Tri energie a nakoľko sú rozvinuté v nás

V minulosti sme nahryzli tému troch základných energií, ktoré sa podpisujú pod naše prežívanie a konanie. Nahryzli sme trochu tému enneagramu, typológie, ktorá pracuje s týmito troma energiami. Pôvodne sme sa venovali len hlavným typom, ale enneagram vás zaujal a tak som začala dopĺňať informácie, aby ste pochopili, prečo nemáte reakcie a presvedčenia len jedného typu. Začali sme rozprávaním o našom tieni a našom spojencovi. Dnes prejdeme na ďalšie dva aspekty každého typu – na bod stresu a na bod virtuozity.

Na Enneagrame je každý “typ” spojený s dvoma inými pomocou šípok. Bod ležiaci v smere šípky je bod stresu, bod ležiaci proti smeru šípky je bod virtuozity (vtedy dosahujeme najlepšie výsledky; niekedy sa mu hovorí aj bod istoty, lebo v ňom sa cítime bezpeční).

Bod stresu

Bod stresu popisuje, ako každý typ reaguje pod tlakom. Takto sa správame, keď nestíhame, cítime sa preťažení, keď máme všetkého plné zuby alebo nás niekto popudil alebo vyviedol z konceptu. Sme odbojnejší a netýkavejší ako obvykle. Napríklad pohodová Deviatka začína v bode stresu reagovať ako Šestka – začína spochybňovať sama seba a prejavuje ľahkú paranoju. Už neverí iným ľuďom, začína podozrievať ich motívy.

V bode stresu sa cítime ako obeť (systému, iných ľudí, šéfa, svojej povahy).

 1. Jednotka spadne do Štvorky a zmieta sa v pocitoch melanchólie a závisti miesto toho, aby sa nechala viesť svojimi hodnotami.
 2. Dvojka spadne do Osmičky a zmení sa na panovačný buldozér miesto toho, aby pomáhala ostatným a podporovala ich.
 3. Trojka spadne do Deviatky, vyrazí poistky a začne byť nerozhodná, preťažená a pasívna miesto toho, aby konala rýchlo, proaktívne a dynamicky.
 4. Štvorka spadne do Dvojky a začne sa správať závislácky a precitlivelo miesto toho, aby sa ovládala a sústredila.
 5. Päťka spadne do Sedmičky a začne sršať nápadmi a teóriami miesto toho, aby ich zvažovala a prehodnocovala.
 6. Šestka spadne do Trojky a nezadržateľne vyrazí dopredu a produkuje miesto toho, aby myslela na dopady.
 7. Sedmička spadne do Jednotky a rigídne a nekriticky sa drží jednej alternatívy miesto toho, aby zostala otvorená a rozohrávala všetky možnosti.
 8. Osmička spadne do Päťky, začne byť precitlivelá a ide na dištanc miesto toho, aby bola odvážna a zanietená.
 9. Deviatka spadne do Šestky a stane sa podozrievavou, obviňujúcou a izoluje sa miesto toho, aby dôverovala, brala veci zľahka a udržiavala svoj kontakt s prostredím.

Bod stresu sa dá využiť na zvýšenie výkonnosti: Šestka, obvykle paralyzovaná strachom, sa môže presunúť do Trojky a dokopať projekt do konca.

Bod virtuozity

Bod virtuozity (aj: bod vysokej výkonnosti) popisuje, čo nastane, keď sa uvoľníme a dostaneme sa do stavu flow (ľahkého tranzu alebo „rozšíreného vnímania“). V tomto bode začíname vnímať to, čo je podstatné. Ideme s tokom vecí, sme kreatívni, využívame svoje najsilnejšie stránky. Navyše z toho máme radosť, cítime sa dobre a cítime sa mocní. Sedmička: „Rád rozmýšľam v Sedmičke, ale keď príde čas odovzdávať robotu, potrebujem byť sám. Presúvam sa do Päťky.“ Keď sa Deviatka presunie do bodu virtuozity v Trojke, vidí veci jasne a vidí špecifické ciele. Prirodzene dochádza k aktivite. Ľudia okolo nej zdieľajú jej ostrý, cieľovo orientovaný fokus – veci sa začnú dokončovať.

 1. Jednotka v Sedmičke sa otvorí pre nové nápady a možnosti a nové rámce uvažovania miesto toho, aby rigídne trvala na jedinej možnej správnej ceste.
 2. Dvojka v Štvorke sa začne pozerať dovnútra a nájde svoju vlastnú cestu miesto toho, aby sa skrývala za iných a svoju starostlivosť o nich.
 3. Trojka v Šestke začne uvažovať, skúmať a postupuje opatrne miesto toho, aby išla na veci hr-hr a kochala sa svojím vlastným egom.
 4. Štvorka v Jednotke začne siahať po solídnej, overiteľnej pravde miesto toho, aby sa oddávala búrlivým, prchavým poryvom emócií.
 5. Päťka v Osmičke sa ochotne podujme konať a pripojiť sa k spoločnému dielu miesto toho, aby len stála bokom a pozorovala.
 6. Šestka v Deviatke dôveruje procesu a organizácii a cíti spojenie s tímom miesto toho, aby všetkých podozrievala a samotárčila.
 7. Sedmička v Päťke oceňuje vybrané nápady, pozornosť a múdrosť miesto toho, aby márnivo vyťahovala a zavrhovala čokoľvek, čo ju napadne.
 8. Osmička v Dvojke vystupuje ako ochranca a podporovateľ miesto toho, aby sa bezmyšlienkovite hrnula za osobnou mocou a pomstou nepriateľom.
 9. Deviatka v Trojke sa stane efektívnou a účinnou, pričom koná zo svojej vlastnej pozície miesto toho, aby bola neschopná postúpiť len preto, že potrebuje zaujať každú možnú pozíciu.

Fajn, a čo s tým?

Keď si pozriete, kde leží váš bod stresu a bod virtuozity, pochopíte, ktoré typy energie vo vás prevažujú. Ja ako Sedmička (yachay, teda mentálna energia) napríklad mám bod virtuozity v Päťke (znovu yachay) a bod stresu v Jedničke (llankay, teda vôľová energia). To znamená, že moje bežné reakcie vychádzajú buď z mentálnej (yachay) alebo vôľovej (llankay) pozície – inými slovami, v očiach iných vyzerám ako bezcitná (pretože mi v preferovaných reakciách celkom chýba munay, emocionálna energia, a teda z tejto pozície reagujem len zriedkavo). Podobné je to s Päťkou.

Dvojkám a Štvorkám zasa chýba mentálna energia (yachay), takže vyzerajú zbrklé, nelogické a dramatizujúce (spojenie vôle a emócie). Deviatka, Trojka, Šestka, Osmička a Jednotka vyzerajú v svojich reakciách vyvážené, pretože prejavujú každú z troch energií. Majú aj najbohatšie informácie, ktoré k nim idú všetkými tromi kanálmi. Ešte stále to však neznamená, že majú všetky tri druhy energií rovnako vyvinuté a teda vyvážené – len že majú najľahšiu cestu, aby ich v sebe aktivovali a dostali do súladu.

Keďže vzostúpiť nemôže len “polovica človeka”, teda osoba s nedovyvinutou jednou z týchto energií, je dôležité, aby sme na sebe pracovali práve v tých oblastiach, kde sme slabší a kde využívanie niektorej z energií nie je pre nás prirodzené. Len čo začneme vyhľadávať tieto situácie a spracovávať ich novým spôsobom, súčasne sa nám veľmi obohatí náš zorný uhol a začne sa nám otvárať komunikačný kanál, ktorým sme napojení na vyššiu inteligenciu.

8 thoughts on “Tri energie a nakoľko sú rozvinuté v nás

 1. Som deviatka, tak to môžem zhrnúť pre deviatky, čo som si odsledovala:
  Deviatka túži po bezpodmienečnej láske. Ako ju nedostáva z okolia, a nezíde jej na um dať si ju sama, tak zabudne kto je. Prestane konať, stane sa pasívna, nič nemá pre ňu skutočný význam. Toto si okolie vykladá ako lenivosť. Lenivosť je opak činorodosti. Je to opak lásky k životu a svetu. Často sa prejavuje ako strach – zo života, z rizika, alebo že činnosť bude vyžadovať priveľkú námahu, ktorá neprinesie primeraný výsledok. Deviatka je frustrovaná, za svoje prešľapovanie na mieste sa obviňuje (sudca, obeť). Strach sa prejaví ako hnev. 8,9,1 sú hnevlivé. 8 je hnev obrátený navonok, 1 je hnev obrátený dovnútra, a 9 je skrytý hnev. Pre 9 je typická pasívna agresia. Keď s niečím nesúhlasí, tak sa tvári, že spolupracuje, ale pritom činnosť bojkotuje. Stále čaká, že si okolie všimne že nesúhlasí, a spýta sa na jej názor. Keď pasívna agresia zlyhá, vkĺzne do 8, a zmení sa na fúriu, môže byť dokonca pomstychtivá, ale najčastejšie si pomstu len predstavuje. Deviatka nie je lenivá. Bojí sa začať konať, tak o veciach premýšľa, aby ich doviedla do dokonalosti. Nevie si dosť dobre stanoviť priority. Všetko jej pripadá rovnako dôležité. Strávi mnoho času robením množstva nedôležitých vecí, a najdôležitejšie veci odkladá, až ich nakoniec musí urobiť v strese na poslednú chvíľu. Pre deviatku je potrebné začať byť činorodá, aby obrátila pozornosť smerom von, a začala skúmať svet so záujmom. Najpraktickejšie je z pozície jednotky si urobiť plán práce, aby začala mať kontrolu nad svojimi činnosťami. Vedome si stanoviť priority pre časové obdobie. Treba si dať pozor, aby neskĺzla do obsesívnych jednaní. Vo fáze 3 si treba dať pozor, aby neskĺzla do pýchy a workoholizmu. Ak v strese vpadne do 6, treba sa vyvarovať paranoidnému rozmýšľaniu a nezačať sa izolovať od sveta a ľudí.
  Zatiaľ sa mi zdá, že deviatka bude spokojná, ak dospeje k bezpodmienečnej láske, tak na toto je dobré sa zamerať. K tomu patrí odpustenie a začať toto všetko ľúbikať – svet ľudí seba.

  Páči sa mi

 2. No a zabudla som povedať, že ten eneagram ma nadchol, a dal mi mnohé podnety. Určité veci mi začali dávať zmysel, tak za neho a aj za jeho pripomenutie po dvoch rokoch srdečná vďaka.

  Páči sa mi

   • Rada je jednoduchá 😀 : opusť Deviatku a pohni sa svojím vnútorným nastavením do Šestky, ale skôr, než dorazíš (teda než sa presvedčenia zabývajú), pohni sa smerom k Trojke – a ani tam nikdy nedoraz… 😀 Ja viem, znie to hrozne a vyžaduje to zaťať sa jak mulica a nedovoliť si zabývať sa v jednom vzorci správania. Po čase sa fixácia na jeden spôsob reagovania začne rozpúšťať a zistíš, že sa môžeš silou vôle presunúť do hociktorej z pozícií, keď o to stojíš. Fake it till you make it. 🙂

    Páči sa mi

   • Ďakujem za odpoveď. Navrhuješ cestu proti smeru hodinových ručičiek. Je v tom zámer, napríklad že stres zlepší reakcie, alebo je rovnako možné vybalansovávať to v smere hodinových ručičiek, aby bola cesta príjemnejšia? Len si dať pozor, aby som sa neusadila v žiadnom z čísiel, len z nich získala pozitíva, čo poskytujú?

    Páči sa mi

   • Ide o to, že “vyhnanie z Raja” ide po špirále prirodzeným spôsobom z bodu rovnovážnosti do Deviatky, odtiaľ do Šestky, odtiaľ do Trpojky, odtiaľ do “nižšej” Deviatky a tak ďalej. Tak si myslím, že najjednoduchšie je využiť “vstavanú” dynamiku a nerobiť nasilu – aj tak budeš všetku svoju silu potrebovať na to, aby si sa udržala mimo týchto troch bodov súčasne.

    Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s