Posolstvo od Arkturiánov na tento víkend!

Pred hodinou som dostala od Multidimensional News newsletter s najnovším posolstvom od Arkturiánov a s informáciami o tomto víkende. Aby to bolo spracované okamžite, krátila som.

My, Arkturiáni, vám chceme pripomenúť, že na istej úrovni ste si zvolili všetky svoje pozemské skúšky. … Vaša Duša vie, že vaša treťodimenzná realita je „škola“, do ktorej ste sa dobrovoľne vybrali, aby ste rozšírili svoje Svetlo vyskúšaním fyzickej inkarnácie.

Vašej Duši je jedno, či ste bohatí alebo slávni. Chce len, aby ste sa rozpamätali na svoje skutočné JA, kým ste ešte ukotvení v hmote. Cez svoje skúšky ste sa naučili žiť každý deň, alebo aspoň väčšinu svojich dní, s pohľadom zdvihnutým k svojej Duši/JA. Naučili ste sa zostávať spojení so svojím JA nielen v časoch núdze, ale aj keď ste šťastní a spokojní.

… Teraz už viete, že ste Duch ukotvený v hmote a nie hmota hľadajúca Ducha. S týmto vedomím sa uzatvára vaša cesta trojdimenzionálnou „hrou“ a pokračuje prechod do piatej dimenzie.

… Naučili ste sa milovať sami seba bezpodmienečne, aj keď si to ešte možno neuvedomujete. Táto láska vám pomáha nájsť radosť uprostred každodenného života.

Znova vás žiadame, aby ste si uprostred každodenných činností našli čas na to, aby ste sa vnorili do nádhernej podstaty Gaie – prírody, aj keby to bolo len na dvorčeku za domom alebo v miestnom parku. Byť uprostred prírody vám umožní urobiť skok vo vedomí, ktorý je výraznejší než hociktoré doterajšie zmeny. Všetci ste ako motýle, čo práve vyliezajú zo svojich zámotkov, a potrebujete láasku Matky Prírody, aby podporila nové vyjadrenie vášho JA.

Pre vás, vodcov Novej Zeme, nastal čas postupne sa doladiť na frekvenciu piatej dimenzie, ešte kým ste v ľudských telách. Tento krok je veľká výzva a dá sa zvládnuť, len ak ja váš život naplnený radosťou. V tejto etape Gaiinho procesu planetárneho vzostupu je potrebné, aby vzostupujúci žili súčasne v dvoch dimenziách.

Ak nie ste ukotvení vo vašom treťodimenznom svete pomocou lásky a radosti a vďačnosti, vaša energia opustí vaše ľudské telo a vyletí do piatej dimenzie. Inými slovami, vy osobne vzostúpite. V tomto prípade však nevyužijete obrovskú silu osobného vzostupu na to, aby ste prispeli k vzostupu celej masy Gaie.

Ak ste šťastní, spokojní a milujete život v tretej dimenzii, budete skôr schopní zostať v svojom ľudskom tele a súčasne sa premiestniť do piatej dimenzie. Vaše časté prechádzanie do piatej dimenzie, ešte kým ste v ľudskom tele, pomôže „vytiahnuť“ treťodimenznú Zem cez štvrtú dimenziu do piatej.

Takýmto spôsobom sa naši ukotvení vrátia domov a súčasne so sebou prenesú aj svoj treťodimenzný domov, Zem. Navyše sila Gaiinho planetárneho vzostupu pomôže ľudstvu v jeho osobnom vzostupe. Skutočnosť je, prirodzene, tá, že ľudstvo JE Gaia, pretože v piatej dimenzii VY ste planéta a PLANÉTA je vy. Ako sa stanete jedným so svojím planetárnym lonom, opustíte svoj zámotok a vyletíte do slobody vyšších vyjadrení svojho multidimenzionálneho JA.

Vieme, že žiadame veľa… vieme, že väčšina z vás pomáhala Gaii v ťažkých časoch pri páde Atlantídy. Vidíme, že ste odhodlaní vytrvať, až kým nenaplníte svoj sľub pomôcť svojej Zemi vrátiť sa do vyšších frekvencií jej vyjadrenia.

SOS od Gaie

V každej bitke medzi Tmou a Svetlom sa zdá, že tesne pred koncom Svetlo prehráva. To preto, lebo Tma nemá pravidlá, nemá pocit úžitku pre väčší celok, nemá lásku k svojim blížnym ani k planéte. Obetujú na oltáru chamtivosti, ktorý ponúka stály strach pre tých, čo veria, že Tma má moc ovplyvniť ich život.

Ak sa bytosti Svetla … znížia na úroveň Tmy, aby s ňou bojovali, vtiahne ich do seba všetok ten strach a temnota, ktorú sa snažia vytesniť zo svojich životov.

Preto máme jeden spôsob konania, ktorý je veľmi ťažký, pretože vyzerá ako ne-konanie. Toto konanie používa našu bezpodmienečnú lásku, aby sme sa zjednotili so všetkým ostatným. Keď sme navzájom oddelení, naša sila je nepatrná. Keď nás však bezpodmienečná láska spojí, stáva sa z nás JEDNA obrovská bytosť Svetla.

Ako táto JEDNA obrovská bytosť dokážeme použiť zjednotenú silu bezpodmienečnej lásky na to, aby sme vyhojili seba a dokonca milovali aj tých, ktorí rozosievajú chamtivosť a strach, ktoré dohnali našu planétu na hranicu kolapsu. Musíme vyhojiť najprv seba, pretože pred nami stojí ťažká úloha milovať nielen našu planétu, ale aj tých, čo ju ničia.

Každý z nás mal momenty, kedy spadol späť do tmy a okúsil strach a chamtivosť. Oboje je v podstate jedno a to isté, pretože chamtivosť je prejav strachu z toho, že neexistuje dostatok, že my nestačíme. … Túto paradigmu zhŕňania potrebujeme teraz nahradiť paradigmou bezpodmienečnej lásky.

Táto nová realita však nie je miesto, je to frekvencia. Ako kameň hodený do vody vytvorí množstvo kruhov, existuje množstvo verzií našej reality a každá z nich rezonuje na trošku inej frekvencii. Tak prečo sme v tejto realite? Sme tu preto, aby sme napravili škody napáchané na Gaii pri páde Atlantídy a Lemúrie, kedy ľudstvo spadlo do strachu a chamtivosti.

Je možne, že mnohí, čo sú dnes obklopení temnotou, patrili Temnu aj vtedy. Podobne tí, čo vtedy boli zo Svetla, sú zo Svetla aj teraz. Ako sme videli, veci sa neskončia, kým sa nevyriešia. Pozeráme na svoje životy a zisťujeme, že nemáme veľa nevyriešených vecí – len jednu-dve, ktoré sa sústavne opakujú v pokusoch vyhojiť sa a rozpamätať nás na naše skutočné JA. … Teraz nastal čas vyhojiť naše pocity, že „nie sme dostatoční“.

Keď sa nám podarí vyhojiť našu vlastnú vnútornú temnotu, môžeme začať milovať tých, čo tiež spadli do temnoty. Žiadna vláda a žiadne vonkajšie sily nás nevyhoja. … Musíme mať na pamäti, že NIKTO okrem nás nemôže kontrolovať frekvenciu nášho vedomia. MY si vyberáme náš stav vedomia tým, že si VOLÍME LÁSKU. A lásku si môžeme zvoliť len vtedy, ak zavrhneme strach. Najlepší spôsob, ako sa zbaviť strachu, je spojiť sa s inými, ktorí si zvolili lásku – to je bezpodmienečná láska.

Podmienečná láska, v ktorej ľudstvo žilo, je skrytou príčinou pocitu nedostatku, ktorý vytvoril chamtivosť a temnotu nášho súčasného sveta. Bezpodmienečná láska nepozná hranice a dostáva sa rovnako k obeti i k páchateľovi. Bezpodmienečná láska nás oslobodzuje naveky od toho, aby sme boli niečou obeťou. Ak chceme prejsť do piatej dimenzie, musíme BYŤ vládou, ktorú chceme zmeniť. MY sme spolutvorcovia našej reality. Tým, že ovládame svoje myšlienky a emócie. Tak dokážeme vymýtiť všetok strach a žiť v každom okamihu v bezpodmienečnej láske.

Podľa mayského kalendára sa tento víkend, 17.-18.7.2010, môžeme zjednotiť a upriamiť svoj úmysel na vytvorenie zjednoteného vedomia Deviatej vlny Mayského kalendára. V tejto Deviatej vlne sa zjednotia všetky ostatné vlny vedomia: (1) bunkové, (2) cicavcovské, (3) rodové, (4) kmeňové, (5) regionálne, (6) národné, (7) planetárne, (8) galaktické and (9) univerzálne.

Sila jednoty – spoločná meditácia

Suzan Caroll/Suzanne Lie sa rozhodla podporiť vzostup Zeme spoločnými meditáciami. Od júla jeden štvrtok v mesiaci venuje stretnutiu so skupinou ľudí, kde v spoločnej meditácii budú čistiť vždy jednu čakru mesačne tak, aby v januári 2011 boli v siedmej čakre.

Od ostatných žiada, aby vytvárali menšie skupinky s tým istým účelom. Inštrukcie pre tieto skupinky sú na jej blogu http://suzanneliephd.blogspot.com/.

Keďže nie je také jednoduché schádzať a koordinovať sa, rozhodla som sa siahnuť po starej osvedčenej metóde spoločného mantrovania a meditácie. Kto z vás toto budete čítať pred víkendom, v sobotu medzi 19:00 a 20:00 sa pridajte k meditácii v mene Gaie. Nemusíte sa sústrediť na žiadnu čakru, stačí, keď budete spolu s nami spievať Šantí mantru – kedysi som do nej naprogramovala bránu k individuálnemu i planetárnemu vzostupu. Brána je stále aktívna, takže by bola škoda nevyužiť ju:

A tu je text mantry pre ľahšie spievanie a meditovanie (stačí meditácia nad textom mantry, ale v podstate hocijaká meditácia nad textom tohto článku je tiež postačujúca).

Óm
Servéšám svastír bhavatú
Servéšám šantír bhavatú
Servéšám púrnam bhavatú
Servéšám mangaľam bhavatú
Servé bhavantú sukiná-ha
Servé santu nirámajá-ha
Servé bhad ráni pašjantú
Mákašit dukha bhág bhavét

…Óm Šanti Šanti Šanti…

Význam:

Prísľub (swasti) pre všetkých
Mier (šanti) pre všetkých
Hojnosť (púrnam) pre všetkých
Prosperita (mangaľam) pre všetkých.
Nech sú všetci šťastní! (sukináh)
Nech nikto nie je chorý! (nirámajáh)
Nech všetci vidia (pašjantú) to dobré v iných!
Nech nikto netrpí a nesmúti! (dukha)

Tentokrát môžeme využiť silný víkend a potom sa môžeme pripojiť k štvrtkovým (u nás budú piatkové) meditáciám Suzanne Lie raz mesačne… napríklad 20.8., 17.9., 22.10.,19.11., 24.12. 🙂 (áno, vychádza to tak, to je znak, že sme na dobrej ceste) a 21.1.2011.

Pridáte sa?

43 thoughts on “Posolstvo od Arkturiánov na tento víkend!

 1. jaj, prečo sú vždy tieto meditácie vtedy, keď som v práci alebo na verejnosti? ale na mantry veľmi nie som, na to spievanie už vôbec nie – nedalo by sa aj inak? trebárs jednoducho myšlienkami?

  Páči sa mi

 2. AHOJTE.
  TAK TOTO JE MOJA PRVA MANTRA, KTORU SOM SA NAUCILA. HUDBU I SLOVA VNIMAM CEZ ICH VYZNAM. JE KRASNA, UZASNA A URCITE JU BUDEM SPIEVAT AJ CEZ VIKEND – PRE SEBA A PRE VSETKYCH 🙂 A TO BEZ OHLADU NA TO, CI TOMU, CO JE NAPISANE HORE VERIM ALEBO NIE.VNUTRO A INTUICIA NAPOVEDIA TYM, KTORI CHCU POCUT A KTORI SU PRIPAVENI POCUT, KONAT A ROZDAVAT LASKU.

  Páči sa mi

 3. Kanál je odteraz otvorený. Ak nemôžete spievať večer, môžete s tým začať už teraz. Budem ho udržiavať otvorený až do zajtrajšieho poludnia. Či ste sa napojili bez problémov, zistite asi tým, že pocítite zimomriavky alebo vnútornú triašku. (Aspoň u mňa to fungovalo takto.)

  Páči sa mi

 4. Suhlasim s JAJOYKOU, hovoris mi z duse. Urcite sa pridam. Neviem, ci budem moct o 19.00, ale beriem to tak,ze cas je len iluzia a ked to robim teraz, som s vami aj o tej siedmej. A to ani nehovorim, ze pre nas Helar vytvorila kanal. Tecu mi slzy, tak som sa asi napojila 🙂

  Páči sa mi

  • 🙂 Dnes som párkrát cítila napojenie. Prejavuje sa to tak, že na pozadí vo mne niečo začne spievať Šanti mantru 🙂 … Prvýkrát som začala tak 10 minút pred jednou a potom, o 5 minút neskôr, sa napojil niekto buď s príliš vysokou energiou, alebo so zlým úmyslom, ale skoro mi vydrapilo srdcovú čakru… 🙂 Musela som to vyvažovať. No a okolo 14:45 – 15:15 sa to zasa spustilo. 🙂

   Ďakujem vám. 🙂

   Páči sa mi

 5. Mantry som si zaspieval, ale chcem sa predsa len opýtať: v mantrách nevadí, keď sú niektoré želania formulované negatívnym spôsobom? (Tretí riadok od konca a posledný.) Alebo je to len v slovenskom preklade? (Sám napríklad neviem inak povedať netrpiaci.)

  Páči sa mi

 6. Takže druhá správa 🙂 … (prvú som písala 15:35): Zvýšenú hladinu aktivity som začala cítiť už pred siedmou. Už asi 18:45 sa mi časť v mozgu “zapla” a začalo mantrovanie na pozadí – neklamný signál, že som prijímala mantru niekoho iného. Najväčší nápor som cítila medzi 19:00 – 19:30, vtedy to mno doslova “mykalo” a nedokázala som sa sústrediť na nič, pretože všetko vo mne mantrovalo… 🙂 Okolo 19:40 bol na 5 minút nejaký podozrivý kľud a potom to išlo znova, v zmiernenej podobe. Pred ôsmou som mantrovala nahlas a za seba a cítila som zvyšnú energiu tiecť kanálom a potom som mala vnem: do svetelného kanálu sa “nacucávala” energia Zeme i ľudí a prechádzala ním nahor… 🙂

  Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili – spievaním, meditáciou alebo len tichou myšlienkou. Kto ste to nestihli, nebuďte smutní: do zajtrajšieho poludnia budem kanál držať otvorený a budem ho naďalej napájať, takže ešte máte šancu… 🙂 A ak sa vám to páčilo, o mesiac ideme znova! Najbližší termín je 20.8. Môžem s vami znova rátať? Ak potrebujete upozornenie, zapíšte sa na odber článkov cez e-mail a ja predtým dám na stránku bovú výzvu, takže e-mailom dostanete upozornenie.

  Páči sa mi

  • Spievať ďalej a všetko ťažké pritom v duchu odovzdávať Univerzu. Ono už vie, čo s tým. 🙂 Ten kanál je “vzostupový”, takže možno to na tebe začalo makať.

   Páči sa mi

 7. Tak zaspievane, sice iba velmi v tichosti lebo som v praci. Ale aspoň konečne viem prečo som už dobrych par mesiacov zavisla na tejto mantre a je to moja TOP mantra :-).
  Moje dojmy: slzy v očiach a samovolne spustenie reiki

  Páči sa mi

 8. Už som sa pridala a určite to pomôže, veď vždy sa vravelo:,, V jednote je sila!,, Tak len dúfam, že budeme dosť silný a tak pomôžeme. Je krásna…………

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s