Kvality srdce (Poselství Kryona)

Na pochôdzkach internetom som našla český preklad posolstva Kryona. (Ja som s časťou jeho posolstva pracovala v článku Čísla a ich energia.)

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.

Rád se s Tebou setkávám nyní a zde na setkání duchovní rodiny. Jistě víš, že duchovní rodina nemusí být nutně identická s tou pozemskou. Někteří z vás se v současnosti již necítí být příliš svázáni se svými pozemskými rodiči nebo jinými členy rodiny. Často Ti připadají partner či rodiče spíše cizí a ptáš se možná: “Proč jsem si vybral tohoto partnera nebo tyto rodiče? Co nás vedlo k tomu, abychom byli spolu? Bylo to karmické spojení? Co se máme od sebe naučit?“ Snad máš též pocit, že stará karmická pouta, která vás svazovala, jsou uvolněna. A co teď? Měl bys například opustit partnera nebo existuje jiná možnost, prožít další roky bohaté na události spolu, láskyplně a plodně?

Možná některé z vás napadá též otázka, zda je vůbec správná celkové struktura vašeho života. Ptáš se: “Jsem na správném místě? Je tohle pracovní místo ještě pro mne to pravé? Potřebuji vůbec ještě auto? Neměl bych překonat svého vnitřního prevíta a jet na kole nebo hromadnou dopravou? Je ten milovaný dům na okraji města nebo byt v centru pro mne stále tím pravým? Cítím se v té oblasti ještě dobře?“ Možná jsi kdysi plánoval, že budeš v centru města, abys měl možnost se hluboko potopit do každodenního života. Miloval jsi svou kavárnu na rohu, večerní procházku podél výloh obchodů či častější návštěvu kina. Nebo: Byl jsi šťasten, když jsi večer dorazil do svého pěkného domova na okraji města, že jsi mohl utéci hektice všedního dne.

A najednou je to zcela jiné. Již Ti vadí hluk ve městě. Vnímáš všechna hnutí v mysli lidí a pociťuješ je jako své vlastní. Jsi otevřený všem myšlenkám a energiím, které se rojí okolo. Doslova do svého pole vtahuješ všechny lidské aktivity a jsi tak citlivý, že často jen potřeseš hlavou a konstatuješ: “Zrovna jsem byl ještě úplně uvolněný, ale od toho okamžiku, co sedím tady v kavárně, jsem jako v mlze, hlava mi myšlenkami doslova bzučí. Jak nepříjemné, cítím se pojednou též úplně slabý.“ Touha po klidu a ústraní nabírá na intenzitě a přemýšlíš, že si najdeš jiný byt, protože i tam silně vnímáš všechny vnější vlivy.

Naopak by to mohlo také být tak, že se Ti líbil život venku v odlehlejším domově a nyní bys dal přednost cestě k aktivitám. Pojednou máš dojem, že patříš mezi lidi, s nimiž můžeš diskutovat a vyměňovat si názory. Třeba máš již dokonce v hlavě určitý projekt, jenž bys rád s určitou skupinou lidí přivedl k životu. Během svého pobytu v ústraní jsi uvolnil mnoho starého. Jsi již dost soustředěn sám v sobě a vyživuješ se stále více energiemi svého Zlatého anděla. Našel jsi – možná docela nevědomě – cestu do svého Vyššího srdce a nyní bys toto chtěl žít.

Být hluboce a hlouběji propojen se svým Vyšším srdcem přece neznamená žít odděleně, za zdí, sám se sebou, a již se nikdy nepostavit svému pozemskému Já. To by nemělo být Tvým cílem! Neboť jsi sem do této inkarnace přišel proto, abys svými dobrými vlastnostmi sloužil Zemi a lidstvu. Jsi odborník na Vzestup a snad jsi byl často na jiných planetách, abys pomohl pozvednout energie, změnil vibrace nějaké planety a lidí, kteří tam žijí.

Samozřejmě jsi zde vedl běžný život, přesně jako ostatní lidé. Účastnil jsi se všeho v pozemském životě. Jako všichni jsi se narodil, byl vyživován rodiči či někým jiným, kdo Tě vychovával. Chodil jsi do školy, ačkoliv jsi se často podivoval, co že tam vlastně máš dělat, protože jsi – jako též u mnoha jiných pozemských způsobů života – v tom nevnímal žádný vyšší smysl. Instinktivně jsi věděl, že se lze učit i jinak. Co se dá dělat, to patří /patřilo/ k pobytu zde.

Struktura Tvých různých nižších těl byla uzpůsobena tak, abys měl snazší přístup než ostatní ke své skutečné identitě. Vzpomeň si. Kolikrát jsi se zde cítil nepatřičně a myslel si: “Proč jen tu jsem? Jsem přece odjinud, cítím to. Tak co tu dělám? Kdo mě sem poslal? Jaký je můj úkol?“

Asi jsi cítil zcela jasně, co je třeba udělat, ačkoliv se to nekrylo se záměry Tvého okolí. Ostatním lidem to připadalo bláznivé. Často jsi se nemohl se svými představami prosadit, což vedlo k tomu, že jsi se stáhl. Můžeš být jedním z těch, kteří trpí “pozemskou únavou“. Ne ve smyslu tělesného vyčerpání, spíše se Tě zmocňuje apatie a ptáš se: “Co tu ještě dělám? Udělal jsem toho už tolik. Něco se tím změnilo, něco jiného se mi nepovedlo. Vždy jsem byl outsider.“ Do Tvé struktury již bylo vloženo vše nové, to, co Země potřebuje. Tvé energetické dráhy byly stále zapnuty na příjem, Tvůj kontakt s duchovním světem byl téměř vždy dost otevřený. Před Harmonickou konvergencí v r. 1987 /pokud Ti tento pojem nic neříká, podívej se na internet, prosím/ existoval Kontakt s duchovní rodinou, jen ne tak jasně znatelný. Od té doby jsi stále “na síti“. Je to tak u některých z vás, přičemž trvale komunikují a pokládají dotazy ohledně další existence Země a vlastního života. Mnozí jdou do meditace, a pak vědí, jaké jsou příští správné kroky.

Naproti tomu, jiní z vás vysloví hlasitě a otevřeně: “Ty, poslouchej, milý duchovní bratře, já trčím v potížích, tak mi přece řekni, co mám teď dělat. Koneckonců jsi po mém boku, abys mi pomohl, nebo ne?“ A očekáváte změnu co nejdříve. V onom volání o pomoc může být i výčitka, neboť jsi poznal , kým skutečně jsi a tíhneš k tomu, být poněkud nespokojený se svou situací. Víš též, že žiješ na planetě, která je stále ještě částečně zakotvena ve hmotě, a uspokojení vlastních potřeb tu pořád trvá déle než ve vyšších dimenzích. Nejspíš se necítíš být zcela dokonalým. Vzdáleně si vzpomínáš, že by to mohlo být i jinak. Tušíš, že se silnou myšlenkou a soustředěním v srdci by Tvůj problém mohl být vyřešen, a též nový domov nebo jiné přání by se daly takto rychle opatřit. Krátce: Jsi možná taktéž trochu frustrován, že se vše neodvíjí tak, jak bys rád. Jak já rád říkám: Stojíš jednou nohou v dualitě a druhou ve vyšších říších.

Co v takovém výbušném čase udělá probuzený člověk? Jak se má soustředit, zůstat v sobě, a přesto děla to, po čem volá jeho srdce? Již často jsme mluvili o vášni, která chce být žita. A nyní, na podzim roku 2008, je ona kvalita úrovně srdce odkryta. V důsledku situace z 8.8.2008, díky celkovému frekvenčnímu zvýšení Nové energie, oné Zlaté vlny, jste dosáhli nového statutu! Přiblížili jste se o kousek blíže svému Vyššímu srdci. Někteří z vás to pocítili jako klepnutí a jiní jako pořádné popostrčení – jako od nebeské ruky.

I roční období odrážejí to, co se děje s vámi a Zemí: Měníte své celé bytí směrem k multi- dimenzionální světelné bytosti. Zatímco tu pospolu sedíme, jako duchovní rodina, hlučí kolem vás finanční trh. Pár z vás usilovně přemýšlí, co by měli udělat. Má rada: Uvolni se, odeber se do svého Vyššího srdce a polož svou otázku. Prober své pocity a vyjasni svůj problém, který Ti finance působí. Budeš inspirován učinit to správné nebo neučinit vůbec nic. Jsem si jist, že ve většině případů není nic, co by se mělo udělat. Ve svém Vyšším srdci najdeš celostní pohled na věc, je tam vše bez času, mimo dualitu. Tam se dozvíš, jak můžeš dále žít svůj život, uzpůsobený Tvé vyšší frekvenci. Všimni si priority důležitosti: Ty především! Finanční krize se do Tvého nového životního způsobu nehodí. Poněvadž je pouze iluzí, je něčím uměle vytvořeným. Cokoliv o tom uslyšíš, není správné. Jde o stanovisko pozemsky činných lidí fungujících na hřišti duality.

Co dělat? Zůstaň ve své vyšší kvalitě srdce a vyciťuj tam, jestli a co je třeba udělat v souvislosti s vnějšími nejistotami. A buď ujištěn: O Tebe je postaráno. Jsi nyní úzce spojen se svým Božským jádrem, jež Tě bude vést a řídit při Tvých dalších krocích. Prosím, představ si, že ty peníze nebo věci, které pro svůj život potřebuješ, k Tobě přicházejí. Ale jakou cestu použijí, to nezkoumej ani neurčuj svým rozumem, nýbrž nech tuto informaci plynout od svého Vyššího Já. Vstup do Zlaté vlny a naplň se božskou pránou a důvěřuj, že je vše se děje ve Tvůj prospěch.

Kritici mezi vámi řeknou: “Kryone, Tobě se to mluví, ty nepotřebuješ peníze ani byt.“ Jistě, máš pravdu, ale já vím, že vše, co si přeješ, máš k dispozici. Je to již zde, všechno, co si přeješ, je takřka vedle Tebe. Existuje to v rámci “božského koberce“, Tvé myšlenky to již přivolaly do života. A Tvůj Zlatý anděl dává Tvým myšlenkám zaměření a energii k letu, aby to mohlo vstoupit do Tvého života. Tvým úkolem je odložit stranou pochyby a netrpělivost. Prodlévej hodně ve svém Vyšším srdci, to je možné i v autě a s otevřenýma očima, ve vlaku, při luxování nebo ve sprše. Udržuj spojení se svým Vyšším Já, dodává Ti lásku a vřelost, posílá Ti inspiraci pro nové kroky, a to nejdůležitější: zvyšuje Tvůj světelný potenciál!

Čím více posiluješ onu nohu, jíž stojíš ve vyšší dimenzi, tím jsi zářivější. Kontakt s Vyšším srdcem otevírá Tvé meridiány a Tvé čakry ještě více a božské Světlo Tě může skutečně zaplavit. Podpoř tento kontakt každý den ještě několikerým pránickým dýcháním navíc, pak budeš citelně vnímat, že vibruješ výše. To se projevuje tím, že cítíš energii proudit svým tělem, s větší lehkostí se pohybuješ. Tvé starosti či obavy nejsou již tak tíživé a s větší lehkostí se před Tebou odkrývají řešení. Zprostředkuje Ti je Tvá intuice či přímá slova Tvého Vyššího Já. Cítíš, že se více otevírá Tvé třetí oko. Do Tvých vjemů přicházejí náhle vnitřní vize Tvé budoucnosti. Obrazy myšlenek, které se chtějí manifestovat. Přitahuješ svou zářivou proměnou do své blízkosti jiné lidi, kteří Ti pomáhají s Tvými nápady, kteří myslí podobně jako Ty. Probuzenými lidmi budou nyní, v těchto vyhrocených časech, zaváděny nové myšlenky.

Tvé vyšší kvality srdce se starají o to, abys mohl s klidem, s božským, celistvým pohledem na věc a prozíravostí dobře odhadnout všechny nastávající změny Země a jejích uměle vytvořených systémů, a mohl je – jak považuješ za vhodné – změnit.

Máš chuť nakouknout do svého Vyššího srdce?

Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,

KRYON

(z německého originálu přeložila Lucka K.)
www.reiki-centrumpraha.cz/duchtrans.html

Původní stránky: www.kryon.com

A part of a Kryon channeling by Lee Carroll given in Bedford, New Hampshire:

One thought on “Kvality srdce (Poselství Kryona)

 1. Ahojte.
  dostala som sa k takémuto článku. Neviem, kam ho mám zaradiť. Dávam ho preto sem- hlavná myšlienka (o kvalitách srdcovej čakry) snád nie je až tak odveci :D:

  “6. Září 2006
  DNA a emoce
  Miloslav Bauer

  Experiment kvantového biologa Dr. V. Poponina je další cenná informace o DNA a chromozomech. V tomto pokusu hermenicky vyprázdnil uzavřenou nádobu. Jediná věc, která v nádobě zůstala, byly fotony. Změřil rozložení fotonů a zjistil, že byly po nádobě rozmístěny naprosto náhodně. To byl očekávaný výsledek. Poté do nádoby přidali DNA a opět změřili rozložení fotonů. Tentokrát byly fotony vyrovnané uspořádaným způsobem, kompletně seřazené podle DNA. Fyzická DNA měla vliv na nefyzické fotony.

  Pak byla DNA z kontejneru odstraněna a rozložení fotonů změřeno. Fotony zůstaly vyrovnané tam, kde byla předtím DNA. Vyvstala otázka:,, Na co jsou částice světla napojeny?”G. Braden řekl, že se musí přistoupit na možnost, že existuje nové pole energie-síť energie- a DNA komunikuje s fotony prostřednictvím tohoto energetického pole.

  Druhý experiment mnohokrát opakovaný provedla armáda. Od dárců byly odebrány leukocyty nesoucí DNA a umístěny do komory, ve které se měřily změny. V tomto experimentu byl dárce v jedné místnosti a komora s DNA v jiné místnosti v té samé budově. DNA i dárce byli sledováni. Dárce podrobován,,emoční stimulaci” sestavující se s videoklipů, které navazovaly různé emoce. Jak se u klienta dostavovaly emoční vrcholy a útlumy, DNA dávala tytéž odezvy ve zcela stejné chvíli. Nebylo tam žádné časové zpoždění. Vrcholy a útlumy DNA se přesně shodovaly s vrcholy a útlumy klienta.

  V armádě chtěli vědět, jak daleko by mohli oddělit dárce od jeho DNA a stále ještě dostávat stejné výsledky. S testováním přestali, když vzdálenost dosáhla 80 kilometrů. Opět docházelo ke stejnému výsledku a nebylo zde žádné časové zpoždění.

  Co to znamená? Živé buňky komunikují skrze dříve nepoznanou formu energie, která není ovlivněna časem ani vzdáleností. Je to nelokální forma energie, takové, která existuje všude a po všechen čas.

  Třetí experiment provedl Institute of Heart Math. V tomto experimentu byla vložena DNA z lidské placenty do nádoby, v níž mohli měřit změny DNA. Dvacet osm vyškolených výzkumníků dostalo ampulku s DNA . Všichni ti výzkumníci byli předtím trénováni, jak v sobě vzbudit silné emoce. Bylo zjištěno, že DNA měnila svůj tvar podle emocí výzkumníka. Když výzkumníci cítili vděčnost, lásku a ocenění, DNA reagovala uvolněním a vlákna se povolila. Délka DNA se zvětšila. Když výzkumníci pociťovaly zlost, strach, stres, DNA odpověděla stažením. Zkrátila se a vypojila mnohé z DNA kódů. Přerušení DNA a kódů bylo zrušeno a kódy zapojeny zpět, když výzkumníci podněcovali a usilovali o city lásky, radosti, vděčnosti…

  Na tento experiment se později navázalo testováním HIV pozitivních pacientů. Zjistili, že city lásky, vděčnost a ocenění vytvořily 300 000-krát větší odolnost vůči HIV, než jaká byla bez těchto citů. Tyto emoční změny převýšily efekty elektromagnetismu. Jednotlivci naučení hluboké lásce, pozitivním myšlenkám a emocím byli schopni měnit tvar své DNA.

  Co mají výsledky těchto experimentů společného s námi? Je to pro nás vědění, jaký si máme volit směr k podpoře zdraví, bez ohledu na ostatní dění. Tedy je odpověď na to, co vám může pomoci zůstat v pořádku, ať je to virus, bakterie, nemoc nebo výzva jakkoli hrozivá- setrvat v citech lásky, radosti, vděčnosti a ocenění. Každý den si najděte něco, kvůli čemu budete šťastní. Toto je vaše ochrana, ať už přijde v životě cokoli. “

  Like

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.