Dosiahnuť svoje pomocou sviečky

Najjednoduchšie rituály so sviečkami :

Postav sviečku podľa svojho výberu pred seba na prázdny stôl – napríklad bielu na očistenie od negatívnych energií, ohnivo červenú na záležitosti lásky, modrú alebo fialovú na meditáciu – a pozeraj do plameňa, pritom sa koncentruj na cieľ. Na to stačí niekoľko minút. Po skončení rituálu môžeš sviečku zahasiť. Ešte lepšie je, nechať ju celkom vyhorieť so svojim želaním.

Kúzlom prispela P*veras