Transformačné príznaky a motýlí ľudia

Vďaka Snakebite sa k nám dostávajú dva české články so zaujímavými témami: vzostupom a jeho sprievodnými prejavmi a kruhoch v obilí v tvare “motýlích ľudí”. Príjemné čítanie:

Transformace

Tento článek čerpá z textu jihoafrické terapeutky Celin Fenn, napsaného se záměrem pomoci lidem, kteří zažívají rychlý posun k multi-dimenzionálnímu uvědomění, případně přerod indiga v krystal.

Pro některé lidi je tento přechod k novému stupni vědomí relativně hladký, ale pro mnohé je spojen s krizí. Jsou to obvykle lidé, kteří se rozhodli otevřít vyšším dimenzím. Tato volba se neděje logickou cestou pomocí racionální mysli, je to volba duše v odezvě na dostupné energie přechodu Země samotné. Tak se někdy člověk dostane k psychickým, emočním a tělesným změnám, pro které nemůže najít žádné logické vysvětlení, což může způsobit krizi. Klasičtí lékaři a psychologové v těchto případech mohou nabídnout jen velmi malou pomoc, neboť zpravidla nemají nejmenší tušení, co člověk prožívá. Při negativním výsledku veškerých testů je člověk považován často za hysterického, neuzemněného nebo dokonce schizofrenního.

Tento přerod se častěji přihodí lidem, kteří se vydali na duchovní cestu a jsou lépe připraveni na nastávající změny. Dochází k němu ale i u indigových bez ohledu na to, v jakém stavu duchovního uvědomění se nacházejí; zakoušení těchto spontánních proměn je činí velmi zranitelnými. Užívání drog, které není u adolescentů tak vzácné, může příchod této přechodové krize vyvolat v době, kdy na to osobnostně není člověk ještě zralý. Některé z příznaků mohou být:

Náhlá extrémní citlivost k lidem a prostředím. Osoba, která předtím byla společenská a aktivní, najednou shledává, že nezvládá pobyt v nákupních centrech a přeplněných místech, jako restaurace.

Rostoucí duševní schopnosti a uvědomění. To se nejčastěji projeví ve schopnosti téměř “slyšet” vnitřní myšlenky a vnímat pocity jiných, což může být znepokojující, pokud si dotyčný představí, že i ostatní mohou číst jeho myšlenky a pocity. Také dochází k extrémní citlivosti k negativní energii prostředí nebo osob, kdy může dojít i k tomu, že člověk najednou nedokáže tolerovat některé lidi, kteří mu dosud byli blízko.

Rostoucí citlivost může vést až k panickým nebo úzkostným záchvatům. Ty se mohou objevit v kteroukoliv dobu, dokonce i v noci, když se člověk probudí. Často přitom není žádný skutečný důvod pro tyto stavy, jakkoliv se dotyčný může pokoušet příčinu najít.

Člověk se také může přistihnout, že dlouhé časové úseky nevnímá a nebo civí do prázdna, že se chce prostě jen posadit a nic nedělat. To může být pro člověka, který byl dosud velmi aktivní a plný energie, velmi znepokojující. Je to způsobeno přizpůsobováním vědomí na vyšší hladiny než dosud. K tomu je potřebné dostatečně odpočívat, déle spát a celkově zpomalit.

Utkvělé obavy ze zničení lidstva (znečištěním, nedostatkem prostředků, mimozemšťany, technikou atd.). Ty pramení z toho, že je multi-dimenzionální vědomí napojené na všechny úrovně kolektivního vědomí, včetně té části, která obsahuje strachy a starost o přežití druhu. Protože má dotyčná osoba často obavy o vlastní přežití, má sklon rezonovat s touto částí kolektivního vědomí nebo morfického pole.

Nutkavá potřeba porozumět tomu co se děje, která vede k přetížení mysli, takže se člověk může obávat zešílení, může trpět “vyhořením” a nebo mít strach, že nebude zvládat každodenní život. Psychologové ani lékaři nemají většinou moc účinných prostředků jak pomoci.

Deprese bez důvodu nebo spojená se stavem krize. Toto je často projevem toho, že se vědomí zbavuje starých energetických vrstev, které potřebují být uvolněny. Není nutné tomuto procesu nijak napomáhat či prožívat uvolňované obsahy, stačí dovolit tělu uvolnit energii. Mějte s tímto procesem trpělivost a vězte, že to přejde.

Narušený spánek, s probouzením až třikrát za noc nebo kolem 3.hodiny ráno. Opět je to důsledek toho, že se vědomí přizpůsobuje novým cyklům aktivity. Vyšší vědomí je často aktivnější spíše v noci, kdy jsou nižší úrovně vědomí klidné.

Cítění „cizích elektrických polí“ procházejících tělem. Tělo krystalu je neuvěřitelně citlivé a vnímá sluneční a lunární vlnění, vesmírné vlnění a energie z galaktického centra. Tyto energie často pomáhají v procesu přepojování těla na vyšší energie. Tento proces může být docela nepříjemný, ale tělo nakonec těmto energiím přivykne. Nejintenzivnější vjemy budete mít pravděpodobně kolem úplňku. Pomoci při zvládání těchto jevů může to, že půjdete ven, bosýma nohama se postavíte na zem a představíte si, jak energie prochází vaším tělem do Země.

Celá šíře fyzických pocitů a zážitků, obvykle spojená s detoxikací. Tělo krystalu nedrží žádné jedy, ale dovolí všemu projít. Na cestě ke krystalu je tedy nejlepší učit se prostě všechno nechat projít skrz a nic v sobě nedržet. V průběhu transformace je ale nutné nejdříve uvolnit roky shromažďovaný „toxický odpad“, jak fyzický, tak emocionální nebo mentální. To se děje fyzickou cestou přes tělo v podobě symptomů jako intenzivní únava, bolesti svalů a kloubů, obzvláště v kyčlích a kolenech, bolesti hlavy, zejména u spodiny lebeční, bolesti krku a ramen.

Zvětšená chuť k jídlu a změny hmotnosti. Tělo při tomto procesu potřebuje obrovské množství energie.

Schopnost vidět „za oponu“, tedy vnímat duchy, dévy, mimozemské bytosti nebo anděly a komunikovat s nimi. To může být až děsivé, jestliže osoba není zvyklá na tento rozměr vědomí.

Pokud se nacházíte na začátku nebo v průběhu transformace, nejvíce vám celý proces usnadní to, když nebudete klást odpor a prostě začnete následovat impulzy, které přicházejí – hodně odpočívat, chodit do přírody, jíst kvalitní stravu, najít čas, kdy veřejná místa nejsou tak přeplněná lidmi, případně také změnit práci, bydlistě a další okolnosti tak, aby byly v souladu s vašimi nejhlubšími potřebami. Vyplatí se přestat se srovnávat – jak s lidmi okolo, tak s normami, které jsme si během života stihli osvojit a které nás velmi často oddělují od spokojeného autentického života.

Zdroj

Lidský motýl: naznačuje největší kruh v obilí všech dob, že lidstvo právě prochází prudkou evolucí ?!

8. srpna 2009 se objevil obří kruh v obilí s lidským motýlem (530 metrů x 450 metrů) v jižním Holandsku, poblíž města Goes. Je to největší kruh v obilí, jehož obraz mluví jasně – “lidé se vyvíjí”. To he dobře znázorněno přeměnou housenky na motýla! Lidská postava ve formaci kruhu s obilím vypadá jako Da Vinciho “Vitruvianský člověk”, nebo člověk, kterého můžete vidět v hlavičce blogu Mayská proroctví 2012.

image001

První reakcí mnoha lidí, kteří viděli tento ¨velkolepý kruh v obilí, je obvykle velké “páni!”, doprovázené husí kůží a vlnou nadšení při pohledu na tuto nádhernou transdimenzionální zprávu v kruhu v obilí znázorňující “evoluci”. Tento urychlil evoluci kvantově, kdy vyslal vlny transformační energie… vyvíjejícího se života… a probudil miliony lidí po celém světě.

Vícesmyslový člověk se vyvíjí uvnitř každého z nás, NYNÍ….

Motýl je symbolem růstu, změny a transformace.

Psyché (řecká bohyně, které vděčíme za kořen našeho slova psychologie) dostala jméno, které Řekové dali duši. Bylo to také řecké slovo, které původně znamenalo motýl. V raném řeckém umění byla tato bohyně, jako duše,
představována motýlem.

Časem začal motýl (psyche) symbolizovat duši a naše slovo psychosomatické znamená působení duše (či mysli) na tělo (které se řecky řekne soma).

Motýl, zvíře moci, symbol změny, duše, kreativity, svobody, radosti a barev (Ina Woolcott)

Domorodí Američani pohlíží na motýla jako na symbol radosti. Živením se na květech pomáhají opylovat a tím dále šířit krásu. Motýlí oči se skládají z tisíců jednotlivých čoček. To jim poskytuje dat vidět obraz jasně. Mohou vnímat ultrafialové vlnové délky, což u lidí v symbolu motýla naznačuje jasnovidecké schopnosti. Anténa motýla má na každém konci malé výčnělky, které mají pomáhat v orientaci. Pokud anténa chybí, létá motýl v kruhu a
není schopen najít cestu. Pokud je motýl váš spojenec, musíte vždy zůstat vědomě spojeni s jeho duchem, abyste mohli naplnit své cíle.

Motýl je symbolem změny, duše, kreativity, svobody, radosti a barev. Jeho moc spočívá v transformaci, změně tvaru a evoluci duše. Představuje prvek vzduchu, který se rychle mění a jeho pohyb je vždy ladný. Motýli jsou posly okamžiku a mají spoustu barev. Studiem těchto barev si můžete pomoc s odkrytím motýlího poselství pro vás. Upomíná nás, abychom nebrali věci příliš vážně, vzchopili se a pokračovali. Učí nás, že růst a transformace nemá být traumatickou zkušeností. Může to být radostné. Motýli mají schopnost růst a měnit se, opouštět bezpečí svého zámotku, aby objevili nový svět v nové formě, beze strachu, s důvěrou ve svá nevyzkoušená křídla, kdy létají bez jakýchkoliv pochyb v jejich mysli.

Podobně jako motýl i my vždy procházíme různými stádii, z nichž každé je stejně důležité. Není dobré spěchat do nějaké fáze, a stejně tak není dobré v nějaké fázi uvíznout a začít stagnovat. Motýl je mocným symbolem pro ty, kdo uvažují nebo procházejí velkou změnou. Motýl je také jedním z nejvíce inspirujících symbolů zvířecího světa, který přesně zná správný čas pro opuštění pohodlí a omezení svého zámotku, a který vyletí svobodně do světa. Velmi často si nejsme příliš jistí. Zámotek našich myšlenek a strachů může být omezující, jsou také bezpečné a známé. Můžeme se začít obávat toho, co je mimo naše omezující myšlenky a systémy víry, co nás drží v pasti a zdržuje nás před sebou samými, brání nám v našich snech a přáních, našemu neomezenému potenciálu.

Můžeme se naučit, jak se posunout, jak růst a zlepšovat situaci tím, že zjistíme, v jakém stádiu se nacházíme. Může jít o stádium vejce, počátku – kde se zrodí myšlenka, avšak nikoliv zatím realita. V larválním stádiu začnete svoji myšlenky fyzicky provádět, obvykle po přípravách, jakými je plánování. Stádium zámotku rozvíjíte své myšlenky, projekty nebo talent. Posledním stádiem transformace je vystoupení z kukly, zrození motýla. Toto poslední stádium je o sdílení barev a extáze vaše stvoření se zbytkem světa.

Zjistěte, v jakém stádiu jste, jestli potřebujete více času na dokončení jednoho stádia, než budete připraveni přejít do dalšího. Dávejte si pozor a nespěchejte, ale ani neuvízněte.

Ne všechny změny jsou úmyslné, mohou být velmi jemné. Jako ztráta práce, a pak okolnosti, které vás tlačí jiným směrem. Mohou se ve vás dít věci, které vás připravují na změnu podvědomě, které ani nezaregistrujete. Pokud se cítíte nejistí ohledně toho, co se ve vašem životě právě nyní děje, pak se ohlédněte, co se ve vašem životě dělo nedávno nebo dokonce před dlouhou dobou. Přáli jste si někdy, že chcete jinou práci? Nebo změnu kariéry? Jste schopni vidět, že na nějaké úrovni se vaše přání plní? Jsem si jistá, že si vzpomenete na staré pořekadlo “buďte opatrní na svá přání”. Na co se soustředíte, to se jistě manifestuje.

Motýl vám může pomoc vidět, že vystoupení ze zámotku náhle otvírá nové dveře, že v důvěře a zranitelnosti je síla. O nic méně, než vy, motýl neví, jestli může létat, ale otevře svá křídla s dokonalou důvěrou, a zjistí, že jejich jemnost umožňuje ladný let, tanec ve vzduchu. Když pochopíme, že transformace může být stejně přirozená, jako dýchání, když se budeme brát s lehkostí, když budeme důvěřovat svým vlastním nevyzkoušeným křídlům, pochopíme motýlí zprávu, že život samotný je radostným tancem. Tanec nám přináší sladkost života.

Čtyři stádia motýlího růstu jsou paralelou vývoje vytvoření naší první myšlenky manifestovat se v okolním světě. Pochopení, že změna může stejně tak přirozená, jako dýchání. Nemusí být na sebe tak tvrdí, důvěřujme svým neodzkoušeným křídlům, že unesou naši váhu. Tehdy získáme motýlí dar: život samotný je mimořádný a úžasný. Pokud vás motýl našel, povšimněte si nejdůležitějších věcí ve svém životě, a podívejte se, co je třeba změnit.

Pokud se ekosystém poškodí, motýli mizí obvykle jako první, protože jsou velmi citliví na harmonii Země. Pokud vás motýl najde a není v dobrém stavu, je zraněný nebo chycený, je to známkou, že musíte přestat narušovat přirozený chod života a plout s událostmi jemněji a přirozeněji.

60db0e2bcd_54235195_o2

Tento obrázek poskytnutý NASA, zveřejněný ve středu, 9. září 2009, pořízený opraveným Hubblovým teleskopem, ukazuje nebeský objekt, který vypadá jako krásný motýl. NGC 6302: mlhovina Motýla… Jasné clustery a mlhoviny noční oblohy planety Země jsou často pojmenovávány po květinách nebo hmyzu, a NGC 6302 není žádnou výjimkou. S odhadovanou povrchovou teplotou asi 250,000 stupňů Celsia je nicméně centrální hvězda této konkrétní planetární mlhoviny mimořádně žhavá – jasně září v ultrafialovém světle, ale přímému pohledu je skryta za hustým oblakem prachu.

Toto dramaticky podrobné přiblížení mlhoviny umírající hvězdy bylo zaznamenáno vylepšeným Hubblovo teleskopem. Prořezávajíc se jasnou prohloubeninou ionizovaného plynu, obklopena prachovým oblakem, je na tomto obrázku centrální hvězda poblíž středu. V prachovém kosmickém rubáši této žhavé hvězdy byl detekován molekulární vodík. NGC 6302 se nachází asi 4,000 světelných let daleko, v arachnologicky správném souhvězdí Štíra.

Zdroj

Viac obrázkov tohto útvaru v obilí

79 thoughts on “Transformačné príznaky a motýlí ľudia

 1. Vďaka za úžasný článok – je to doslova návod na použitie 🙂
  Práve dnes sa mi oživili spomienky na Atlantídu a tento článok mi potvrdil mnohé pocity – súčasné i minulé, lebo okrem depresií a utkvelých obáv zo zničenia ľudstva, mám všetky príznaky – Bohuvďaka 🙂

  Like

  • Nádherný je, pripomína mi slobodu duše tela a mysle zároveň.. čo tu na zemi nemáme, teda.. myseľ a duša možno, ale to telo teda nie.. :(.

   Like

   • hm, práve ma “napadlo” :-), že promo logo Slovenska je vlastne motýľ … a náhody neexistujú 😉

    Like

 2. Uzasne clanky. Velmi sa o tieto veci zaujimam ale nanestastie, som sa nenasiel vo vsetkych 12 bodoch. V niekolkych ano a niektore mam len pocit, ze by to tak mohlo byt. Preto obdivujem Vas, ktory mate 12/12 a dufam, ze aj ja sa k Vam pridam.

  PS: Som na tychto strankach novy a neodpustim si povedat, ze tento web, vdaka aktualnosti a (ako som si vsimol) aktivnosti Helar a inych v diskusiach pod clankami, je jeden z najlepsich ake som kedy nasiel. Vase rady pomahaju aj tym ktory sa priamo nezapajaju do diskusii ale ich len citaju a tak velka vdaka a drzim palce. 🙂

  Like

 3. Veru, že super stránky :-).
  Ako napísal Avanar – “Vase rady pomahaju aj tym ktory sa priamo nezapajaju do diskusii ale ich len citaju ….”.
  No a este docitujem tú Avanarovu vetu, bo suhlasim:
  “… a tak velka vdaka a drzim palce.”

  🙂

  Like

 4. se chce prostě jen posadit a nic nedělat….no tak tohle mám od dětství 😀 nejspíš to nemá nic společného s článkem, že jo? 😀 😀 😀
  no a teď vážně-ten motýl mě dostal-je překrásnej

  Like

 5. chcem sa spytat ci ma niekto nejake skusenosti s tym citenim cudzich elektrickych poli prechadzajuce telom, mozno je to somarina ale ja mam strasne citlivu pravu lopatku,niekedy obe..teraz poslednu dobu,asi tyzden max dva,,skor je to pod tou lopatkou.je to akoby citim nejaky bod ktory niekedy trpne a potom to niekedy prechadza do takej neprijemnej bolesti.. tak som len zvedava..thx

  Like

  • maya,
   tie príznaky asi budú individuálne a zatiaľ na sebe pozorujem chvenie v solar plexe – akoby sa posúval smerom k srdcu, zvláštne tlaky v mozgu – akoby chcel vyskočiť von cez korunnú čakru – niekedy sprevádzané pocitom, že niekto sa mi v tej oblasti hrá s vlasmi, tlaky v očiach spojené s videním vlnenia podobne ako keď sa v lete chveje prehriaty vzduch …

   Like

 6. hmmm neviem ci je to ono…ale ja mavam ked pocuvam ukludnujucu hudbu a sustredim sa na to, ak to chcem vyvolat, tak citim akoby ma tak slahali po chrbte, ani nie ze slahali ale tak hnusne pichli…a nie je to v strede chrbtice(takze asi nie kundalini) ale je to pobokoch chrbta…..ked akoze to nezastavim tak sa to stupnuje a musim sa hrbit a vseliako osivat lebo mi to kope s chrbtom a postupne pprechadza hore po zadnej casti hlavy hore……asi to neni ono co? 😀

  Like

 7. Paradny clanok, velmi poucujuci, najlepsia cesta je otvorit sa transformacnemu procesu, kt. v sucastnosti prebieha v plnom prude, nech prebehne hladko a bez vacsich komplikacii. 🙂

  Like

 8. ahoj samuel 8:
  no neni to ono:) ale co pises je fakt zaujimave teda.ja ked meditujem,citim energiu,aj ked si predstavim kade prebieha,tak tam prebieha.ale nikdy sa mi to este tak nejak nevystupnovalo ako tebe..
  a ta moja lopatka, je to divne no, lebo nemozem to nijak takym nejakym hrbenim prerusit:) ani uvolnit..

  Like

 9. 😀 …ono ma to normalne tak slahne..ano ako keby elektrinu pusti do chrbta no brrrr ale je to sila…mam pocit keby ze to necham dlhsie tam ma to kopne na mesiac 😀 ale dost o mne. Lopatka nieje nicim extra zvlastna…ale to ze to nieje aj na druhej lopatke tak to sa mi nezda…mne ked sa nieco robi len na jednej polke, hned sa snazim to vyrovnat…jedine co sa mi zatial nepodarilo vyrovnat boli nejake vybracie co ako by niekto do mna pustal do temena hlavy a rozliali sa presne len po pravej polke tela – prava hemisfera a prava ruka at tak..znepokojujem ma to, lebo sa mi to deje aj pocas meditacie a to ako keby niekto jemne po vlasoh ti isiel kamenom plochym..taky pocit ale z toho miesta, ktore s stale hybe po pravej polovicke hlavy(znie to sialene) tak odtial mi idu dost silne vybracie..mozno to je aj energie neviem..takze skus to nejak vyrovnat, a ked ten pocit pride, skus si predstavit, ako si predstavujes ako nergia prechadza, skus si predstavit ze energia ide aj do druhej lopaky, mozno sa nieco potom stane…uvidis 🙂

  Like

  • Ja cítim tiež dačo podobné akurát, že na ruke nie vždy ale už sami to párkrát stalo.Úplne až taký nepríjemný pocit akoby to miesto bolo zrazu fest citlivé a zvikne ma to privádzať až do nervozity :D.

   Like

 10. no neznie to sialene :)podla mna je to uplne normalne..ale je to fakt zvlastne ze to mas len na jednej polovicke tela,,a to sa ti stava casto alebo vzdy tie jednostranne vibracie?pri kazdej meditacii alebo len pri istych,hm nema to suvis s ucelom meditacie?..ja s tym skusim teda nieco, lebo ma to uz dost otravuje..:)
  inac s tou lopatkou,este myslim na jednu vec, uz davnejsie som citala jednu knihu,neviem ci si cital knihu hackeri snu, dost sa tam odvolavaju na ucenie carlosa castanedu,a v nej sa akurat zmienuju o tzv.bode spojenia..budem citovat trochu z knihy ” tzv bod spojenia-nachadza sa vnutri energetickeho tela cloveka, konkretne za jeho pravou lopatkou.Magovia ho videli ako intenzivne svietiace miesto obklopene menej jasnym svetlom.Panoval nazor ze tento bod urcuje sposob akym vnimame svet.Pokial sa premiestni na tu ci onu stranu , zmeni sa i celkove vnimanie cloveka.Pri premiestnovani bodu spojenia nielen menime vnimanie tohto sveta, ale tiez sa ladime na ine svety.Clovek sa fakticky na chvilu vytrati z tohoto sveta a prenesie sa do ineho, na kt. sa v danom okamihu naladil.Magovia kladli velky doraz na pohyblivost bodu.Snazili sa ho rozpohybovat a premiestnit z povodneho umiestnenia,ako len to bolo mozne.Clovek ma dva typy vedomia- pravostranne a lavostranne.Pravostranne zodpoveda beznej lokalizacii bodu spojenia, pri jeho posuvani sa vsak napojime na lavostranne.Tento stav je zvlastny tym ze pamat je v tomto bode nezavisla na obycajnej pamati.Vrealnom svete sa mozeme nachadzat na pravej i na lavej polovici, a to iste sa deje pocas snivania.V realnom svete si nebudes pamatat , co sa s tebou odohravalo v lavej polovici a lavostranne sny budu pre tvoju pamat nedostupne..” je to trochu vytrhnute z kontextu ale snad nevadi
  co si o tom myslite?

  Like

 11. Maya,Moonica,Samuel8
  nemám teraz čas čítať,ale pozri sa na Mračnej hore,myslím,že tam je článok k tejto téme.Helar(ak je to teda ono)tento bod nazýva bod ukotvenia.
  Tieto šlehy mávam aj ja,akoby mi niekto vrazil horúcu ihlu,aj v rukách a nohách.Aj to prehrabávanie vo vlasoch,aj ten tlak v siedmej čakre a ten už začína byť dosť bolestivý,nedá mi zaspať.Ja sa už skoro 4 roky snažím prísť na to,čo to je ,pretože tá intenzita sa stupnuje.A niekedy,už ked zaspávam,sa mi stáva,akoby mi niekto v hrudi nafúkol balón a vzápätí ho praskol.Vravím,neviem,čo to je,ale negatívne energie,ako sú diskarnáti a iné som už vylúčila,pretože odkedy mám kurz SRT sa pravidelne čistím,aj Mariaaab a Aurík ma čistili,ale tieto príznaky nezmizli.

  Like

 12. Jj to je kotviaci bod. Ak v nom nieco nieje, nebudes to vnimat, takze pre teba to nieje realita, neexistuje to – a to je vlastne to ze kazdy ma vlastne vastny vesmir. LAzdy si ho vytvara mas. retto ani nemozee povedat ci je nieco dobre alebo zle…ved pre nas vesmir to moze byt dobre, ale pre druhy(pre druheho cloveka a pre jeho kotviaci bod) to moze byt zle takze dobry a zly, studeny a teply, to vsetko je pre nas ale nie vo vseobecnosti, takze preto ide o to zbavenie sa dualitneho vnimania. Pre nas toto auto moze byt pekne, pre ineho skarede..takze nesieme sa ztotoznovat so svojim ktviacim bodom – pretoze je to len nasa relita a nieta prava PRAVDA. Je to len to, ako si tu pravdu vyinterpretujeme. TAkze ta lopatka – kazdya ma svoj kotviaci bod, teda uhol, z ktoreho vnima svoj vesmitr niekde inde, kazdy ho ma iny….takze ze kazdy ho ma pri pravej lopatke to je podla mna nie dobre povedane, ale je to len uhol pohladu, moj vesmir. A dufam ze sa nenastvete, ale teraz sa asi trocha rozpisem, lebo je dobre poznat aj iny vesmir, nie len ten nas. TAkze. Je tu dost vela clankov, o tom ze co je to Vesmir, univerzum, ze ako to je s tou realitou a vnimanim vesmiru. Podla mna je to takto: VEsmir je….je to priestor, a energia, ziadne presne tvary, ani nic podobne. A vedomie(teda my, zvieraa, a co ja viem este..) si ho interpretuje. Na priklade:Mame nic – len tmu a dame do nej dvoch ludi. Jeden vnima tmu, ale vidi aj niake male cierne mihotave postavicky ktore sa hybu sem a tam. Nevidi nic viac. Druhy clovek ale vidi uz nieco ine. Nevidi male postavicky, ale uz ich vidi lepsie, maju tvar, farbu, vidi aj nieco ine, vidi napriklad aj hviezdy nad nimi. Dalsi clovek zase vidi nieco ine……ide o to e kazde vedomie si realitu interpretuje inak. Vesmir je preto len energia da sa povedat a kazdy si tu energiu interpretuje inak…..Jeden ma rad techno, iny klasiku, niekto prirodu, niekt autá…atd..no dobre…ale tak preco ludia vnimaju realitu – da sa povedat rovnako? Preco vsetci vnimaju tento stol rovnako, a ni ako som povedal niekto by videl stol ale zase niekto iny nieco ine? Lebo sme ten isty druh. Sme homo sapiens sapiens, mame rovnake vnimacie moznosti…len preto. A ked uz nejaky clovek vybocuje hodne, napriklad nejaki psychycky naruseni, tak tam mozno este stale vidia stol, ale uz uplne inak. A preto tymto celym chcem povedat .Sme vo svete moznosti. Toto je nas sen, nas film ktory si komponujeme, nasa skusenost nas vesmir. MY si vyberame co budeme vnimat a co nie….a preto aj slovo dobry a zly nema ziadnu hodnotu…predstavte si, ze kazdu hodinu pada z velkej hory kamen. Nikto tam nieje, nikto si to neintrerpretuje. Kamen padne, rozbije sa a koniec….tato akcia nema ziadnu emociu, nema znacku ,,zly,, alebo ,, dobry,, len to JE. Ale ked my si zastavime pod tu horu auto, a ten kamen padne na neho, uz zrazu to je zle. Ale z globalneho hladiska to nema stale emociu, ani znacku ci zle alebo dobre. A o to ide 😀 ano ale je to chaoticky napisane 😀

  Like

  • Ja mám celkove problém s kruhmi v obilí, ešte na ne stále nemám názor… 😛 Mimochodom, našla som tvoje žlté kyvadlo! Padlo za kreslo. Čaká ťa tu… 🙂

   Hehe, včera sme s Vyšším Ja vyrábali SRT-kyvadlo… VJ si vybralo smaragd. Ja som dala dokopy zvyšok – len dúfam, že vydrží to večné točenie! 😛

   Like

   • Robím, robím, čistím, čistím a včera som už aj začala (po obrovskom sebazapretí) čítať Detzlera, takže už začínam trošku chápať, čo to vlastne robím… Najčastejšie sa nechám viesť VJ. Mám to najzlatšie VJ na svete… a novú dušičku…. mala som “veľkú výmenu” a je ti to fakt citiť, moja nová dušička má nejakých 5 rokov a najradšej by sa v kuse hrala a smiala 😆 …

    Včera som si robila kyvadlo, dnes ho budem skúšať. Včera som čistila aj svoju budúcnosť v tomto živote a vraj sa mi to podarilo (našťastie som v nej vystupovala len ako traumatizovaný “divák” 🙂 ).

    Ešte stále vraj nemám budúce životy. Zdá sa, že som Krídlatých až tak strašne nenasrrrr…dila 😛 , ako som si pôvodne myslela. Ale aj tak ma poslali veľkým kopancom do horúcich pekiel. Vraj už ich nemám otravovať. Nevadí; ja mám aj tak najradšej svoje VJ! (Neklame. 😀 Zatiaľ. 😕 )

    Like

 13. Ja akurát čistím jeden vzťah a je to ozaj dokonalá kombinácia samovražda + návyky.

  Hihi. Vyššie ja ti nemá dôvod klamať, to si ty sama tak načo by si si klamala? Vlastná Duša vlastnej duši.. .

  Keď sme mali sabat, ja a Eldhwen sme mali takýchto výmien 12 :D:D to bola sranda 😀 neboj aj ty to zažiješ 🙂 😛 .

  Like

  • Aurík,

   teraz čítam toho Detzlera a VJ podľa neho nie je tvoja vlastná duša, ale nejaká iná duša; dokonca Detzler tvrdí, že aj VJ možno vymeniť. Ja sa tomu akosi vzpieram, mne ten jeho “strapec hrozna duší”, ktorý nosíme na chrbáte, nejako veľmi nesedí, ale fakt to tam je tak napísané.

   Už som ale stihla zistiť, že moje VJ a strážny sú dve rozdielne entity a že moje VJ sa hoooodne nerado vyjadruje k anjelom a ich klamaniu. Keď ste vy s Majkou zisťovali, nakoľko mi hovorili pravdu, vyšlo vám 70%. Ja som včera zisťovala, nakoľko mi klamali, a vyšlo mi 60% – čo by znamenalo, že len 40% z toho, čo mi povedali, je pravda… Rozhodne nie je pravda to, že by som bola Drak. Takže sama seba vítam späť v svete obyčajných ľudí. (Akosi sa mi hneď lepšie dýcha 😛 …)

   Okrem toho, ak si pamätáš, mne ukazovalo “áno” ako krúženie. Včera som čistila bloky od svojich sprievodcov (na dvakrát, lebo hneď sa to nepodarilo; predsa len to bol blok BOH 😕 a VJ sa do neho veľmi nechcelo, ale nechalo sa ukecať 😛 ). Potom o nejakých 5 strán ďalej som sa v knihe dočítala, že keď niečo blokuje VJ, tak krúži… Ihneď som išla oskúšať, ako mi ukazuje to “áno” – a odrazu mi ho ukazuje rovnako ako vám! 😯

   Like

   • :D:D na toto mi sedí minulajšia veta z mafstory
    teta márgit: ,, povedzme si na rovinu bélinko, detzler je veľké fešák, ale v dušiach sa nevyzná,, 😆

    Pokiaľ zasa viem ja, vyššie ja je tvoja dušička celková a ty sa buď napájaš na celú, alebo na jej súčasti.

    No tak zjavne ti to dáka potvorka anjelská diktovala. To je zaujímavé, tebe klamali, ale potom povedali pravdu na mňa? Mne vyšlo že hej.

    Like

 14. Ahojte, potreboval by som poradit v par veciach v suvislosti s procesom transformacie:
  Ako si udrzat vlastne vibracie tak aby mi ich nerusili iny ludia? ked mam bezne pracovne bezkonfliktne stretnutie a mam smolu ze tam je clovek ktory mi vibracne nesedi co samozrejme dopredu neviem tak po takom stretnuti som uplne zdevastovany, bez energie, rozbity…. ochranna bublina zo svetla mi nepomaha asi ju neviem poriadne urobit, trochu mi pomoze pomander ale aj tak nic moc. Musim sa vyhybat ludom ktory mi nesedia hoci s nimi nemam ziadny problem, niekedy vydrzim s niekym len par minut a musim odist, stava sa zo mna asocial… takze ako si udrzat vibracnu suverenitu?

  Da sa nejako uchranit pre nalepovanim negativnej energie nielen od ludi ale najma jemnohmotnych bytosti cihajucich v obchodnych centrach a inych podobnych miestach? Je to dost hnusny pocit ked na mna nieco nalepi…

  Like

 15. uff, tak to Ti v dobrom zavidim… takze doprajem lebo uz sa nemusis trapit. Da sa nejako s VJ “zariadit” aby to islo rychlejsie?… 🙂

  Like

  • Hmm ale teraz tak uvažujem, to nieje len o vibráciách. Už som unavený, idem spať, keď budem mať čas, budem o tom channelovať.

   Like

  • Firehorse,

   myslím, že táto jedna vec od VJ veľmi nezávisí. VJ môže čistiť bloky a programy a ak si ochotný, dáš si tú námahu a venuješ sa tomu, vie ťa doviesť k programom, ktoré u teba zapríčiňujú podvedomé naberanie negativity.

   Iná vec je podľa mňa vedomé naberanie negativity, ktoré tiež znižuje tvoju vibráciu. Odporúčam ti skúsiť cvičenia z Mračnej hory (Cesta prázdnoty) a uvedomiť si vlastné vzorce správania. Ak naberajú negativitu (t.j. viac reaguješ na situácie ako ich usmerňuješ; pozri na tomto blogu i článok o LOA a 7 zákonov Univerza), musíš ich vedome odstrániť, inak sa budeš musieť čistiť denne donekonečna – a potom to nie je o tom, že si narástol, ale o tom, že si dostal do rúk nástroj, ktorý robí robotu miesto teba. To nie je zmyslom vzostupu – a preto to vzostup neurýchli. Toť ale len môj súkromný názor. Možno Auríkov channeling povie niečo celkom iné…

   Like

   • Helar dakujem za pomoc, neviem odhadnut odkial to prichadza… Niektore cvicenia ktore odporucas tak robievam ale som na ceste takze je to proces… 7 zákonov Univerza som intuitivne citil uz predtym a teraz som si ich konecne aj precital a vedome potvrdil. Menim si podla nich svoje starsie vzorce spravania sa. Ale opat je to proces vyvoja takze to chvilku potrva…
    Vedome tuzim po pozitivnych veciach (laske, dobre, harmonii, atd.) a vedome tak aj konam. Pracujem na svojom egu, emociach atd. Ale v mojom vnutri mi nieco sepka do ucha myslienky, ktore nie su moje (hoci jasne ze su) ale nechcem ich, nepacia sa mi, otravuju ma a trapia ma, vyvolavaju vo mne neprijemne pocity a prenasaju sa mi nasledne na uroven 1. cakry a problemov s uzemnenim. Asi to je podvedome naberanie ale vedome to neviem zatial zmenit. Pred tyzdnom som bol na SRTcku ale stale citim ze to je vo mne.

    Like

   • Firehorse,

    idem ti dať radu, ktorú by som nedala ani najhoršiemu nepriateľovi – skús meditovať… (Pre mňa je meditácia trest. 😛 ) Keď máme nejaké neodbytné myšlienky a bránime sa im, iba tým zvyšujeme ich energiu. Skús si v meditácii sadnúť, uvoľniť sa a uvoľniť kanál pre všetko negatívne, čo v tebe je. Nezaujímaj k tomu stanovisko. Len pozoruj, aké myšlienky to sú, uvažuj, odkiaľ sa asi vzali, čo je ich spúšťač, prečo sa im brániš a odmodeluj si dva tri možné výsledky, keby si im podľahol. A nakoniec každej z nich povedz “Tak, už som sa ti venoval, urobil som ti priestor a mala si moju plnú pozornosť. Posúdil som ťa a nepáčiš sa mi. Prepúšťam ťa preč a nikdy viac sa mi nevracaj.”

    Like

  • ospravedlnujem sa, neda sa priamo odpovedat na Tvoj prispevok vyssie tak odpovedam sam na svoj… 🙂

   Helar velmi pekne dakujem za odpoved, si velmi laskava a vazim si Tvoju radu. Asi mas pravdu ze nie je dobre sa tomu branit a odhanat to ale nechat to volne plynut nech sa to odemonstruje a odide. Ja meditacie tiez velmi nemusim 😦 navyse mi ani velmi nejdu… mam v sebe asi vela ohna 🙂 alebo velmi nad vsetkym rozmyslam, analyzujem atd. A moj problem je ze tie neprijemne myslienky a pocity mavam aj vtedy ked situacia neumoznuje ist niekde prec a si to vnutorne nejako spracovat. A niekedy to nie su konkretne myslienky ale len take pocity cisteho zufalstva, brrr…. Neviem co je spustacom toho vsetkeho. Ale v kazdom pripade skusim zmenit postoj k tym myslienkam ktore viem uchopit a pracovat s nimi tak ako mi radis. Super by este bolo keby som sa vedel nejako vnutorne presvetlit… Este raz velmi pekne dakujem!

   Like

 16. Helar
  v knihe o čakrách od Diamondovcov som čítala rozdelenie na nižšie a vyššie ja takto: Nižšie ja: fyzické telo,éterické telo,astrálne telo.
  Vyššie ja: mentálne telo,duša a ešte dáke telo,len si neviem spomenúť,nemám tú knihu doma.
  To,že je VJ duša,prípadne ešte nejaké to telo,ktoré je behom fyzického života mojou súčasťou,to by som brala,len som si zatiaľ neporadila s tými duchovnými výbormi.

  Like

 17. Aurík
  nemám.Mám len runy a cigánske karty,ani z tých neviem poriadne čítať 😀 ,ale je pravda,že som sa ani nejak valne nesnažila.Dnes mám zasa raz veselý den,napísala som komentár a zmazala som si ho,namiesto ,aby som ho odoslala.

  Like

 18. Keď už ste pri tých runách,rada by som sa spýtala,či vadí ak si ich normálne kúpim v obchode a nevyrobím si ich sama.Budú mať rovnakú ,,moc”?Ďakujem 😀

  Like

 19. ahojte,skor ako prečítam članok a poutieram slzy čo mi teču po lícach , chcem len napísať , že dnes som mala sen – obyčajný,ale zvláštny . vlastne , nič poslednu dobu nie je obyčajné a pritom mi to príde take prirodzene. ale nebudem sa rozpisovať mimo témy. v sne hral rolu motýl, sedím tu teda pri PC a uvažujem,čo za symbol som dostala tentokrát a zrazu pri čítani navodu ako pochopiť sny som si klikla tu a nechápem,prvy krat vidim takyto obrazec šloveka/motýla a pritom mi to tak velmi pripomína toho mojho zo sna … užasne,idem to čítať, hodim sme sen …. dufam,že sa tu ešte nalogujem,rada by som si prečítala nejake rozuzlenie sna alebo aspon postrehy

  SEN: – v tom som už bola niekde v obchode .bolo to zlatnicvtvo a cez výklad sme pozerali dnu . nemala som chuť nič kupovať avšak ponukali nám ,že si mame vybrať jeden prsteň a oni nam urobia velkosť podla potreby .boli tam krááásne prstene v tvare motýla , ani sa to nepodobalo na zlato , bolo to take akoby brondzove ,alebo staré – špinavé , proste sa to neligotalo . avšak tvar krídel bol famozny . pomyslela som si,že ešte tak krásny prsten som nevidela ,ale asi by to bolo nepraktické nosiť na ruke.V tom som sa obzrela napravo hore a na polici bol džbán – tenký vysoký džbán a na nom krídla v tvare motýla . tiež to ale nevyzeralo ako zlato , skor ako bronz, med , naozaj neviem . ale bolo to z jednej sady – rovnaké ako ten prsten .Zrazu nejaký muž vonku vraví tej predavačke, že pozerá na to zlato už teda hodne dlho , ale nevidí tam žiadny punc, že čo to za zlato , že to nie je pravé . a predavačka mu vraví, že” by ste sa čudovali, ja sama som ho kedysi robila. niečo vám poviem, pred 3.rokmi som spolu s kamarátkou bola / niekde , netuším už či v Irsku či Norsku / v Norsku a tam sme robili tieto prstene”

  a nato dodala ” bolo to práve 22.13 / čítaj dvadsiatehodruheho trinásty 🙂 / a vtedy dostala svoju zlatu životnu šancu !”

  Like

  • no ,ja vykladať sny neviem ,ale poviem ti ,že celý čas ,ako som čítala tvoj komentár som bola v tom ,že sa ti snívalo o anjeloch na prsteňoch,nie o motýľoch… 😀

   Like

   • 🙂 na tom je to krásne,že každy si sen vyloži ináč . ja om večer zaspávala s tým, že som prosila o dalšie symboly – no možno ich do sna dodali,ale nepamatam 😀 . ale večer ma napadol ten dátum – už ho fakt preberam z každej strany,kedže ta predavačka to povedala velmi dôrazne a s láskou tomu pánovi,čo pochyoval o pravosti daneho tovaru . ale stale neviem – je to niečo , proste čo možno teraz nevyzerá že je to vzácne , že to ma obrovsku cenu , ale vo svojej podstate to je niečo velke a obrovske , niečo čo v sebe nesie velky odkaz . ja som nikdy nemala sny s motýlom , fakt . ked ziera -tak medved , či had , ked ludia -tak cigáni 😀 a rodina … ked cestovať ,tak autobus či výťah …. ale motýle nie . no a ten datum teda – ma napadalo všetko možne – pred 3 roky , cca 22 v mesiaci , ked mesiac je trinásty tak dajme tomu 1+3 je apríl 😀 (ach mote teore a uvahy ) tak to je práve doba , kedy som bola zasvätena do reiki a kedy som zistila,že čakam babatko . aj to je odkaz – vtedy sa pre mna fakt dostala životnu šancu . asi by som mala na oboch pomakať aj ked to teraz nevyzera nijak ružovo , ale odkaz vraví za všetko 😀

    Like

 20. no prečítane …. pochopene … ja snad len tolko, že u mna teraz narýchlo čo si spomeniem -tak neskutočne tlaky v ušiach, alebo v hlave , uplne citim vybrácie -občas mam pocit,že mi chcu niečo povedať , samozrejme okrem toho,že som energie vnimala ich teraz aj vidim ,tie farby su užasne … no a sny , ved ten dnešny ma priviedol sem …. občas citim , ked akoby mi cez telo niekto prešiel – až ma strasie . No a to nevravím o zmenách v mojom okolí,v zmene v sebe , občas je to až “tragicke” ale musi sa to proste diať . Uplne inak vnímam ludi okolo, nejaka som empatickejšia,ale v tom zmysle – že mi to je do smiechu niekedy,ako su niektorí “slepí” – veci čo som niekedy riešila až nenormálne tragicky mi dnes pridu absolutne nepodstatne , veci čo som cele roky preliadala mi zas prídu ako niečo kedy sa pozastavíma pýtam sa sama seba,ako som toto mohla tolke roky prehliadať ??? chodia mi myšlienky, kde proste viem ako to je , viem odhadnuť človeka a konečne verim intuicii ….. no , v každom prípade všetky zmeny prijimam a tešim sa

  pekny večer

  Like

 21. dnes a mi stalo toto : nechápem … išli sme teraz z nákupu a bola velka hmla , tak sme šli cez dediny pomaly a v tom som mala taky zvláštny “zablesk ” ….. prevrátili sme sa s autom,boli sme dnu dvaja ….. zrazu taky divny pocit na mna prišiel , či to nevidim niečo, čo sa nám s mužom ma cestou stať . ale po pár minutach som to hodila za hlavu . asi 7-10 min po tom zablesku sme už vyšli na normálnu cetu a v tom nas predbehla sanitka . pred nou bola dalšia . to tiež nebolo nič zvlášť . ALE – teraz sedíme pri správach a pozeráme , že u nás /tak kde ušili tie sanitky / sa v ten čas stala tragicka nehoda v tunely branisko – osobne auto narazilo do autobusu,dvaja v aute čo boli su na mieste mrtvy . čo mam nato povedať
  http://www.webnoviny.sk/auto-moto/clanok/56374/Branisko-uzavreli-pre-vaznu-nehodu-autobusu-s-autom.html – čas suhlasí , bolo to kratko po 18.00

  Like

   • filip dakujem , ešte sa tu zorientovať a som osvietenec 😀 ale nie, nadlahčujem …. už len ma napada ten pocit pri tom zablesku : šok a zrazu klud/pokoj …. ale to je stale po smrti , už si ma dokonca raz aj ” zavolala duša ” . vo vzuchu bola citiť smrt , lietali zachranari a ja išla cestou k nim. asi 300m od nešťastia na stavbe , kde robotnikovi prišlo obyčajne “nevoľno” . vedela som , že už je to pre nich neskor, neviem odkial , prtitom som nepoznala ani toho,za kým išli . došla som tam , a nič , len s uplnym pokojom som stala a moje myšlienky sa zhovarali s “človekom” , ktoreho zachranari už hodnu dobu oživovali . dookola behali uplakaný príbuzní . rozprávali sme sa pokojne,vlastne moja mysel viedla monolog a kd to pochopil , tak sa s ním rozlučila . usmiala som sa, zavladol neskutočny pokoj a klud , ticho . otočila som sa a zamierila domov . čas akoby stál , prave v tu chvílu, v to popoludnie 🙂

    …. dufam,že som k teme ,ak nie tak pardon , idem hladať tu mračnu horu

    Like

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.