S EFT proti blokom a problémom

meridiany akupunkturne v tvariKeď sme chodili do Prahy na kurz reiki, naučila nás Anička Sádlová aj niekoľko “bonusov”. Jedným z nich bolo EFT – technika “poklepávania”. Ešte som sa o nej dovzdelala na internete a z výučbových CDčiek, ale pretože som väčšinu svojich problémov riešila rekapituláciou a šamanskou cestou, veľmi som ju nepoužívala.

Pred niečo vyše týždňom ma Uriel upozornil, že začínam dosahovať úroveň energie zhmotňovania. Asi o deň-dva prišiel s tým, že by som mohla začať so sebou teda niečo robiť, pretože sa obával mojich emotívnych reakcií na niektoré situácie.  Naordinoval mi 10 minút dennej meditácie (v hocijakej polohe, ale úplne bez hudby) a doučiť sa LOA (Zákon príťažlivosti/rezonancie). Našla som si veľmi rozumnú interpretáciu LOA od Boba Doyla a dala som sa do toho. A keďže na to, aby sme začali veci zhmotňovať do nášho života, potrebujeme prekonať obmedzujúce sebapresvedčenia, Bob Doyle odporúča použiť techniku EFT – a ja som sa k nej znova vrátila.

Tu je, čo viem o EFT. Spracovávala som rôzne zdroje, ale predovšetkým výučbové videá Phillipa a Jane Mountroseových Getting Through to Your Emotions with EFT, ktoré sú skutočne dokonalá “miniučebnica”. Zvyšok (napr. obrázok) som prebrala z internetu, hlavne zo stránky 123eft.com).

O technike EFT

EFT znamená Emotional Freedom Techniques a do slovenčiny to prenesiem najrozumnejšie ako “oslobodenie sa od emócií”, teda “”emočná úľava”. Ale aj tak budem ďalej používať len EFT, lebo je to kratšie 🙂 .

Túto techniku vytvoril Gary Craig niekedy v 90. rokoch minulého storočia, keď spolu s Rogerom Callahanom študovali meridiány v ľudskom tele. Mnohé z týchto meridiánov prebiehajú hlavou a tak Gary Craig vyvinul metódu, pri ktorej poklopkávaním na isté akupunktúrne body ruší blokády na týchto meridiánoch a odbúrava emocionálne, ale aj fyzické bloky.

Stručný úvod v angličtine a demonštráciu obojručnej techniku poklopkávania nájdete v tomto videu Craiga Brockieho:

Nechajme teóriu teóriou, my potrebujeme odstraňovať bloky – a tak ideme ďalej:

Krátka sekvencia poklepkávania

Existujú dve sekvencie poklepkávania – krátka a dlhá.  Pretože mne všetko, čo trvá dlhšie ako 5 minút, uberá chuť robiť to (a ako poznám svojich čitateľov, v tomto ma ochotne napodobňujú 😛 ), sústredím sa na tú krátku.

Ešte raz: čo ideme robiť? Ideme odstraňovať bloky v meridiánoch. A prečo to ideme robiť? Pretože ak máme zablokovaný tok energie meridiánmi, niektoré časti tela sú “nedovyživené” a môžu sa v nich prejavovať problémy. Tieto problémy majú dvojaký charakter – sú to emocionálno/psychické problémy a z nich vyplývajúce fyzické problémy, teda boelsti a choroby.

EFT sa dá použiť na oboje, aj keď u fyzických problémov má nižšiu účinnosť a poklepkávanie treba opakovať dlhšiu dobu. Veľmi často však za fyzickými problémami sa skrýva nejaký emočný blok – a ak sa sústredíme na tento a odstránime ho pomocou EFT, aj fyzický problém sa zmierni a bude sa dať pomocou EFT ľahšie neutralizovať.

A teraz disclaimer (ono sa to iste povie nejako aj po slovensky, ale ako? 😕 ): EFT je svojpomocná technika. Bude taká dobrá/zlá, ako dobrý/zlý je človek, ktorý ju používa. A rozhodne nenahrádza konzultáciu s lekárom!

Takže teraz zvesela ku krátkej sekvencii poklopkávania:

Táto sekvencia má 6 krokov:


1. Nastavíme rámec pre najbližšie kolo EFT


 
 • V tomto kroku si zvolíme emóciu/pocit, s ktorým budeme pracovať. Je to pocit, ktorý nás trápi a vytvára v nás blok, aby sme sa nemohli pohnúť ďalej (strach, bezmocnosť, nenávisť, strata kontroly a pod.). Ak nás ovláda viac emócií, vyberieme si buď najsilnejšiu, alebo si zvolíme tú, ktorú vieme najlepšie pomenovať.(neskôr uvidíme, ako sa od nej odvinú všetky ostatné).
 • Keď sme si zvolili pocit, potrebujeme ho čo najpresnejšie pomenovať. Ak ho nepomenujeme veľmi presne, môže sa nám stať, že sa neskôr pri poklepkávaní rozštiepi na viacero pocitov, ktoré budeme osetrovať osve, takže nič sa nestane 🙂 .
 • Ak máme fyzické problémy, môžeme robiť EFT aj pre nej – možno s menším účinkom a dlhšie. Zrýchli sa to, ak zdrojom fyzického problému je emócia, ktorú sa nám podarí pomenovať a “odklepkať”.

 

2.  Vyhodnotíme silu pocitu/emócie/problému

 • Pre emóciu, ktorú sme identifikovali ako obmedzujúcu, si na škále 1 až 10 povieme, ako silne ju vnímame. Nakoľko nás trápi? Nakoľko nám robí zle? Pritom 1=takmer nie a 10=absolútne.

 

3.  Zostavíme si afirmáciu a poklopkávací komentár


Afirmácia v EFT vyzerá vždy nejako takto:”Aj keď mám tento problém, hlboko a úplne sa akceptujem.”Miesto mám tento problém dosadíme, čo nás skutočne trápi (bude nám neskôr slúžiť ako “poklopkávací komentár”), napr.:

 • sa cítim nezaujímavý(á)
 • sa cítim úplne bezmocný(á) a bez kontroly
 • mám strach z rozchodu
 • mám to ostré pichanie v pleci

Keď máme svoju afirmáciu, masírujeme si citlivé miesto na hrudi (na obrázku v bode 4 označené 0 na belasom pozadí) a 3x s precítením povieme svoju afirmáciu.

Ak z nejakého dôvodu nemôžeme masírovať bod 0, preklepkávame si hranou jednej ruky bod 12 (na obrázku v bode 4) druhej ruky a pritom 3x opakujeme afirmáciu.

Nezaťažujeme sa tým, či sme “vyhmátli” presné miesto. Technika funguje aj tak.


  

4. Urobíme si jedno kolo poklopkávania


Pri poklopkávaní budeme používať ukazovák a prostredník a stredne silno budeme klopkať na týchto 8 bodov (toto je prevzaté od Mountroseových, obvykle sa využíva len 7 bodov):

eft-tapping-points-diagram

 1. vnútorná strana obočia
 2. na spánku vedľa oka
 3. v strede pod okom
 4. na hornej pere medzi nosom a ústami v strede tváre
 5. v strede brady pod brázdou
 6. pod kľúčnou kosťou; od priehlbinky v tvare U, ktorou končí hrdlo, ideme doprava alebo doľava pod kľúčnu kosť; najlepšie miesto nájdeme, keď pritom posunieme plece dopredu, pod kľúčnou kosťou sa nám vytvorí priehlbinka a my si zapamätáme jej najhlbšie miesto
 7. zboku na hrudnom kosi, asi 10 cm pod pazuchou

+ pridáme záverečný bod na temene hlavy trochu dozadu, kde je malá priehlbinka, ktorý v obrázku nie je zakreslený.

Je jedno, ktorú stranu tela si zvolíme pre poklepkávanie; na videu hore to Craig Brockie robí dokonca obojručne.

(Ostatné body na obrázku si nevšímame – sú určené pre dlhú sekvenciu poklepkávania.)

Ako som povedala, používame ukazovák a prostredník a klepeme tak silno, aby sme rozprúdili energiu v bode, ale aby nás to nebolelo.

Na každý z popísaných bodov poklopkáme asi 7x a opakujeme pri tom “poklopkávací komentár” (z bodu 3), napr.: “cítim sa nezaujímavý(á)”. Je jedno, koľkokrát poklepkáme, hocičo od 5 do 20x je v poriadku. Takisto nevadí, ak nejaký bod omylom vynecháme.


  

5. Znova vyhodnotíme silu emócie po kole poklepkávania


Keď ukončíme poklepkávanie, zhlboka sa nadýchneme a vydýchneme a sústredíme sa na pocit, kvôli ktorému sme poklepkávali. Snažíme sa na škále 1-10 odhadnúť, nakoľko sa zmenil. Sú možné tieto postrehy:

 • došlo k čiastočnej úľave -> vtedy opakujeme sekvenciu ešte raz
 • došlo k takmer úplnej úľave -> pokračujeme ukončovacím poklepkávaním (nižšie)
 • nenastala nijaká alebo len slabá úľava -> pokračujeme ukončovacím poklepkávaním
 • nastala úplná úľava.

Po každom kole poklepkávania si treba položiť ešte jednu otázku: nevyplávala na povrch po poklepkávaní nejaká iná emócia? Dochádza k tomu pomerne často, ak naša prvá afirmácia nevystihla najsilnejší zdroj problému. Ak zistíme, že cítime ešte nejaký iný pocit, potrebujeme odhadnúť (na škále 1-10), aký silný je. Ak je silnejší ako zvyškový pocit z pôvodnej afirmácie, tak pôvodné poklepkávanie dočasne prerušíme a “odklepkáme” tento nový pocit, až kým ho nevynulujeme (ukončovacie poklepkávanie) a potom dokončíme náš pôvodný pocit až do ukončovacieho poklepkávania, ale najprv ho ešte raz vyhodnotíme na škále od 1-10. Možno sa nám odstránením nového pocitu zvyškový pôvodný pocit zmenší alebo celkom vytratí!


  

6.  A takto ukončíme celé poklepkávanie


 • Ukončovaciu sekvenciu používame vtedy, keď nám poklepkávanie takmer odstránilo pôvodný pocit, len trošku z neho ostalo (napr. intenzitu hodnotíme na 1-3). Vtedy si urobíme novú afirmáciu, ktorá tentokrát znie takto:”Aj keď ešte stále mám trochu xxx, hlboko a úplne sa akceptujem.”
 • S touto afirmáciou si masírujeme citlivé miesto na hrudi alebo karate bod na ruke a potom urobíme ukončovacie kolo poklopkávania, kde miesto problému opakujeme tentokrát “ten zvyšný xxx“.

Ak chcete vidieť, ako to vyzerá v reáli, na YouTube som našla celkom pekné vysvetlenie EFT, ukážka bodov (od 2:12)  i kompletné klopkanie (od 3:04), aj keď používa trochu odlišné body (môžete si vybrať, ktoré chcete používať vy sami 🙂 ):

Takže: skúšajte, poklopkávajte, zbierajte skúsenosti a diskutujte o nich… Budete to potrebovať, až sa dostaneme k zhmotňovaniu! (Už sa na tom pracuje.)

A iné užitočné linky a videá:

 • dvojminútová technika” pre netrpezlivcov
 • bez slov ale kompletne klopkanie
 • na odstránenie obmedzujúcich presvedčení
 • video od Gary Craiga
 • Faster EFT
 • čistenie čakier pomovou EFT
 • návod na EFT v angličtine
 • a ostatné videá:

15 thoughts on “S EFT proti blokom a problémom

  • Tomáš,

   k zhmotňovaniu sa vrátim, práve spracovávam výcuc z dvoch kníh, ktoré mi anjelski “podhodili”, keď som sa tvárila, že sa to nemôžem učiť, lebo nemám zdroje… 😛

   EFT sa používa v tej časti zhmotňovania, kedy prekonávame odpor. O tom, aký, sa dozvieš z budúceho článku – takže ešte pár dní vydrž!

   Mne Uriel vnútil tú meditáciu, pretože mám ešte stále ďaleko k flegmatickému reagovaniu na svet okolo seba. Skôr ako flegmu chytím vždy sekeru 😀 a to je zlý štart pre človeka, ktorý dokáže zhmotňovať myslením! Kým to neovládnem, nepustia ma ďalej. Tak sa učím ovládnuť to. (Herrrrrrgottttt, nemohli si vymyslieť nič ľahšie ako meditáciu?! 😕 )

   Páči sa mi

 1. Super idem to skúsiť na námestie, že za koľko ma odchytia taký ujovia v plášťoch 😀 ..

  Vypadá to fajn, ale ja radšej používam SRT lebo to si tie emÓcie aj pamätá. Netvrdím že my nie, ale kto vie čo všetko sprvil v 2-4 rokoch keď má teraz 40?
  Myslím že si to pamätujú iba ŠkorpiÓni a keďže veľa ľudí medzi nich nepatrí majú to ťažšie.

  Na minulosť je to otras ale na prítomnosť je to úžasné. Už viem čo spravím triednej keď bude zas hučať ako trúba. Poklepkám jej po hlave. Zosilní sa účinok ak to bude nejakým predmetom? 😀 ( ako povie čiki: hi hi hi hi )

  Liked by 1 person

   • aurik, aurik… 🙂

    mozno si to pamataju aj byci, maju skoro rovnako dobru pamat… ale ruku za to do ohna nedam… mozno ani ti skorpioni si to celkom nepamataju, lebo ludska pamat je podivny nastroj: ked si nieco nechces zapamatat, tak si to jednoducho nezapamatas 🙂

    velmi zivo si ta predstavujem s tou stolickou v ruke… len pritom nerozbi svetla na strope, prosim ta, ked sa budes zahanat 🙂 musel by si ho platit 🙂

    Liked by 1 person

 2. Tak co ludia??? Ake s tym mate skusenosti? Ja mam z technikou odblokovania a cistenia cakier velmi dobre skusenosti. Co sa tyka uz vyklepkavania konkretnych problemov, tak s tym mam trochu problem. Totiz neviem sa rozhodnut ze aku metodu mam zvolit, tak zatial pouzivam len tu co tu napisala Helar. Rad by som vedel, ake s tym mate vy skusenosti – ci niektora variacia zabera lepsia atd.

  Páči sa mi

 3. Tuto techniku uz praktizujem viac ako rok a pol a ma na mna nesmierne blahodarne ucinky. Musim si este vyskusat tie fyzicke formulky typu “bolest v chrbte”…tieto fyzicke problemy som este neskusala… ale tuto techniku skutocne vrelo doporucujem vsetkym…

  Páči sa mi

 4. ale myslim ze to je v rozpore so zákonom pritazlivosti….

  ak som dobre pochopil tak pri poklepkavani sa mám sustredit na to čo nechcem ( bolest, emocie, a pod ) …. nepritahujem to ?…

  nemalo by to byt naopak ?… ved aby sam i ulavilo nemozem mysliet na to zle 😀 ..

  ako to je vlastne ?:D

  Páči sa mi

  • weissko,

   praveze ludia, co sa snazia uplatnovat zakon pritazlivosti cez pozitivne afirmacie casto zlyhavaju, pretoze skusenostami (prevazne z detstva) sme si osvojili urcite negativne presvedcenia o tom, ako svet funguje a ci sme my sami dost dobri. Tieto presvedcenia su ulozene v podvedomi. My sa na vedomej urovni snazime urobit tieto pozitivne nastavenia, ale podvedomie je silnejsie. Niekedy pouzivam jedno velmi expresivne vyjadrenie, ze pouzivat pozitivne afirmacie bez toho, aby sme vycistili nase negativne programy je ako natierat h…o zlatou farbou. A preto napriek tomu, ze su popularne knihy Tajomstvo a pod., stale tu nepobehuju tisice stastnych ludi. A neboj sa, pri EFT sa negativne programy prave takto ucinne uvolnuju.

   Liked by 1 person

 5. Ja pouzivam metodu Ho-oponopono….bez poklepkavania a skal 0-10….a tiez nemusim vediet co sa konkretne riesi (aky problem)… a funguje to okamzite.
  Ja som sa s EFT stretla asi pred 2 rokmi, robilo mi vsak problem urcit na skale intenzitu a to ma dost vyrusovalo. A tak som sa dopracovala k jednoduchsej a ucinnej metode Ho-oponopono. Helar, mozes opytat tych svojich ci to bude ucinne pri zhmotnovani? (kedze este nevieme kontext o zhmotnovani)

  Páči sa mi

  • Lipa, čo sa týka zhmotňovania, viem, ako to funguje u mňa. Nepotrebuješ na to hooponopono ani EFT. Proste si vyvoláš v tele pocit, akoby sa daná vec už diala, a držíš ho tak dlho, až sa začne diať. Moje skúsenosti sú prístupné cez heslo “zhmotňovanie” (vpravo dole). Je to jediná forma zhmotňovania, akú poznám a “ovládam”. Snívanie je druhá, ale s tou ešte nemám skúsenosti, ktoré by ma oprávňovali povedať “zvládam”.

   Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s