Čísla opakovania čarodejníckych formuliek

P*veras prispela týmito priradeniami:

Čísla opakovania čarodejníckych formuliek:
1-vlastné ja
2-Partnerstvo,súlad,láska
3-Zdravie
4-Peniaze
6-ochrana
8-Sebaovládanie,moc
9-pravda