Harmonizácia čakier

Doporučení, jak harmonizovat základní čakru

Nebuďte natolik pyšní a snažící se vše kontrolovat, abyste neztratili schopnost si připustit nějaký problém. Uvědomte si, že to, co se vám nelíbi u jiných lidí, je odraz vaší vnitřní bytosti, která se na sebe snaží upozornit.

Odložte osten, který vás neustále popichuje, že nejste dost dokonalí… přestaňte si znepříjemňovat život. Mějte sami sebe rádi.

Buďte rádi, že nejste dokonalí a děláte chyby. Dokonalost není vyvážený stav. Vyváženosti dosáhnete, když přijmete své dokonalé i nedokonalé stránky.

Uvědomte si svou jedinečnost. Z tohoto poznání vyplývá, že není žádný důvod se s někým poměřovat a soutěžit. Duše sama bude udržovat potřebný tlak, který je třeba, abyste šli kupředu.

Vybírejte si pro volný čas sporty, kde není cílem dosáhnout určitého výkonu za určitou časovou jednotku, jako např. přeplavat 20x bazén za 10 minut. Stanovte si buďto vzdálenost nebo čas, ale ne obojí najednou.
Učiňte vlastní  rozhodnutí, že budete žít na této zemi a těšit se ze života. To neznamená, že život bude vždy snadný, ale lépe se s tím vypořádáte s plnou podporou duše, než když jste částečně mimo tělo.

Vhodné “uzemňující” aktivity jsou práce na zahrádce, v kuchyni, výroba keramiky, umělecká tvorba nebo procházky.

Když je to nemožné, postavte se na zem bosýma nohama a pociťte energii země, jak vás přitahuje do středu této planety.

Pořiďte si nějaky oděv pokrývající oblast základní čakry, tj. boty, kalhoty, ponožky, sukni nebo kalhotky, v červené barvě. Nezapomeňte však, že příliš mnoho červené barvy vytváří v oblasti základní čakry velké množství energie, a proto ji v případě, že jste dobře svázáni se zemí, střídejte s tmavšími odstíny červené nebo jinými barvami.

Opřete se o strom a prociťte energii stromu, který je tu na zemi uz třeba několik tisíc let. Představte si, že vaše nohy jsou kořeny takového stromu, vrostlé hluboko do země, a vaše hlava a ruce se vztahují za světlem. Tímto cvičením aktivujete základní čakru.

Udělejte něco zábavného a dovolte vnitřnímu dítěti si hrát. Opět je nejvhodnejší, když taková aktivita zahrnuje zemi nebo vodu, ale může to být cokoli, na co jste už zapomněli a co jste odložili ve snaze “být dokonalí”.

Postavte se pevně na zem s lehce ohnutými koleny a řekněte: “Mám zde na zemi své jedinečné místo a proto cítím jistotu a bezpečí.”

Cvičení na harmonizaci křížové čakry.

Rozhodněte se respektovat sami sebe. To znamená vytyčit si určité hranice, ale dát si prostor pro svobodné vyjádření.

Uvědomte si, že součástí této úcty je schopnost volit si svou roli v každém partnerském vztahu.

Naučte se komunikovat, což znamená jak mluvit, tak naslouchat (zapojit krční čakru). Směřujte k nalezení kompromisu nebo společného východiska, že kterého může mít partnerský vztah užitek.

Když prožíváte partnerské problémy, tak se posaďte a představte si stanovisko svého partnera. Pak namalujte mezi vámi trojúhelník s třetím vrcholem stejně vzdáleným od vás i partnera. Dovolte energii vašich já vstoupit do tohoto bodu.

Vyšší já stojí nad osobností a může komunikovat věcněji. Zeptejte se vyššího já svého partnera, co od vás potřebuje. Řekněte mu, co potřebujete vy. Zkuste najít vzájemně vyhovující řešení vašeho problému. Pokud takové řešení nelze nalézt, přijměte to a prostřednictvím vašeho vyššího já požádejte duchovní energie, které pečují o vašeho partnera, aby se k němu přiblížily a pomohly mu, protože vy nemůžete ve vztahu zůstat. Zabalte je do “růžového láskyplného obalu” a nechte odejít.

Toto cvičení využívá některé prvky používané pro oddělení pout mezi lidmi, která jsou svazující a doporučuji je každému, kdo ma nějaký problém s oblastí křížové čakry.

Abyste aktivovali v této oblasti více energie, používejte oranžovou barvu. Modrou barvu symbolizující krční čakru lze take využít k tomu, abyste snadněji vyjadřovali pocity náležející do oblasti křížové čakry.

Použijte svou vizualizaci a představte si lidi nebo zvířata, kteří představují Vaši mužskou a ženskou stránku. Pozorujte jejich vlastnosti a to, co vám říkají. Najděte společný motiv, který by mohl být symbolizován třetí osobou nebo zvířetem. Uvědomte si jejich klady.

Přijímejte a oceňujte svou mužskou i ženskou stránku. Dovolte vnitřnímu dítěti ve vás se projevit.
Chápejte křížovou čakru jako dělohu pro tvořivost duše.

Cvičení na harmonizaci solar plexu

Napište seznam svých šesti schopností, na které jste hrdí, a pak napište Bohu svůj životopis, kde uveďte, proč by vás měl zaměstnat.

Uvědomte si svou potřebu být potřebný. Pochopte, že si zasloužíte lásku jen proto, že to jste vy.
Rozhodněte se, že pocity jsou vaším vlastnictvím, a nenechte se jimi zaplavit. Uvědomte si jejich přítomnost a pak se rozhodněte, jestli si přejete být naštvaný, náladový, žárlivý, smutný atd., tj. zda se chcete se svými emocemi ztotožnit, nebo na sebe pohlížet jako na něco víc než jen pocity a jít vpřed.
Pokud se rozhodnete zůstat se svými emocemi, co od tohoto přístupu očekáváte?

Pokud se rozhodnete se změnit, je třeba nejprve své pocity vyjádřit. To lze udělat tak, že napíšete dopis, který nikdy nepošlete (dokonce i tomu, kdo už umřel), s někým si o věci pohovoříte, uvolníte vztek mlácením do polštáře a křikem (výborně se to dělá v autě) nebo jednoduše vezmete zpět svou sílu, akceptujete situaci a necháte pocity odejít. Nemůžete změnit druhé, ale můžete změnit způsob, jak si přejete žít.
Když jste v situaci, kdy se cítíte emocemi zavaleni, udělejte něco, co změni momentalní atmosféru, tj. jděte si dát kávu, pusťte si hudbu, umyjte si ruce apod. To utlumí situaci a mělo by následovat klidné, ale upřímné vyjádření vašich pocitů. (Potlačení vyčerpává vaši energii a je daleko obtížnější je později vyjádřit).
Rozhodněte se jednat nepodmíněně a bez pocitu viny nebo strachu, že budete sobečtí. Pravá nepodmíněná láska na úrovni duše je oboustranně výhodná.

Pomozte a poraďte jen tehdy, jste-li o to požádáni. Nehledejte naplnění svých potřeb u těch, kteří vaši pomoc nepotřebují. Byli byste jen zklamáni a sklíčeni.

Pokud jste citliví a ostatní vás snadno připraví o energii, představte si mezi vámi zrcadlo a raději nechejte veškerou negativní energii odrazit zpět, než ji nechat vstoupit do vašeho solar plexu. Veškerá energie, která se soustřeďuje v této oblasti, může být vizualizována a odeslána z těla pryč nohama do země. Země je hlavní transformátor a promění negativní energie v něco pozitivnějšího.

Pokud se dostanete do obtížné situace nebo cítíte stres, zakryjte si solar plexus a využijte ostatní čakry. Mějte přitom nohy pevně na zemi. Můžete si tuto čakru ochránit pomocí krystalu (vyčistěte jej potom) nebo rukama, které jsou vhodnými nástroji ochrany.

Po prožití takové vyčerpávající  situace vám pomůže tekoucí voda, tedy např. umytí rukou a změna pozitivních iontů na negativní.

Zeptejte se sami sebe, proč jste tak citliví, a snažte se rozvíjet lepší sebehodnocení. Třeba je čas říct “ne” v situacích, které vás stresují. Nebo je třeba čas vyjádřit své mínění a nezůstat zticha.

Pokud se cítíte prázdní a bez nápadů, použijte žlutou barvu solar plexu, aby vám zvedla energii. Na druhé straně příliš mnoho žluté může vést k vyčerpání. Pak je vhodné použít zelenou a modrou, aby vám pomohly znovunastolit mír a uzdravení.

Shrnutí tří nižších čaker.

 • Základní čakra je centrum vůle a osobnosti a stane se nakonec příjemcem vůle duše (Otce/Ducha).
 • Křížová čakra souvisi s tvořivostí osobnosti a má jednou přijímat tvořivou energii duše (Matka/Hmota).
 • Čakra solar plexu souvisí s naplněním potřeb osobnosti a má jednou přijímat a plnit přání a potřeby duše (Syn/Duše).

Síla vůle, tvořivosti a síla přitažlivosti jsou tři charakteristiky mysli příslušející mysli Zdroje všeho tvoření. Odkrytím těchto vlastností v našem životě nebudeme zvyšovat jen vědomí naší duše, ale vědomí veškerého života, který známe.

Cvičení na harmonizaci vztahu mezi solar plexem a srdcem.

Začněte se mít rádi tím, že začnete mít rádi své fyzické tělo, svůj posvátný chrám – je jediný, který vám byl na tuto cestu dán. Jestliže nejste schopni milovat všechny jeho podrobnosti, začněte s jeho malou částí, například malíčkem. Vezměte příjemně vonící olej a vetřete ho do této části těla s přesvědčením, že ji máte rádi.

Udělejte sami se sebou dohodu, že si dovolíte jeden požitek za den nebo za týden či měsíc – vyberte si uskutečnitelný cíl. To znamená např., že si dobře odpočinete ve vaně s teplou vodou nebo si přečtete dobrou knížku, sednete si a dobře se najíte, dopřejete si po obědě procházku nebo si tento rok dopřejete dovolenou.

Posilujte svou touhu po skutečné lásce: “Jsem milován, jsem milovaní hodný, jsem láska.”

Pro harmonizaci srdce použijte zelenou barvu. To můžete udělat tak, že budete nosit nějakou zelenou část oděvu, nebo procházkou v přírodě. Příroda pracuje v cyklech a odhaluje rytmus života.

Můžete použít růžovou barvu, která je barvou srdeční čakry. K tomu můžete použít růžový krystal, barvu šatů nebo výzdobu domova. Kdykoliv vznikne neshoda, představte si sama sebe i ostatní oblopené růžovým závojem, symbolizujícím nepodmíněnou lásku.

Poraněné části svého těla ozařujte růžovým nebo zlatým světlem, abyste tomuto místu odňali bolest a obnovili jeho energii.

Odpusťte tomu, kdo vám v minulosti ublížil. Můžete mu napsat dopis, který mu nikdy nepošlete, nebo si ho představte, jak sedí před vámi a řekněte mu, co cítíte. Nezapomeňte také na setkáni s nimi tam, kde je jejich vyšší Já, a pošlete jejich duši na její budoucí cestě lásku.

Stejně jako u solar plexu, naučte se říci “ne”. Když jste požádáni o laskavost, zastavte se na okamžik, řekněte, že tu věc musíte uvážit nebo se poradit se svým diářem, než se k něčemu zavážete. Pak se v takto vytvořeném prostoru zeptejte svého vyššího Já, zda tuto laskavost děláte ze srdce nebo ve snaze vyhovět. Jestliže je vaší motivací jen přání vyhovět, změňte žádost nebo se pokuste změnit své přání. Stejný postup můžete použít, kdykoliv máte tendenci říci bez rozmýšlení « ano ».

Doporučení, jak harmonizovat krční čakru.

Rozvíjejte svou tvořivost tím, že se budete věnovat výtvarnému umění, keramice, tanci, sochařství, zpěvu, psaní, poezii, zahradničení nebo vaření. Není zde žádné místo pro « neumim » nebo « nejde mi to ». Každá tvorba je stejně jedinečná jako její tvůrci!

Rozhodněte se, že své pocity budete místo potlačování raději vyjadřovat, i když to může být někdy obtížné. Zkuste si napřed to, co chcete říct, napsat, abyste byli objektivní.

Nepředpokládejte, že ostatní intuitivne vycítí, co si přejete. Naučte se o něco požádat a přijmout, když odpověď zní “ne”, na druhé straně odpověď může být “ano”! Někdy svým vnějším projevem nepůsobíme tak, že bychom potřebovali pomoc nebo radu. Je třeba ukázat okolí, že jste uvnitř zranitelní a potřebujete podpořit. Nebuďte příliš hrdí a nebojte se o něco poprosit.

Když se vyjadřujete o sobě nebo o svých plánech, nepoužívejte slova nebo tón řeči, který předjímá negativní výsledek.

Příklad:

“Uvažuji, že bych chodila do kurzů, které se pořádají hodně pozdě večer. Co si o tom myslíš?”
“Nemyslíš si, že bych měla chodit na ty večerní kurzy, že ne?”
“Já vím, že se to moc nehodí, abych chodila večer na kurz.”
Použijte pozitivní vyjádření:
“Budu chodit večer na kurz”, a otočte se a odejděte.

Pokud jste přemýšlivý typ, dělejte si záznamy o svých pocitech a snažte se změnit věci, které vás vyvádějí z rovnováhy.

Udělejte si seznam věcí, které byste rádi dělali. Zeptejte se sami sebe, co vám brání dosáhnout vašich cílů. Pokud naleznete nějaké podstatné překážky, je to proto, že si kladete příliš vysoké cíle, nebo to jsou jenom výmluvy?

Co vám brání jít vpřed? Uvědomte si, že jste tvůrce své vlastní budoucnosti, a rozhodněte se hned v tomto okamžiku pro změnu.

Podívejte se na svůj domov. Jsou vaše zásuvky a skříně plné věcí z minulosti, které už dnes nepotřebujete? Jarní úklid, ať už ho provádíte v jakémkoli ročním období, uvolní místo pro vaši budoucnost. Proveďte jarní úklid i ve své mysli a vymeťte staré emoce a myšlenky.

S touto čakrou je spojena modrá barva. Použijte ji pro vizualizaci nebo si oblečte něco modrého v oblasti krku, abyste v této oblasti odstranili bloky.

Pokud máte málo času, ujistěte se, že neutíkáte od něčeho, co si nechcete připustit.

Radujte se ze svého nově vytvořeného Já.

Doporučení, jak harmonizovat třetí oko.

Naučte se používat intuici. Bývá to obvykle první myšlenka, která nám přijde na mysl; ta druhá je většinou instiktivní.

Sedněte si a meditujte nebo si najděte klidné místo, kde můžete probrat zkušenosti uplynulého dne a ponechat si ty, které jsou užitečné – ty ostatní nechte odejít.

Naučte se dívat se na situaci s nadhledem. Dívejte se na věci spíše z pohledu vyššího já než z pohledu ega.

Pokud jsou věci nejasné, uvědomte si, že je to jen vnější obraz, který je třeba změnit, a ne vnitřní zkušenost.

Zeptejte se sami sebe, jestli se držíte slibu, který jste dali Stvořiteli, tj. zda umožňujete své vnitřní bytosti se plně projevit.

Podivejte se zpět na svůj život a všimněte si, zda se ze svých chyb učíte, nebo zda jen stale opakujete stejný typ chování.
Rozhodněte se, že to změníte.

S třetím okem je spojena indigově modrá barva. Je to barva hlubin oceánů a neohraničenosti noční oblohy. Ukazuje na to, že vaše tvořivost nemá meze a jediné, co ji omezuje, jste vy sami. Použijte tuto barvu, abyste rozšířili své horizonty.

Dívejte se na svět jako na místo neohraničených možností, kde je místo pro práci a hru.

Doporučení, jak harmonizovat korunní čakru.

Sedněte si nebo lehněte do polohy, v níž se vám bude pohodlně meditovat. Sundejte si boty a uvolněte všechny tísnící části oděvu. Přesvědčte se, že vaše záda i hlava jsou dobře podepřené a že nemáte překřížené ruce a nohy. Ruce si dejte pohodlně.

Třikrát se zhluboka nadechněte, nechte přitom odejít všechen stres a jakékoliv svalové napětí –  začněte od chodidel a pokračujte k temeni hlavy. Nechte všechno napětí odejít do země, tělo nechte těžké, uvolněné a v klidu.
Přeneste se v duchu do místa, kde se cítíte bezpečně, do místa, které znáte, nebo o kterém sníte. Je tu dokonalý mír a klid. Svým vnitřním zrakem, sluchem, čichem i hmatem si začněte uvědomovat své okolí.
Když jste připraveni pokračovat, podívejte se nahoru na energii, která představuje vaše vyšší Já – může mít určitou formu, barvu, nebo může být tvořena něčím zcela abstraktním.

Dovolte energiím své korunní čakry stoupat a plynout s touto formou. Vnímejte svou mysl jasnou a představte si, že se vůle vašeho vyššího Já přenáší nad vaše denní záležitosti a naplňuje mysl klidem.
Teď přeneste energii korunní čakrou dolů, k základní čakře, a dovolte jí přitom projít každou buňkou těla a nahrazovat přitom disharmonii mírem.

Když energie dojde až k základní čakře, nechte ji projít nohama hluboko do země, kde se spojí s vůlí matky Země.

Představte si, jak se tyto dvě energie prolínají a pak společně stoupají základní čakrou ke korunní čakře a ještě výš, znovu k vašemu vyššímu Já. Pokračujte a dovolte těmto energiím obíhat mezi vaším vyšším Já a matkou Zemí a procházet přitom vaším tělem, které je jejich přijímačem. Teď jste plně v přítomnosti, a také v “přítomnosti” svého Stvořitele.

Radujte se chvíli z tohoto pocitu.

Až budete hotovi, přeneste energii dolů z vyššího Já ke korunní čakře a zdola od matky Země k základní čakře. Můžete si to představit jako uzavírání květu.

Když jsou všechny okvětní lístky uzavřené, oblopte se bílým nebo zlatým světlem tak, abyste mohli pokračovat ve své každodenní činnosti.

Toto cvičení použijte vždy, když máte pocit, že jste opustili svou cestu, nebo když cítíte, že jste odpojeni od Zdroje.

Jako prostředek vyvážení čaker může být použita fialová nebo purpurová barva buď prostřednictvím oděvu, který nosíte, nebo vizualizací.

Hledejte v životě klid a radost a každý den si dopřejte deset minut klidného posezení a doplněni svých energií.

Buďte v míru se sebou i s celým světem .

Shrnutí tři vyšších čaker:

 • Srdeční čakra je střediskem, které přijímá lásku duše a spojuje duši s láskou Stvořitele.
 • Krční čakra je střediskem mysli duše, která se spojuje s myslí Stvořitele.
 • Korunní čakra je střediskem, které přijímá vůli duše a jejím prostřednictvím i vůli Stvořitele.

Článok je z internetu. Že ho tu uvádzam, ešte neznamená, že súhlasím so všetkým, čo v ňom stojí – ale cvičenia sú cvičenia a kdekto ich môže použiť… 😛

12 thoughts on “Harmonizácia čakier

 1. Neviem ci je to zrovna k teme ale v clanku som postrehla slovo “indigově” a vela mi to nehovorilo tak som to “hodila” do google a dostala som sa k jednemu velmi zaujimavemu clanku teda aspon pre mna :http://www.pramen.info/c/378/na-zemi-sa-objavuje-nova-udska-rasa–indigove-deti.htm
  tu je stranka.. mozno niekoho tiez zaujme..nechcem robit reklamu ale no :)..

  a k teme: vzhladom na zdravotne problemy tykajuce sa danych cakier som zistila ze mam problem s tretim okom. Takze som velmi vdacna za tento clanok a skusim s tym nieco robit :)intuicia je velmi dolezita..

  Páči sa mi

 2. Takže dneska padlo oficiálne rozhodnutie ohľadom mojej tibetskej misy.

  Tibetská miska najhlbšia vyberaná najvyššími tibetskými lámami.
  Ľudia len čo ju dostanem tak vám nahrám s nej aj dve hodiny hry 🙂
  Som šťastný aj za vás že konečne nemusíte robiť slučky a prerušovať účinok 😛
  A aby ste boli v obraze tak nieje 7 mís na 7 čakier ako má naša helar.
  Ak by sa chcel dakdo prieť povedal mi to pán ktorý tie misky chodí objednávať k lámom do nepálu a indie a robí s nimi.
  Vraj sú tri: na posledné tri na stredné a na vysoké. a harmonizuje VŠETKY ČAKRY AJ JEDNA!!! takže v sobotu prípadne nedeľu tu čakajte odkaz ukážky hry.

  Páči sa mi

 3. Samozrejme je to komplikované ak by si dakdo chcel zapárať že helar to má najlepšie.Má časť 🙂 je dobre len je to niekedy ináč.to máte ako s reiki.
  ked uz moze byt kundalini reiki tak preco nie tri misy alebo sedem mis 😀

  Páči sa mi

 4. Aurawiewer,

  aj ja som to počula tak (zdroj: Jonathan Goldman), že tibetské misky fungujú v harmonických tónoch a tak že jedna dobre urobená miska stačí na to, aby rozvibrovala všetky čakry vďaka harmonickým tónom (overtones) naviazaným na ten základný.

  Ja mám tri misky, jednu hlbokú (spodné čakry) a jednu vysokú (asi len čakry 4, 5 a 6 podľa môjho vnímania) a jednu takú nie celkom dobrú, ktorá vo mne niekedy vyvoláva nervozitu, lebo nie je dobre vyvážená a má nejaký divný primiešaný tón. Na korunnú mám zvonček s veľmi vysokým zvukom za nejakých 20,- SKK (a ten používam aj na čistenie priestoru), ale možno si časom zoženiem tingša (môj sen). Ale najprv si budem musieť vymantrovať kopu peňazí 😀 .

  Tých sedem mís neviem, odkiaľ mám 😛 , ak to vôbec mám, ale viem, že ešte popri miskách existujú aj ladičky na čakry (ako normálne hudobné ladičky) – a tých z nejakého dôvodu potrebuje byť 7 (možnože ich harmonické vibrácie sú slabšie ako u misiek, ale vážne neviem).

  Páči sa mi

 5. No tak nám nahraj tvoje aj ty 😛 ak máš čím ovšem .. 😀 ak ne tak sa o to postararám ja.

  Hej je to s tymi cakrami a ladickami cele take 😀

  tingšala? to su neni totie cinelky male?

  Páči sa mi

 6. To čo sú za rady na harmonizáciu, že “majte sami seba radi, rešpektujte sami seba…”? Veď tie pocity sú práve prejavom harmonizovaných čakier – to sa nedá si namýšľať pocity. Treba harmonizovať čakry a potom sa dostavia pocity. To ako keby v nemocnici povedali ranenému človeku, že treba prestať krvácať…

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s