Tarotové kúzlo “Dlžník, zaplať!”

Toto kúzlo nám pomôže získať späť peniaze, ktoré sme niekomu požičali a už dávno nám ich mal vrátiť, alebo prinúti našich dlžníkov v podnikaní, aby sa konečne rozkývali.  Kúzlo má naštartovať tok peňazí od dlžníka späť k nám a zakladá sa na predpoklade, že sme urobili niekomu službu a teraz je čas nám ju vrátiť.

Ide o tarotové kúzlo, takže k nemu budeme potrebovať tarotové karty:

 • eso mečov (v obrázku Ace of Swords) predstavuje sily, ktoré vzývame, aby potlačili na nášho dlžníka
 • eso mincí (v obrázku Ace of Pentacles) predstavuje peniaze, ktoré je nám dlžný
 • šestka mincí (v obrázku Six of Pentacles) predstavuje transfer peňazí od nášho dlžníka (prvý signifikátor) smerom k nám (druhý signifikátor) a ukazuje, že náš dlžník má možnosť vrátiť peniaze v plnej výške

v nasledovnom rozložení:

dlznik-zaplat 

Ak chceme jedným kúzlom získať vybavenie peňazí od viacerých dlžníkov, použijeme ako prvý signifikátor kráľa mincí. Kráľ mincí predstavuje niekoho, kto je schopný nám finančne pomôcť, preto sa dá použiť ako všeobecný zástupca za všetkých dlžníkov. Ak chceme získať peniaze len od jednej osoby, použijeme vhodný signifikátor.

Aké signifikátory použijeme?

Zoznam signifikátorov je nekonečne (teda vlastne konečne) dlhý – má 78 položiek (toľko je kariet v tarotovom balíku). Jedného dňa ich spracujem všetky, ale teraz aspoň karty Veľkej arkány:

 • Blázon reprezentuje mladých a mladistvých, neskúsených ľudí, ľudí odvážnych až dobrodruhov, ľudí potrebujúcich rozhodnúť sa alebo tých, ktorí sa púšťajú do nejakého nového projektu/podnikania.
 • Mág reprezentuje ideálneho muža, človeka vedomého si svojho potenciálu, bosoráka, inžiniera alebo inú vyštudovanú technickú profesiu s praktickým použitím (aplikovaná veda) alebo umelca.
 • Veľkňažka reprezentuje osobu, ktorá sa snaží spoznať svoje vnútro, ideálnu ženu, človeka s tajomstvom, človeka s psychickými schopnosťami, múdru ženu, učenca alebo výskumníka, príslušníka rádu.
 • Cisárovná reprezentuje ženu s autoritou, bohatú ženu, mocnú ženu, tehotnú ženu, matku (aj Matku Zem), ženu v politike.
 • Cisár reprezentuje muža s autoritou, bohatého muža, mocného muža, otca alebo otcovský typ, muža v politike, príslušníka vojska alebo súdnictva, vrcholového manažéra, ale aj vládu, podnik, armádu, priemysel.
 • Kňaz reprezentuje učiteľa, mentora, príslušníka cirkvi, človeka zapodievajúceho sa ceremóniami a hierarchiou, ale aj cirkevné a vzdelávacie inštitúcie.
 • Milenci reprezentujú pár.
 • Voz reprezentuje nositeľa správy, posla, človeka v doprave, vojenský personál.
 • Sila reprezentuje fyzický silnú osobu, atléta, odvážneho človeka, ale aj človeka stavajúceho na sile a donútení.
 • Pustovník reprezentuje toho, kto hľadá poznanie alebo vzdelanie, staršiu osobu, osobu pozerajúcu do minulosti, vodcu, samotára.
 • Spravodlivosť reprezentuje osobu, ktorá musí zvážiť rozhodnutie, osobu v sektore spravodlivosti alebo u polície, arbitra, sudcu, právny systém a políciu.
 • Visiaci muž reprezentuje osobu, ktorá má pocit, že jej život zaviazol na mŕtvom bode, predčasne “odídených” do dôchodku, pacientov v nemocnici, martýra.
 • Striedmosť reprezentuje ličiteľa, manažéra, disciplinovanú osobu, osobu veľkých schopností a možností, osobu s pudom ochrancu, ekológa.
 • Diabol reprezentuje extrémne negatívnu alebo deštruktívnu osobu.
 • Hviezda reprezentuje niekoho, kto poskytne nečakane pomoc, múzu, hlboko spirituálnu alebo intuitívnu osobu, veľmi krásnu osobu, umelca, entertainera, celebritu. (Božínku, ako neznášam tieto amerikanizmy! Už nemáme slávnych ľudí – máme “celebrity”.)
 • Slnko reprezentuje dieťa alebo deti, celebritu, umelca alebo kreatívnu osobu.
 • Svet reprezentuje osobu, ktorá došla sebarealizácie, naturalistu (aj vo význame “nudistu”) alebo tanečníka.

Čo ešte budeme potrebovať? 

V tomto kúzle budeme musieť páliť sviečku denne po dobu 9 dní, takže si potrebujeme zohnať 9 poriadne veľkých červených sviečok. Červená v tomto prípade symbolizuje silu a okamžitú akciu. Urobíme si zoznam ľudí, ktorí nám dlhujú, aj so sumami, ktoré nám dlhujú. Tento zoznam (aj so sumami) napíšeme na každú zo sviec. Ešte si potrebujeme dať k ruke mincu a ostrý nôž – to sú nevyhnutné pomôcky. Ak máme podpis dlžníka alebo predmet, ktorý mu patrí, tiež si ho dajme k ruke. Na pracovnej ploche môžeme použiť ešte aj kamene: červené pre okamžitú akciu, zelené pre peniaze, zlaté pre pritiahnutie alebo biele pre čistú psychickú energiu.

A ideme na vec:

 • Upravíme si pracovný priestor (oltár) tak, aby na ňom boli všetky pomôcky, ktoré budeme používať.
 • Na pracovnú plochu položíme pevý signifikátor a okamžite naň položíme eso mečov. Ak máme podpisy dlžníkov alebo niečo, čo im patrí, vezmeme to do ruky a priložíme na to hrot noža. Ak nič také nemáme, tak sa špičkou noža dotkneme signifikátora prikrytého esom mečov. Predstavíme si, ako náš dlžník odrazu pociťuje silné nutkanie zaplatiť nám. Predstavíme si, akoby ich popichoval ostrý meč a nedal im pokoja, kým nám nezaplatia.
 • Potom na plochu vyložíme šestku mincí (podľa obrázku) Peniaze začnú tiecť – a budú tiecť jediným smerom, k nám. Myslime na to a veľmi silno si to predstavujme.
 • Teraz vyložíme na plochu druhý signifikátor, ktorý predstavuje nás, a okamžite ho prikryjeme esom mincí. Predstavujeme si, ako sa dlžník snaží s nami dohodnúť a všetko nám vrátiť. Vezmeme do ruky mincu, zohrejeme ju a vnímame ten pocit, pričom si predstavujeme, ako svoje peniaze držíme v rukách.
 • Keď sme strávili dostatok času vizualizáciou, vezmeme červenú sviečku a zažneme ju. Potom pomaly a s toľkou emóciou, akej sme schopní, odriekame:
  “Volám sily primárnej spravodlivosti
  Na ktorej stojí celý svet
  Vzývam sily univerza
  Nastoliť spravodlivosť, kde jej niet
  Mocné sily sa rozhýbali
  A môj dlžník ich musí poslúchať
  Musí mi vrátiť, čo mi dlží
  Dlh svoj mi musí vyrovnať
  Peniaze ku mne sa vracajú
  Vzťahy sú napravené
  Môj majetok sa obnoví
  Tak, ako vravím, sa stane!”
 • Necháme sviečku vyhorieť. Pre dnešok sme skončili, ale opakujeme postup každý deň, až pokiaľ sme nespálili všetkých deväť sviečok.

Z diskusie:

Basta: “Ako mám použiť mincu,ktorú si mám nachystať spolu s ostrým nožom?”

Tá minca by sa mala povaľovať na našom pracovnom priestore (”oltári”) a mala by nášmu podvedomiu po celý čas našepkávať, o čom to kúzlo je. Ak to chceme ešte posilniť, posunula by som tú mincu počas odriekania od dlžníka ku svojmu signifikátoru.