno túto budovu nabiť, aby sme zabránili novému posadnutiu?
 • Prosím, nabi budovu týmito energiami teraz.
 • Je táto budova kompletne zbavená posadnutia (vyčistená od negatívnych energií)?
 • Sú tam nejaké iné negatívne energie, ktoré treba odstrániť? (…, ktoré ovplyvňujú XY?)

“Musím byť priamo na mieste, ak chcem pracovať s prútikom na nejakej budove, pozemku alebo inej osobe?”

Vôbec nie! Pracovať s prútikom sa dá aj na diaľku. Pri práci používame spirituálnu energiu, tzv. shen. Sústredíme sa v duchu na miesto, ktoré chceme čistiť, a začneme. (od 8:10)

“Čo keď odpoveď nie je ani jasné ANI, ani jasné NIE, ale niečo medzitým (45°)?” (0:25)

Ak sme sa pýtali na výsledok, môže to znamenať “ešte nie, ale pracujem na tom”.

Ak sme sa pýtali na niečo iné, buď preformulujme otázku, aby bola špecifickejšia, alebo ju položme dôraznejšie, prípadne sa ubezpečme, že máme od daného výsledku odstup. Celkove sa môže stať, že ak máme nejaký záujem na určitej odpovedi, budeme ovplyvňovať prútik. Ak napríklad chceme niekoho nachytať a spýtame sa prútiku, či daná situácia nastane, tak ho pravdepodobne ovplyvníme tak, aby nám to potvrdil.

“Dajú sa zistiť aj množstvá? Napríklad percentá?”

Áno. Zisťujú sa v prípade, že čistenie ešte prebieha a chceme vedieť, ako dlho ešte bude prebiehať.

 • (2:20) Je množstvo vyčistenej energie z XY viac ako 50%? Viac ako 90%?
 • Zväčšuje sa percento vyčistenej energie naďalej?
 • Ako dlho potrvá, než bude dom celkom vyčistený? Viac ako 10 minút? (2:50) Menej ako 5 minút? Menej ako 2 minúty? (odpoveď bola nie ->) Menej ako 3 minúty? (odpoveď bola nie ->) Menej ako štyri minúty?

“Čo urobíme po vyčistení?”

Môžeme osobu alebo vec nabiť pozitívnymi energiami:

 • Sú nejaké energie, ktoré môžem zoslať na dom, ktoré pomôžu jeho obyvateľom nejakým, hocijakým spôsobom? (4:00)
 • Prosím, nabi danú budovu a každého v nej týmito energiami teraz.

“Čo ak odstránime negatívne energie a za pár dní ich máme na sebe znova?”

Skúsme prútikom zistiť a odstrániť “obranné mechanizmy” alebo “programy na priťahovanie negatívnej energie”. Niekedy máme v podvedomí uložené predvedčenia, o ktorých ani nevieme, ale ktoré otvárajú dvere každej negativite, ktorá ide okolo.

“Čo ak mám podozrenie, že odpovede nemusia byť správne? Že sú niečím ovplyvnené?”

Spýtame sa: Bráni mi niečo v prijatí správnej odpovede? A ak odpoveď je “áno”, zisťujeme, o čo ide.

“Môže sa stať, že ak odstránim nejakú negatívnu energiu, ona si zistí, kto ju odstránil, naštve sa a napadne ma?”

Závisí to od spirituálnej sily/schopnosti čistiaceho, ale v podstate k tomu môže prísť. Preto je dobré vždy po čistení očistiť nakoniec aj seba samého.

Ako ochrana pomôže zvýšenie vlastnej hladiny energie/vibrácie, napríklad cvičením alebo spirituálnymi praktikami (meditácia).

Iné príklady možných otázok 🙂
 • Podvádza ma moja priateľka? (od 4:49)
 • Kedy prišiel môj syn včera domov? Bolo to pred  polnocou?

19 thoughts on “Pracujeme s energiou: prútik

 1. Heli,
  prosím ťa,ja viem,že to sem nepatrí,ale potrebujem tvoju pomoc.Čo tebe hovorí sokol,a ak má aj bielu hlavu.Mám svoju predstavu,ale rada by som ju konfrontovala s tvojím názorom.
  A k tomuto článku,mne kyvadlo obrátilo život absolútne naruby,už ho mám stále pri sebe a používam ho na všetko,nielen na ezoteriku,ale aj v bežnom živote.Na prútkárenie sa zatiaľ nechystám,kyvadlo mi stačí,čo sa dá s virguľou,dá sa aj s kyvadlom.Len treba mať istotu,že som objektívna,neutrálna a hlavne nestranná,proste si znížiť ego na najnižšiu možnú mieru.A to teda nie je ľahké,aspon u mna 😀 .

  Páči sa mi

  • Saltinka,

   sokol je vták, ktorý sa fantasticky dobre pohybuje medzi stromami i nad voľným priestorom (alebo to bol jastrab? 😦 ), ktorý dokáže vynikajúco usmerňovať svoj let a vidí korisť z veľkej výšky: nadhľad, dokonalá kontrola nad vlastným konaním, zručné lavírovanie medzi prekážkami života, nájdenie správnej cesty v spleti možností. Tá biela hlava mi pripomenula niečo, čo som čítala o strake: ak si na nej prvú všimneš čiernu, prinesie zlú správu, ak bielu, prinesie dobrú správu… Pomohlo?

   A k tomu egu… mne hovoriť nemusíš… 😀 Moje ego by strčilo do vrecka celú Mliečnu dráhu! 😛 Kedysi sa Aurík strašne čudoval, keď sa pýtal, koľko percent ega mám a vychádzalo mu stále len 30%… Pritom však zabudol zistiť, ako vyzeralo tých pôvodných 100%! Ak budeš mať pocit, že máš málo ega, ozvi sa – darujem! Mám z čoho. 😆

   Páči sa mi

 2. Porovnáme si to potom “Sokol s bielou hlavou”—

  vták – symbol Božskej duše
  dravec – naše vonkajšie JA
  biela hlava – Božská múdrosť
  Egyptský Boh Hor (Horus) – podoba sokola alebo muža s hlavou sokola
  (aj iní Bohovia podoba sokola alebo hlavy sokola)
  …atď – to by bolo treba sladiť s príbehom, kde sa sokol nachádzal, čo robil, ako sa správal, kedy sa ukázal….

  – ak má niekto ešte nejaký nápad, sem s ním 🙂

  Páči sa mi

 3. Sokol predstavuje vraj vizionára. Nesie posolstvo transformácie, nejakej zmeny. On ju vidí vždy skôr ako ostatné “zvieratá”/sprievodcovia. Je to spojené i s rýchlosťou v jednaní. A tá biela hlavička-presne ako si povedal Minne-Božská múdrosť. 🙂

  Páči sa mi

  • Isia,
   to má logiku, lebo u Boha Hora, ktorý má sokoliu hlavu ide hlavne o jeho oko, ktoré sa stalo aj samostatným symbolom.
   A z legendy:
   “Muž s hlavou sokola sa premení na bytosť, ktorá vidí všetko…”
   čiže vizionár…

   Páči sa mi

   • No, to ma nenapadlo takto to spojiť. Naozaj to má logiku. 🙂
    A ak by sme potom vyňali len to OKO ako symbol, tiež predstavuje Boha-Božiu prozreteľnosť.

    Páči sa mi

 4. Veľmi zaujímavý článok. O niečom takom som ešte nepočula. Ale prečo nie? V skutočnosti to nelieči prútik, ale liečiteľ, ktorý má takú pomôcku. Mohol by mať aj krištáľ na šnúrke alebo kyvadlo. To asi nie je podstatné.

  Páči sa mi

 5. Heli
  vďaka,ja som si to vysvetlila dosť podobne.Sokol lieta vysoko a má dobrý rozhľad,nenamáha sa nejak zvlášť,len sem tam mávne krídlami a s dôverou sa necháva unášať vzdušnými prúdmi.Tá biela hlava mi pripomenula celok.Biela je zmesou všetkých farieb a táto rôznorodosť vytvára akurát celok.
  Potrebovala som to niekomu poradiť,teda vlastne to moje maxiego sa takto nadúvalo,no čo, stále sa učíme. Tomu človeku to perfektne myslí,takže by si vedel pomôcť aj bez môjho pričinenia.

  Páči sa mi

  • Keď už ideme do tým maličkostí, tak treba brať v úvahu aj to, čím sa sokol živí, kde hniezdi, v akom prostredí žije, či má rád zimu, alebo dážď, atď. Ale najdôležitejšie je to, čo Isia napísala. To je najhlbší význam symboliky sokola s bielou hlavou – biela farba – zmes všetkých farieb – ako 7 čakra u človeka (najvyššia frekvencia)- preto mali svätci maľovaný biely kruh okolo hlavy – kto dosiahol stupeň Božej múdrosti. Horovo Oko – vizionár. Ale to sú už hlboké symboly a ťažšie pochopiteľné pre niekoho. A zvyšné je v príspevku od Isie.

   Páči sa mi

 6. Helar, ďakujem za praktický návod na liečenie. “Dokalibrovala” som si kyvadielko a hneď som aj odstraňovala zápal v očiach. Prvý krát po 3 týždňoch som ráno vstala s čistými viečkami. A hneď mi aj “naskočila” informácia, kedy sa zápal rozbehol. Čistiaci prostriedok mi vyprskol do oka a namiesto vypláchnutia oka, som si ho vytrela rukávom a umývala ďalej 😀 nasledujúce veterné počasie mi zápal zhoršilo. Energie so mnou porobili čo bolo potrebné a už je všetko OK. Ešte raz veľká vďaka

  Páči sa mi

  • kyvadielko…ano, nie mame uz dlhsie nacvičené a odstránenie a nabitie sme sa doučili v stredu. Je to úžasný nápad. Dnes som riešila jednu osobu a pomohlo jej to.

   Páči sa mi

 7. lipa,
  poprosila som kyvadlo: ukáž mi odstránenie – točilo sa v protismere hod.ručičiek, ukáž mi nabitie – v smere hodín. Reagovalo presne ako v článku regoval prútik.

  Páči sa mi

 8. Neviem, či mi tu aj po 2 rokoch niekto odpovie, ale chcem sa spýtať, či je pomocou prútika a energií možné sebe alebo niekomu na diaľku pomôcť otehotnieť. A ako sa to vlastne robí, nie to otehotnenie, to viem 🙂 ale to posielanie energie.

  Páči sa mi

  • Vieš, ak nejde otehotnieť, tak treba popracovať na dôvode, prečo otehotnieť daná žena nedokáže. Buď je to telesný problém, alebo je to problém prežívania či karmy. Ak je to to posledné, bolo by dobré, keby sa o to postarala sama dotyčná, nie ty – inak ti hrozí, že si do svojej karmy naťaháš niečo, o čo moc nestojíš.

   Ale k otázke – samozrejme, že ide posielať energiu na diaľku. Samozrejme, že sa to dá aj pomocou prútika. Najčastejšie sa používa buď fotografia danej osoby, predstavenie si danej osoby, alebo len kartička s jej menom a adresou (ale reiki som posielala už aj vtedy, keď som adresu a presné meno nevedela). Ovšem uvedom si, že posielaš energiu bez úmyslu, takže sa sústredí na to, čo treba ošetriť, nie na to, čo ty považuješ za dôležité. 🙂

   Môžeš to urobiť tak, že sa sústredíš na danú osobu a očistíš ju od bariér pre otehotnenie. Ovšem nezabudni si vopred vypýtať dovolenie a vôbec nejako sa presvedčiť, že to daná osoba skutočne chce. Postup – nakresli si obrys ľudskej postavy a nechaj prútik vyhľadať, kde je chyba v bytosti. Túto chybu zbav stuchnutej, negatívnej energie a naplň dané miesto pozitívnou energiou. Ale ešte raz – bez výslovného požiadania nič nerob, inak sa staviaš nad Boha a to nie je zrovna priaznivé východisko.

   Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s