Deväť šamanských čakier a ich čistenie

cakry-vseobecne.jpgPráve čítam najnovšiu knihu Alberta Villolda The Four Insights. Villoldo je šaman “prírodného” typu (na rozdiel od šamanov “psychologického” typu ako Gallegos alebo šamanov “bosoráckeho” typu ako Castaneda a jeho skupina) a našťastie je totálne pragmatický, takže sa mu podarilo šamanizmus “nezaprasiť” psychoterapeutickým balastom, ktorý západné poznanie stavia nad prírodné cítenie. Žiaľ, s touto knihou už je na dobrej ceste presne tam 😕 …  (Nuž čo, aj on chce zarábať, kým sa na tejto téme ešte zarábať dá!)

Villoldo je pokračovateľ inckej tradície a tá využíva viac čakier ako orientálna. Pretože v poslednom čase sa ľudia viackrát pýtali, ako si dať do poriadku čakry, a súčasne pripravujem obsah pre “cestu k bosorákovi” 😀 , povedala som si, že využijem jednu kapitolu z knihy a tému znova spracujem.

Naša energetická anatómia 

Pre začiatok stručné zhrnutie: máme fyzické telo. (O tom sa proste odmietam vadiť.) V tom fyzickom tele máme aj nejakú myseľ a nejaké emócie. Ale máme aj dušu?

Odpoveď je jednoduchá – máme oveľa viac… Okrem fyzického tela máme tzv. energetické telo. Villoldo ho nazýva Žiarivé energetické pole (Luminous Energy Field, LEF; u mňa niekde aj ZEP); ja som lenivá písať dlhé názvy a preto ho budem drzo označovať “aura”. Aura je “stavebný plán” pre náš život: obsahuje všetky naše bolesti, súženia a choroby z tohto aj minulých životov a aj možnosti ich odstránenia. Predstavme si ju ako svetelnú bublinu, ktorá obklopuje naše telo tak na vzdialenosť natiahnutej paže a 20-30 cm nadol do zeme pod našimi nohami. Cez ňu sústavne prúdia energetické toky. Stredom tejto bubliny prebieha uzučký kanálik, takže “aura” vlastne vyzerá ako korálka (v geometrii sa tomuto tvaru hovorí torus).

Keď zomrieme, celá naša aura sa týmto kanálikom “vcucne” späť do sveta energie. Ľudia, ktorí takmer zomreli, to popisujú ako úzky temný tunel so svetlom na konci.

Aura má svoju štruktúru: čakry a kotviaci bod.

Vo Villoldovej tradícii majú ľudia deväť čakier, zoradených pozdĺž chrbtice. Orientálna tradícia robí so siedmimi čakrami (ako ich popisujem v časti o čakrách), laika (teda majstri-šamani Villildovej tradície) k nim pridávajú ôsmu, ktorá je ako žiarivé slnko nad našou hlavou, už mimo tela, ale ešte stále v aure. Deviata čakra je už mimo našej aury, v centre Univerzálnej Energie, a spája nás s každým druhom života.

Každá čakra je lievikovitý vír svetla, ktorý siaha vyše desať centimetrov nad povrch tela a krúti sa v smere hodinových ručičiek. Úzke hrdlo lievika sa spája s chrbticou a žľazami s vnútornou sekréciou. Naše čakry sťahujú informácie priamo z aury do nášho centrálneho nervového systému, čím ovplyvňujú našu neurofyziológiu. Keďže sa spájajú so žľazami, ovplyvňujú aj naše nálady, váhu, krv či imúnny systém.

Popis čakier

Prvá čakra sa nachádza pri koreni chrbtice, pri kostrči, a spája nás s Matkou Zemou. Sú v nej umiestnené naše primitívne inštinkty. V orientálnom ponímaní v nej sídli hadia energia, kundalíní. Keď vyčistíme túto čakru, zbavíme sa strachu z nedostatku a otvárame sa možnostiam, ktoré nás obklopujú.

Druhá čakra sa nachádza na šírku štyroch palcov pod pupkom a je sídlom vášní. Odtiaľto sú energeticky napájané všetky naše pocity a emócie a tu sídli náš pocit sebahodnoty a pocit, či sme alebo nie sme milovaní. Náš hnev alebo pocit fyzického alebo emocionálneho ohrozenia zanáša túto čakru ťažkou energiou. Keď ju vyčistíme, otvárame sa kreativite a romantickému vzťahu. Táto čakra sa spája s obličkami a zodpovedá za našu reakciu “útok alebo útek”.

Tretia čakra sa nachádza v solárnom plexe a spája sa s úrovňou fyzickej energie v tele. Keď ju vyčistíme, budeme mať v svojich počinoch a v svete väčší úspech a budeme jasne vyjadrovať, kto sme a za čím stojíme.

Štvrtá čakra sa nachádza v centre hrude a spája sa so srdcom. Tu cítime lásku k všetkým ľuďom, zvieratám, rastlinám, kameňom, prostrediu… Srdcová čakra je stredom nášho fyzického energetického systému, pretože pod ňou i nad ňou sa nachádzajú vždy tri telesné čakry. Keď ju vyčistíme, zbavíme sa egocentrizmu a otvoríme sa celkom vzťahom.

Piata čakra je umiestnená v priehlbine hrdla a je to naše psychické centrum. Keď je zanesená, tvrdošijne zotrvávame na vlastných názoroch a fixujeme sa na svoju skupinku najbližších (alebo najbližšiu rodinu). Keď ju očistíme, rozpoznáme našu prepojenosť s inými ľuďmi, začneme lepšie komunikovať a dokážeme zbierať viac poznatkov lepším počúvaním ľudí – a to aj tých, s ktorými nesúhlasíme.

Šiesta čakra (Tretie oko) je umiestnená v strede čela. Cez ňu vnímame náš vzťah ku všetkému a všetkým a našu večnú existenciu. V tomto energetickom centre sídli božské v nás. Keď je zanesená, stávame sa spirituálne arogantnými – myslíme si, že stačí spirituálne veci vedieť, ale nepraktizovať.

Siedma čakra je umiestnená navrchu hlavy a je to brána k nebesám, ktorá nás spája s hviezdami. Z tejto čakry vychádza línia, ktorou sme spojená s centrom Univerzálnej Energie, so všetkými našimi životmi a so všetkou energiou, ktorá existuje (teda aj akašickými záznamami). Keď vyčistíme toto centrum od nánosov, umožní nám to vnímať čas nelineárnym spôsobom a prelomiť zákon príčíny a následku. Keď je čakra zanesená, myslíme si, že už sme najosvietenejší na celom svete a že nám nikto nemôže vodu podať. Vyčistená čakra nás zbavuje egocentrizmu.

Asi na dve dlane nad našou hlavou je umiestnená ôsma čakra, o ktorej sa hovorí, že je odrazom boha v nás. Keď je zanesená, uviazneme medzi matériou a duchom, žijeme čiastočne v tele a čiastočne mimo neho a cítime extrémnu disociáciu (akoby sme sami seba pozorovali zvonka) a odťažitosť. Táto čakra predstavuje našu dušu – v jeje stene sú zachytené traumy, ktoré sme zdedili z minulých životov a ktoré nám pomáhali vybrať si rodičov a situáciu, do ktorej sme sa narodili. Tieto “predtlače” predurčujú, akým spôsobom budeme žiť, učiť sa, rásť, starnúť a zomierať a odrážajú sa na predtlači v našej aure. Táto čakra sa vyčistí automaticky sama, keď sa nám podarí vyčistiť prvých sedem čakier.

Posledná, deviata čakra existuje mimo priestoru a času a je vždy čistá a nezanesená. V nej máme možnosť stotožniť sa s hocičím na zemi. Hovorí sa jej aj “my v bohu”. Aby sme ju dosiahli, musíme vystúpiť nahor líniou z našej korunnej čakry (=siedmej). Existuje len jedna jediná deviata čakra, ktorá je spoločná pre nás pre všetkých.

Čakry treba z času na čas vyčistiť od všetkých tých emocionálnych a energetických odpadov, ktoré sa v nich nazbierali. Najdôležitejšie je vyčistiť najprv prvú čakru, cez ktorú odteká z tela každá ťažká energia do zeme. Ak je čakra zanesená, vyvoláva poruchy v ostatných čakrách, choroby a nešťastia a privoláva na nás smolu.

Čistíme čakry – cvičenie

 1. Nájdeme si nerušené miestočko, najlepšie vlastnú posteľ. Zavrieme oči apárkrát sa zhlboka a sústredene nadýchneme. Necháme svoje myšlienky voľne plynúť a nevenujeme im pozornosť, ale sa sústreďujeme na nádychy a výdychy.
 2. Spojíme na hrudi ruky dlaňami ako pri motlitbe, pričom sa nám končeky prstov navzájom dotýkajú. Ruky si oprieme o hruď a sústredíme sa na nádychy a výdychy. Dýchame zhlboka.
 3. Po pár nádychoch a výdychoch prudko vytrasieme ruky a znovu ich vrátime do pôvodnej “modliacej” pozície na hrudi. Všimnime si, ako nám medzi končekmi prstov prebieha energia. Postupne začneme pomaly ruky vzďaľovať a zachovávame si ten brnivý pocit v končekoch prstov. So zatvorenými očami sa pokúsme vidieť jemné energetické nitky medzi končekmi prstov. Cítime ich mravenčenie a teplo v nich.
 4. Pravú ruku presunieme nad prvú čakru asi 10 cm nad telo. Prstami ohmatáme jej široký lievik. Cítime energiu, ako sa pohybuje v smere hodinových ručičiek.
 5. Pomaly začneme čakru otáčať proti smeru hodinových ručičiek, nenásilne a postupne. Končekmi prstov pritom “zotierame” ťažkú energiu zo stien lievika. Sledujeme, či je studená alebo teplá, mazľavá alebo pichľavá. Cítime, ako všetka toxická energia z čakry vyteká a vteká do zeme, až kým čakra nie je čistá. Potom ju prstami roztočíme opäť v smere hodinových ručičiek.
 6. Takto to urobíme so všetkými siedmimi čakrami.
 7. Nakoniec si predstavíme, ako sa vznášame nad telom. Po pár minútach skrížime ruky na hrudi, párkrát sa zhlboka nadýchneme a potom sa vedome znesieme späť do nášho tela a roztiahneme sa v ňom. Dôkladne vytrasieme obe ruky a pomädlíme si ich. Potom si rukami pošúchame tvár a nakoniec otvoríme oči.

Pri tomto čvičení sa nám môže stať, že precítime tie emócie, ktoré sa s danou čakrou spájajú, alebo že si spomenieme na udalosti z nášho života. Nebráňme sa tomu; nechajme ich cez seba pretiecť ako vietor cez rákosie na brehu jazera. Neanalyzujme ich.

A ak pri čistení čakier necítime nijaké pocity ani spomienky, nič sa nedeje. Cvičenie je silné a funguje, aj keď nič nebudeme cítiť.

195 thoughts on “Deväť šamanských čakier a ich čistenie

 1. Milá Helar.
  Chcela by som sa Vás spýtať,či sa všetky čakry točia rovnakým smerom a či nie je rozdiel medzi mužom a ženou.(Mám niekde v “hlavičke”,že tam je nejaký rozdiel a rada by som praktizovala toto čistenie ,takže pre kľud v tej mojej hlavičke,počkám na odpoveď.) )): Ďakujem.

  Páči sa mi

 2. Bylinka,

  viem, aj ja som to čítala (neviem dokonca, či som ten článok nedala aj na túto stránku)… Ale extra som si preverovala jeden popis, keď kečuánsky šaman sprevádzal smrťou misionárku – a použil to isté točenie čakier, aké by použil pri mužovi. Myslím, že rozdielne točenie čakier je mylná informácia, prevzatá od Číňanov z tai-chi: u nich sa čchi v tan-tiene točí u mužov jedným smerom a u žien iným. (Tan-tien je tam, kde máme sakrálnu čakru.) Inkovia používajú jednotný smer – a keďže spomínaný šaman bol povestný tým, aké výsledky dosahoval, ja sa úporne držím tohto prístupu.

  Páči sa mi

 3. Pises, ze aura je stavebny plan. Suhlasim, ak je to myslene, ze to hovori o nasom nastaveni a fungovani. Aura je zivot sam.
  Inak vnimam zivotny zamer, a ten sa nachadza na ovela jemnejsej urovni. Tu ked sa sebe spreneverime, tu uz vela lekari nepomozu. Dostaneme sa sem cez modlitbu, meditaciu,alebo ak zasadne zmenime zivotny postoj, myslenie a pod.

  Páči sa mi

 4. Nany,

  sedieť alebo ležať – to závisí od chrbtice. Ja ju mám trochu krivú a tak radšej ležím, s bradou mierne pritiahnutou k hrdlu, aby bola chrbtica čo najrovnejšia. Ak toto dokážete udržať posediačky a bez bolesti, môžete aj sedieť. Pravidlom je vyrovnaná chrbtica, nezalomená v krku, aby sa tam nehromadila energia – to by viedlo k problémom v hrdelnej čakre a k migrénam alebo búšeniu srdca.

  Páči sa mi

 5. Helar, tak som to včera skúšala. Lievik som nenahmatala, ale keď som si položila dlaň nad čakru zacítila som mravenčenie v dlani. Pomyslela som si že tam bude asi lievik z čakry a začala som pomaly otáčať čakru opačným smerom. Vtedy som pri každej čakre zacítila na tele tlak do vnútra tela, až miernu bolesť a ťažobu. Čakru som čistila pokiaľ bol tlak silný keď začal ustupovať prestala som a roztočila som ju v smere hodiniek. Na niektorých čakrách som vtedy pocítila akoby zašteklenie a pocit šťastia. Na začiatku keď som spojila ruky na hrudi prstami cítila som energiu nielen v prstoch ale aj v dlaniach a v ľavej ruke oveľa viac až prešla do celej ľavej časti tela od nôh až po hlavu a v nohe najviac. No viac som cítila chlad ako teplo. Ľavá noha ma ale v poslednom čase veľmi bolí (koleno). Môže to byť spôsobené tým alebo preto lebo v izbe nebolo veľmi teplo tak mi zostalo zima. Bola som ale aj tak veľmi šťastná, že sa mi to vôbec podarilo. Možno nabudúce pocítim teplo. Ako často sa majú čakry vlastne čistiť. Keď to vycítim alebo to môžem zopakovať kedykoľvek, aby som cítila to šteklenie (ktoré pripomínalo radosť) vo všetkých čakrách. Mračná hora je výborná, lepšiu stránku ako tvoju som zatiaľ nenašla a vždy sa sem rada vrátim.

  Páči sa mi

 6. Nany,

  Villoldo (šaman, ku ktorému sa hlásim) navrhuje, aby sme čakry čistili vždy ráno pod sprchou – súčinnosť vody a čistenia prstami je vraj veľmi silná. Ak má človek ťažké obdobie, je dobré ich čistiť často, ak je pohodové obdobie, stačí raz týždenne.

  Čo sa týka kolena, skúste si pustiť energiu do dlaní (cíťte ju v nich ako mravenčenie, prípadne si ju predstavujte ako teplý biely lúč) a potom z dlaní urobte malé mištičky a dajte ich zboku kolena tak, aby koleno bolo medzi nimi, a vysielajte silou vôle do kolena túto energiu. Treba to robiť dlho, možno aj pol hodiny, takže potrebujete čas, samotu a možno aj nejakú opierku na predlaktia, ak by vás začali bolieť ruky. Už po prvom raze by malo nastať citeľné zlepšenie.

  Páči sa mi

 7. Chybička se vloudila,ale nevadí,aspoň to odoslalo.Momentálne nemôžem písavať,pretože sa synátor učí,preto využívam čas,keď nieje doma.Som opäť na stránke s čakrami.Chodím domov z práce unavená ako kôň,ale baví ma to.Dám si síce víno a potom zaspím,ale aspoň nemyslím a neberiem už ani lieky.Ale nie o tom som chcela.Neviem čo sa robí,ale tento týždeň sa niečo deje s mojími zvieratkami,večer síce rýchlo zaspím,ale raz,keď som s nimi chcela zaspávať,tak pri “Dagrovom” strome sme sa zišli pri ohni,ale /neviem,či to bola moja fantázia,vieš,ako myslím/oni to už neboli zvieratá,ale ľudia.Sedeli v kruhu pri ohni a mali podobu ľudí,síce nekonkrétnu,ale ľudí.Vieš ako v Afrike nosia na hlavách kože zo zvierat,pripadalo mi to tak.Neviem sa vyjadriť,ale každý mal cez hlavu masku toho svojho zvieraťa,takže som presne vedela o ktoré zviera sa jedná.Rýchlo zaspím,takže sa nestíham s nimi rozprávať,ale ráno v autobuse “meditujem”,ale ak sa môžem priznať,tak som prešla k anjelom.Rozprávam sa s nimi a hocikedy si pripadám ako priblblá.Ale podľa knihy,ktorá sa mi dostala do rúk,sa v mojom živote objavujú číselné kombinácie,ktoré niečo znamenajú.Napr.čas na hod.17:17,alebo iné.A včera to bola kombinácia /skôr diabolska,pretože sú to jeho čísla/ 666 a 999.To sa stalo,keď som počítala pokladňu.V tej knihe je síce výklad,čo to znamená,ale hneď som si tie kombinácie všimla.Viem,že nemáš rada pomenovania,ako sú anjeli a pod.,ale vysvetli mi to prosím.Prečo si to vlastne všímam?A vysvetli mi to,čo sa stalo s mojimi zvieratkami,prečo sa menia na ľudí.Moja fantázia to asi nebude,pretože stále som ich videla ako zvieratká.Dobre,ale dosť už.Napíš,ako ti je a ako sa cítiš.Myslím na teba,pretože si spriaznená duša.Vieš,som v stave,keď chcem všetkým pomôcť,ale neviem ako.Pamätám si horoskop na tento rok/čítala som ho začiatkom roka/,bol o rozpadávaní sa vzťahov,o chorobách a nešťastiach,…Všetko sa napĺňa /aj u mňa,veď vieš/,ale dúfam,že Nový rok bude šťastnejší,a ja by som chcela pomáhať,len neviem ako.Som presvedčená,že niečo mám urobyť,len neviem čo /Dagr/.Už so potrebovala to dať von a nateraz končím,pa a drž sa.

  Páči sa mi

 8. Táni,

  tie zvieratká sa to môžu meniť na anjelov, pretože teraz sa zapodievaš v duchu anjelmi a energiu, ktorá sa ti zjavovala vo forme zvierat, teraz vnímaš ako anjelov. To, že majú na hlavách tie masky, je len na to, aby si si vedela jedno i druhé spojiť. Je možné, že sa nakoniec celkom prevtelia do anjelov a budeš s nimi ďalej pracovať takto.

  Ale je tu ešte jedno vysvetlenie – a to považujem za pravdepodobnejšie, pretože ak si spomínam, tak sa ti menili na ľudí už predtým (alebo si to pletiem s iným čitateľom) – nejaká vyššia energia ťa berie do svojho kruhu. Začalo to “Dagrom” a teraz sa zvieratá menia na ľudské bytosti. Je možné, že kedysi bolo tvoje vnímanie natoľko nerozvinuté, že museli využiť tú možnosť, ktorú im poskytovala práca s osobným totemom, a postupne začali cez Dagra tvoju vibráciu zvyšovať. Dnes už si schopná vnímať ich ako samostatné bytosti a preto sa ti tak ukazujú. Podľa mňa si dnes na oveľa vyššej vibračnej úrovni, než si bola na začiatku.

  Zmena zvieraťa na anjela nie je neobvyklá. Ako som spomínala, ja som mala labuť, ktorá sa necítila v srdcovej čakre dobre a keď som ju uvoľnila, okamžite mi vyletela do korunnej čakry a tam sa postupne premenila na anjela. To, čo ja nemám rada, nie je slovo “anjel”, ale to, že ľudia s anjelmi spájajú určité náboženské predstavy, kým u mňa je to forma energie, ktorá na seba berie podobu akoby človeka (s krídlami a so všetkým).

  A teraz k tomu pomáhaniu všetkým – si dobre nastavená. Dôveruj Matke Prírode, že čoskoro ti do cesty príde príležitosť! Keď je človek nachystaný, príležitosť sa vždy nájde.

  Prajem ti sviatky bez zbytočného smútku a verím, že ten nový rok bude skutočne výrazne lepší… mám taký pocit… paaa, Táni!

  Páči sa mi

 9. Mila Helar,
  zacala som pravidelne cistit svoje cakry a div sa svete, genialne to funguje. V poslednom case sa mi ale zacalo stavat, ze ked som vycistila cakry, druhy den sa mi sialene motala hlava. Nie je to nijak vazne, ale zneprijemnuje to zivot. Mohla by ste mi prosim poradit, kde robim chybu?
  Dakujem

  Páči sa mi

 10. Mila Helar,
  dnes som sa dozvedela nemilu spravu mam pravdepodobne rakovinu krčka buduci tyžden by som mala absolvovat ešte jedno vyšetrenie ale som z toho už teraz smutna čo by ste mi poradila aby som nespanikarila do predu ďakujem velice pekne za radu.

  Želam pekny vecer

  Páči sa mi

 11. Dobrú noc Helar.
  Mám jednu otázku mám 12 ako som v prvom príspevku napísal chcel by som si prečistiť čakry lebo ma v poslednej dobe bolieva hlava.Návod je dobrý len neviem že ako mám vedieť ktorú čakru čistím robí sa to podľa toho že kde je ktorá čakra umiestnená alebo sa mýlim?

  Páči sa mi

 12. bylinka…
  chi v cakrach sa netoci rovnakym smerom, u muzov je kazda druha pravotociva a u zien kazda druha lavotociva, ale niekedy je treba kratko povzbudit lavotoc. pravotocivou aj tri krat….

  Páči sa mi

 13. filip212…
  pri tvojich 12r. daj tvojim cakram pokoj a najdi si skusenejsich ludi, aby sa na teba pozreli, doporucujem ti pozriet knihu: su jok – prva pomoc a ta ti vystaci….

  Páči sa mi

 14. dnes som sa pokusala cistit si cakry pocas cistenia ale aj xvilu po tom som citila brnenie v rukach a chodidlac a pocisteni boli moje oci troxu dezorientovane. vedel by mi niekto poradit ako zistim ci to robim spravne a ci sa mi to podarilo????????????

  Páči sa mi

 15. Chcel by som sa spytat: Uz skoro pol roka citim v pravej casti bruska svalove stiahnutie (napatie) s prestavkami.Vysetrenia nic zatial neukazali.Nie je to zatial bolestive. Ale otazka je, ze vcera som trochu meditoval a zistil som ze akoby som citil v tej casti chlad (oproti ostatnym castiam tela). Moze to nieco znamenat? Da sa s tym nieco robit? Alebo je to prirodzene pri svaloch …(ak to je sval). Dakujem za odpoved.

  Páči sa mi

 16. Martin,

  toto mi vyzerá na blokovaný tok energie v niektorom z meridiánov. Priebeh meridiánov nájdete v článku Meridiány v ľudskom tele (použite vyhľadávací chlievik). Podľa toho, čo píšete, môže ísť o meridián sleziny. Skúste si ho nechať odblokovať. Stačí na to obyčajné kompenzačné kyvadlo. Ak by kyvadlo nezabralo, možno budete potrebovať urobiť extrakciu cudzorodej energie cez reiki, SRT alebo šamanským spôsobom.

  Blokáda nie je nutne ohrozujúca. Niekedy sa rozplynie sama od seba, ale ak trvá dlhšie, môže viesť k zdravotným problémom, takže vám odporúčam niečo s tým preventívne robiť.

  Páči sa mi

 17. ahojko no velmi ma zaujima ocom sa tu pise..a tak mne vestila jedna vestica a povedala mi ze mam schopnost ze by som mohla ako predpovedat s najelmi teda pomocou nich..tak mam aj anjelske karty..a tie zaciatky no co som skusala tak vychadzala pravda..ale nebolo to spojenie s najelmi..a tak neviem ako mam ist na to..skusala som to no nepodarilo sa mi to..aj ked pred par dnami sa mi zdalo ze som videla ako keby bielu osobu no nevidela som jej do tvate a bola len biela..no troska som sa zlakla a potom som to uz nevidela a mrzi ma to..no nevedeli by ste mi poradit ako by som sa mohla spojit s najelmi?..lebo ak je pravda co mi predpovedala ta vestica rada by som tak pomahala niekomu kto to potrebuje takuto pomoc..dakujem :))

  Páči sa mi

 18. Ahojte, veľmi ma zaujal článok o čakrách a ich čistení. Chcela by som to skúsiť, vyčistiť si ich, ten návod, ktorý tam je, tak tým vyčistím všetky čakry?
  Ďakujem za odpoveď.. :o)

  Páči sa mi

 19. Ďakujem helar, a ešte by som chcela vysvetliť jednu vec,ak by si bola taká zlatá..:o) v bode 4 je písané: ” pravú ruku presunieme nad prvú čakru asi 10 cm nad telo. Prstami ohmatávame jej široký lievik..” Len v tom popise čakier je napísané, že prvá čakra sa nachádza pri koreni chrbtice, tak prečo mám presunúť pravú ruku 10 cm nad telo? A ten lievik si mám pravdepodobne predstaviť v mysli, ak som to dobre pochopila.. Prepáč za takéto otázky, ale som nováčik.. :o)

  Páči sa mi

 20. Lima,

  je to tak – prvá čakra naťahuje energiu zdola a siedma ju naťahuje zhora. Preto aj ich čistenie musí prebiehať takým spôsobom. U koreňovej čakry je to ľahšie, pri korunnej človeku ide pritom odpadnúť ruka 😛 .

  Myslím, že to bola Tunneshendeová, ktorá povedala, že ženy naťahujú energiu vagínou. Takže to je miesto, v ktorom sa cca 10 cm od tela čistí koreňová čakra. Muži to majú ťažšie, lebo sa potrebujú rukou dostať až ku konečníku – preto je u nich lepšie čistiť koreňovú čakru zozadu.

  K tomu lieviku: netreba si nič predstavovať. Treba použiť prijímaciu (teda “nedominantnú”) ruku na to, aby sme ho “vyhmatali”. Musíme očakávať, že niečo zacítime – nejakú zmenu energie, iný pocit. Keď si toto vypestujeme, postupom času vieme zistiť aj smer, ktorým sa čakra točí. To je dôležité neskôr, keď chceme jej točenie zrýchliť alebo spomaliť.

  Tak, ako som povedala – musíme očakávať, že budeme energiu cítiť. Musíme vypnúť rozum a sústrediť svoju pozornosť do prstov prijímacej ruky. Ak tomu neuveríme, nepocítime nič – to hovorím z vlastnej skúsenosti!

  Páči sa mi

 21. Tak toto môžem potrvrdiť aj ja z vlastnej skúsenosti.
  Zo začiatku som si čistila čakry tak, že som si lievik len predstavovala, až raz som bola úplne ” vypnutá” a čistila som si čakry proste automaticky, bez rozmýšľania, očakávala som, že to tam je a nahmatala som to. Vtedy som pochopila, že dovtedy som si čakry pravdepodobne nečistila, iba som si to myslela.

  Páči sa mi

 22. Ahoj Hela,

  vcera vecer som si 1x v zivote skusala cistit cakry. Mala som trochu zimnicu a potom sa mi strasne chcelo spat. Rano som to robila znova, uz som citila prijemne teplo, no spat sa mi chcelo rovnako.
  Skusam teraz vstko mozne, pretoze vzhladom na situaciu u mna v robote (a s tym spojene nervove zatazenie) sa u mna zas spustili bolesti zlcnika 😦 a nesmierne “prijemne” zachvatove stavy…fuj. 😦 😦 😦

  Obraz na 99% dokonceny, ale nieco mi tam furt chyba, neviem presne co, ale pridem na to. Malovat podla snov nie je ziadne hracka.

  Páči sa mi

 23. ahoj, len sa chchem spytat ci to cistenie cakier mozem robit aj ked je niekto v miestnosti, pripadne spi vedla mna, konkretne male dieta, nerada by som nahadzala vsetok ten sajrajt potom na nu, teda ci si negatíva potom nehladajú nové miesto teda telo v miestnosti. dakujem…

  Páči sa mi

 24. Ja myslim ze nie.
  Cistim si cakry a zatial sa doma nikto nestazoval zeby sa daco strasne stalo.
  Takze zrejme nie.
  A ked sa velmo bojis tak to cvic v obyvacke ked si sama doma:-)
  pripadne decko ked spi v izbe a uz je dost stare nato aby si neublizilo.
  Nech sa vyjadria aj ostatny.
  Ale podla mna ten bordel bude skor do zeme vtekat:-)

  Páči sa mi

 25. K čisteniu čakier:

  1. Samozrejme, že sa čakry dajú čistiť v hocijakej polohe.

  2. Samozrejme, že počas čistenia čakier môžeme polohu meniť. Nedodržiavame polohovanie, ale čistíme čakry.

  3. Čistíme hlavne prednú stranu čakier, lebo k zadnej sa nevieme dosť dobre dostať. Keď sa nám podarí vyvážiť prednú stranu (“prijímaciu”), zadná sa normalizuje sama.

  4. Je lepšie čistiť čakry osamote, aby sme sa nevenovali ničomu inému, len tomu. Čím viac sa rozptyľujeme, tým viac to dobabreme a navodíme v čakrách nerovnováhu.

  5. Podľa mojich skúseností treba čakry dôkladne prečistiť len raz za čas a potom dodržiavať nejaké cvičenie, ktoré udržiava energiu v toku. Keď sa ma môj spirituálny učiteľ pýtal, čo môžem cvičiť, tak si vybral Päť Tibeťanov (popis je na Mračnej hore vpravo na lište) a uprednostnil ich aj pred čchi-kung, zhan zhuang alebo veslovaním.

  6. Pri čistení čakier nepresúvame náš “sajrajt” na iných. Neviem prečo, ale k tomu nedochádza. Úplne najspoľahlivejšie je pri čistení používať vanilkové kadidlo – ak tam sú nejaké negatívne entity, tie vraj vanilku nemôžu ani cítiť a “prchajú”. 🙂 (Ale obávam sa, že negatívne entity obyčajným čistením nedostaneme preč.)

  Páči sa mi

 26. ja po nich hodim carovne gulky… 😀 ak by niekto nevedel nech si precita comment v sekcii videnie aury… 😀
  a ako tie entitiy zlate mam potom vykopnut??

  Páči sa mi

 27. Aurawiewer,

  pokiaľ niečo také máte “prihvajznuté” v svojej aure, treba urobiť extrakciu. Na to sú tri spôsoby – SRT, exorcizmus (nie ten hororový, ale nemám s ním skúsenosti) a šamanská extrakcia (môže urobiť liečiteľ reiki a ak sa nepodarí, tak potrebujete nejakých dvoch šamanov v tíme, z ktorých aspoň jeden musí byť “odolný”). S tým kopaním by som to neskúšala, nikdy neviete, kde majú “zadok”… 😛

  Ešte ma napadol štvrtý spôsob – požiadajte svojich anjelov/sprievodcov, aby “to” odstránili. Možno to tak ľahko nepôjde, ale je to najjednoduchší spôsob. Potom SRT, potom exorcistické kúzlo a najzložitejšia (ale stopercentne účinná) je šamanská extrakcia.

  My sme to raz s GabyBaby skúšali pomocou kompenzačného kyvadla a trvalo to strašne dlho, pretože tá koťuha preliezala z jednej na druhú a nevedeli sme sa jej poriadne zbaviť… Takže to kompenzačné kyvadlo by som zaradila niekam medzi anjelov a SRT – ale nevýhoda je zas, že potrebujete kompenzačné kyvadlo.

  Páči sa mi

 28. A staci aj ked viem pekne nadavat?
  mam take vyberane nadavky ze sa tym entitam normalne zhnusim :D.
  Nie nemam ale myslim ze som daco take mal. lebo som bol strasne unaveny.
  a odkedy ficim na feng suej tak sa citim fajn.Jak na drogach.
  Ved keby si vedela co sa mi dneskak stalo bohynu(inak neviem preco mi vykas ked mam 15 ale nevadi ja som netusil ze nicka maya poznaju aj v astrale:))) )

  Takze sa mi to stalo v skole.Cez matiku.Mal som tak zaostrene vnimanie ze koniec.
  To bolo nieco ako sen ja to neviem popisat.Normalne to nebolo.
  Vnimal som vsetko jasnejsie zivsie.Aj som mal pocit ako keby mi mozog pracoval rychlejsie ako moj pocitac(4giga ramka:) )
  Nevies co to bolo? to bolo ako vnimanie 120%
  Nemoze to byt tym ze som pokazil mantru vecer pred tym?
  Mala vyjadrovat tretie oko otvor sa.
  A ja som to na konci nejako skomolil a zabudol som ju.
  Nemoze to byt tym?
  Inak a na tie entity neplatia mantry? Ked su silne?
  by ma celkom zaujimalo.Sak taka mantra to je silna vec a velmo.
  Da sa nou branit aj proti voodoo.A celkom uspesne.
  Ale asi je najlepsia carodejnicka flasa :)) len treba dostatocne pit:)
  Tak to by ma teda zaujimalo co to bolo.
  Epilepsiou netrpim.A bol som v klude uplne.
  inak dakujem ze si prijala to helarforum
  dam mu cez prazdniny rekonstrukciu.
  Snad sa casom chyti.
  🙂
  dik zatial asi vsetko.

  Páči sa mi

 29. Takže srdečne pozdravujem Helar,

  chcela by som poprosiť, či nemáte nejakú konkrétnu techniku na šamanskú extrakciu, príp. či neviete odporučiť nejakú dobrú knihu, kde je technika podrobne opísaná…..síce som bola na jednom školení, ale predsa by som potrebovala nejaký podrobný návod….

  Ďakujem

  Páči sa mi

 30. Lindajack,

  šamanskú extrakciu veľmi názorne a “blbovzdorne” popisuje Alberto Villoldo (myslím, že v knihe Shaman, Healer, Sage; vyšla v angličtine aj nemčine, v nemčine sa volá Den Schamanen in sich entdecken alebo tak nejak). To, čo poznám ja, je už asi mix rôznych techník:

  Šaman ohmatá aurické pole pacienta a zistí, kde presne je cudzorodá energia ukotvená. (Nemusí to byť vždy v tom mieste, kde sa objavuje najväčší problém.) Na toto je dobré, ak šaman spolupracuje s niekým, kto vie dobre vysielať energiu. Tento pomocník chytí pacienta jednou rukou v zátylku, druhou na kostrči a preháňa voľnú energiu (napr. reiki) jeho kanálom kundalíní. Tým sa krátkodobo zvýraznia vlastnosti aurického poľa pacienta a šaman má ľahšiu robotu pri ohmatávaní. Cudzorodá energia sa cíti ako “odlišná”, najčastejšie ako “hustejšia”, “pichľavejšia” alebo “ostrejšia” (u mňa je to takmer vždy pocit pichľavosti, ale zrejme je to individuálne).

  Šaman potom túto energiu natiahne do svojich rúk, ale len po predlaktia, a keď energia opustí telo pacienta, tak ju z predlaktí rýchlo vytrasie. (Toto je najnebezpečnejšia časť. Sú šamani, ktorí ju vycuciavajú ústami. To by som nerobila za nič na svete – od úst je nepomerne bližšie ku všetkým citlivým čakrám než od rúk. No a ak to robíte ústami, tak potom tú energiu vypľujete alebo vyvraciate. Tiež ďalší argument proti 😦 .)

  Existuje aj variant (ten sa mi zdá najbezpečnejší a myslím, že je z Villolda), keď šaman používa pri extrakcii kryštál. Obvykle to býva horský krištáľ, číry, bez závojov a špiniek, na každej strane zabrúsený do hrotu a dlhý takých 10 cm, hrubý aspoň ako palec. (Je to drahý špás. Ja taký nemám, ale videla som také kryštály za 150 dolárov a viac.) Keď šaman natiahne energiu do predlaktí, vezme kryštál a uzavrie ju v ňom. Potom sa párkrát kryštál pretiahne ponad plameň a teplo z neho tú energiu vyženie. Je dobré, ak pri tomto nemáme priamy fyzický kontakt s kryštálom.

  Kým je v kryštáli cudzorodá energia, odporúča sa nedotýkať sa ho a zabaliť ho do červeného prírodného materiálu (najčastejšie bavlna alebo hodváb). Červená vraj zabraňuje prenosu energie z predmetu na predmet či na človeka. (To je zas indiánska zásada voľne podľa Luca Bourgaulta.)

  Poznám ešte jednu techniku extrakcie, ktorá sa odohráva celkom bez fyzického kontaktu, ale nie je veľmi spoľahlivá, ak natrafíte na energiu, ktorej sa nechce “spolupracovať”. Idete na šamanské putovanie na “svoje” miesto a zavoláte si tam tú energiu a dohodnete sa s ňou, aby odišla a nechala pcienta na pokoji. Musíte mať však niečo, čo môžete ponúknuť ako protislužbu. Ja som sa tak pokúšala dohodnúť so svojou rakovinou, ale nemala som nič šmakovné ako protislužbu a tak som musela použiť nátlakové prostriedky (mantru, útok na chorobu a jej takmer-zničenie a až potom následnú dohodu o vzájomnom “neútočení”. Nakoniec sme nevyhrali ani jedna strana, ale choroba sa – zatiaľ – zastavila. Ťuk-ťuk na drevo. 😛 )

  Aha, a ešte jedna spomienka – Villoldo spomína, že jeho šamanskí učitelia pálili strašne veľa kopálu, až z neho bol dym – vraj jednak ochraňuje šamana pred prechodom negatívnej entity naňho a na druhej strane je lepšie vidno nepravidelnosti v aure.

  Môžete skúsiť aj extrakciu kompenzačným kyvadlom, ale už som spomínala hore, že niekedy je “negatívec” dosť odbojný a trvá to strašne dlho. Moje zlepšenie techniky je priebežne omývať kyvadlo pod tečúcou vodou a ťahať “negatívca” postupne. Dôležité je nakoniec kyvadlo ešte raz roztočiť, keď už je napadnuté miesto vyčistené, aby ste vytiahli zvyšky energie nie z pacienta, ale zo seba…

  Páči sa mi

 31. No ja to furt hovorim.
  Mantry su silnejsie ako si myslime.
  staci ich len vediet spravne pouzit.
  ta moja vcera sa skladala s asi 10 slov a ked som ju pouzil tak ma tretie oko tak bolelo ze som chcel tu mantru okamzite pretrhnut.
  asi som sa na nu prilis sustredil:)

  Páči sa mi

 32. Ahojte 😀

  zaujímalo by ma, ako dlho vám trvá vyčistenie čakier? niekde som čítala že aj hodinu, nie je to nejak dlho? a ako zistím že mám danú čakru vyčistenú, aby som mohla prejsť na ďalšiu?
  Pekný slnčený deň všetkým … 🙂

  Páči sa mi

 33. Vies aky je u nas? krasa mam v izbe 23,5 stupna

  A kolko mi to trva. tak ja cistim misou a to:
  korenova 3x 40 sekund vibracie az po 7 cakru
  a potom od 7 po korenovu znova 40 sekund tri uderi.
  tak si vyrataj 😀 a zaspim po tom do 5 minut

  Páči sa mi

 34. Jeeej, super.. 😀 … a cez víkend má byť krásne.. 😀

  Aha, takže Ty si ich čistíš od koreňovej ku korunnej, ako aj ja, ale ešte aj späť od korunnej ku koreňovej?

  Páči sa mi

 35. Aurawiewer

  ďakujem, takto som to nerobila veru .. :D. Inak mám jednu techniku na čistenie čakier, takú narýchlo, neviem ale či je postačujúca. Sadneme si, uvoľníme sa, pár krát sa zhlboka nadýchneme a vydýcheme. Predstavujeme si, ako nám temenom hlavy preteká biele svetlo … toto biele svetlo preteká do korunnej čakry, presvecuje ju svojou čistotou, odvádza všetku negatívnu energiu do zeme, takto postupujeme až ku koreňovej čakre, a potom zas späť od koreňovej ku korunnej .. čo si o tom myslíš? 😀

  Páči sa mi

 36. dobry den,
  je možne si dať cakry odblokovat nejakemu ,,specialistovi,,niekomu ,kto sa s tym zaobera?…aby som si nahodou samam sebe neuskodila. Bo by som to ozaj potrebovala,dakujem pekne.

  Pekny dnik

  Páči sa mi

 37. a myslis ze ty specialisti ti to naozaj vycistia?
  vycistia
  ale penazenku od ojracov.
  ked sa ty nebojis
  tak nic nedoseres.
  ale ked budes rozklepana.
  tak sa ti nepodari ani oci otvorit rano. vsak co ak uvidim daco zle nie ?
  zamysli sa je to myslene v dobrom

  Páči sa mi

 38. dakujem….budem sa teda snazit ocistit sa sama, snad sa mi to pomocou metod tu spomenutych podari, to by som bola velmi rada.
  Drzte mi palce …pekny vecer

  Páči sa mi

  • Ahoj Helar!

   Skusala som si cistit cakry podla tohto navodu, ale nic som pri tom necitila, zrejme som to robila zle… Tak som si ich isla dat vycistit jednou pani, ktora to ma ako zamestnanie, reku: uvidim – priucim sa… Ona to vsak robila uplne inak, ako to tu popisujes: Sedeli sme oproti sebe asi na 2 metre. Povedala, ze ako prve vidi, ze moja korenova cakra sa “hompala” ako opita… Tak ze ju zastabilizuje. Potom moje “slnko” nie je presne nad hlavou, ale mierne vzadu, tak mi ho dala do spravnej polohy. Potom mam vraj plne brucho starych nepotrebnych pocitov, tie mi vycistila (mavala rukou pred sebou, akoby listovala v knihe a potom vyberala a do mojej lavej strany davala zrejme tie pocity). A poradila mi sa ich priebezne zbavovat tak, ze ich dam do krabice a presuniem rukou do lava, lebo to reprezentuje minulost (dost abstraktne pre mna, ale snad sa to naucim…)

   Nehovorila nic o negativnych energiach, len o citoch a pocitoch… ci to je vlastne to iste (zly pocit = zla energia)? Inak dost mi to pripomenulo Tvoj clanok o rekapitulacii… Ide vlastne o to iste? Ak ano, potom sa cistenie cakier da zamienat s rekapitulaciou…? Ale je to ucinne, ak to robi za nas niekto iny? Ja si v poslednom case neviem poradit s pocitmi, skoro stale musim zadrziavat plac (mam viac dovodov)… Aj u nej… A dufala som, ze teraz to prejde, kedze mi ich odstranila. Bola som u nej pred tyzdnom a ona vravela, ze pocitim zmeny behom 2-3 dni, ale vobec nic sa nezmenilo… Pritom sa fakt snazim mysliet pozitivne… alebo vobec… a davat pocity do “krabice” a do lava… Je toto podla teba ucinny sposob?

   Aj to ma prekvapilo, ze v strede cistenia mi povedala, ze si mam teraz urobit “vylet medzi hviezdami” a ona ma zavola naspat, ked bude hotova, lebo vraj sa jej nemusim branit – ona nie je nepriatel… Ja som sa nechela branit… Aj popri cisteni sa ma obas spytala, co citim. Kamaradka citila pri prvom raze akoby ju zvnutra cosi tahalo dolava cez plece… Ja som mala trochu tahavy pocit okolo hrudnika nadol, ked mi cistila srdecnu cakru a pred koncom slaby tlak na cele…

   Tiez mi povedala, ze mam velmi silnu intuiciu, ale si ju blokujem tym, ze vsetko analyzujem, dokonca aj tie najmensie nepotrebne detaily… Potom cistila energiu medzi mnou a mojou mamou, a mnou a mojim otcom. Nakonec presla za mna a povedala, ze teraz mi to “da” do fyzickeho tela a hladila mi hlavu a masirovala siju… Cele to trvalo ca. hodinu.

   Co si o tom vsetkom myslis? Prosim, napis k tomu nejaky komentar…

   Chcela by som Ta tiez poprosit o kontakt na tu pani v BA, co Ta cistila.

   Vopred dakujem!

   Páči sa mi

  • Dobry den mila Helar,
   ani neviem,ci je este mozne od vas dostat odpoved,kedze reagujem na velmi stary clanok,no aj tak to skusam,lebo vas chcem poprosit tiez o kontakt na pani v Bratislave,ktora cisti cakry-ak snou teda naozaj mate dobre skusenosti,dost sa toho bojim,no viem ze musim so sebou nieco robit 😦 a zatial si netrufam sama.
   Takze ak este tento kontakt stale mate,prosim poslite mi ho na mail: ninocka3@centrum.sk.
   Vopred vam velmi pekne dakujem a prajem vela uspechov …

   Páči sa mi

 39. Helar,
  prosim mozete poslat aj mne na nu kontakt, alebo aspon jej meno na tuto adresu eldhwen zavinac azet . sk bola by som velmi rada.. vopred velmi dakujem 🙂

  Páči sa mi

 40. dakujem…je to asi osud, ale cislo prave tejto pani mam uz odlozene asi 8 rokov v krabicke a nikdy som sa neodhodlala zavolat.Zrejme nebola správna doba.Dakujem za kontakt.

  Páči sa mi

 41. Dobrý deň prajem Helar,

  ja by som sa ešte chcela opýtať, keď sa používajú jednotlivé kamene na čakry, kedy viem ako čakru otvoriť a potom zavrieť? A tiež, kamene stačí na čakry priložiť alebo je lepšie inak pracovať s ich energiou?

  Ďakujem

  Páči sa mi

 42. Aho, Helar alebo hocikto kto máte nápad/info,
  už dlhšiu dobu si všímam, že ked si prstom prejdem ponad ľavý spánok, zrazu pocítim silnú bodavú bolesť ktorá sa nrvami tahá celým telom. Ked sa toho miesta dotknem, necítim vobec nic. Zvlástne. Iba ked dam prst (alebo hocijaky predmet- trebars aj kamen 🙂 ) tesne nad pokozku. Akoby tá bolesť bola na fotobunku!
  Čo by to podla vás mohlo byt? Bolesti hlavy nemávam. O aký problém by mohlo ísť?
  Stretla som sa s pojmom spánkové čakry, ale nič o nich neviem ani to, či tieto čakry súvisia s týmto “úkazom”. Je to len na lavej strane.
  Vdaka za kazdú info! Dobrú nocku.

  Páči sa mi

  • Moze sa jednat o neurolymfaticky bod (nechcem kecat, kineziolog vie lepsie), dobry kineziolog by to mal vediet odblokovat, skuste si tam prstom slabucko masirovat, prilozte si prst jemne slabo na ten bod. Citite slaby tep akokeby? Treba si to oproti smeru hodinovych ruciciek masirovat silou ako ked pritlacite na viecka, nie silnejsie dokym ten tep neustane. Teba viackrat opakovat. Kazdy organ ma svoje meridiany – energeticke cesty a na nich su napojene rozne svaly, pri ich disfunkcii alebo oslabeni moze dosjt prave k podobnym porucham, alebo si dajte skontrolovat chrbticu u chiropraktika, to bude zle usadena energia niekde, da sa odstranit aj kyvadlom.

   Páči sa mi

 43. Aurawiewer, ahoj!
  Neviem, v čom by to mohlo byť dar, ako to myslíš. Skor sa chcem toho zbavit, lebo mam strach, že by v tom mieste na lavom spanku mohol byt zhluk dačoho patogénneho, aj ked vobec neviem, o čo može ist. Chcela by som to odstranit od sameho zakladu- nájst psycho príčinu a psychosúvislosti. Len neviem, s čím si mám lavý spánok asociovat a tak dalej, ci to nie je odveci…Majkaj sa krásne. Paa!

  Páči sa mi

 44. Ja viem,že sa točí každá inak…koreňová = v protismere hod.ručičiek…a tak to je priestredané až po korunnú. To je u žien. U mužov sa to začína opačne…
  Ale počula som už aj názor,že je to individuálne u každého jedinca….A napr. pri otváraní to nie je podstastné…stačí si predstaviť lievik,ale nie točenie…to si všímať netreba….
  Počul niekto o Reintegračnom liečení? Práve mi došiel e-mail….vraj je to silnejšie ako všetky metódy liečenia a mantry…A je to veľmi stará metóda…Skúsim zistiť viac….

  Páči sa mi

  • Táni,
   aj ja viem o opačných točivých pohyboch čakier, ako ty píšeš, ale ak je všetko v harmónii. Ak je problém, môže sa to domiešať a je zle.

   Páči sa mi

  • Rôzne zdroje uvádzajú rôzne – u niektorých sa všetko točí jedným spôsobom, u iných sa točia rôzne čakry rôzne a v závislosti od pohlavia. Šamanka Vlaďka nás učila jednu techniku harmonizácie čakier a aury pomocou kyvadla, kde sa zisťuje pravo/ľavotočivosť čakier. Pre ženy nepárne proti smeru hodinových ručičiek a párne po smere hodinových ručičiek. Pre mužov naopak.

   Ale my s Vlaďkou máme niektoré čakry “chlapské” a tak som sa zamyslela nad tým, že keď dobre fungujeme s takto točivými čakrami, či to nie je naša individuálna odlišnosť (=naše “USP” pre tých, čo vedia marketing)… 😛 Ešte nemáme doriešené, či takto prepólované čakry presmerovávať alebo nie. Ju to učili presmerovať, ale zviklala som ju… 😀

   Páči sa mi

 45. Táni to je vlastne znovu spojenie zo svetlom Vesmíru podstaty bitia, je to, to čo sme zabudli 😀
  a bráni nám v tom strach z nepoznaného ,to znamená že žijeme v nevyváženom živote a potrebujeme sa znovu pripojiť na energiu vesmíru “svetla éteru” alebo nábožensky povedané ” napojenie sa na svätého ducha” o čom aj Kristus kázal ”
  treba ležať hodinu s hlavou na SEVER a meditovať od pása k hlave a potom hodinu s hlavou na juh a meditovať od pása k nohám, len takto dosiahnete rovnováhu s “GAIOU”
  a zabudnúť na staré” Vlastne sa znovu zrodiť ” to sú cesty majstrov bitia 😀 netreba sa báť “a keby bola k máni pyramída všetko by bolo o inom. V nej tie sarkofágy slúžili na vyrovnávanie rovnováhy …. hi hi hi 😀

  Páči sa mi

 46. Táni otvára sa ďalšia brána bytia a pochopenia toho čo existuje od kedy je vesmír stvorený , chváľte svoje ego ,spievajte mu pieseň vesmíru ,a radujte sa vo svetle “kvetu života s láskou… veľmi sa teším vášmu novému poznaniu, nech vás sprevádza svetlo, kúpte sa vo svetle a radujte sa spievajte chválospevy , vibrujte k vesmírnym diaľkam
  vo svetle znovu zrodený… 😀 váš smejko …

  Páči sa mi

   • No napr. ja som musel čítať pár riadkov biblie 😀 michael mi povedal že ma to posunie v pred no tak som čítal 😀

    Páči sa mi

   • To aj ja,ale akosi na tú pravú som ešte nestúpila…no a preto ma zaujíma všetko na čo narazím….
    zaujímalo ma to od mala,ale potom som ako Šípková Ruženka zaspala na sto rokov,ale namiesto sladkého bozku,ma prebral rozvod… 😛

    Páči sa mi

 47. niečo som objavil možno helar ju pozná 😕
  Kontakt
  Ing. Jana Ružová – duševný sprievodca, praktik reconnection, ezoterička
  0915 747 082
  taraezoterika zavináč chello.sk 😀

  Páči sa mi

  • prave som zazrel na CT24 rozhovor s Ericom Pearlom 🙂
   Cikitet cital si tu knihu? Znamy mi nacrtol nazor ze Pearl len zabalil Reiki do ineho obalu, co Vy na to?

   Páči sa mi

  • vlastne všetko je o tom istom—len názvy sú iné …svetlo,allah, boh, krišna
   atď… možno tam nájdeš niečo, čo ti lepšie priblíži ako to všetko spolupracuje 😀

   Páči sa mi

   • mas pravdu, posledny cas si to vsimam viac a viac…
    nieco ako ciest na horu je viac ale vrchol je len jeden 🙂

    Páči sa mi

 48. Veľmi by ma zaujímalo čo má spoločné bolesť hlavy, ktorú mávam po vykonaní masáže druhým ľudom. Táto práca ma veľmi baví, páči sa mi pomáhať iným, len si neviem pomocť s tou bolesťou hlavy, ktorú mávam po vykonaní masáže dosť často. Beriem si z ľudí niečo zlé. Ako sa mám tomu brániť? Pomožete mi?

  Páči sa mi

 49. No snímaš s nich dokonale negativitu odporúčam nosiť na sebe labradorit, lapis lazuli krištál alebo čierny turmalín tie by to mali sfiltrovat dostatocne.
  Alebo pros anjelo:)

  Páči sa mi

 50. Čítam knihu Ruky svetla od Barbary Ann Brennan a prišla som k časti, ktorá podľa mňa veľmi dobre vysvetľuje prečo sa čakry točia tým smerom, ktorým sa točia…:P Mne to pomohlo pochopiť a predstaviť si prúdenie energie v čakrách a tiež mi to objasnilo dilemu ohľadom smeru rotácie energií:

  “Keď čakry fungujú normálne, každá je “otvorená”, otáča sa v smere hodinových ručičiek a metabolizuje potrebné energie z univerzálneho energetického poľa. Pokiaľ sa čakry otáčajú v správnom smere, prúdi energia z tohto poľa do čakry. Je to veľmi podobné pravidlu pravej ruky v elektromagnetizme, ktoré hovorí o indukcii elektrického prúdu vo vodiči, okolo ktorého je magnetické pole. Keď uchopíme drôt pravou rukou s ukazovákom v smere pozitívneho magnetického poľa, palec automaticky ukazuje smer indukovaného prôdu. Rovnaké pravidlo platí aj pre čakry. Keď držíte pravú ruku nad čakrou tým spôsobom, že prsty sa otáčajú v smere hodinových ručičiek okolo vonkajšieho okraja čakry, palec ukazuje smerom k telu – v smere “prúdu”. Takže môžeme čakru charakterizovať ako “otvorenú” pre vstupujúce energie. Naproti tomu ak otáčame prsty proti smeru hodinových ručičiek, palec ukazuje von od tela, v smere energetického toku. Keď sa teda čakra otáča proti smeru hodinových ručičiek, energetický tok usmerňuje von z tela a prekáža teda jeho metabolizmu. Inak povedané, potrebné energie, ktoré prežívame ako psychickú realitu, neprúdia do čakry, ktorá sa točí proti smeru hodinových ručičiek. Táto čakra je pre prichádzajúce energie “uzavretá”.
  Ak čakry energie nielen metabolizujú, ale tiež ich dokážu “vnímať”, slúžia nám zároveň aj k tomu, aby vypovedali o svete okolo nás. Ak “zavrieme” čakry, tieto informácie k nám neprichádzajú. Ak dôjde k tomu, že čakry sa točia proti smeru hodinových ručičiek, naša energia vychádza von do sveta. My vnímame vlastnosti energie, ktorú posielame von, a hovoríme si, že to je svet.Táto imaginárna realita , ktorú premietame do sveta, závisí na obraze sveta, aký sme si vytvorili.”

  Keď si to dobre prečítate, prídete aj na to, prečo v cvičení na čistenie čakier čo je v článku hore, roztáčame čakry proti smeru hodinových ručičiek (bod 5) a potom zas v smere.

  Dúfam že úryvok pomôže všetkým, čo v tom majú ešte trochu guláš, tak ako som mala ja 😛 😀
  Čauko

  Páči sa mi

 51. Viem, že Brennanová patrí k ezo klasike 🙂 , ale sú tu staršie zdroje (India, Egypt), ktoré to zas uvádzajú inak.

  Žiaľ, v mojej hlave guláš zostáva… 😦

  Páči sa mi

 52. Bleeee…To by už asi nebolo ono, keby sa všetky tie zdroje zhodli… 😛 Ale ten výklad od Brennanovej mi príde taký v pohode, pekne to vysvetľuje, tak logicky…systematicky… Vyskúšam, keď ma to začne energeticky ruinovať, vyšlem varovanie 😉 😛

  Páči sa mi

 53. Aj ja mám z toho v hlave už dosť dlho guláš,je mnoho zdrojov a každý hovorí niečo iné. Keď ich čistím,nie som si istá, či ich otáčam tým správnym spósobom, či negativita vóbec odchádza. Istý čas som nosila pri sebe hematit,kým som sa nedočítala,že hematit zatvára koreňovú čakru. Tak som ho odložila a podľa hudby,ktorú pridala Helar som si ju otvárala aj čistila,ale ja sama neviem, čo som dokázala,lebo nejaký extra výsledok necítim.Stále nemám istotu,či ju mám otvorenú.

  Páči sa mi

 54. No takže takto,
  Urobím si tvoju vúdú bábiku a urobím ju na tvôj odraz, fotka alebo nejaký tvoj charakteristický znak by bol vhod. viac:

  Dohodneme sa na emaili xbaroquex @ gmail bodka com

  Páči sa mi

 55. Dobrý deň

  som tu uplný nováčik a snažil som sa vyčistiť si čakry presne podľa návodu, ale nijakým spôsobom nieosm schopný nahmatať lievik čakry, jednoducho nejako necitim kde sa nachádza, necítim tú energiu :-(vie mi niekto prosím poradiť, čo asi robím zle? Dakujem, prajem pekný deň.

  Páči sa mi

 56. Akosi tu dnes vsetci spia, nikto neradi, nikto nepomaha. Aurawiewer co spis? Porad pan ucitel, ako sa stopercentne da otvorit tretie oko? je to bezpecne? Bojim,bojim…

  Páči sa mi

 57. Ja som tu v noci najmä a potom to treba dospať 🙂
  Cvikmy, precitaj si to ny bylinkach ( uaaaaa takto cloveka budit )
  Nom bezpečné nieje nič takže.. V prvom rade si musíš určiť či to naozaj chceš.

  GT

  Aj keď čakry necítiš, funguje to i bez toho, ja som tiež necítil ale ako sa mi prebrali dlaňové čakry nejaký cit tam už je. Bez tréningu je prd 🙂

  Páči sa mi

 58. Aurawiewer

  A mýslíš, že časom ich určite začnem cítiť?Ako dlho to asi potrvá….som dosť netrpezliví človek, a ked sa mi dlho nezdá, že niečo funguje prestanem v to veriť:-(A mne sa zatial dáko nič nedarí 😦 Skúšal som aj nájsť zvieratká v o svojich čakrách ale ja stále nič nevidím nech sa snažím ako kolvek, možno sa neviem spravne sustrediť, alebo nemaám predstavivosť neviem 😦

  Páči sa mi

 59. Určite to začneš cítiť. To záleží čisto na tebe koľko to potrvá. Či týždeň alebo rok. Všetko je v tvojích rukách. Nom tak to máš blbé 🙂

  Páči sa mi

 60. No panko sa nam zobudil, super! Nespi cez den spat sa ma v noci. Aurawiewer da sa zvyknut nato,ze kam sa pohnes vidis duchov? Ved to musi byt hrozne, ani na zachode klud, v posteli tiez nie lebo mas divakov.

  Páči sa mi

  • Ked sa ti naplno aktivuje tretie oko vsetko ztmavne na taku cudnu farbu ktora akoby zrni a zacnes vidiet predmety ktore nedavaju zmysel z cela sa ti bude krutit had zelenej farby ( aspon u mna to tak je ) dalej zvysena citlivost na svetlo a vyraznejsie plochy udru do oci farby plno zasvietia. V zornom uhle niekedy nieco prebleskne a daju sa vsimnut aj pulzujuce objekty alebo vybuchujuce lopticky a masy energie ktore sa cez seba miesia. Pri zamerani na urcitu vec sa ti bude zdat akoby sa trochu hybala pri dverach akoby sa pohybovali pri suplikoch sa da zas zachytit ich vysuvanie. Je to asi pamet danej veci. A este sa pri slnecnich paprskoch daju zachytit dopadajuce vrstvy energie a s nimi prichadzaju aj nieco ako rychle muchy lietaju trochu rychlejsie a je ich aj dost vela neviem co robia ale rad by som mal nejaku taku encyklopediu 🙂

   Pokial ide o duchov zatial som nestretol ani jedneho co ma ludsku podobu pokial to bol vobec duch.. to netusim. Zvycajne za duchov povazujem hustejsie nabitu tazkopadnu energiu.

   Páči sa mi

   • All 😀

    Hmm, ako čítam a pozerám… neviem síce o tom, že by som mala otvorené trettie oko, ale napríklad tie “muchy” vidím aj ja… len ja to volám “vzduchové baktérie” :DDD Ano a ešte citlivosť na svetlo, výrazné farby… mne v zornom uhle furt nieco prebleskuje! :DDD Je to na nervy :-/ …alebo potom v noci vidím halušky nad sebou, niekdy to pripomína tváre, ale radšej sa na to nesústredím… radšej 🙂 A potom klasika- energiu okolo ľudí (tú prvú vrstvu čo je buď v slabožltej alebo v slabomodrej), aj auru niekedy (keď mám dobrú náladu 😀 ) a tie “šlahašky” okolo stromov a domov… no halúúúz 😀
    No tak keď mi toto niekto povie, že čo to je, tak mu budem normálne vďačná 🙂

    Páči sa mi

   • No a ine veci su este v aure. Na mna sa prisalo nejake zoskupenie lopticiek a teraz ich vidim cely den, stale to iste zoskupenie ( Uz ho viem aj naspamet nakreslit ) Mozno to je aj sedy zakal 😀 . A raz sa mi este stalo ze v noci ku mne nieco prislo a zrazu taky pisklavy zvuk do ucha ako ked nevypnes telku asi 3 minuty a potom to nachvilu prestalo a zasa zacalo. A ked ides spat musis zatvorit vsetky 3 oci lebo potom ti tam doslova nabehnu “akoby” kanaly. Minule pri spanku som sledoval ako niekto pisal slohovu pracu alebo nieco take a potom som videl moju izbu z ineho uhla. Alebo cudne rozhovory akoby z telenovely 😀

    Páči sa mi

 61. Natrafila som na článok o rozvíjaní (otváraní) čakier. Ale asi opäť niečo,čo by trebalo nahovoriť.
  Postavte sa voľne,nohy sú od seba na šírku ramien.Zatvorte oči,uvolnite sa a pohojdajte sa dopredu a dozadu,akoby ste sa napojovali na rytmus vesmíru.Snažte sa zbaviť akýchkoľvek myšlienok , nechajte ich rozplynúť.
  1. Celú svoju pozornosť zamerajte na koniec chrbtice,tam,kde sa nachádza prvá čakra – Muladhara ( jej mantra LAM).Trite dlane na úrovni tejto čakry,potom vráťte ruky do pôvodnej polohy (ruky voľne splývajú pozdĺž tela), a snažte sa predstaviť a pocítiť teplo v tejto oblasti. Muladhara je spojená s energiou Zeme.Predstavte si,že vaše nohy sú korene.Akoby vrastali do zeme a po nich stúpa hore do vašeho tela príjemná chladivá energia.Zotrvajte v tomto stave niekoľko sekúnd.
  2. Prejdite k ďalšej čakre – Svadhistane (jej mantra je VAM).Nachádza sa medzi pupkom a prvou čakrou.Trite dlaňami v tejto úrovni,potom dajte ruky dolu a sústrďte svoju pozornosť na toto miesto. Druhá čakra je spojená s energiou vody.Predstavte si vodu.Niekto si vyvolá predstavu mora,jazera,rieku,alebo dážť.Spojte sa v myšlienkach s touto vodou a predstavte si,ako jej energia vchádza do vášho tela.Zamerajte sa na to,aby vaše pocity boli výrazné a stále.
  3. Následujúca čakra – Manipura ( RAM) – je spojená s energiou ohňa.Trite dlane v rovine pupka a vyvolajte si vo vnútri predstavu ohňa.Vo vašom tele sa rozohrieva malý oheň.Začína vám byť teplo…horúco… a zrazu sa sami stávate ohňom a všetka jeho energia je vo vás.Zostaňte chvíľu s týmto pocitom.
  4. Prejdite k ďalšej čakre – Suria ( SUM ) nachádza sa v oblasti slnečného pletenca. Je spojená s energiou slnka.Trite dlaňami pred ňou a predstavte si,že je horúci letný deň a vy ste na pláži.vaše telo je prehrievané slnečnými paprskami a prijíma slnečnú energiu.Potom si v sebe vytvorte predstavu malinkého láskavého slniečka,ktoré vás zahrieva z vnútra a vy prijímate všetku jeho energiu.A teraz ste už sami slniečko,ktoré dáva všetkým život a energiu.
  5. Následujúca čakra – Anahata ( JAM ) – je najdôležitejšia. Je to srdcová čakra,spojená s energiou vzduchu. Trite dlaňami pred hrudníkom,potom ich dajte dole,ľahko sa pohúpte dopredu a dozadu.Predstavte si,že vami prechádza vzduch a nikde sa nezastavuje.Úplne ste prestali vnímať svoje telo. Ste utkaní zo vzduchu,ste sami týmto vzduchom,ľahkým a priezračným.Užite si tohto pocitu kľudu,čistoty a ľahkosti.
  6. Následujúca tajná čakra – Vadžradhara( Jej mantra je GRIM / HRIM/ ).Rovnako ako Suria nie je uvádzaná v bežných materiáloch.My však o nej hovoríme,pretože je to čakra liečiteľov.Leží uprostred hrudníka nad srdcovou čakrou Anahatou v mieste brzlíku a nervu vagu.Trieme dlaňami v tejto rovine a snažíme sa tam cítiť teplo.A teraz preciťujeme nekonečnú lásku ku všetkému živému a vyvolajte v sebe snahu pomáhať.V tomto stave môžete pocítiť pichanie v končekoch prstov a vaše ruky sa ľahko zdvihnú.
  7.Nasledujúca čakra je Višudha ( jej mantrou je CHAM ). Je to krčná čakra, je spojená s energiou éteru.Trite ruky pred touto oblasťou a snažte sa precítiť teplo.Môžu vzniknúť ľahké vibrácie v celom tele.V tomto stave zotrvajte niekoľko sekúnd.
  8. Prejdite k tajomnej Adžňa ( OM ) čakre,tretiemu oku. V iných prameňoch sa nazýva Ajna.Táto čakra sa nachádza na čele medzi obočím.Jej prostredníctvom sa uskutočňuje spojenie s informačným poľom vesmíru.Trite dlaňami pred čelom,dajte ruky dole a predstavte si pred sebou nekonečné nebo…predstavte si množstvo hviezd a seba ako jednu z týchto hviezd,letiacich do nekonečna.Zosilnite v sebe túto predstavu a snažte sa ju určitú dobu podržať.
  9. Zostala posledná čakra – Sahasrara ( AUM / AUOM/ ).Nachádza sa na temeni a je spojená tiež energiou vesmíru.Zdvihnite ruky hore a urobte 7 kruživých pohybov nad sebou,dlane uzatvárajú kruh odpredu dozadu. Potom dajte ruky dole a precíťte,aký ľahký chladivý prúd smeruje zo všetkých strán k vašej hlave.Rozplývate sa postupne v tomto prúde a prestávate čokoľvek pociťovať.Nech je váš mozog preniknutý iba jedinou myšlienkou:Prechádzam celým vesmírom a celý vesmír prechádza mnou.Telo sa pritom ľahko hojdá dopredu a dozadu,ruky sa môžu samovoľne zdvíhať.Niekoľko sekúnd si v sebe uchovajte tento príjemný pocit prázdnoty a beztiaže.
  Otvorte oči.Po tomto cvičení môžete mať pocit,že sa vám točí hlava.Ak sa jedná o nepríjemný pocit,ktorý vznikol hneď po práci s prvou čakrou,ďalej nepokračujte.Cvičenie môžete robiť po častiach.Hlavné je,aby ste sa neprepínali,aby vám cvičenie nespôsobovalo bolesti hlavy,ale pocit sviežosti,zdravia a prianie pracovať ďalej.
  “Oživovanie” čakier možno zintenzívniť spievaním mantier. To už poznáme (nechce sa mi písať).Ale napíšem všeobecnú mantru (tú tiež poznáme) : OM – MANI – PADME – HUM.
  Výklad prekladu tejto mantry zen-budhistickými mníchmi :
  Pravda v kvítku lotosu.
  Vše je Budha.
  Pravda je v joze.
  Vesmír v čakrách.
  Vše je Buh.
  Pravda je v člověku.

  Páči sa mi

 62. Ahojte, prosim poradte. Moc sa to sem nehodi, ale neviem kam to dat. Vecer 2.10 2009 – vcera, som pred spanim, ako uz posledny tyzden isiel na 20 min zam zung. PO 20 min som si dal na hlavu ametyst a isiel meditovat. Bol to nadherny pocit dychal som svetlo do vsetkych cakier a tak, som sa presvetloval a teraz som si predstavil taku ohromnu ruru zo stredu zeme cezo mna az hore do vesmiru. Obrovska erergia, asi 10 – 15 x vacsia na aku som normal zvyknuty pri meditacii ma celeho ochromuila a, a prudila silno cez cele telo az hore., Bola to najvacsia energia aku som kedy zazil, az som sa zacal bat, cele telo bolo take studene a teple zaroven, nevuiem opisat ale necitil som vobec telo.a ked som sa tak bal, tak som hned odrazu skoncil, ale mozno vydrzal by som, ale naozaj to bola pecka, potom som sa vobec necitil unaveny, isiel by som hed zabehnut 10 km..ale trochu ma bolela hlava na tebene z tej neskutocnej energie…A teraz sa chcem spiitat ze jeden clovek mi povedal ze sa da aj spalit energeticky system ked ho fakt zatazime, a toto bola naozaj energia jak slak, som sa zacal bat lebo som mal taky pocit jak keby mi to vsetky cakry islo spalit, mozete mi prosim s vasim VJ alebo s Otcom vychannelovat ze co to bolo, ci mi to uskodilo, a ako to napravit a ze ci to mozem opakovat toto cvicenie? Dakujem, lebo dost sa bojim, necitim ziadny rodiel ale mam pocit ze je nieco inak..prosim poradte. naozaj mam divny pocit…

  Páči sa mi

 63. Energia je neobmedzena nemozes sa tim spalit ani nic podobne. Dokonca to moze premoct aj fyzicku hmotu. Pri velkych navaloch sa deju veci ktore by normalne fyzicke telo bez tejto podpory nezvladlo alebo ani nemohlo uskutocnit.

  Páči sa mi

 64. No ked myslite……….takze napriklad teraz co som rano robil dalsi zam zung tak co ma pichalo pri srdci a tak….to sa prelomil daky blok ci co…….ale teda sa nemusim bad to ist skusit znova vecer a mozem skusit vydrzat tu ohromnu energiu? 😕

  Páči sa mi

  • Samuel8,

   súhlasím s tým, čo odpovedali chalani. Náš energetický systém odpáliť nemožno, možno ho len zbaviť energie, čo vedie k smrti (napr. vyčerpaním). To však nie je tvoj prípad.

   Ja som podobný zážitok mala, keď do mňa v rámci “liečenia” pustil plnú dávku energie Rafael – a totálne ma imobilizoval a mala som pocit, že ma rozhodí zvnútra, taká silná vibrácia to bola. Zvnútra ma nerozhodilo, môj energetický systém sa neodpálil, len zrejme taký silný prúd energie zmenil niečo v mojej energetickej štruktúre. Aspoň predpokladám – prečo inak by to bol Rafael robil?

   Možno tebe otvárali kanál. Možno sa ti postupom času objavia nejaké schopnosti (liečenie dotykom, jasnovidnosť alebo niečo také). Vyčkaj a dôveruj. Všetko má nejaký zmysel.

   Páči sa mi

 65. Aha dakujem……ulavilo sa mi, lebo to blola fakt pecka a teraz lutujem ze som to tak zhurta unkocil, mohol som vydrzat..to znamena ze teraz to urobia asi znova alebo co lebo som sa zlakol a po 10 sec som rychlo vstal a zacal premyslat ze co sa stalo 🙂 a aky nazor mate na taky divny pocit sa mi zda ze v srdcovej cakre, dakedy to tak ma slabucko pichne ale stale taky ani nieze tazivi pocit, jednoducho tu cakru stale citim, ale nie tak pekne prijemne jak daky vankusik, ale tak trocha ostro..co to moze byt, lebo som bol v tom ze tou energiou sa tam spravil nejaky blok…. 😕

  Páči sa mi

 66. Ja som z Bratislavy, v stvrtok piatok a sobotu sme tu mali ezoteriku a bio styl v inchebe…….bol osm tam ale podla mna nic moc, nestalo to za vela, vela ludi a tym ze hned vedla tam bola vystava o krase a take taraniny ako sa zbavit tej jednej ubohej nerovnosti co mame na tvari 🙂 ….takze to nebolo moc do hlbky ta ezoterika..bol tam niekto??

  Páči sa mi

 67. to ako mne na západ,ale potom napíšem o čom bolo.Má tam byť multimediálny anjelský koncert Rolanda Santé s projekciou obrazov Zdeňka Hajného. Uvidíme.Naposledy som nebola,pretože všetky prednášky už boli o tom istom.

  Páči sa mi

 68. Táni
  ten Hajný,to je ten,čo robí tie obrazy s kamienkami? Ak áno,už som ich pár videla,zaujímavé,ale asi by to boblo treba vidieť zblízka,lebo len tak na fotografii ma to nejak neoslovilo

  Páči sa mi

 69. Baby, dnes som bosoroval ( teda pobosoroval ale to neriešme 😀 ) a vyvolával som Uriela a on sa mi zjavil ako taká veľká bledomodrá šmuha na stene! a teraz na angelariu čítam že takú má ozaj energiu. Hihihihi tá ezoterika ozaj funguje

  Páči sa mi

 70. Táni
  beriem späť, nedalo mi to, klikla som si na toho pána Hajného a čumím.Nádhera,no krásne obrazy,asi by som si ani nevedela vybrať,škoda,že to mám do Košíc daleko,isto tam nepójdem,ale rada by som videla tie jeho obrazy na vlastné oči,snáď inokedy.

  Páči sa mi

 71. Sedím si tak v obývačke a “zrazu vidím” nejaký energetický lievik, tahal sa od zeme až po strop, rotoval v smere hodinových ručičiek. Tak som si myslela, že mi asi hrablo. Nemáte s tým niekto prosím skúsenosti? Ďakujem

  Páči sa mi

 72. Ahoj,

  zakladna farba bola tehlova – cerveno hneda, ale prelinali sa v nej aj tenke spiraly bielej a ciernej, tvorilo to jeden celok. Pri zemi úzka ku stropu asi tak nieco menej ako meter.
  Nevedela som, ze aj dom moze mat cakry….

  Dakujem za odpoved

  Páči sa mi

 73. No jasne, zacala som mat s mocovym mechurom, niekedy ledva dobehnem… v dome byvame tri roky – je to stary dom ma 100 rokov. /Tak ja platim najom a v dome si zadarmo byva nejaka muladhara….potvora / Inak o tomto vazne nic neviem… geopat. zony to este ano, ale toto? Skusim tuknut do netu, lebo o tomto vazne nemam ani potuchy…. na druhej strane je sranda, ze som nieco take videla….

  Páči sa mi

 74. Neporiadok????? Nepremalovane steny?????? No dovol?!!! – jasne, ze mam…. tri roky tam beham s dlatom, stetkou, vrtackou……. se nestiha se…. stalo ma to rok na antibiotikach…musela som pribrzdit…ty blaho… mala som tam aj ducha, taku milu tetusku, ktora nas ochranovala volala som ju duch domu, ale pytala sa prec, tak som ju musela pustit

  Aurawiewer, ty si vazne tak mladucky???

  Páči sa mi

  • Skús energeticky tú obývačku vyčistiť. Tyčinky, Mantry, Mandaly..

   http://fengsuej.wordpress.com/feng-suej-ocista/

   A uvidíš, čo sa zmení s tvojím moč. mechúrom. Vastu totiž učí, že majiteľ si časom na svoje bydlisko vytvorí akési puto a ak sú čakry domu vo Vastupuruši zle zladené prejaví sa to na fyzickom zdraví majiteľa. Ak si šla do tých úprav moc hrrrrr tak sa ti nedivím, že to takto skončilo. Známa mojej známej:) sa pokúšala o feng šuej, predala všetok nábytok zo spálne, nahádzala tam nový, presne podľa feng šuej a zistila, že ani partner tam nemôže zaspať. Urobila príliš drastické zmeny v priestore a prejavilo sa to našťastie len nedostatkom spánku.

   Pojem mladosť je tak relatívny, ako texty taotetingu 😛

   Páči sa mi

 75. Diki, diki…. mas pravdu, mladost je relativna, teraz sa napriklad citim, ako male dievcatko, ktore nic nevie a pocuva s otvorenymi ustami…. a pritom som uz dost stara repa… S domom to bolo troska komplikovanejsie, moc som nemala na vyber. Rozvod, malo penazi, deti, stary dom, plesne….. inak sa nedalo, ale pohoda. Asi nie je nahoda, ze som videla prave tuto energiu… Cize podla toho nie je ta energia najlepsia ale zasa, ked si pisal ze domy maju cakry, tak je na mieste, ze tu je, nie? Alebo by mala byt taka ako u ludi? Cista, bez ciernej a bielej…….poznas nejaku literaturu, kde by som sa o tom docitala…..no ja len citam a citam a citam………. kedy zacne prax sa uvidi. Zatim

  Páči sa mi

 76. Anjela strazeho volam, ked som v uzkych a bojim sa v noci duchov. Zatial to nijak uprimne necitim zeby to malo byt tak, ale casom to tak asi bude…. Vsetko je uz dane. Tak sa maj pekne AW…..

  Páči sa mi

  • tato odpoved vo mne vyvolava asociacie k vyroku “ked myslis, nikdy to nedopadne dobre”… to mam od jednej kamaratky, na ktoru to sadne uplne dokonale 🙂

   Páči sa mi

   • U mna to hadam dopadne dobre lebo uz viem, /dik AW/ co treba robit a zvolim si taku formu, ktoru zvladnem. Nemusia to byt zrovna anjeli, neviem preco, ale tych si nechavam na potom…..
    Mimochodom, ked si tu citam niektore mudre clanky, tak podla nich vzdy vsetko dopadne dobre….

    Páči sa mi

 77. skúšala som toto čistenie, ale 1. nie som si istá smerom špirálok, ktorá je doprava, ktorá doľava (či od stredu alebo od konca), či ju vnímať “očami”, alebo “spredu” – lebo pri každom pohľade vyzerá, že sa točí iným smerom, tak neviem 😦
  2. brneli mi dlane, ale mohlo to byť aj napätými rukami…
  3. stráááášne ma pritom boleli kolená! akoby mala všetka negat. energia odchádzať cez ne, ale buď nemohla, lebo tam bol blok, alebo to šlo veľmo ťažko, alebo neviem čo.
  vie niekto s niečim poradiť?

  Páči sa mi

 78. Ahoj AW – idem na Teba s takou otazockou, ze nevies nahodou, ked si niekedy prejdem popri hlave /spanok, usi/ rukami, tak citim take nejake sumenie, co to je?
  Inak- dufam, ze sa mas dobre…

  Páči sa mi

 79. DIK – AW – Teba, ked sa spytam, co som mala vcera na obed aj na to tusim budes vediet odpovies… mame konecne viiiiikend, tak si ho pekne uzi aj vsetci ostatni

  Páči sa mi

 80. Ahoj AW,
  nahodou som si tukla v piatok na Aurikove clanky /sag uz som do teba, tak som chcela vediet viacej/ a teda moc nechapem. Vy dvaja s Helar si vobec neuvedomujete, ze su tu aj taki ludia, ako ja – ubiti zivotom – od malicka tyrani, ktori sa rozhodli po styridsiatke nieco robit so zivotom a VAS potrebuju – obidvoch.
  Drzim Vam palce……
  /aby som sa vyjadrila, ako pravy ezoterik – kokos to je divne/

  Páči sa mi

 81. ahoj!
  Tato stranka sa mi velmi paci. Som clovek hladajuci, ktory precital mnozstvo knih, ale i napriek tomu som si svoje vedomosti nevedela dat do kopy. Je to tu velmi pekne a hlavne prakticky spravene. Paci sa mi to hlavne o cakrach. Vdaka tomu som si uvedomila, ze som isla na to nespravne. Pretoze teraz uz viem, ze nemam v poriadku zakladnu cakru. V detstve som sa vela stahovala, studene ruky….atd…..Zrejme som isla na to opacne:D Zaoberala som sa viac vyššimi cakrami, ako tymi zakladnymi….Chcela by som sa spytat, len na jednu vec…moju izbu mam uz nejake tie roky, mozno 4, namalovanu na orangovo. Moze mi to uskodit?Lebo v spolocnosti sa nerada zdrziavam, v takych miestnostiach na orangovo. Mame jednu restauraciu, ta je cela na orangovo. A nerada sa tam zdrziavam. Taktiez aj u mojej kolegyni, som radsej v kuchyni, ako v obyvacke, ktora je na orangovo. Ako farbu by ste mi odporucili?Myslim si ze cervena, by vhodna asi nebola, lebo do cervenej sa obliekam. Aj v praci mame firemne tricka cervenej farby. Tak neviem. Mam take nutkanie, prefarbit si ju opat na bielo. Da sa tym nieco pokazit?Ako vplyva biela farba?. Veronika.

  Páči sa mi

  • Veronika,

   zachovaj sa tak, ako ti to je najpríjemnejšie. Aj farby a ich obľuba sa u nás časom menia, tak ako sa mení náš psychický stav. Ak chceš mať bielu izbu, sprav si ju bielu. Podstatné je, aby si sa v nej dobre cítila… 🙂

   Mimochodom, oranžová sa používa pri liečení máloaktívnej štítnej žľazy, pri prieduškových onemocneniach, nachladnutiach tvárových dutín, pri žlčových a ľadvinových kameňoch, pri problémoch s vaječníkmi a maternicou a pri problémoch s tenkým črevom. Nemala si v svojom “oranžovom” období niečo z toho? Ak áno, mohol by to byť signál, že už to je za tebou a preto sa ti páči iná farba.

   Páči sa mi

 82. Dobry vecer Helar, v jednej odpovedi ste napisali, ze lieviky cistime pravou rukou 10 cm nad telom, v druhej odpovedi ste napisali ze prijimacou rukou sa snazime najst lievik. Ale inde ste tusim uviedli , ze u pravaka je prijimacia ruka lava a prava vysielacia tak mam z toho mis mas. Dakujem za Vas cas a prajem vsetkym vela splnenych priani v Novom roku.

  Páči sa mi

 83. Ahoj,
  Chtela jsem se zeptat ty jsi tuto knihu – the 4 insights .Villoldo cetla v anglictine? Predpokladam, ze ano,protoze se ji snazim sehnat v cestine nebo ve slovenstine a neni nikde.

  Diky za odpoved,

  M.

  Páči sa mi

 84. dobry den, no velmi zaujimave citanie, presiel som si skoro vsetky komenty 🙂
  zatial som nasiel 1 panu v bratislave ktora cisti cakry, ale myslim ze vyskusam aj sam, lebo postupne sa dostavam pocitovo ovela dalej ako pred dvoma rokmi, fakt dost materialov je na webe.. hlavne anglickych ale uz som nasiel aj svk a cz weby. Chcem sa opytat, docital som sa na jednom webe, ze vzdy treba zacat najprv ocistou cakier a nasledne na to sa cisti aura a potom dalsie veci ako karma atd. Mate s tym skusenosti?

  a druha otazka, hladam kde sa da kupit 7 pecati knizka (lumina soluni) a vsa de maju vypredane.. vdaka sa odpoved.

  Páči sa mi

 85. DOBRY DEN, CHCEM SA SPYTAT, CI MOZE BYT JEDNA CAKRA VIAC OSLABENA, PRETOZE AKO SOM SKUSALA VASE CVICENIE TAK MI V CAKRE, KTORA JE 4PALCE POD PUPKOM ZACALO SAMO KRUTIT RUKOU A TO DLHSIE AKO V OSTATNYCH CAKRACH, PRETO SA PYTAM CI JE TO MOZNE?

  Páči sa mi

 86. Dobrý večer!skúšala som si čistit čakry,pretože som bola nachladená ,mala som plný nos,slzili mi oči a bolela ma hlava…môže byt že mi to ustúpilo po vyčistení čakier?pretože sa mi ulavilo možno do troch hodín potom..

  Páči sa mi

 87. Ahoj lidi,
  otevřeli se mi podočnicové čakry. Nemáte někdo nějakou literaturu, nebo odkaz, abych se ujistil o své doměnce o jejích funkcích? Myslím, že jde o soběnaslouchání. A je to spojené s třetím okem. Jsem silný kuřák, ale v posledních dnech si stačí tyto čakry uvědomit a otevřít je a v tu chvíli dojde k nepotřebě všeho škodlivého pro mě a moje tělo jak na úrovni duchovní, tak na úrovni fyzické.

  ADD. Byla tu řeč o spánkových čakrách. Dnes už jsem si jistý, že jde o úplnné otevření mysli a srdce druhému – vnímáno skrze ne-já. Ale může se to dít i bez toho “druhého”. Můžeme takto naslouchat přítomnosti, bohu, realitě, nebo jak kdo chcete. Myslím že spánkové i podočnicové čakry jsou vázány na třetí oko.

  Každopádně máte-li někdo odkaz na články o čakrách na tvářích pod očima, pak mi je prosím pošlete. Děkuji.

  Páči sa mi

 88. …aura je nosič? z ktorého čakry “sťahujú” do tela informácie? dokonca aj o minulých životoch? tak nejak podobne ako sa vlánko v žiarovke rozžeravuje vďaka tomu že do seba sťahuje svetlo žiarovky? podobne ako svetlo žiarovky obsahuje informácie o tom čo žiarovka je, a kde všade sa jej materiály “v predošlom živote” nachádzali? 🙂

  Páči sa mi

 89. Heli tak si predstav…nedávno sme spolu písali o tej migréne …
  Dnes som si dal náhodný výber článku a systém mi vytiahol tento.Tým že v poslednom čase máme počasie také premenlivé moja makovica tým trpí akosi častejšie a dnešok nebol výnimkou…ale keď som počas cvičenia bol niekde pri anaháte ,bolesť som nielen že prestal cítiť,uvedomil som si že odišla celkom preč 🙂 🙂

  Páči sa mi

 90. Dobrý deň Helar,
  chela by som sa na niečo spítať. Robila som toto cvičenie aj som pociťovala kanáliki no akosik mi vyšumelo z hlavi že ich mám potom znova rozočiť v smere hodinových ručičiek. Dorobila som cvičenie a znova som si prečítala článok a potom som zistila že som zabudla kanáliky znova roztočiť v smere hodinových ručičiek. Ihneď som to išla napraviť ale pred tým som kanáliky netočila znova aj proti smeru. Po celom tele pociťujem taký divný pálivý pocit, ako keď sa nahrnie adrenalín. Myslíš že by to mohlo mať nejaké následky?

  Páči sa mi

 91. Ahoj Helar,
  mam jednu zakldanu otazku , ked hovorime o smere hodinovych ruciciek. V smere znamena, ze sa pozerame na hodiny pred sebou, alebo stojime za hodinami ? Pockat lepsie sa spytam : Z lava do prava alebo z prava do lava ( nasa lava a prava 😉 ?

  Páči sa mi

 92. raz som meditoval a mal som zdvihnute ruky k oknu, zacal som citit tiky(bloky?) a cez zavrete oci som videl svetlo.
  Stalo sa mi to iba raz.
  Je mozne cistit alebo nabijat krystaly cez pyramidy?

  Páči sa mi

 93. Ahojte, ja neviem ci to dobre chapem…ale tocime cakry a cistime ich len prevou rukou? Co robi lava ruka? kde ju mam dat? V tvojom clanku pises, ze “ravú ruku presunieme nad prvú čakru asi 10 cm nad telo. Prstami ohmatáme jej široký lievik. Cítime energiu, ako sa pohybuje v smere hodinových ručičiek.” Lavu ruku nespominas…dakujem

  Páči sa mi

 94. Úžasné, vyskúšala som mnoho techník na čistenie čakier ale toto je jediná , ktorá fungovala. Naozaj som niečo cítila.Skvele ďakujem.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s