Odhŕňame lupene druhej čakry – časť 2.

Emotion_Wallpaper__yvt2Emócie

Všetko sa stáva vedomým vďaka emócii. Tma sa nedá premeniť vo svetlo, apatia sa nedá premeniť v pohyb bez emócie.

C.G.Jung

Emócie sú inštinktívne reakcie na zmyslové údaje. Keď zmysly vnášajú nespracované informácie pocity sú nevedomou reakciou na tieto informácie, a emócie sú spôsob organizácie našich pocitov. Bez nášho vedomia by emócie vládli nad našimi reakciami. Môžme byť nahnevaný, zamilovať sa či prestať milovať, mať depresiu či strach ale tieto emócie bežne vznikajú v našej psychike zo svojej vlastnej vôle. Môžme si vybrať akým spôsobom budeme reagovať na tieto emócie, ale pocity žijú svojím vlastným životom.

Myslím si, že koniec-koncov fungujú emócie ako jazyk duše. Tento jazyk je vyjadrovaný cez telo. City môžme považovať za slová, pocity za vety a emócie za odseky.  Tieto prvky stavebnice tvoria primárnu úroveň našich skúseností cez ktorú sa rozvíja náš príbeh, ktorý nám dáva zmysel. Tento zmysel začleňuje náš vnímaný vnem zažívania sveta.

Väčšina terapií je silne zameraná na emócie. Prenikavý pocit strachu, frustrácie, hanby či zúfalosti spúšťa našu výpravu po zmene a začiatok našej zmeny. Keď utekáme od týchto emócií (niečo čo sa v spoločnosti podporuje), utekáme od samej brány pre našu zmenu.

Keď už sme na našej výprave, emócie nám pomáhajú rozpliesť príbeh cesty našej duše. Z nevedomia sa vynoria pocity, z inštinktívneho jadra nášho tela a stúpajú z nižších čakier aby vstúpili do vedomia. Reagujeme určitými spôsobmi, ale nevieme vždy prečo. Pocity upútavajú naše vedomie, fixujú našu pozornosť, kým nerozuzlíme ich tajomstvo. Pocity sú kľúčom ku zahrabaným spomienkam, príležitostiam ktorým mohla naša vedomá myseľ odoprieť význam. Spočiatku sú emócie podvedomé systémy impulzov umožňujúce prejsť z ublíženia k pôžitku.

Je ťažké cítiť emócie bez určitého druhu pohybu. Je obtiažne byť v pokoji keď sme nahnevaný či vzrušený. Keď sme nervózny, trasieme sa. Smútok v nás niekedy vyvolá dlhé, trasľavé vzdychy. Svoje emócie kontrolujeme zadržiavaním pohybov tela. Zatneme sánku, napneme krk a brucho, zadržiavame dych a celkove sa stiahneme. Neskoršie precítenie emócie zvyčajne sprevádza istý druh pohybu, uvoľnenie držaného napnutia čo nám umožní znovu sa otvoriť a rásť. Hnev uvoľňujeme búchaním či kopaním, strach trasením sa, túžbu siahaním, smútok vzlykaním.

Funguje to aj naopak – uvoľnenie emócií uvoľní telo ale emócie môžme uvoľniť aj vedomým pohybom tela. Siahanie môže vyvolať zahrabané túžby a smútok, udieraním do vankúša môžme získať prístup k hlbším úrovniam nášho hnevu. Spôsob akým držíme telo nám toho veľa napovedá o druhoch emócií, ktoré držíme mimo našej pozornosti. Podporovanie pohybu keď je telo strnulo zamrznuté napomáha uvoľňovaniu emócií a obnovuje vitálnosť a pohyblivosť.

Potreba

Potreby sú nutnosti. Nie sú to len túžby. Potrebujem benzín v mojom aute aby naštartovalo. Potrebujem školenie aby som mohol vykonávať určitú prácu. Moje dieťa potrebuje lásku aby bolo emocionálne vyrovnané. Sú to  požiadavky pre zdravé fungovanie.

Potreby sú základné požiadavky systému, nevyhnutné na jeho chod. Sú spodnou čiarou, s ktorou sa nedá vyjednávať.

Ako deti sme častokrát zahanbení kvôli svojim potrebám. Možno im naši rodičia neboli schopní vyhovieť, alebo samy mohli mať nesplnené potreby. A tak sme sa naučili že to neboli nutnosti a naučili sme sa odriekavať si ich. Istá žena s ktorou som pracovala nemohla jesť až kým nebola úplne vyhladnutáburning-desire-robert-furbacher, nevedela si naplniť nádrž kým nebola skoro prázdna a nemohla sa znova nadýchnuť kým svoj výdych na chvíľu nepodržala. Vnímala svoje potreby ako túžby ktoré sa dajú odmietnuť, niečo čo by mala prekonať. Cítila sa vinne za to že ich mala a snažila sa ich ukrývať. A tak sa udržiavala v zanedbanom a vyčerpanom stave, neschopná spĺňať svoje základné potreby a venovať sa ďalším veciam.

Keď napravíme svoj vzťah k svojim potrebám, berieme zodpovednosť za svoj pocit spokojnosti, zadosťučinenia.

Túžba

Túžba je duchovno-emočný impulz ktorý nás inšpiruje pohybovať sa k niečomu väčšiemu, k chopeniu sa zmeny. Keď po ničom netúžime, naše zmysly sa vypnú. Strácame našu intenzitu života. Nemáme žiadny popud na pohyb vpred. Predmet túžby nie je potrebný, ale pocit túžby je želaním našej duše napredovať.

Si tvojou najhlbšou túžbou, ktorá ťa poháňa. Čo je tvojou túžbou je tvojou vôľou. Čo je tvojou vôľou to je tvojím skutkom. čo je tvojím skutkom to je tvoj osud.

Brihadáranjaka upanišáda IV.4.5

Duchovné náuky sa často mračia nad túžbami.Učia nás že túžby sú pasce, sú rozptýlením na našej pravej ceste, ktoré nás z nej zvádzajú. Učia nás že túžby vedú k sklamaniu a utrpeniu a jedine keď ich odmietneme môžme skutočne nájsť Boha, osvietenie, či mier. Ale nájsť Boha je samo o sebe túžbou, prianím, a potrebou. Bez túžby nie sme schopný vyvinúť dostatok úsilia na dosiahnutie toho, čo je obtiažne. Bez túžby nemáme energiu, nadchnutie, či zárodok našej vôle. Túžba môže viesť ku sklamaniu, ale toto sklamanie nám ponúka silné lekcie pre rast. Túžba nie je pascou, ale palivom pre činnosť. Je to predmet našich túžob ktorý nás často mätie. Keď pochopíme hlbšie potreby, ktoré sú za našimi túžbami, sme schopní lepšieho uspokojenia v našom vnútri.

Túžba je kombináciou vnemu a pocitu. Je palivom pre vôľu, ktorá sa spája s treťou čakrou. Je zárodkom pre vášeň a oduševnenie, ktoré sú podstatné pre vyvinutie energie a sily. Je to popud vpred, ktorý nás vedie k činu. Len keď zostaneme v spojení s našimi pocitmi môžme poznať ozajstnú túžbu našej duše; len  ak poznáme najhlbšie túžby našej duše môže byť naša vôľa jasná. Inak naše nepriznané túžby sabotujú vôľu tým že proti nej bojujú. A tak sa dostávame k tieňu.

Tieň

Osvieteným sa nestávame pomocou predstáv o svetelných obrazoch, ale pritiahnutím temnoty do nášho vedomia.

C. G. Jung

where_there_is_desire_there_is_gonna_be_a_flame__by_sianeatscookies-d5hzd7eKeďže prvá čakra vytvára prvú veľkú zmenu vo vedomí, prvý zážitok protikladov, a reprezentuje číslo 2, je spájaná s dualitou a polaritou. A tak prvou úlohou vývoja druhej čakry v dospelosti je zlúčiť predtým polarizované, jednostranné aspekty našej osobnosti do nedeliteľného celku. Toto je podstatný krok našej alchymickej výpravy: získanie nášho tieňa späť, zjednotenie protikladov ako mužnosť a ženskosť, myseľ a telo, vnútorné a vonkajšie prežívanie. Ako aj v Jungovom procese individualizácie, často schádzame dolu do podvedomia aby sme pozbierali stratené zvyšky nižších čakier aby sme sa stali ucelenými. Našou prácou v druhej čakre je opätovná integrácia nášho tieňa.

Tieň predstavuje potlačené inštinktívne energie uzamknuté v našom podvedomí. Neprestanú jestvovať, neukončia svoju činnosť, ale už nie sú súčasťou našej vedomej pozornosti, nie sú vyjadrené v našej vedomej činnosti. Následkom toho sa prejavujú podvedome, niekedy veľmi silno. Myslíme si že nikdy nie sme nahnevaní, ale prejavujeme pasívnu tvrdohlavosť ktorá ostatných privádza do šialenstva. Môžme popierať svoju pocit núdzy a nepatrne sa pritom vmanipulovať do stredu pozornosti.

Udržať tieň priviazaný vyžaduje od nás veľké množstvo energie a okráda nás o celú jeho milosť a moc. A naviac to nefunguje. Tieň nás prenasleduje v našich snoch. Sabotuje našu prácu a vzťahy. Posilňuje nutkavé činnosti. Keď potláčame svoj tieň, sme odtrhnutý od našej celistvosti a základu. Keďže sú inštinktívne energie veľkou časťou psychiky dieťaťa, odstupujeme tým aj od nevinnosti a spontánnosti nášho vnútorného dieťaťa.

Keď náš tieň zostane nepriznaný, premietame ho na iných. Ako keby sme naše nafúknuté svetlo nechali svietiť cez skrytý útvar, ktorého tieň sa nehanebne predvádza v správaní tých čo nás obklopujú, kým si my uchovávame svoju mravnú bezúhonnosť. Maria, ktorá potláčala svoju sexualitu, si o každom mužovi myslela že si chce získať jej sexuálnu náklonnosť. Nevlastná matka Sandy, dobrotivá predáčka v jej cirkevnom spoločenstve, ju doma neustále kontrolovala a trestala, neustále obviňujúc Sandy z nemravností.

Keď sa príliš nakloníme na jednu stranu, stane sa z nás magnet ktorý začne silno priťahovať tú druhú. Zakaždým priťahujeme tých ktorí sú stelesnením nášho zamietnutého tieňa – známych, nadradených, kolegov, susedov či deti ktorí sa votrú do nášho života cez vzťahy ktorým sa tak ľahko vyhnúť nedá. Keď odmietame našu osobnú moc, náš nadradený bude tyran. Keď sa radi rozdávame, ale sme závislí na niekom inom, vezmeme si niekoho odmeraného a neprístupného. Keď sme tichý a ohľaduplný, náš sused či spolubývajúci bude hlučný a bezohľadný.lotus

Naše tieňové vlastnosti premietané na iných v nás vyvolávajú intenzívnu kritiku a posudzovanie. Prítomnosť tohto posudzovania je našim kľúčom k tieňu, k nášmu odmietnutému ja. Keď odmietnuté Ja tvorí sexualita, tak prílišná sexualita v iných zapríčiní značne nabitú negatívnu reakciu (ako to vidíme napríklad pri niektorých náboženských sektách fixovaných na sexuálne správanie iných). Keď odmietnuté Ja tvorí hnev, budeme sa ho báť a kritizovať ho u ostatných. Keď potláčame naše emócie, budeme málo tolerovať tých čo sú v núdzi, čo plačú, či tých čo sa výstredne správajú. V prítomnosti niekoho kto prejavuje naše tieňové energie sa cítime veľmi nepríjemne. Posudzovanie je pokus o elimináciu zdroja nášho nepohodlia.

Potláčanie vždy vyvolá náhradnú protireakciu podvedomia ktorá nám cez zadné vrátka vnúti práve to čo sme sa snažili potlačiť.

Edward Whitmont

Psychológ Hal Stone predpokladá že toto posudzovanie je vyvolané rezonanciou medzi našim odmietnutým ja a správaním druhých. Pre neemocionálny, racionálny typ je ťažké byť v prítomnosti niekoho emocionálneho, pretože to v ňom zobúdza jeho odmietnuté emócie. Keďže sa tomuto aspektu osobnosti neumožňuje prejaviť sa, popud musí byť za každú cenu odstránený. Keď sa neodstráni, jeho odmietnuté ja sa vzbudí do takej miery že ho už nezvládne – a to je bod ktorý sa zdá byť nebezpečný pre koncept Ja nášho ega. Cez posudzovanie sa snažíme odstrániť podnety ktoré môžu prebudiť náš tieň.

Spojenie sa s našim tieňom rozpustí posudzovanie a prináša akceptáciu seba a iných, navracia dôležitú celistvosť. Jedným z mojich odmietnutých Ja bol lajdák. Kriticky som sa pozerala na všetkých čo nepracovali tak usilovne ako ja a odsudzovala som svojho manžela za to že čítal nedeľné noviny (kým ja som pracovala) – až kým som si nepriznala ako veľmi potrebujem voľno aby som mohla len tak posedávať a oddychovať. Moje posudzovanie lenivosti iných mi napovedalo moje vlastné odmietnuté Ja. To že som si z času na čas dovolila trochu leňošenia, oddychu a užívania si života odstránilo moju posudzovačnosť a zlepšilo moje zdravie a vzťahy.

Nezdravý pocit viny je autoimúnne ochorenie duše, kvôli ktorému doslova popierame našu hodnotu, ktorú ako ľudia máme.

Joan Borysenko

Spojenie sa so svojím tieňom neznamená že sa z nás stanú zlodeji, zabijaci, násilníci či hnevoholici. Tieto stránky pravdepodobnejšie vystupujú keď je tieň potláčaný a jeho energia sa hromadí až do bodu keď preberie kontrolu nad vedomým Ja. Čím viac ho potláčame, tým hlasnejšie musí tieň kričať aby sme ho počuli a tým väčšia je šanca že sa stane démonický5537047079_90a4187782m.

Môžme si to predstaviť aj na sendviči prineseného do práce na olovrant. Aby sme ho príliš skoro nezjedli strčíme ho do zákutia nášho šuflíka a zabudneme naň. Pošleme ho do sféry tieňov; zíde z očí, zíde z mysle. Sme natoľko zaneprázdnený že naň úplne zabudneme až kým po dvoch týždňoch nezačneme cítiť čudný zápach šíriaci sa z nášho šuflíka a neobjavíme rozkladajúci sa kúsok odpadu. Spočiatku to ako odpad nevyzeralo, ale stratené v tieni sa to zvrhlo na niečo nepríjemné.

Časti našej osobnosti môžu učiniť nápodobne. Bez toho aby sme ich vyjadrili nedostanú možnosť vývinu. Naša detská náladovosť sa nevyvinie v sofistikovanú komunikáciu. Našej potrebe sa nevyhovie s láskou a intímnosťou; naše pohlavné pudy sa stanú nutkavými fantáziami. Naše tieňové časti, tak ako zamietnuté dieťa, sa uchýlia k čoraz extrémnejšiemu správaniu aby získali našu pozornosť.

Keď sa opäť spojíme s našim tieňom, získame naspäť inštinktívne energie našich potrieb a túžob, aby mohli byť vedené správnym smerom. Neznamená to že poddáme svoje vedomie tieňu, ale to že privedieme tieň do nášho vedomia.

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s