Ako mantrami ovplyvníme karmu?

narasimha1Tento článok je prepis prednášky Thomasa Ashley-Farranda k tomu, ako možno mantrami ovplyvňovať karmu – a to hlavne tú “zlú”.

No a keď som to už nahryzla, poďme si povedať, aké druhy karmy existujú. Ale najprv malé “opakovanie”, čo je to karma (viac ku karme sa nachádza tu): Karma je kauzalita – zákon príčiny a následku, “ako si ustelieš, tak si ľahneš”. Povaha karmy spočíva v tom, že možno sme “ustlali” v minulých životoch a “ležíme” v tomto živote, pretože karma sa zakladá na predstave reinkarnácie a minulých životov, v ktorých sme karmu vytvárali. V klasickom zmysle je karma všetky naše myšlienky, slová a skutky od nášho prvého zrodenia na tejto Zemi – nech už je to hocikoľko životov dozadu.

Principiálne môžeme mať dva druhy karmy – zlú a dobrú. Väčšina ľudí sa snaží “odpracovať” tie veci, ktoré nie sú až také úchvatné, ale staré východné príslovie hovorí: “Zlatá reťaz ťa bude spútavať rovnako pevne ako železná.” Ak chceme dosiahnuť stav oslobodenia, tzv. mukhti, musíme sa zbaviť oboch druhov karmy – tej dobrej rovnako ako tej zlej. Chceme sa odtiaľto pohnúť ďalej a tak nepotrebujeme nič (a to ani to dobré), čo by nás tu pútalo.

Väčšina ľudí sa však snaží predovšetkým zneutralizovať karmu, ktorú sme vytvorili v minulých životoch a ktorá komplikuje náš terajší život tak, že nie je podľa našich predstáv. Ak napríklad nemáme dostatok peňazí alebo sme zaviazli v zamestnaní, ktoré nám ide na nervy, tak je s tým spojená nejaká karma. Ak nemáme v živote ten typ vzťahov, aký by sme si priali, tak karma z minulých životov ovplyvňuje aj toto. Mantry nám vedia v tomto ohľade pomôcť.

Zákon karmy obsahuje aj myšlienku milosti. Naša karma môže byť “odpustená” nejakou formou božej autority. Toto odpustenie môže mať viacero foriem. V Novom Testamente sa píše, ako Ježiš vzal na seba kolektívne hriechy ľudstva. Ale táto forma sa neobmedzuje len na veľké náboženské ikony. Jeden z indických guru, Jogananda, raz navštívil časť Indie, kde bola rozšírená elefantóza. Čoskoro začal prejavovať symptómy elefantózy aj on. Povedali mu: “teraz si ju dostal aj ty, majster”. A on odpovedal: “Nie, ja len robím svoju časť diela.” Znamená to, že časť nemoci vzal na seba, aby zmiernil všeobecné utrpenie. Vzal na seba toľko, koľko vedel odpracovať, aby poslúžil komunite, v ktorej sa zdržiaval.

Ashley-Farrand takto preniesol svoje vlastné problémy na svojho učiteľa. Učiteľ ich prevzal. V tom okamihu sa Ashley-Farrandovi uľavilo, ale jeho učiteľ akoby sa zhrbil. Mykol plecami a povedal: “Je to len telo. Konečne, ja nie som moje telo.” Tento jeho učiteľ nepatril k známym osobnostiam, ale mal schopnosť prevziať na seba karmu iných ľudí a odpracovať ju ako svoju službu ľudstvu. (Ja som túto schopnosť mala istý čas tiež – vedela som odpúšťať “negatívcom” tým, že som ich karmu preberala na seba a odrábala. Potom som vymíňala svoju životnú energiu z veľkej časti na to, aby som si v rámci trucakcie urobila ochranu proti anjelom :-?, a odvtedy už nemám silu odpustiť ani sebe samej.)

Druhy našej karmy

Tak, a späť ku karme. Védy opisujú štyri druhy karmy (a keďže ide o prepis počutého, nehnevajte sa, ak tie indické názvy dokomolím):

 • sančita karma: všetky zozbierané akcie všetkých našich minulých životov
 • prarabda karma: tá časť našej celkovej karmy, ktorú sme sa pred reinkarnáciu rozhodli odpracovať v tomto individuálnom živote; touto karmou sa zaoberáme najčastejšie – s čím sme prišli?, ako sa to prejavuje?, čo s tým môžeme urobiť?
 • agami karma: je to výsledok nášho konania v tomto živote, ktorý ovplyvní naše minulé životy (a v tomto kontexte dostáva dosť zásadný zmysel príslovie “nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe”…). Ak sa držíme Desatoro a ostatných náboženských princípov, tak vlastne vytvárame dobrú karmu do budúcich životov;
 • kríjamana karma: je to “instantná” karma 😛 – niekomu dáme po papuli a je dobrá šanca, že okamžite na oplátku schytáme po papuli aj my (ak si nedokážeme vyberať slabších alebo neschopnejších nepriateľov… ach, fuj! 😛 ).

Ešte jeden aspekt musíme brať do úvahy – hromadenie karmy. Všetci máme telo s istými dispozíciami – niektorí sú športoví, iní majú výkonný mozog na čísla, iní sú dobrí na jazyky alebo umenie. Rodíme sa s týmito fyzickými, mentálnymi a emocionálnymi karmickými predpokladmi. Tieto predpoklady sa spúšťajú situáciami, v ktorých sa ocitneme – niekoho stretneme, dostaneme sa do krízy a podobne. V tejto situácii sa spustí istý vzorec konania alebo uvažovania, istá reakcia – a okamžite vedenie preberá karma. Napríklad pri liečení DNA som často natrafila na presvedčenia alebo reakcie, ktoré mali korene v situáciách mnoho generácií / životov dozadu – a v nevhodnej konštelácii podmienok sa prejavili ako nejaký nerozumný, ale zdanlivo nevyhnutný vzorec správania! A ako vtedy zareagujeme, rozhoduje o tom, koľko zo starej karmy odrobíme a či si vytvoríme novú karmu, ktorú “zinkasujeme” v budúcom živote.

Odrábame si karmu

Dobre. Takže už vieme, že máme karmu, aké druhy karmu môžeme mať, ako si ju ukladáme… Teraz vzniká otázka: ako si ju môžeme odpracovať?

A tu prichádzajú na scénu mantry sanskritu. Prácou s mantrami “vyhrabeme” karmu a začíname ju neutralizovať zvnútra podľa “formulky”, ktorú na to použijeme. Niektoré sanskritové mantry sú určené na odrábanie špecifických podmienok. Napríklad mantra Om šrím Maha Lakšmíjej Namahá prináša hojdosť/dostatok – čo je veľmi špecifické použitie mantry.

Sú aj iné druhy mantier – mantry pre spirituálny rast a napredovanie, ktoré pohýňajú celý organizmus dopredu bez toho, aby sa zapodievali nejakým špecifickým problémom. Klasický príklad je mantra Om mani padmé hum, ktorá nás spirituálne posúva vpred, ale nesústreďuje sa na nijaký konkrétny problém alebo ťažkosť. To je aj v poridaku a mali by sme takéto mantry používať, ale pravdou je aj to, že zápasíme s týmto životom v tejto dimenzii a s ťažkosťami, ktoré pre nás predstavuje. Spirituálna práca na sebe dokáže podmieniť spôsob, ako karma “zaútočí”. Americký swami Kríananda to povedal nasledovne: “Možno vaša karma predurčuje, že spadnete zo schodov a zlomíte si nohu na určitom mieste. Ale spirituálnou prípravou a disciplínou môžete dosiahnuť to, že keď daný okamih nastane, akurát si vyvrtnete palec.” Toto je nádherný príklad toho, ako spirituálna práca na sebe dokáže zmierniť aj tie najťažšie druhy karmy.

Vplyv planét a karma

Jeden zo spôsobov, ako karma pôsobí na nás, je cez planéty. Jeffrey Armstrong hovorí, že pri našom znovuzrodení dévy vyberajú pre naše narodenie takú konšteláciu planét, ktorá najviac podporí “odrobenie” tej časti karmických lekcií, na ktoré sme sa podujali. Takže podľa Véd nie je náhoda, kedy a kde sa narodíme…

Astrológia je stará náuka a existuje v dvoch podobách – ako východná astrológia a ako západná astrológia. Obe z nich svojím spôsobom fungujú a majú svoj vedecký (empirický) základ. Ale len východná verzia astrológie má špecifické mantry pre každú planétu. Ak máme problémy zapríčinené niektorou planétou a prejavujú sa ťažkosťami v dennom živote, vieme ich zmierniť, alebo v niektorých prípadoch celkom eliminovať.

Máme mantry na každú planétu a pre dva “karmotvorné uzly” Mesiaca – Dračiu hlavu a Dračí chvost. Ak pracujeme s týmito mantrami a spievame ich, pôsobíme tým priamo na ten náš vnútorný orgán, v ktorom je uložená karma súvisiaca s danou planétou. Začíname vyhrabávať to, čo nás pravdepodobne zdržiava, a uvoľňujeme to, takže všetky negatívne vplyvy danej planéty zmiznú.

Ak vážne chceme znížiť vplyv planetárnej karmy na náš život, mali by sme vyhľadať schopného astrológa a nechať ho zostaviť náš horoskop. Je jedno, či sa rozhodneme pre astrológa východného alebo západného štýlu – potrebujeme od neho vedieť predovšetkým, kde sú problematické konštelácie planét. Tieto konštelácie sú ovládané planétami a ich vzájomnou pozíciou. Keď už vieme, ktoré planéty nám pôsobia ťažkosti, môžeme začať spievať mantry pre dané planéty.

A teraz sa pozrime na mantry našich siedmich planét a dvoch karmických uzlov Mesiaca:

Ak nám astrológ povie, že problém spočíva v tom, v akej pozícii sa nachádza Slnko voči iným planétam, môžeme spievať Slnečnú mantru a zmierniť tak tieto problémy. Slnečná mantra v krátkej verzii znie:

Om Suryája Namahá.”

Niekedy horoskop ukáže, že problém spočíva v pozícii Mesiaca. Mesiac ovplyvňuje spôsob, akým sa osobnosť prezentuje svetu. Vtedy spievame mantru:

Om Čandrája Namahá.”

Pre niektorých ľudí môže planéta Mars zapríčiňovať problémy s agresivitou alebo dokonca zraneniami. Mantra, ktorá to zmierni:

Om Angarakája Namahá.”

Planéta Merkúr zodpovedá za komunikáciu. Má mantru, ktorá nám bude blízka:

Om Buddája Namahá.”

Jupiter je planéta hojnosti, ale niekedy sa nachádza v pozícii, kedy nám nie je schopná dať všetky tie veci, ktoré potrebujeme alebo chceme. Vtedy spievame:

Om Guravé Namahá.”

Ďalšia planéta je Venuša, planéta lásky – a vo východnej astrológii aj planéta vzdelanosti. Jej mantra je:

Om Šukrája Namahá.”

Saturn je planéta lekcií. Mnohí ľudia majú problémy vďaka tomu, že sa nachádzajú v tzv. Saturnovom cykle a ich život prechádza obrovskými zmenami. Saturnova mantra môže v tomto prípade pomôcť. Má dve formy:

Om Šaneščarája Namahá.”

Táto forma sa používa, ak sme ešte nedosiahli 28 rokov. Ak sme už 28 rokov dosiahli, použijeme druhú formu, pretože od veku 29 rokov sa naša energia trochu mení – u väčšiny ľudí vystúpi do solárneho plexu. Od tohto okamihu je užitočnejšia ženská forma jeho energie, ktorá je vyjadrená slovkom “swahá” na konci. (Toto pravidlo platí pre všetky mantry, pokiaľ to nie je povedané inak.) Takže miesto “namahá” na konci mantry použijeme slovo “swahá” a pretože sa zmenila koncovka, zmení sa aj slovo pred ňou:

Om Šanešvarája Swahá.”

Je to vďaka tomu, že keď dosiahneme 28 rokov, vracia sa Saturn do pozície, v ktorej bol, keď sme sa narodili – a začína ďalší 28-ročný “učebný” cyklus.

A teraz sa dostávame ku karmotvorným “uzlom” Mesiaca: Dračej hlave (severný uzol) a Dračiemu chvostu (južný uzol). V sanskrite sa volajú Rahú a Ketú a tu sú ich mantry:

Om Rahúvé Namahá.”

Om Ketúvé Namahá.”

Takže teraz sme dostali všetky mantry, ktoré potrebujeme na “opravenie” ťažkostí zapríčinených naším horoskopom. Pravda, ak vieme, o ktoré planéty sa jedná.

Ale čo ak to nevieme?

V takom prípade môžeme použiť Navagraha Pidu, ktorá je určená na zmiernenie našej planetárnej karmy. Keďže ide o dlhší kúsok, Thomas Ashley-Farrand ho naspieval ako meditáciu. Hľadala som na YouTube, aby som to uľahčila, ale nič som nenašla, takže vám nezostane nič iné len si ten súbor stiahnuť (je to MP3 a má okolo 2 mega) a počúvať to v MP3 prehrávači.

Stotra Navagraha Pida môže zmierniť našu planetárnu karmu a trochu vyhladiť náš hrboľatý chodníček.

Proaktívny spôsob, ako vykývať s našou planetárnou karmou, je vybrať si v istom čase niektorú planétu a spievať jej mantry. Máme dve možnosti: buď si ráno a večer sadneme a spievame mantru 108x, alebo sa rozhodneme spievať ju v priebehu dňa aspoň 5 minút. Môžeme spievať hocikedy a hocikde.

No a ešte z nepotvrdeného zdroja (YouTube, ako ináč 😛 ) mám jednu mantru na “odstránenie karmy”. Ide o Dattatréjadži mantru na odstránenie karmy s textom Mákarel Šivája Nama:

a od tej istej autorky mantra na zrušenie karmického problému Tirunílakandam:

Tirunílakandam treba spievať aspoň raz denne 1 malu (t.j. 108 opakovaní).

A ešte o spievaní mantier vo všeobecnosti

K mantrám môžeme pristupovať dvoma tradičnými spôsobmi. Vyberáme si z nich podľa toho, aká naliehavá je situácia, v ktorej sa nachádzame:

 • 40-dňový prístup znamená, že danú mantru spievame 108x denne ráno a 108x denne večer (alebo tak veľa, koľko zvládneme) po dobu 40 dní. Tu je dôležité neprerušiť, a to aj za cenu, že by sme museli spievať jeden deň menej ako 1 malu (=108 opakovaní). Indická tradícia hovorí, že dodržať 40 dní je veľmi dôležité, pretože až potom sa objavujú podstatné zmeny – spirituálny pokrok “trvá” minimálne 40 dní disciplíny.
 • opakovanie podľa počtu znamená, že mantru opakujeme istý počet krát. Tradične je to 125.000x. Ak ide o krátke mantry, tak za hodinu spievania denne môžeme dosiahnuť aj 2.000-3.000 opakovaní!

Keď s mantrami začíname, mali by sme spievať len jednu mantru v čase. Keď už sme v spievaní mantier veľmajstri, môžeme pracovať s rôznymi mantrami súčasne: s jednou ráno, na obed s druhou, večer s treťou… alebo recitujeme jednu mantru týždeň, potom ďalší týždeň ďalšiu a podobne.

Súčasne by sme si mali viesť spirituálny denník, do ktorého si budeme zapisovať svoje postrehy, nápady, nečakané záblesky poznania a podobné veci, ku ktorým nás mantry privedú.

86 thoughts on “Ako mantrami ovplyvníme karmu?

 1. Čo viac dodať naša helar je jednoducho malý šikulka 🙂

  Hela ja sa chcem poradiť.Vieš čo mám tie bloky pri tranze a astrálnom cestovaní tá slabá pamäť.Myslím že na vyrovnanie energií spolu s misou je vhodná Om gam ganapateje namaha že?
  Posobi na mna hypnoticky doslova.

  Tie zmeny naozaj fungujú u mňa sa prejavili ako obrovská únava a pocit ako by ma niekto rozkladal na atómy a skladal nazad.A fakt je ten som menej unavený!

  Páči sa mi

  • Aurawiewer,

   až dnes som našla nezodpovedanú otázku… Skús hociktorú z Rámových mantier alebo mantru na posilnenie sleziny a epifýzy: Om Šrí Šanaiščaraja Namahá (špeciálne pre tvoj vek do 28 rokov).

   A kvôli pamäti by som ti odporúčala Mahavidja mantru bohyne Saraswati: Aim Hrím Šrím Klím Sá Klím Hrím Ajm Blum Strím Nilatari Saraswati Dram Drim Klím Blum Sá Ajm Hrím Šrím Klím Sá Sá Hrím Swahá. Keď už nič iné, aspoň ti potrénuje pamäť 😛 …

   A ešte mám jednu na strhnutie absolútne všetkých prekážok: Narasimhovu mantru Om Kšráum Narasimhája Namahá. Tá sa dá použiť dokonca aj na zvrátenie pobosorovania alebo zrušenie existujúcich karmických kontraktov!

   Páči sa mi

   • Helar,

    Mam otazecku jednu.Mam jednu mentalnu chorobu,ktora asi patri k tym karmickym zavezkom.Spievam na nu Om tryambakam na smrtelne choroby,ale rozmyslam ci neskusit napr taku Om Ksraum Narasimhaja Namaha.Alebo mam dokoncit tu prvu a zacat z druhou?

    …Som vam o tom probleme pisala na email.
    Ďakujem

    Páči sa mi

   • Pure-poison,

    Om trajambakam je asi najsilnejšia, ale nič vám nebráni skombinovať ju s Narasimhovou mantrou. Ten príbeh je skutočne nádherný: jeden démon si vyžiadal od Narájánu prísľub, že nebude zabitý ani za dňa, ani v noci, ani v dome, ani vonku, ani človekom, ani zvieraťom. A keď ho bolo treba zlikvidovať, vytvoril Višnu svojho štvrtého avatara Narasimhu, napoly leva a napoly muža, a poslal ho za tým démonom. Narasimha ho dostal za súmraku v otvorených dverách jeho domu: ani muž, ani zviera, ani vnútri, ani vonku, ani za dňa ani v noci… Takže tá mantra pomáha riešiť presne takéto debilné situácie, kde je treba nájsť východisko z neriešiteľného.

    Je ešte jedna mantra, ktorá hodne pomáha liečiť problémy – hlavne nevyváženosť energií (to by mohol byť aj váš prípad): opakovanie slova Ráma. Jednak je to jedna z najmocnejších vibrácií a Rá rozhýbava energiu pravej polovice tela (“mužskú”), kým Ma rozhýbava energiu ľavej polovice tela (“ženskú”). Stačí opakovať Om Ram Ráma Ráma Ram Ráma atď. do zblbnutia.

    Alebo ak máte pocit, že neviete iste, či ide o karmický dlh, skúste každý deň ráno meditovať s Navagraha Pidou. Funguje veľmi dobre – vyrovnáva “preliačeniny” v aure, kde sa držia všelijaké tieto “boliestky”, a dodáva energiu. (A navyše trvá len poldruha minúty. Ja ju počúvam 3x po sebe.)

    Páči sa mi

 2. Teda,Helar, klobúk dole, je tu toho asi na všetko, čo človek v živote móže potrebovat. Ja zajtra končím s Gayatri mantrou a idem si vybrat zasa niečo. Gayatri mi perfektne pomohla, myslím,že akosi sa mi darí sa lepšie rozhodovat :D, toto je mój odveký problém, ja som Ryba,ale hlavne a za toto som ti velmi vdačná,darí sa mi kontrolovat si myšlienky, lebo ak som sa zbadala, že klesám do negatív, tak som si hned začala pospevovat mantru a myšlienky odišli.Rada by som vediet, či mantru, pri ktorej nie je video mám iba recitovat, teda odriekat, alebo si móžem na nu vymysliet nejaký nápev.Nepokazila by som to s tým?

  Páči sa mi

 3. Ja myslím že tú mantru nájdeš na youtube a myslím že nápevom by si to pokaziť nemala o to tam ide.O tie vibrácie čo sadnú aj tebe.

  Končíš gayatri?Ďaľší zasvetený do mantry to sa mi páči.
  Môžeš sa pridať ku mne a môžme spievať spolu. Óm gam ganapatajé namaha.

  Alebo Óm mani padme hom – nech sú všetky bytosti šťastné.
  Tú spievam vždy od šiestej a dám jednu Malu ( 1 mala – 108 krat)
  Zaberie to desať minút.
  Pridáš sa?

  Páči sa mi

 4. Ozaj Aurík, ked si tu, trocha som sa potĺkala po nete a na stránkach Ľudmilka.cz je zopár mantier, teda videí, je tam jednoduchá mantra AUM, to ti móžem povedat, že mi rozvibrovala hádam každú bunku v tele, ale nie to som ti chcela , je tam videjko s ukážkou tibetských mís, ten chlapík ich tam má okolo seba úžasnú kopu, perfektne na tom hrá, velmi sa mi to páčilo, ak chceš, kukni sa tam.A Díky za námet, idem si kuknút tie mantry, ktorá sa mi lepšie hodí.:D

  Páči sa mi

 5. Sranda Aummmm je fajny zvuk 😛

  Hej take video som videl mne staci ta moja jedna a vilidem s nej uz tri misy 😀 takze.. ale dik za namet

  a tak ako s tou om mani padme hom pridas sa ci nie???

  Páči sa mi

 6. Ahoj,Lima, veru tak, celých 40 dní, ale neprišlo mi to nejako zatažko, lebo sa mi po hudobnej stránke velmi páčila, zvykla som si ju ráno pustit, niekedy raz, niekedy dvakrát, ako sa dalo a večer raz, potom si ju celý den v duchu spievala, ešte aj v noci, ked som sa zobudila, tak mi hned naskočila do mysle, tak ma potvora ovládla:D, tak som jej to dovolila. Teraz si dám nejakú druhú, aby som sa posunula niekam dalej a aby som sa zbavila závislosti:D na tejto.

  Páči sa mi

  • Super .. 😀
   Ja si ju tiež pospevujem, lebo sa mi veľmi páči, aj tá hudba k nej, taká veselá, len teda nedodržiavam to tak ako by sa to malo..

   Páči sa mi

 7. Tak som si to všetko len tak rýchlo a zbežne kukla a rozhodla som sa pre óm, gam Ganapaté namahá. Je to mantra na zrušenie závislostí-odhladnuc od toho,že som fajčiarka a doteraz som nemala silu sa toho zbavit, si myslím,že sa tu jedná aj o závislosti na starých vzorcoch myslenia, teda, že pomáha ich pretvárat,ak ich dokážem rozpoznat a ak sa ich budem vedome snažit nahradit nejakým novým vzorcocm, trebárs nejakou pozitívnou afirmácoiu.Co povieš, bude vhodná?:D

  Páči sa mi

 8. Ganapataje namaha taktiež odstraňuje bloky v tele 😛

  óm ah ra pa tsa Na Dhih toto spievam ja neviem co to znamena ale nasiel som to uz davnejsie vlastne ja som zistil ze ja spievam kazdy den 10 roznych mantier:D mozem zato ze taka mantra je pre mna ako cigaretka? 😛

  Páči sa mi

  • Ide o Mandžušri mantru. Na YouTube je tuto:

   Už som sa s ňou stretla, Mandžušri je pseudonym nejakého iného božstva, čeknem a doplním, ale až bude “vice time” 😛 …

   O 5 minút neskôr: som čekla. Ešte stále sa mi nepodarilo nájsť tie dve druhé mená Mandžušriho, ale mantra vraj zvyšuje múdrosť a zlepšuje zručnosti diskutovania, pamäť, písanie a vysvetľovanie. Bídža tejto mantry je “dhih”, číta sa ako “dé a pri spievaní mantry sa kladie dôraz na ňu.

   Páči sa mi

 9. Heli,to je uz normalna dizertacna praca, proste je to skvele. Po dokladnom precitani, vypocuti si jnl.mantier som prisla k zaveru, ze by som ich tooolko potrebovala si spievat na zlepsenie kvality mojho zivota, ze mozem dat akurat vypoved a cely den si pospevovat mantry a to som si pri tych poctoch nie ista, ci by mi den vobec stacil 🙂 Inac tato posledna mantra Mandžušri je velmi pekna. Ako by sa to dalo nahrat z youtube? V clanku “Mantrarium” je mantra na bohatstvo a na obrazku youtube je vykreslena pekna magicka jantra. Jantry su ako talizmany.Konkretne tato ma vsetkymi smermi sucet 72. Je dobre ju vyrit bud do striebra alebo do zlata ci platiny a nosit ako privesok.Ja ju mam na papiruse a nosim ju v penazenke. Inac existuju i ciselne mantry a slubujem, ze cez sviatky Vam pre zmenu i ja nieco o nich napisem,nakolko milujem cisla 🙂

  Páči sa mi

 10. Aurawiewer,
  neda mi, aby som Ti nezlozila poklonu, ze tie Tvoje komentare su dobre a to som sa len prednedavnom dozevedela, ze si take “mlade ucho” 🙂 Dufam ze som sa Ta nedotkla, ale si fakt dobry a prave preto ma to tesi, ze je tu tolko mladych a k tomu skvelych ludi.

  Páči sa mi

 11. Takže:

  * do horného článku som doplnila videá k mantrám, ktoré som našla na YouTube

  * doplnila som ďalšie dve videá, v ktorých sú mantry na zbavenie sa karmy (alebo vyrovnanie tej, ktorú si práve tvoríme do budúcich životov) – najmä Tiru níla kandam je vraj veľmi účinná

  * nahrala som Om a ra pa ca na dé ako MP3 a možno si ju stiahnuť na tejto adrese

  * konečne som zistila zvyšné dve mená Manjushreeho – a bol to pre mňa ŠOK : volajú ho ešte aj Bhuta alebo Kumara… Kumara bol jeden čas môj učiteľ – a extrémne dobrý! Nevedela som, o koho ide… vtedy to pre mňa bolo len meno, ako Jožo, Fero, Mišo. A náramne hrdo som s ním odmietla rozprávať, keď mi “naprával hlavu”… 😦 Možno ešte bude chcieť so mnou rozprávať. Nič za to nedám, ak to skúsim. (Možno nebola náhoda, že som sa pred dvoma dňami potkla o heslo “Kumara” a že Auraviewer práve teraz napísal o tej mantre… Od istého času na náhody neverím.)

  Páči sa mi

 12. Takze ta mantra om ah ra pa ca na de neutralizuje karmu?
  Mam to chapat tak?

  Z youtube sta stahuje cet tento link:

  http://www.downloader9.com skopirujes link videa do policka sthianes vide ako video.flv a mas ho 🙂

  hm .. diky

  Helar inak uz si si cekla tie mantry co som ti poslal? viem ze nestihas ale tak ja len pripominam. :- )

  Páči sa mi

  • Nikdy nie si sam 🙂 len sa tomu nepoddaj. Citala som teraz vybornu knihu “Navrat ze zitrka”, napis mi adresu a rada Ti poslem kopiu, mne aspon dala vela odpovedi na otazky podobnej chuti ci nechuti momentalneho pobytu na nasej maticke zemi 🙂 A ver, uz nemam zajacie umysly 🙂 Inac Helka vie aj moj mail, takze nie je problem. Si skvely clovek a myslim si, ze v zivote mozes este vela ludom pomoct. Inac je dnes velmi silny spln, mozno ten tiez robi svoje.

   Páči sa mi

 13. Aurawiewer,

  nie, mantra om ah pa ca na de je tzv. Mandžušri mantra a “zvyšuje múdrosť a zlepšuje zručnosti diskutovania, pamäť, písanie a vysvetľovanie”. Čiže je to mantra “vzdelancov”. Nemá nič spoločné s karmou, hoci kámo Kumara ťa vie dvoma vetami olúpať dokonale ako cibuľu 😛 . Tie dve “karmické” mantry sú doplnené v článku. Dnes som ich vyhrabala na YouTube.

  Na tie tvoje mantry – daj mi čas cez sviatky, nech sa na to “podíváááám” a nahodím to sem. Inak, posielam ti mail.

  Drž sa, tento svet si nepripúšťaj. Veci sa vraj pohli smerom k zlepšeniu.

  Páči sa mi

 14. Mám otázku. Na jednej prednáške o numerologii som si vypočula aj to, že číslo 8 je karmické číslo. Kto ho má v dátume narodenia, má určitú karmu. A že tí, ktorí 8 nemajú, nemajú ani karmu. Tí sa na svet narodili z iných dôvodov, napr. majú nejaké poslanie, alebo sa chcú niečomu naučiť…
  Neviem, čo ty na to Helar?

  Páči sa mi

 15. SEMVETA = OSMIČKA zákon rovnováhy, ten, kto prikazuje pokrok, váži a zvažuje cestu ľudí, preto ten karmický prívlastok. 🙂 Skús nad tým číslom meditovať a určite príde pokrok a pochopíš prečo sú ti osmičkový tak strážený. Hi hi hi máš osmičku ???
  😀

  Páči sa mi

  • hi hi, no ja som tiež osmičková (životná cesta) 🙂 ale aj vnútri v karmickom trojuholníku mám osmičku… Ja som strážená?!?!? Ako by sa to malo prejavovať??? 😆 (hm, inak keď nad tým tak premýšľam, tak mi k tej osmičke celkom sedí moje duchovné meno – Mogualea 😀 )

   Páči sa mi

   • nie si strážená… 😀 … len ti to tak pripadá, lebo osmička je pánom rovnováhy a akonáhle sa niečo nakloní… tak hneď to cítia 😀
    sú tí čo prikazujú pokrok 😀 preto tomu hovoria karmické číslo
    lebo udržiavať rovnováhu je dosť náročné hi hi 😀

    Páči sa mi

 16. Skini,
  mam celu kopu knih o numerologii a vzdy ked vidim nieco nove, tak si kupim. A tak sa mi dostala do ruk kniha Karmicka numerologia a ani si nevies predstavit ako rychle skoncila v smetnom kosi a trvalo mi riadne dlho, aby som tie nezmysly o karmickej osmicke a stvorke dostala z hlavy. Dokonca som potrebovala par SRT odblokov, nakolko ma to stale matalo a vsetkemu, kde bola 4 a 8 som sa vyhybala na sto honov. Cikitet to napisala dobre a keby som mala viac casu ako ho nemam, napisala by som o 8 nieco z Millmana – je vynikajuci podla mna. Kazdy jeden z nas ma karmu, ci ma 8 ci nie, nevyzujeme sa z toho, ci chceme ci nie 🙂

  Páči sa mi

 17. Každý, včetne mňa je na tejto ceste aby sa niečo naučil a zdokonalil sa, numerologiu som síce študoval ale treba veľa praxe a číselných kombinácii ako pri “lote” aby sa dala ako tak určiť karma jednotlivých bytostí, keď som sa rozprával s DANIELOU ta mi pozerala do očí, aby zistila s kým má tu česť, a aj keď počítala niekomu čísla aj tak napokon siahla po “tarote” . Tak že samotná osmička alebo aj dve sú okamžite nápomocné pre ďalší vývoj. Ja by som to považoval za šťastie, lebo títo ľudia sú vedení priam rodičovsky “dobre=pusu, zle=po prstoch ” hi hi hi 😀 ale rád by som počul aj názor HELAR lebo anjel vie dokonalejšie vysvetliť poriadok zákona vesmíru 😛

  Páči sa mi

 18. Trosku som sa vyzvedala co sa tyka ucinku mantier na karmu a tak Vam to tu preposielam:
  Dobrý den,
  působení karmy lze různými způsoby tlumit (zjemňovat), ale karmu “neutralizovat” nelze. Vyjímku měl jen Tibet a jeho obyvatelé … a to my nejsme. Smyslem karmy není “trest”, ale “poznání” díky vyrovnání sil.
  Ale lidé si často pletou karmu s negativními trny, což jsou pozůstatky po vyreagované karmě. Působí podobně, ale postrádají smysl. Těch je mnohem víc a ty “gumovat” lze.

  Páči sa mi

 19. Všetci sme vlastne “jedno v jednom” nikto z nás netvorí výnimku a ja si myslím že žiť v Tibete je samo o sebe karmické a len na nás záleží ako si poradíme zo “zákonom” a niekedy mám pocit, že je to ako v oneskorenom zrkadle usmeješ sa a po chvíli sa ono tiež usmeje ešte viac 😀

  Páči sa mi

 20. Prave som si pustila tu mantru Gayatri 🙂 Saltinka mala si uplnu pravdu je skvela:) taka pozitivna vesela 🙂 je mi jasne ze ju teraz budem pocuvat tak casto ako sa da..:)
  inak mam taku otazku , ty nemas tendenciu hybat sa? ja tu sedim a kmitam sa dolava dorpava v pravidelnom rytme:) bolo to take spontanne som si to najprv ani neuvedomovala

  Páči sa mi

 21. Aurora, mám, pre mna bol pri nej celkom problém obsediet, ked som si ju púštala:D, ale ja takto reagujem na každú, čo len trocha živšiu hudbu,mna dokáže rozhýbat aj Piesen práce:D:D

  Páči sa mi

 22. Ja som to myslela tak, že ja som schopná tancovat na hocijakú, čo len trocha skočnejšiu muzičku 😀 ,ale ak máš na mysli ten vnútorný pocit,ako dósledok mantry, tak ja cítim stále mierne vibrácie v základnej čakre a na chrbte okolo chrbtice také teplo, ako ked sa natrieš Alpou a ked si začnem pospevovat mantru, alebo si pustím z toho článku o DNA 1 tú hudbu, tak sa to teplo aj vibrácie zvyšujú. Ani sama ešte neviem, čo si o tom mám mysliet, lebo vyššie ,ako ku hrdelnej čakre zozadu mi to nejde.

  Páči sa mi

 23. Pockaj alpou cize liehom 😀 Tak si dam poharik vinka asi..Hm,a nemas tam potom nejaky blok? ze to nepojde vyssie?alebo mas vyrovnany energeticky kanal?

  Páči sa mi

 24. asi nemám vyrovnaný , ja totiž ani neviem, či mám odblokované čakry, ale predpokladám, že tie v ktorých mám to teplo, že mám odblokované, a asi mám zablokovanú korenovú čakru a hrdelnú, lebo to teplo sa medzi nimi posúva hore-dolu. V korenovej sa asi začalo niečo diat, vdaka týmto mantrám a občas sa ozvala aj hrdelná, ale iba zozadu, také mierne mravenčenie, ale hrdelnú iba pri počúvaní mantry, tá mi inak nereaguje nijak. 6. a 7. čakra sú ako zakliate, ticho a nič.Ty vieš, ako sa vyrovnáva energetický kanál? Lebo ja ani neviem, ako sa cítia aktívne čakry,pre mna by asi bolo jediným vodítkom aktívnych a harmonicky pracujúcich čakier to, že by som nereagovala a nemyslela tak, ako doteraz, napríklad ,že by som si bola vedomá svojej hodnoty, nemala by som potrebu kohokoľvek posudzovat atď:D, čo na to povieš

  Páči sa mi

 25. Aurora, ja mantru počúvam v meditačnej polohe, bud posediačky, alebo pri tom ležím a robím pri nej mudru, takže nohy mám v pokoji a aj ked by sa mi chcelo hýbat, nechám si v tomto prípade zájst chut:D

  Páči sa mi

 26. ja sa hupem do rytmu pri kazdej mantre hudbe kazdom zvuku zvuk a pohyb su dve uzasne veci ktore sa daju zladit do dokonaleho spojenia a extázi 😛
  toť moj skromny nazor NEUKAMENUJTE MA

  Páči sa mi

 27. jaj:D a ešte niečo, v tejto mantre je sedem tých , ako by som to nazvala -odstavcov, čiže každý je na jednu čakru.Pri každom tom odstavci som vizualizovala otvorenú čakru, príslušnú farbu a ako sa otáča v smere hod, ručičiek.

  Páči sa mi

 28. Prispievam svojou troškou: pri mantrách nevadí, keď si ich pospevujeme, ani keď sa pri nich hýbeme. Teda, pokiaľ ich nerobíme ako sediacu meditáciu. Pri meditácii je dôležité mať rovný chrbát a vydržať bez pohybu, tzv. umŕtviť telo – a aj keď to ide ťažko, treba sa k tomu donútiť. Totiž ego vždy, keď má pocit, že stráca kontrolu, vyštartuje nejakú aktivitu (napr. svrbenie päty 😛 ).

  Teda ak si mantry spievame pri nejakej práci (a to aj v duchu) alebo pri inej činnosti, pohyb je dovolený, prirodzený a želaný. Len čo si sadneme k meditácii, pohyb je neželaný a treba si ho zatrhnúť.

  A teraz “prečo”: keď sa chvíľu nehýbeme, prestáva mozog spracovávať signály z tela (=prvá brána) a venuje sa už len signálom mysle (vnútorný džavot). Ak utlmíme aj tie (=”druhá brána), začne sa duch osamostatňovať a pracuje už len s vyššími vibráciami. Ego spí, mozog spí a duša lieta po vesmíre a zažíva.

  Páči sa mi

 29. Aurora,su na to programy,ktore umoznuju stahovat video z youtube a preformatovat ho napr aj na mp3.Myslim ze aurawiewer tu niekde uz fukol nejaky link na ten program,popripade to skus vygooglovat.
  Mne sa osvedcil program Audacity (len neviem ci tam netrebalo dotahat este nejaky subor,ci kodek ci co to bolo) Ktory nam dokazal nahrat vsetko co nam vychadzalo z reprakov,ktore mohli byt aj vypnute,alebo aj stisene.

  Páči sa mi

 30. Ďakujem vám obom 🙂
  Helar už som si to stiahla a počúvam :)..
  k tomu youtube sťahovaču:áno Aurík to dal na fórum aj som to mala chvíľu v počítači ale akosi som s tým nevedela robiť 😀 .. tak som to vzdala.Okrem toho mám taký preplnený počítač, že som to radšej vymazala..A skúsim ten Audacity 🙂 mám pocit, že sme to mali v compe predtým než sme menili windows 🙂
  ešte raz ďakujem pekne a pekný deň 🙂

  Páči sa mi

 31. Aurora,potom daj vediet ako ti to ide 🙂 Casom sa aj ja vrhnem na gayatri ale momentalne miesat 5 mantier dokopy je dost hardcore 😀

  Helar,
  takze tu trajambakam spojim s Narsimhovou,ano? ze z toho urobim jednu mantru?alebo mam napr pol dna prvu pol dna druhu si hudrat? 🙂
  Skusala som najst tu navagraha pidou tuna,ale tak bud tu nie je alebo som slepa.Aj na youtube ale tam je nejaka navagraha stotram..tak neviem teraz.
  Helar,inac ten moj problem,je aj akoby som to povedala..sformovany do energie ktoru pri mne vidno zevraj ako jezibabu.

  Páči sa mi

 32. Pure-poison,

  Navagraha Pidu nájdete v texte hore ako linku, tesne pod videom s Rahú mantrou. Je to MP3 súbor na stiahnutie. Odporúčam tento, to, čo je na YouTube, totiž nemám oskúšané.

  Ako s mantrami pracovať, je na vás. Ak ste si zvolili prístup 108 opakovaní, tak potom robte ráno najprv Navagraha Pidu (odporúčam 3x po sebe), potom 108x jednu mantru a večer znova najprv Navagraha Pidu a potom 108x druhú mantru.

  Ja som si zvolila prístup “hocikoľkokrát celý deň” a to vtedy spievam chvíľu jednu, chvíľu druhú, chvíľu tretiu, ale pekne poriadne a po dlhú dobu (a ak to nejde nahlas, tak aspoň v duchu). Cez sviatky som bola von na záhrade a to som niekoľko hodíne denne spievala svoju hlavnú mantru a párkrát som ju prerušila na krátky čas niečím iným, aby mi celkom nešiblo.

  U vás by hlavná mantra mala byť Om trajambakam a Narasimhova mantra by mohla byť tá “vedľajšia”.

  Ale to s tou ježibabou je divná poznámka. To mi nevyzerá na karmický dlh (tie sú obvykle zapísané v aure), ale na “prihvajznutú” cudzorodú energiu. Potom by tomuto “symbiotickému útvaru” ovšem pomohla celkom iná mantra: Om Apadamapa Hátaram Dátaram Sarvá Sampadam Loka Bhí Rámam Šrí Rámam Bhujó Bhujó Námam-jaham. Je to Rámova mantra, ktorá ho žiada, aby poslal liečiacu energiu rovno na dané miesto. To by liečilo súčasne vás i cudzorodú energiu, až by sa vás pustila.

  Túto mantru odporúčam spievať hocikedy, keď je čo len trochu času. Potom môžete vynechať ostatné mantry, pretože táto je nesmierne silná a urobí všetko to, čo aj ostatné. Len tú Navagraha Pidu by som pre istotu nechala, aby uvoľňovala autické napojenie cudzorodej energie v prípade, že predsa len nejako súvisí s karmou.

  (Tu je linka na stiahnutie Om Apadamapa.)

  Páči sa mi

 33. Helar,Dakujem velmi pekne!
  Prediskutujem to este s aurawiewerom,lebo on tu strigu pri mne videl a este si to nejak preklepneme cele.
  Tak este raz velmi pekne dakujem aa prajem krasny zvysok slnecneho dna 🙂

  Páči sa mi

 34. Ako hlavu jezibaby a poviem vam ked som to videl tak to na mna vycerilo zuby a tak odporne sa to kuklo a usmialo na mna s tyma cerakma.

  malo to zelene vlasy atd.. no a vypadalo to jak striga proste.

  Helar netusis co by to mohlo byt? aj Michael tvrdi ze karmicky dlh asi

  Páči sa mi

  • Aurawiewer,

   keď to vraví Miško, kto som ja, že by som sa prela? 😛

   Pôvodne som tipovala to, čo píše Eldhwen: diskarnát. Teda “ťažká energia”, ktorá sa pricucla na niekoho, kto sa jej hodil vibráciou.

   A teraz ma napadá ešte jedno: písala som o teórii Grabhornovej, že aj naši “strážni” môžu byť “skorumpovaní” negatívcami. Možno by pomohlo na začiatok si urobiť jej očistný rituál – ak je to negatívec prezlečený za nášho “strážneho” (na základe dohody z minulého života), tak ho to nakopne do zadnej časti tela sedacej a pošle na cestu po galaxii. Ale pozor – nie je to okamžité, niekedy treba počkať aj viac ako týždeň, než sa veci utrasú. Rituál je popísaný na konci článku Čo sa to s nami deje?

   P.S.: No a ešte som čekla tú zelenú farbu (ježibabie vlasy), pretože to môže byť emanácia aury, v ktorej spočíva problém. Zelená je o nových začiatkoch, púšťaní starého, poučení sa, robení vecí iným spôsobom a o vyhojení starých rán. Takže je možné, že niečo zostalo nevyhojené. Na ktorej strane si tú ježibabu presne videl?

   Páči sa mi

 35. Aurawiewer,
  mozno ze to je nejaky diskarnat, separat alebo ina entita… moze to byt tiez ten karmicky dlh, nejaka energia z minuleho zivota, ktora potrebuje oslobodit a je dost silna…. take energie sa na ludi vacsinou lepia, ak maju s osobou nejake nevyriadene veci.. ak je to diskarnat, moze sa presunut z jedneho cloveka na ineho, lebo vidi jeho vyzarovanie.. pritahuje ich svetlo a dufaju, ze taky clovek im moze pomoct presunut sa do svetla.. ale skor to asi bude z minulych zivotov…

  Páči sa mi

 36. Článok je výborný, lenže nezdá sa mi jedna vec. A to mi už dlhšie vŕta v hlave, prečo by to malo byť možné – zmiernenie následkov našich činov mantrami. Veď platí pravidlo – čo zaseješ, to zožneš. O jednej výnimke viem, ktorú tiež spomínate – že človek z lásky k blížnemu môže na seba vziať časť karmy. Ale ak toto s mantrami funguje, tak buď nevieme aj niečo iné, čo k tomu ešte patrí, napríklad, že tie mantry to iba oddialia, lebo inak mi to pripadá, ako nespravodlivý únik pred následkami. Potom by človek mohol robiť stále zle a zakaždým sa očistiť mantrami, podobne, ako to funguje pri spovediach v kostole, kde si myslia, že je im odpustené. Ja si myslím, že ten následok môže človek zmeniť, ale inak.
  Napríklad by mohol skončiť na vozíčku, lebo by ho zrazil opitý vodič. Aj on toto spravil inému predtým. Lenže ak ten človek sa zmenil v zmýšľaní, oľutoval svoje konanie, preplakal si to, jazdí už pomaly a bez alkoholu, tak ho ten následok môže byť iba symbolický alebo žiadny. Už nie je potreba ho učiť, že robí zle. A možno práve tu sa môže použiť mantra na pomoc pri odvykaní od alkoholu, alebo iných negatívnych závislostí. Tak by som tie mantry skôr pochopil. Ale ak človek bude robiť podľa článku spomínaný postup, bez toho, aby nezmenil svoj postoj, myslenie, konanie k určitej veci, ktorá ho čaká, ako následok, ako škola života, tak si myslím, že žiadna škola života by tak nefungovala a ani človek by nepostupoval vo svojom duchovnom vývoji.
  Mám málo síce informácií o mantrách, možno preto som nepochopil ich následky. Ak je v tých mantrách niečo hlbšie, čo dokáže odstrániť naše zlé vlastnosti, poučte ma prosím, každý názor je vítaný.

  Páči sa mi

 37. jozua
  mantra sa opakuje 104 a viac krát denne, po 40 dní, kristus bol na púšti tiež 40 dní
  “asi niečo vedel”, predavačov odpustkov pri chráme rozmetal na všetky strany, 😀 a ak si niekto myslí že pán farár má moc odpúšťať hriechy, tak tam je jeho ovocie, a to mám skúsenosti, že odpustenie funguje len pri úprimnom “ľutujem” a nepotrebuješ k tomu farára, skôr by si mal ísť za tým komu si ublížil a jeho poprosiť o odpustenie a ak ti odpustí tak, mu viac nesmieš ubližovať, lebo potom sa karma znásobuje 100x a preto sa pri krste v jordáne hovorí o odpustení a symbole znovuzrodenia to znamená úplná zmena života a zabudnutie na staré temnoty a prijatie nového svetla, “hovoríme 😀 nebude zo psa slanina ani z vlka baranina” a toto mantra mení, človek sa vlastne stáva lepším a lepšie začína chápať súvislosti svojej cesty “života” a tým sa mení zároveň aj jeho karmické vyučovanie, vlastne sa mantrou mení pôsobenie zákona príťažlivosti, a začíname priťahovať krajšie životné situácie hi hi 🙂
  už sa teším…. 😛 😀

  Páči sa mi

  • mantry tu boli tisícky rokov pred Ježišom a vždy sa opakovali 108x tak si nevymýšľaj. Časový rozsah 40 dní nie je nikde uvedený, mantry sa majú opakovať dokým neprinesú účinok. Odpustenie Ti nezníži karmu, a karma sa nedá násobiť. Ja len toľko, aby boli veci uvedené v pravej miere.

   Páči sa mi

 38. To čo píšeš, som aj ja písal, sice neviem, či v tom článku, čiže plne súhlasím, ale som sa pýtal, akým spôsobom pomôže mantra v súvislosti s karmou. Poznám rôzne účinné prirodzené spôsoby, ale nepoznám systém – účinok mantry – prečo? Jej pôsobením sa azda mení povaha človeka? Čiže, ak má človek napr. sklon k urážaniu, tak si vyberieš mantru, ktorá ťa zbaví tohto zlozvyku? Takto by som to vedel pochopiť, lenže ja nepoznám ten systém v praxi, či niečo také sa dá mantrami, lebo ja to robím iným a mne prirodzeným spôsobom.

  Páči sa mi

 39. asi sme sa nepochopili.
  Písal som: “ako to funguje pri spovediach v kostole, kde si myslia, že je im odpustené.”
  Píšem, kde si myslia – možno som mal napísať, že kde si mylne myslia, že je im odpustené. Ale to “mylne” som nenapísal, pretože ak niekto v tom kostole dodrží ten postup úprimnej ľútosti, vnútornej zmeny atď., tak mu bude odpustené v kostole, ale nie preto, že je v kostole, ale preto, že to všetko poctivo spravil. Vieš, sú aj dobrí ľudia – kresťania, ktorí veria, že zásluhou tej spovede sa odpustí a im sa odpustí vážne – niektorým. Ale to by dosiahli aj doma, lenže pre nich je to možno taký zaužívaný rituál, ktorý im pomôže viac oľutovať a zmeniť sa.

  Páči sa mi

 40. Jozua,

  mantry (tie pôvodné hindské a tibetské) sú “silové zvuky”. Sanskit je energetická reč – na rozdiel od našich európskych jazykov, ktoré nesú myšlienky, nesie sanskrit energiu (vibráciu, frekvenciu). Je takej úrovne, že jej rozumejú rovnako všetci – nezávisle od materinského jazyka, pretože nejde cez rozum, ale ide priamo cez fyzické telo. Je to ako keď vám za chrbtom zareve lev – aj keď ste v živote leva nevideli ani nepočuli, okamžite viete, že je priekak…

  No a mantry sa skladajú zo zvukov, ktoré v sebe nesú presne takúto energetickú informáciu. Ich opakovaním (tzv. džapou) budujeme postupne v našom tele istú energetickú reakciu, ktorá k nám “priťahuje” istý typ energie.

  Ja som sa raz pýtala anjelov na to, čo tie mantry vlastne sú, pretože som si všimla, že im pripisujú silný význam. A dozvedela som sa, že odriekať nejakú mantru je to isté ako požiadať priamo nejakého archanjela o pomoc – a ochotne dodali “lenže ty vždy musíš všetko strašne komplikovať a tak radšej odriekaš mantry”. 😛

  Páči sa mi

  • Áno aj s tým súhlasím, viem, že zvuky rôznych frekvencií pôsobia určitým spôsobom a sú veľmi dôležité.
   Aj tá posledná odpoveď anjelov je môj prípad, preto nechápem, prečo to robiť takým spôsobom, ak sú iné a zrejme istejšie možnosti, keďže nevieme, či s matru robíme správne. Ale aj tak – chápem, ako môže mantra pomôcť napríklad prebudiť jasnovidnosť. Ale nechápem stále, či je možné týmto postupom zbaviť sa negatívnych závislostí, aby sme správne odpovadali na otázku, ktorá je touto témou. – či môžeme sa zbaviť následkov naších zlých činov (čo patrí ku karme) iba mantrami. A ja som preto reagoval, lebo nechápem, ako sa to dá bez ďalších skutočností – napríklad zmena zmýšľania, oľutovanie, odpustenie… Je možné, aby to mantry spravili za nás a tak ovplyvnili karmu?

   Páči sa mi

   • dobre 😀 tvoj text 😛 Je možné, aby to mantry spravili za nás a tak ovplyvnili karmu?
    vyber si mantru ktorá sa ti intuitívne páči a potom ju odriekaj 216 krát denne po 40 dní a potom odriekaj ďalšiu zase 40 dní, a potom sa ťa opítam čo spravila mantra za teba hi hi 😀

    Páči sa mi

   • čikitet – si zlatý 🙂 ale mám iné spôsoby a nepociťujem potrebu sa učiť nový spôsob. V mantrách by som bol len začiatočník a preto by som možno narobil viac zla ako dobra.

    Páči sa mi

 41. Ešte raz som si to prečítal a tu by možno niečo bolo:
  (helar – No a mantry sa skladajú zo zvukov, ktoré v sebe nesú presne takúto energetickú informáciu. Ich opakovaním (tzv. džapou) budujeme postupne v našom tele istú energetickú reakciu, ktorá k nám “priťahuje” istý typ energie.)

  Z tohto by sa dalo pochopiť, že ak má mantra zmeniť povahu človeka, tak vlastne naše negatívne zmýšľanie – negatívne energie postupne mantrou rozpúšťame alebo meníme na pozitívne, potom už nebudeme k sebe priťahovať podobné negatívne energie a preto nám to staré zaužívané správanie sa stane cudzím pre nás a tak sa pomaly zbavíme zlozvykov – to by som vedel takto pocopiť. Tak Ste to nejako mysleli Helar?

  Páči sa mi

 42. Jozua,

  nie je to také jednoduché… 🙂 Pôvodné (teda sanskritové a tibetské) mantry sú dvojakého druhu – zoskupenia “silných zvukov” alebo výsledky nejakého príbehu. Niekedy treba poznať celý príbeh, aby sme pochopili skutočnú silu mantry. Napríklad Om trajambakam, ktorá sa používa na boj so smrťou, je výrok jedného umierajúceho, ale dá sa použiť aj na večnú mladosť alebo na vzostúpenie a rozhodne na zastavenie času.

  Čo sa týka karmy: sú mantry, ktoré nám pomôžu “odrobiť” karmu. Ja už som za touto etapou a dostala som sa tam bez mantier, pretože sa o to postarali anjeli, ktorý ma nechali v “urýchlenom procese” odrobiť tento život a nasledujúce dva a dokopali ma do stavu kríjamana karmy, kde okamžite schytávam a odrábam následky svojich činov. Nie je to zábava (večne nad niečím jajčím) ale funguje to priam perfektne. Funguje to do tej miery, že “odrobením” sa mi premažú spomienky na danú udalosť. Keby som si nerobila zápisky, mnohé veci by som už ani nevedela.

  Jedna z typických mantier na predčasné “odrobenie” karmy je Om Namo Bhagavate Vasudevaja, o ktorej Otec povedal “to je na spojenie sa so mnou”. Znamená to “pozdrav božskému v sebe”. Iné dobré mantry na neutralizovanie karmy sú Om Mani Padme Hum a Srí Gurudéva Datta (pre karmu podedenú po predkoch a na spretŕhanie karmických zväzkov s inými ľuďmi tým, že im posielame požehnanie – teda funguje aj na karmu vyrobenú v tomto živote). A ešte jedna existuje, myslím, že je to Om Ram Ráma Ram alebo tak nejak, ktorá neutralizuje karmu vyčistením kanála kundalíní a odstránením odtlačkov chorôb, nevhodných presvedčení a správaní z našej aury. Ešte sa k nej vrátim, keď ju znova nájdem 😛 A ďalšia univerzálna mantra vzostupu a odstránenia karmy je nejako Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krišna Krišna alebo tak nejak (presnejšie i s nápevom je v článku Mantrárium)

  Sila “podedených” mantier je v tom, že ich energeticky nabíjali všetci, čo ich spievali pred nami, takže pracujeme s energiou vyššej intenzity. Kombinácia mantra (=vnútorná vibrácia), úmysel a vizualizácia zapríčiňuje účinok mantry.

  Páči sa mi

  • karmu ničia iba tie, ktoré ospevujú Najvyššieho. Teda Haré Krišna Mahá-mantra, a pod. Napríklad aj Om namo bhagavate Vasudevaya – Vasudeva=Krišna. Ostatnými iba dosahuješ isté ciele.

   OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA
   =
   ÓM, UCTIEVAM TVOJE MENO NAJVYŠŠIA BOŽSKÁ OSOBNOSŤ VASUDÉVA

   Páči sa mi

 43. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď pani Helar. Spomenul som si, že OM (v podobe AUM) som tiež niekedy skúšal a vlastne hocikedy sa k tomu vrátim, lebo mám z toho dobrý pocit. A s tou “zrýchlenou karmou” to funguje vážne zaujímavo, ako vravíte. Mne sa už vracajú aj maličkosti a niekedy behom pár minút. Ale je to super, mám čo som chcel a aspoň sa rýchlejšie učím “poslušnosti”.

  Páči sa mi

 44. Mantry sa recitujú, ale ešte lepšie, keď sa spievajú 108x, to je jedno kolo na JAPE = ruženec. Mantry, ktoré obsahujú ..NAMAH.. sú ospevovaním niečieho mena. Môžeš ospevovať Polobohov, ktorí zodpovedajú za nejakú silu. Kvôli hmotnému zisku môžeš takto uctievať Šivu, alebo Lakšmí= Bohyňa šťastia, atď.atď.

  Paradox je ale v tom, že aj Polobohovia sú podriadení Najvyššej Božskej Osobe, tj. Krišnovi, Višnuovi, …. , ..ktorý prideľuje právomoci. Pokiaľ On niečo nechce, tak Ti to Poloboh nemôže zariadiť. Naopak, pokiaľ opakuješ mantru na uctievanie, ospevovanie Najvyššieho, tak sú zároveň uspokojení všetci Polobohovia, lebo On je ich zdrojom. Inteligentní ľudia preto “mantrujú” iba k Nemu.

  Veľmi významná vec je to, že mantry k Polobohom vytvárajú karmu, väčšinou dobrú, ale pokiaľ to robíš s dešpektom a robíš pri tom priestupky, tak Ti to môže aj uškodiť.

  Jediná mantra, ktorá doslova spaľuje karmu je Mahá-mantra, doslova Veľká mantra..

  HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA
  KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ
  HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA
  RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ

  Keď si budete opakovať túto mantru, tak uvidíte doslova fenomenálne zmeny vo svojom živote, treba len pravideľne opakovať. Je to ako liek, nezávisí od toho, či tomu veríte, či nie. Žiadne iné mantry okrem tejto nemajú vážnejší význam.

  Mantru je si dobré opakovať vždy a pravideľne. Nie len 40 dní, ale do konca života. Takto živá bytosť postupne dosiahne dokonalosť. Mahá-mantra natoľko očisťuje, že všetky ostatné veci sa Vám vyjavia postupne, ako sa budete čistiť. Je to proces na celý život, ale je zaručený a naozaj pocítite naplnenosť svojho života šťastím a skutočným trvalým zmyslom.

  Páči sa mi

 45. Estuve de visita por tu blog, si bien tengo algunas dificultades con el idioma, pude apreciar los videos y tener una idea global de los temas que tratás.

  Te dejo mis saludos desde Buenos Aires, Argentina.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s