Pomôcky pre bosorákov

Zasa som na internete našla niečo, čo je dobre použiteľné aj na tejto stránke. Nie preto, že by sme to museli nutne ovládať, ale niekedy (najmä v začiatkoch) nám pomôže, ak sa môžeme chytiť zabehaných zvyklostí iných ľudí. S rastúcimi skúsenosťami si každý správny bosorák vytvorí svoju vlastnú symboliku a možno úplne prestane používať magické pomôcky (tomu už hovorím “vyššia pilotáž”), ale začiatočníka upokojí, keď vie, že “toto je čarovný prútik a treba s ním trikrát poklepať na zem v smere východu” (z vlastnej skúsenosti 😛 ).

Takže dobre: ak už máte svoje vlastné postupy, držte sa ich. Ak ich ešte nemáte, inšpirujte sa:

Pravý mág nepotrebuje k svojej činnosti nijaké nástroje. Magický kruh, čarovná palica a sviečky len prebúdzajú aspekty jeho zvrchovanej vôle. Napriek tomu má obradná mágia veľkú výhodu – magický účinok vyvoláva do istej miery automaticky. Preto by ste sa mali (po dosiahnutí určitého stupňa poznania a etického vývinu) naučiť používať aspoň časť predmetov opísaných na tejto stránke.

AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ MAGICKÉ NÁSTROJE

Nesmieme zabúdať, že magické náradie je súborom posvätných predmetov, nabitých určitou silou, nie nepodobných náboženským relikviám. Preto s ním musíme zaobchádzať opatrne a so všetkou úctou. Používame ho, len keď sme vo vnútri správne naladení na výkon daného rituálu. A rozhodne ho nesmieme použiť na iný účel, než pre ktorý sme ho vytvorili (napr. ak by ste si chceli prekypriť záhradku čarovnou palicou). Ak by sa tak nedopatrením stalo, predmet by sa stal z magického hľadiska neúčinným.

Ak sú predmety správne posvätené a nabité, energia v nich ukrytá ostáva zachovaná aj po stáročiach. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by takéto nástroje mali byť ukryté pred zrakom nezasvätených. Poučná literatúra (a verte mi, na túto tému sa napísali už tisíce knižiek) okrem toho odporúča pri skladovaní zabaliť pomôcky do prírodného čierneho hodvábu, aby sa energeticky izolovali od okolia.

Môj komentár: Aspoň u kameňov viem, že sa balievajú do červeného prírodného hodvábu alebo bavlny, nie do čierneho – presne z tých istých dôvodov.

A teraz k magickým predmetom. Než si ich urobíme, potrebujeme materiály, z ktorých ich budeme robiť, očistiť. Čistíme v mene štyroch elementov: Vzduchu, Ohňa, Vody a Zeme. Môžeme na to použiť špeciálne očistné kadidlo, alebo si urobíme jednoduchý očistný rituál. Môj vyzerá nasledovne: Do nádoby s vodou dám trošku soli – soľ ako produkt zeme mi symbolizuje Zem, voda je jasne Voda. Zapálim očistné kadidlo. Podržím vec nad kadidlom v dyme a odriekam: “Čistím ťa v mene Vzduchu a Ohňa.” Potom pokropím vec slanou vodou a odriekam: “Čistím ťa v mene Vody a Zeme.”Tento istý postup môžeme použiť i pri čistení a zasväcovaní hotových pomôcok. Zasväcovanie však ešte pokračuje vizualizáciou, v ktorej do predmetu vkladáme ten typ energie, ktorý má pre nás predstavovať.

CHRÁM

Samozrejme, nechceme, aby ste kvôli svojej záľube postavili na balkóne kópiu Notre-Dame. Samotné miesto rituálu (tradične nazývané chrám) nepatrí medzi magické nástroje, ale je tak dôležité, že ho musíme spomenúť. Obradnú mágiu by ste mali vykonávať na jednom mieste, vopred očistenom (fyzicky aj duchovne) a posvätenom. Cudzí ľudia by naň nemali mať prístup. Môže ísť o izbu, alebo miesto v prírode. Chrám by mal korešpondovať aj s rituálom, ktorý robíte. Napr. pri mágii lásky ho vyzdobte kvetmi, zelenými kameňmi, a pod.

Chrám pred rituálom impregnujte potrebnou atmosférou (napr. pri vyvolávaní živlových bytostí ich živlom). Okrem imaginácie by ste mali použiť aj vhodné vône (vyberiete ich podľa dňa a času rituálu, a podľa duchov, s ktorými spolupracujete). Nanešťastie, málokto si môže dovoliť obetovať miestnosť, či lesnú čistinku, obradnej mágii. Čarovať môžete hoci aj v obývacej izbe. No vždy ju musíte očistiť, vysvätiť a impregnovať. A najmä zaistiť, aby ste v nej neboli počas obradu rušení, aby bola v tom čase skutočným chrámom.

Môj komentár: Niekedy je dobré používať ako “chrám” aj veľkú vstavanú skriňu, v ktorej môžete mať veci pekne poukladané a “neviditeľné” a keď otvoríte dvere, zrazu pred sebou máte niečo ako oltár. Vnútorná strana dverí sa dá vyzdobiť rôznymi magickými symbolmi, ktoré okamžite pri otvorení skrine vnesú do miestnosti inú energiu.

Aj keď sa vám môže zdať smiešne používanie magických symbolov, pre začiatočníka je to veľmi užitočné. Naše podvedomie pri pohľade na ne okamžite vie, že toto je “iná časť nášho života”, t.j. tá magická, a že sa idú diať veci iným spôsobom. Podporuje to úspech pri bosorovaní.

Keď som začínala, nemala som možnosť vyčleniť si nejakú skriňu, ale v nábytkovej stene som mala policu, na ktorej som si usporiadala literatúru o mágii, naaranžovala som si na peknú dečku rôzne kamene, okolo som si zavesila pendulum, teda kyvadlo, a rozmiestnila som tam rôzne sady vešteckých karát. Tá mágia v tom kútiku odvtedy zostala. Keď sa potrebujem sústrediť alebo niečo vymyslieť, vždy sa stiahnem do tohto kútika a tam spriadam svoje plány…

MAGICKÝ KRUH

Pri rituáli stojí mág uprostred magického kruhu. V stredovekých spisoch nájdete rozmanité návody na jeho vytvorenie. Podľa nich ho máte kresliť posvätenou kriedou, alebo môžete použiť meč. Do vnútra kruhu by ste mali vpísať mená anjelov, ktorí vládnu danej hodine, či príslušné božie mená (podľa kabaly). Všetky spomínané návody budú absolútne bezcenné ak nepochopíte základnú funkciu a symboliku Kruhu.

Magický kruh symbolizuje Nekonečnosť. Stojac v ňom vyjadrujeme našu (mikrokozmos) jednotu s Bohom (makrokozmos). Preto je mág vo vnútri svojho kruhu nedotknuteľný a svojou zvrchovanou vôľou ovláda všetky bytosti.

Keďže je kruh pomôckou pre vaše vedomie, vytvárajte ho podľa svojho kultúrneho zázemia. Iný bude kruh tantrika a iný bude kruh západného ceremoniálneho mága. Vo všeobecnosti platí, že pri nebezpečnejších operáciách by ste sa mali chrániť dvomi až tromi kruhmi zároveň. Medzi nimi môžete rozostaviť sviečky (resp. iné potrebné predmety), alebo vpísať mená ochranných géniov (máme na mysli astrálne bytosti, nie slávnych matematikov). Kruh vytvárajte magickou zbraňou alebo kriedou. Ak ho máte stabilne nakreslený na podlahe alebo rozprestretej látke, prejdite pred rituálom po jeho obvode magickou zbraňou. Pri jeho tvorbe (resp. jeho obnove) musíte meditovať o jeho ochranných vlastnostiach a súčasne mu dodávať prostredníctvom imaginácie potrebnú energiu. Dobrý mág dokáže vytvoriť kruh len svojim prstom a imagináciou.

Počas magického rituálu (najmä pri evokácii bytostí) nesmieme kruh v nijakom prípade opustiť. Až keď operácia skončí (napr. keď odošleme vyvolanú bytosť na miesto jej určené), môžeme z neho vystúpiť. Keď obrad ukončíte, zrušte kruh tým, že ho akoby preseknete magickou zbraňou v opačnom smere, než ste ho vytvárali.

Môj komentár: Najbežnejší spôsob tvorby magického kruhu je použitie prsta alebo magickej dýky, tzv. atamé, a súčasná vizualizácia. Jednoducho prejdete okolo seba kruh s prstom/dýkou namierenými na zem a vizualizujete studené belasé ochranné svetlo, ktoré na zemi robí ochranný kruh.

Chaos-bosoráci používajú ešte iný spôsob – predstavíte si, že ste uprostred blelasej gule studeného očistného svetla, ktorá vás chráni od bodu pod vašimi nohami až po bod nad vašou hlavou. Energia tryská z vášho solárneho plexu a udržiava okolo vás ochrannú sieť.

A keď to skombinujete s autohypnózou, tak si pri tréningu tejto vizualizácie zakaťdým chytíte ten istý prst alebo ušný lalôčik, a to tak dlho, až chytenie prsta alebo ušného lalôčika automaticky vyvolá predstavu ochrannej gule zo studeného belasého svetla okolo vás.

A ešte čo sa týka opustenia ochranného kruhu počas rituálu – samozrejme, že sa to dá! Len to neslobodno robiť príliš často, pretože je to potom škaredá výpoveď o tom, ako sme si rituál naplánovali. Na opustenie kruhu používame atamé, teda dýku. Kruh “prerežeme” a v tom mieste z neho vyjdeme a aj sa vrátime a po návrate kruh zasa obídeme a znova vykreslíme, aby sme otvor uzavreli.

OLTÁR

Magickým oltárom môže byť ľubovoľný stôl pokrytý bielou látkou. Umiestnite ho na východnú stranu chrámu a na jeho povrch uložte potrebné príslušenstvo (sviečky, magický meč, kadidelnicu, a pod.). Pri oltári by ste mali stáť čelom k východu.

ČAROVNÁ PALICA

Tento predmet je azda najznámejšou pomôckou. Symbolizuje mágovu vôľu a moc.

Čarovných palíc môžeme mať viacero. Podľa ich účelu vyberáme materiál, spôsob nabíjania, aj tvar.

Jednoduché čarovné palice sú z dreva. Stačí nám prút dlhý 30-50 cm a široký 1-2 cm. Odrežeme ho za pribúdajúceho mesiaca, vo vhodný deň a hodinu (vyžaduje určité astrologické znalosti). Nôž musí byť nový a nemali by sme ho už nikdy použiť na nemagický účel. Materiál palice si vyberieme podľa účelu. Napr. breza sa hodí pre evokačnú mágiu, lieska zas pre kreslenie magického kruhu.

Špeciálne palice vyrábame z kovu, alebo ich napĺňame fluidickým kondenzátorom. Zvlášť mocným objektom je drevená palica ozdobená siedmymi kovovými kruhmi korešpondujúcimi s planétami. Na konci takejto palice môžete ešte umiestniť dve zmagnetizované gule, alebo fluidické kondenzátory (jeden nabitý pozitívne, druhý negatívne).Palicu treba posvätiť a aktivizovať zariekaním. Aby bola funkčná, musí byť impregnovaná dostatočným množstvom energie (resp. živlom) s určitým programom.

Môj komentár: Dobré drevo pre čarovný prútik je buď lieska alebo jabloň alebo mandľa. Ak chceme prútik “vylepšiť”, možeme na jeho koniec dať horský krištáľ s neporušeným hrotom. Ak máme horský krištáľ s fantómami, je to ešte vhodnejšie, ale mali by sme sa vynúť bočným kryštálom (=”detičkám”), lebo by mohli energiu viesť do rôznych smerov a tým ju rozbíjať.

MAGICKÝ MEČ (DÝKA)

Meč (resp. dýka) symbolizuje ovládanie evokovaných bytostí. Je prejavom autority, zaháňame ním nepríjemných návštevníkov (máme na mysli duchov, nie svokru), využívame ho tiež ako donucovací prostriedok.

V ideálnom prípade by sme mali mať sedem mečov zo siedmych planetárnych kovov. Pre bežnú prax však postačí jediný, oceľový. Jeho rukoväť by mala byť potiahnutá čiernym prírodným hodvábom, aby sa mág pri práci izoloval od neblahých vplyvov. Keď meč získate, očistite ho dymom z kadidelnice a čistou posvätenou (nemusí byť klasicky svätená v kostole) vodou. Nabite ho svojou energiou a predsavzatím, že je prejavom vašej autority, že ním vždy dosiahnete víťazstvo.

Môj komentár: Stačí dýka, pretože meč je vlastne rovnocenný s čarovným prútikom. Nemala by však byť “kúpenská”, ale by mala niesť aspoň nejaké znaky nášho zásahu. Buď si vyleptáme alebo vyryjeme do čepele ochranné runy, napr. meno dýky, naše bosorácke meno alebo citát opisujúci silu dýky. Alebo môžeme skrášliť jej rukoväť – medeným alebo strieborným drôtom, vyrezaním, runami.

KADIDELNICA

Kadidelnica slúži na vytváranie atmosféry vhodnej pre daný rituál. Okrem toho sa používa aj pri rituáloch, kde pálite papier (napr. so želaním, alebo nejakým menom). V evokačnej mágii slúži kadidelnica s príslušnou náplňou k uľahčeniu materializácie vyvolávanej bytosti.

Keďže väčšinu času strávi na oltári, mala by mať podstavec. Ak ňou chcete pohybovať, zaobstarajte si kadidelnicu na retiazkach. Pred umiestnením dreveného uhlia nasypte na dno vrstvu piesku. Jednak tepelne izoluje vnútro kadidelnice od oltára, jednak to pomôže pri čistení.

Vykurovadlá závisia od účelu rituálu, podstaty evokovaných bytostí a planetárnej konštelácie. Zásadne sa vyhýbajte narkotickým náplniam. Dym z nich možno zdanlivo pomôže vašej imaginácii, ale súčasne oslabí vôľu natoľko, že vám znemožní byť mágom. Okrem toho nebudete môcť odlíšiť realitu od ilúzie.

SVIEČKY

Aj sviečky slúžia pri impregnácii Chrámu vhodnou atmosférou. Preto by sme mali mať v zásobe dostatok sviečok vo farbách živlov a planét. Aj tieto predmety musíte pred použitím posvätiť.

KALICH

Kalich symbolizuje múdrosť. Pri viacerých čaroch musí byť na oltári, či už s vodou, alebo vínom. Preto dajte pozor, aby neuvoľňoval do tekutiny toxické látky (ako napr. cínové kalichy do vína). Najvýhodnejším materiálom je krištáľ alebo sklo.

Môj komentár: Používajú sa aj kalichy z kovu, často medené, ale potom sa z nich nepije. Iný materiál je kameň: ónyx, mramor, videla som už i krásne kalichy z heliotropu. Ale postačí čokoľvek, čo drží vodu – teda aj malý “plecháčik”. Hlavná vec je, aby sme ho nepoužívali na nič iné a aby sme v ňom videli náš “kalich”.

MAGICKÉ OBLEČENIE

Jednotlivé kusy odevu majú tiež svoj symbolický význam. K tradičnej mágii neodmysliteľne patrí dlhý plášť, opasok a čelenka (resp. biela šatka so zdvihnutým okrajom na čele). Oblečenie má byť čisté, biele (alebo, ešte lepšie, farebne korešpondujúce s chystaným rituálom) a pohodlné.

Môj komentár: Ak si nechcete zakaždým prezliekať šaty, urobte to ako kňazi. Vyberte si šál, diadém alebo ozdobnú reťaz, ktoré pre vás budú symbolizovať jednak ochranu, tednak magickú silu a jednak vysokú etiku. Tú si pri bosorovaní založte na krk – pocit výnimočnosti sa dostaví rovnako, ako keby ste boli v čiernom plášti s hviezdičkami a vysokým špicatým klobúkom na hlave… Moje magické “ošatenie” napríklad pozostáva z prsteňa v tvare pazúra s čiernym ónyxovým očkom. Vyzerá strašidelne, je nepohodlný a keď ho máte na prste, prichodíte si ako Votrelec – a to je správny signál pre podvedomie, že sa idú diať neobvyklé veci!

KNIHA FORMULÍ

Na záver potrebujete ešte knihu, do ktorej si budete zapisovať zaklínadlá, mená duchov, ich pečate a postavenie v hierarchii. Pre lepšiu spätnú väzbu si z nej môžete spraviť skutočný magický denník, do ktorého zakaždým opíšete účel a priebeh operácie. Táto kniha musí byť ukrytá na bezpečnom mieste, nech sa k nej nedostane nik nepovolaný.

Môj komentár: Svoju knihu kúziel môžete buď písať (niekedy sa písavala Dračou krvou rozrobenou do atramentu), alebo nakopnete počítač a vyrobíte si elektronickú knihu kúziel. Je to len na vás. Ale pamätajte si – kniha kúziel je niečo ako zdroj pre rýchlu orientáciu, nie zoznam tajných vedomostí – hoci sa niekedy tak “predáva”. Takže si do nej píšte veci, ktoré skutočne využijete – a na mená duchov a ich pečate a postavenie v hierarchii sa vykašlite, ak práve nie ste členom nejakého rádu. To sú veci pre obradnú mágiu, a tú bežný bosorák použije možno raz-dva razy v živote! Mimochodom… viete, že práve čítate moju knihu kúziel? V tom je výhoda počítačov: triedia informácie a lepšie sa v nich dá vyhľadávať, ak potrebujete niečo veľmi špecifické.

OSTATNÉ MAGICKÉ POMÔCKY

Samozrejme, občas budete musieť použiť aj ďalšie nástroje, napr. magické zrkadlo, amulety, kotlík, pergamen, špeciálny atrament, posvätný olej, rozličné kamene a bylinky.

Aj pri nich majte na pamäti, že ide o posvätné predmety, ktoré môžete využívať len vy a len počas magických rituálov.

Pri výbere magických pomôcok je nevyhnutným zohľadniť vplyvy živlov a planét, preto pozri aj magické korešpondencie.

Komentáre:

Dada: “Konecne si zacinam zhanat tie pomocky ale chcela som aj nejaky oltar…aaa tak som si vyrobila taky stolik maly ktory si budem moct niest k babke ked budem chcet robit nejake.. kuzla ..a tie “veci”…. aa moze to byt taky ktory si vyrobim ja sama ? [nechcem aby to bol taky na ktorom sa je alebo tak :D] alebo to ma byt taky ktory je normalne vyrobeny :] nejakym stolarom a nie mnou lebo ja som v takych veciach trosku nedorobena… P a ten chram to som presne nepochopila .. to ma byt miesto na ktorom budeme robit tie ritualy alebo to moze byt aj nejaky kutik v ktorom vidime magiu a tak….?”

Ja miesto “oltára” mám peknú drevenokoženú truhlicu “starožitného” vzhľadu z etno-predajne, kde predávajú africké umenie. Dobre som si ju vydymila kadidlom a bola pripravená. Keď nerobím, mám veci poukladané v nej, keď robím, dávam ich na jej povrch. Ale keď sa mi nechce, miesto “oltára” používam jednoducho koberec (má vzorku – taký štvorec v strede – ten používam ako “oltár”).

To s tým chrámom je presne tak, ako píšete. Stačí kútik, v ktorom cítime “magickú” náladu.

3 thoughts on “Pomôcky pre bosorákov

  1. Vie niekto ako sa ma pouzivat sklenena gula s anjelom vo vnutry???Podstavec je krasne duhovy.dostal som sa k nej na jednom z trhov ktore sa tu konaju…doslova som citil potrebu si ju kupit..)))

    Páči sa mi

Komentáre sú uzavreté.