2010: rok, kedy sa zmenili vzťahy

Tento článok prišiel cez Evolution Ezine a pochádza od Jima Selfa, ktorého sme tu už mali (stačí vyhľadať si články s heslom “Jim Self”; momentálne sa to volá “značky”).

Ako vnímate vzťahy?

 • Spozorovali ste, že svet okolo vás akoby bol iný?
 • Začínate si uvedomovať, že ľudia sa k vám začínajú správať inak? Že keď s nimi hovoríte alebo im ponúkate pomoc, akoby vás nepočuli, akoby nedokázali prijať to, čo im hovoríte?
 • Zisťujete, že vaše vzťahy s priateľmi a ostatnými nie sú už také zaujímavé ako kedysi?

Mnohí ľudia registrujú obrovské zmeny vo svojich vzťahoch – a s niektorými z nich nevedia dobre zaobchádzať. Aj keď si uvedomujeme “premenu” a sme na ňu pripravovaní, niektoré problémy pretrvávajú.

Mnohí z nás sa tiež zamýšľajú nad tým, ako dokážeme naplniť našu rolu liečiteľov, učiteľov a vodcov, ako dokážeme čo najúčinnejšie pomáhať ľuďom okolo nás a ako stanoviť hranicu, ktorá oddeľuje tých, čo chcú pomoc, od tých, ktorí sa rozhodli zotrvať v svojom “polospánku” a nepohnúť sa vpred…

Zmena, na ktorú sme všetci čakali, už dorazila a začína sa rýchlo šíriť v nás, okolo nás i cez nás. Priebežne mení všetko, čo poznáme, a hlavne spôsob, akým vieme a ako vnímame to, čo vieme.

Najsilnejšie nás Zmena zasiahne práve na osobnej rovine. Bude sa zameriavať na zmenu spôsobu, akým vnímame, chápeme a tvoríme si vzťah so všetkým mimo nášho vedomia. Ako bude Zmena napredovať k roku 2012 a zaň, naše vnímanie vzťahov už nikdy nebude to, čo doteraz. Keď dnes myslíme na “vzťahy”, myslíme na milencov, manželov/manželky, dieťa a rodiča. “Ja vo vzťahu k tebe, ja vo vzťahu k spolupracovníkom, priateľom a ľuďom, ktorých mám rád, prípadne ktorých nemám rád.” Ale naše vzťahy k iným ľuďom sú utvárané viacerými aspektmi než len týmto jedným.

Keď Stvoriteľ povedal “Choď na najvzdialenejšie miesto najvzdialenejšieho miesta, aby som sa poznal v svojej plnosti” (neviem, odkiaľ je tento citát, takže možno znie inak ako pôvodné slová Stvoriteľa, pokiaľ si ich ešte niekto pamätá; môj citát je preklad z angličtiny 😛 ), bežali ste vpred a kričali ste “pošli mňa!” Čo Stvoriteľ chcel vlastne povedať je “chcem poznať seba vo vzťahu k všetkému, čo ma obklopuje”. Ale časom sa naše chápanie vzťahov a ich prežívanie zmenilo na niečo dosť odlišné. Naučili sme sa poznávať samých seba nie podľa toho, ako vnímame sami seba vo vzťahu k všetkému okolo nás, ale sme sa naučili poznávať náš vzťah ku všetkému okolo nás na základe toho, čo si o nás myslia tí okolo nás.

Napríklad ma nemusia vôbec zaujímať červené tričká, ale všetci moji priatelia nosia červené tričká, pretože sú “in”, v móde. Tak sa vzdám svojho vnútorného rozumu a života podľa vlastného uznania a vlastných hodnôt a oblečiem si tiež červené tričko, aby som zapadol, aby ma akceptovalí tí naokolo, ktorí vyjadrujú svoje úsudky o tom, čo je “správne” alebo “nesprávne”, čo by som “mal robiť” alebo “nemal robiť”.

Od okamihu prvého nášho nádychu až po náš posledný výdych sme vychovávaní, aby sme sami seba definovali a merali svoju hodnotu len jedinou vecou: naším vzťahom k tomu, čo je mimo nás. Sme systematicky pripravovaní tými, čo nás vychovávajú, na vstup do “konsenzuálnej reality” alebo “skupinovej dohody”, ktorá mnohokrát nemá nič spoločné s tým, kto sme, ale má všetko spoločné s vierou, presvedčeniami a zvyklosťami systému, ktorý vychoval našich rodičov a starých rodičov.

Konsenzuálna realita (teda realita založená na vzájomnej dohode) je veľmi mocný vplyv. Podmieňuje naše vzťahy so všetkými vecami mimo nás, ale ešte drastickejšie obmedzuje naše vnímanie vzťahu so sebou samými.

Od mala sa učíme, že to, čo si o nás myslí vonkajší svet, je oveľa dôležitejšie ako to, čo si o sebe myslíme sami. Ako vyrastáme, naše myslenie, presvedčenia, konanie, reagovanie a správanie v treťodimenznej realite je ovplyvňované a modifikované tým, čo leží mimo nás. Takže takmer všetko od našich zvyklostí, postojov, preferencií až po naše túžby a sny sa zakladá na tejto jednej spoločenskej dohode: “Takto sa to robí; toto je akceptovateľné a toto už nie.”

Naučili sme sa cítiť myšlienky a pocity iných a skôr, než konáme, dávame si veci schváliť osobami v našom okolí. Naučili sme sa “sondovať” tým, že nie celkom jasne vyjadrujeme svoje prvé myšlienky a najprv overujeme akceptovateľnosť toho, čo chceme povedať. Naučili sme sa z reči tela tých druhých odčítať, č je bezpečné vyjadriť svoje priania, nádeje a sny, než ich začneme zhmotňovať. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, vybudovali sme svoj pocit sebahodnoty na názore a posúdení iných: “Som v poriadku? Súhlasia so mnou? Som prijateľný v očiach tejto konsenzuálnej reality?”

A toto všetko sa teraz zmení.

V protiklade ku všetkému, čo nás doposiaľ naučili, vzťahy nie sú to, čo si iní ľudia myslia o nás. Aj keď je to základná pravda a podvedome ju vieme, budeme ju vnímať z celkom nového, širšieho zorného uhla. Cez tento nový uhol pohľadu zistíme, že ten najdôležitejší vzťah, aký môžeme mať, je náš vzťah k sebe samým. A všetko mimo tohto vzťahu je dar, ku ktorému si môžeme vybudovať nejaký vzťah.

Ako mnohí z nás už pociťujú, v rámci zmeny fungujú dve veľké vlny Svetla, ktoré menia naše vnútro. Prvá vlna Svetla premazáva tie naše staré spomienky, vzorce myslenia a hodnotové systémy konsenzuálnej reality, ktoré neslúžia pre naše blaho. Táto vlna destabilizuje a rozpúšťa všetko, čo nie je v súlade s naším vnútorným vzorom blaženosti a naším vzťahom k naším vlastným pravdám. Zvyšuje našu schopnosť naladiť sa na vyššiu mieru Svetla, otvára nám prístup k novým informáciám, väčšiemu porozumeniu a osvieteniu tým, čo sme už kedysi vedeli ale potom zabudli.

Druhá vlna je vibrácia Svetla vyššej dimenzie, ktorá nám dodá istotu, osobnú moc a kontrolu a vyváži nás. Táto vlna prináša so sebou aj príležitosti spoluutvárať, spoločne nažívať a existovať bez posudzovania a predstáv o dobre a zle, správnom a nesprávnom a čo by sa malo alebo nemalo robiť.

Zmena vedomia vyvoláva Prebúdzanie. V jeho priebehu nespočetné masy ľudí pociťujú výrazné zmeny v svojich vzťahoch. Mnohí si začínajú uvedomovať, že už si netvoria vzťahy k iným tým starým spôsobom. Vnímajú vzťahy inými očami a zbavujú sa mnohých generácií programovania k poslušnosti a splynutiu s masou, ktoré nám bránilo rozlišovať medzi “kto som” a “kto nie som”.

V priebehu tohto procesu sa mnohí ľudia cítia zmätení, pretože všetko to, čoho sa mohli chytiť, o čo sa mohli oprieť, v čo mohli veriť a čo obdivovali, sa postupne rúca pred ich očami.

Treťodimenzné uznávané hodnoty sa rúcajú. Tie štruktúry, ktoré nás živili, kŕmili a chránili, sa rozpadajú. Odrazu vidíme, že všetky tie autority, na ktoré sme sa spoliehali, od liečiteľov volajúcich “poď ku mne!” cez učiteľov hlásajúcich zaručenú pravdu ať po vodcov dovolávajúcich sa našej dôvery, všetky tie ustanovizne, v ktoré sme verili, sú len ilúziami postavenými na piesku.

Aj keď je tento prechod veľmi ťažký, musíme si uvedomiť, že za tým všetkým sa skrýva dôvod. Tento dôvod je presunúť našu pozornosť z nastavovania sa na požiadavky okolia dovnútra, na nastavovanie sa na potreby nás samotných. Od závislosti na pravdách iných k spoliehaniu sa na svoju vlastnú pravdu. Prvá vlna Svetla nerúca “to, čo som”, ale skôr “to, čo nie som”.

Keď k tomu dôjde, druhá, nesmierne mocná vlna Svetla nám poskytne možnosť vytvoriť si nové štruktúry, rozpamätať sa na to, kto vlastne sme a odkiaľ sme prišli a vybudovať svoju existenciu na tomto poznaní. Druhá vlna nám dáva možnosť znova naplniť vyprázdnenú šálku… V tejto druhej vlne sa naše emocionálne telo každú noc počas spánku prispôsobuje novým podmienkam. V tejto druhej vlne vzniká naše nové, láskavejšie ja. Keďže sme premazali to, “kto nie sme”, začíname si spomínať na nový typ vzťahu. Je to vzťah, ktorý máme so svojím Srdcom a svojou Dušou – vzťah, ktorý nám umožňuje myslieť Srdcom a konať s múdrosťou Duše. V tomto vzťahu začíname spoznávať sami seba a znovu sa nalaďujeme na Lásku, ktorou v našom Srdci sme.

Láska je taký rozsiahly pojem, že naša racionálna myseľ ho nie je schopná plne postihnúť. Keď však začneme žiť jej jednotlivé aspekty, Uznanie, Vďačnosť, Pohoda, Krása, Láskavosť, Vznešenosť a Istota ožijú. Keď sa s nimi zžijeme, začne magická premena, ktorá aktivuje naše vnútorné éterické svetelné telo.

Toto je tá príležitosť, ktorá sa pred nami rozprestiera v roku 2010. Sú to jednotlivé stupienky, ktoré vytvoria rámec pre najbližiu úroveň nášho vzostupu.

19 thoughts on “2010: rok, kedy sa zmenili vzťahy

 1. A ja som si myslela,že som vadná, ked mi stretnutia a komunikácia s mojimi takzv. priateľmi pripadala o ničom. A najlepšie sa cítim s manželom a mojimi dvomi dcérami.

  Like

  • každé uznanie autority …súvisí s tvojou slobodnou vôľou, a ak si dostal slobodnú vôľu tak prečo sa jej vzdávaš ? 😀 😀
   autorita plodí strach a strach plodí autoritu a to je temná strana sily hi hi hi 😀

   Like

 2. helar,
  opäť si ma nesmierne potešila…peeekné číanie 🙂 vďaka.

  včera na mňa v robote čakala mačka, samozrejme čierna, sedela pri vchodových dverách, keď som vyšla, zammňaukala a išla so mnou celou cestou, cupkala za mnou ako psík, tak som jej doma dala nažrať, “pokecali” sme, aj pomlčali, a nechala som ju von, ale vie, že môže prísť kedy chce….tiež je to forma vzťahu…a keď sa naučí piť kávu(?!) 😀 iná haluz, čooo? 😀

  Like

 3. Je to tak…cítim to v živote… a verím,že to zvládneme.Prajem živú Lásku a aj tú múdrosť cez Dušu…. a Svetlo na ceste poznania,niečoho nového…..

  Like

 4. Výborný článok… ja mám celý svet “šedý” už od začiatku 2010… dosť ťažko sa tak žije.. ale tieto články ma povzbudzujú 😉 Hlavné je byť sám sebou… za žiadnu cenu sa nenechajme strhnúť davom 😉 Pekný deň

  Like

 5. Dav je totéž co ja. Uvedu malý příklad toho, že každý jsme na správném místě: dcerka chodí do školky, jak vyrůstala a učila se, rostla a učila jsem se také. Nejedla maso. Oznamovala jsem to ve školce, každá školka má jídelníček celý týden samé maso. Nechápala jsem, “trápila jsem se, jak a proč to nejde”. Ale potom: no počkej: každý jsme tam, kde má být, co to pro Tebe znamená, jak tomu rozumíš?
  Dav nebo školka nebo něco, co vnímáme, že zdánlivě neslyší a nevidí, tam je Tvoje, její (dcerky) místo. Něco jako strom! Stojí tiše.?, chodí okolo něj několik generací, pak děti s dětma a on: ví a trpělivě stojí ve větru, dešti, horkém slunci…. Vztahy jsou všude okolo nás, i pokud jsme přítomni vytváření vztahu v síti net, život je skutečně báječný let….a vzácný dar, ale bez vztahů v davu (rodině, přátel, zájmových skupin atd)by nebylo poznání……..

  Like

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.