Nebulár – okno do vesmíru

nebulastoned1.jpgVeľmi nový kameň, objavený v Mexiku. Pokiaľ viem, slovenské meno nemá. Ja mu hovorím “nebulár”; po anglicky i po nemecky sa nazýva Nebula Stone/Nebulastein, teda “nebulový kameň” (v AJ niekedy aj Supernova Stone). Je to jedinečný kameň, ktorý sa skladá z quartzu, živca, egirínu, anortoklasu, riebeckitu a niekedy zirkónu, akmitu, arfedsonitu a epidotu a je posiaty vírmi a zelenými “očkami” na tmavom pozadí. Nemci ho niekedy označujú aj ako Eldarit.

Na nebulári je zaujímavé to, že ho skúmalo viacero renomovaných vedcov a nedokázali sa dohodnúť na tom, čo za typ kameňa predstavuje. Niektorí ho radili k jadeitom (Dave Douglass ho dokonca nazval chloromelanitom), iní k metamorfickým kameňom, napr. k rohovcom (chert). Najpravdepodobnejšie je, že nebulár bol kedysi roztavený a sklovitý, ale chladol tak pomaly, že sa jednotlivé minerály v ňom mohli vykryštalizovať, až nakoniec stratil svoj sklovitý zjav. Vďaka tomu sa v ňom vytvorili jeho jedinečné orbikuly (“očká”) riebeckitu a egirínu.

Mystické vlastnosti: Nebulár nás spája s tajomstvami všetkých čias a odhaľuje spojenie medzi Zemou a vesmírom a všetkými bytosťami. Spája nás s nadzemskými rovinami existencie. V meditáciách spúšťa rozpamätávanie sa na naše spirituálne dedičstvo a napomáha spirituálnemu prebúdzaniu, ale súčasne nám sprístupňuje oveľa väčšie časové skoky ako iné kamene.

Umožňuje nám zbaviť sa starého, zažitého, a vytvoriť priestor pre nové myšlienky, nové pocity a novú realitu (podobne ako čaroit, malachit a azurit). Tým v nás uvoľňuje nespútanú kreativitu. Pomáha nám vzoprieť sa nátlaku a cudzím vplyvom.

Zvyšuje vitalitu, schopnosť zostať zakotvený v svojich hodnotách, podporuje emocionálnu stabilitu. Zlepšuje pamäť a vedie k rozpamätaniu sa na svetlo, ktoré sme zdedili z vesmíru.

Odstraňuje strach. Pomáha pri rozpamätávaní sa na sny a zjednodušuje ich interpretáciu. Výborný pre šamanské putovanie – vytvára porozumenie pre cyklus života: zrodenie, smrť a znovuzrodenie. Odhaľuje potlačené aspekty našej osobnosti a pôsobí proti pochybnostiam a obavám.

Na jednej strane pôsobí výrazne uzemňujúco, na druhej strane pomáha rozhýbať tok energie kundalíní. Energetizuje a lieči hlavne ľudí, ktorí už rozvinuli isté metafyzické schopnosti.

Výborne chráni pred “energetickými upírmi”.

Vďaka vysokému podielu quartzu sa dá ľahko programovať.

Spája sa s korunnou čakrou, jeho znamením je Škorpión

Liečiace vlastnosti: Nebulár pomáha čistiť obličky, detoxifikuje celé telo a pomáha pri ukončení sebapoškodzujúcich prejavov ako alkoholizmus alebo drogová závislosť.

Podporuje činnosť potných žliaz a čistí lymfu.

nebular.jpg

Dodatok z 8.10.2007:

Opakovane ma kontaktovali Karen a Ron Nurnbergovi, ktorí nebulár predávajú. Hovoria, že pôvodná fotografia, ktorú som použila (teraz vpravo), nie je nebulár, ale kambaba jaspis. Dovolili mi použiť ako ilustračku nebuláru jednu z ich fotografií – tá je teraz celkom hore. Moje laické rozlíšenie bolo, že nebulár obsahuje zelené očká v čiernom podklade, kým kambaba obsahuje čierne očká v zelených víroch. Ten kameň, ktorý bol na pôvodnej fotografii, som dostala ako nebulár/eldarit, obsahuje zelené očká na čiernom podklade a preto som ho za nebulár považovala. Pri podrobnejšom skúmaní Nurnbergových fotografií som si všimla jedno – môj kameň (ten vpravo) má zelené očká ostro ohraničené, kým kamene Nurbergových ich majú akoby lúčovito zaklesnuté do tmavého podkladu. Dobrá ilustrácia je táto fotografia žaby z nebuláru (tiež prevzatá zo stránky Nurnbergových):

nebulastonem2.jpg

Všimnite si, že zelené očká nemajú ostrý okraj, ale sú rozmazané. To nie je vec fotografie, videla som to na všetkých obrázkoch, takže usudzujem, že podľa tohto dokáže laik rozoznať nebulár od eldaritu!

Reklamy

9 thoughts on “Nebulár – okno do vesmíru

 1. Hi, we are Karen and Ron Nurnberg the discoverers and the only direct source for Authentic Nebula Stone.The stone you are talking about is Kabamba from Madagascar. Kabamba is NOT nebula stone. Please go to our Web site and you will see what Nebula Stone really looks like and how it was first given a name of Eldarit In Europe. Please go to our page called Eldarit on our web site. Some dishonest companies in Madagascar have falsly sold their Kabamba to wholesalers and retailers pretending they are Nebula Stone. They are two entirelly different stones, formed by different geological processes.Please kindly pass this truth on to other people so that the truth will be known.
  Our web site is: http://www.nebulastone.com and our
  E-mail is: nebulastone@nebulastone.com
  Thank you
  Karen and Ron
  Nebula Stone(tm)

  Like

 2. Karen and Ron,

  Thank you for the information. Actually, the stone in my photo is sold as Eldarit but according to the descriptions (composition, etc.) it seems to be the same stone. I will study the matter more in depth now; thanks for the links. And to my Slovak readers I enclose a brief commented summary of your comment below.

  Komentár a polopreklad pre neangličtinárov:

  Píšu Karen a Ron Nurnbergoví, objavitelia Nebuláru. Vraj kameň, o ktorom tu píšem, nie je nebulár, ale jaspis Kabamba (alebo Kambaba, podľa zdroja). Uvádzajú svoju stránku, na ktorej je nebulár popísaný a aj to, ako ho v Európe nazývali eldarit (hlavne Nemci majú toto vo zvyku). Môj kameň na fotografii som tiež kúpila ako “Eldarit”. Kambaba vyzerá inak, k nemu sa ešte vrátim: je tmavší, má viac studených farieb (hlavne studenej zelenej), veľa čiernej, nepravidelné očká, ale nie také veľké. Mám v zbierke niekoľko krásnych Kambaba, pretože milujem obrázky, ktoré pred očami z kameňa vyliezajú. Sľubujem – čoskoro bude Kambaba na stránke 😛 .

  Linky uvedené v komentári sú na webovú stránku Nurnbergovcov a ich e-mail. Choďte sa pozrieť, aby ste videli, ako vyzerá nebulár, keď je “orídžo”!

  Like

 3. Hi, we are Ron and karen Nurnberg the discoverers and the ONLY direct source for GENUINE Nebula Stone. Your picture is not Nebula Stone. Your picture is Kambaba Jasper which is a sedimentary fossilized algae stone (a fossil) from Madagascar. Please go to our web site http://www.nebulastone.com and click on the link “Kambaba Jasper is a fossilized stromatolite algae”. The page explains the difference between Nebula Stone and Kambaba Jasper and it also explains how both stones were formed. The pictures explain it even clearer.There have been many stores and customers that have been deceived by the wholesalers in Madagascar that are fraudulantly selling Kambaba Jasper pretending it is Nebula Stone or Nebular or Eldarit or Nebulastein or Nebulastone.
  Please remove the Kambaba picture. You have our permission to use one of our pictures of Nebula Stone from our web site if your description is of genuine Nebula Stone. I am sorry but I cannot read the language of your web site. I hope you can read mine.
  Our email is nebulastone@nebulastone.com
  We live in the mountains of southwestern Colorado.
  Thank you very much
  Karen and Ron …Nebula Stone(TM)

  Vysvetlenie pre neangličtinárov: Nurnbergovci (vlastnia obchodnú značku “Nebula Stone”) ma požiadali, aby som vymenila fotografiu nebuláru, ktorú som tu doteraz mala, a aby som použila niektorú z ich stránky, pretože ide o iný kameň. Pozerala som si to tentokrát skutočne podrobne – a majú pravdu, tak som vymenila fotografie a dopísala dodatok k článku. Oni namietajú, že moja fotografia je jaspis kambaba, s čím ja síce nesúhlasím, lebo kambaba jaspis vyzerá inak, ale rozhodne je rozdiel medzi mojím obrázkom a ich obrázkami, takže momentálne zastávam názor, že ide o tri rôzne kamene – nebulár (foto hore a kamenná žaba), eldarit (foto vpravo) a kambaba (bez foto, ešte ho doplním ako samostatný článok, ale kto je zvedavý, nájde obrázky kambaba jaspisu na stránkach Nurnbergových.

  Like

 4. Yes, Eldareit was a fantasy name made up by Manuela Kuschinski for our Nebula Stone. She was given a genuine Nebula Stone and our mineral analysis info by Petr Zajacek back in the year 1998. She used our stone and scientific information and mineral composition of our Nebula Stone and then made up a new fantasy name (Eldarit) so that Petr Zajacek From TOP GEO Germany could then buy Kambaba Jasper stone and sell it to unsuspecting customers at Saint Marie and Munich shows fraudulantly calling them Eldarit and Nebulastein. The mineralogic info for eldarit was taken from our Scientific analysis of our Nebula Stone.This is where the deception to the mineralogical and esoteric communities by Petr Zajacek first started. He has betrayed these communities. Since then it has confused a lot of people, including yourself. And since then the mining companies from Madagascar have been mining Kambaba Jasper and selling it by many names.Kambaba Jasper does not have the same minerals as Nebula Stone. We understand that many stores and shops in Europe are offering Nebular, Eldarit and Nebulastein and other names not really knowing that they are selling misrepresented merchandise. The pictues on our web site show the difference.The link on our web site that explains what Kambaba is formed by is “Kambaba Jasper is fossilized stromatolite algae”. Kambaba is a sedimentary stone. Nebula Stone is an igneous stone. Nebula stone comes from within the Earth. Kambaba is a fossilized algae.The picture that you have named nebular is Not Nebula Stone and it is not Eldarit. Your picture is Kambaba.

  Thank you again Karen and Ron
  http://www.nebulastone.com

  Preklad do slovenčiny: Áno, eldarit bolo vymyslené meno, ktoré nášmu nebuláru dala Manuela Kuschinski. Dostala originálny nebulár a našu minerálnu analýzu od Petra Zajicka z roku 1998. Použila náš kameň a vedecké informácie a zloženie nebuláru a vymyslela nové meno, eldarit, takže Petr Zajicek z TOP GEO Nemecko potom mohol nakupovať kambaba jaspis a predávať ho nič netušiacim zákazníkom na výstavách v Saint Marie a Mníchove pod falošným označením Eldarit a Nebulastein. Mineralogické informácie o eldarite prevzal z našich vedeckých analýz nebuláru. Tu začalo podvádzanie mineralogickej a ezotericjek obce zo strany Petra Zajicka. Podviedol obe tieto obce. Odvtedy to zmiatlo množstvo ľudí vrátane teba. A odvtedy madagaskarské ťažobné spoločnosti ťažia kambaba jaspis a predávajú ho pod mnohými názvami. Kambaba jaspis neobsahuje tie isté minerály ako nebulár. Chápeme, že mnohé obchody v Európe ponúkajú nebulár, eldarit a Nebulastein a iné mená a nevedia, že predávajú nesprávne označovaný tovar. Obrázky na našej web stránke ukazujú rozdiel. Linka, ktorá vysvetľuje, ako vzniká kambaba jaspis, je “Kambaba Jasper is fossilized stromatolite algae” (= kambaba jaspis sú skamenené stromatolitové riasy). Kambaba je sedimentárny/nánosový kameň. Nebulár je vyvrelina. Nebulár pochádza z hlbín Zeme. Kambaba sú skamenené riasy. Obrázok, ktorý používaš, nie je nebulár a nie je to eldarit. Tvoj obrázok je kambaba.

  A môj komentár k poslednej vete: S tou totiž nesúhlasím, pretože všetky kambaba jaspisy, čo som zatiaľ videla a mám (a nie je ich málo), majú charakteristické zelené víry a v nich čierne škvrny, kým tento môj kameň je “naopak” – ale pravda je, že inak vyzerá dosť podobne, len zelená je možno trošku sviežejšia.

  Like

 5. Zdravím Helar,

  myslíte, že je rozdiel v účinkoch medzi leštenými a prírodnými kameňmi? Myslím tým aj nebulár.

  Inak, objednávala som si zo stránky http://www.exquisitecrystals.com moqui a John mi napísal, že Moqui v skutočnosti nie sú také párové kamene ako napr. Boji.

  A posiela ich po jednom, takže som si spolu s inými objednala aj druhý krát a naozaj sú veľmi podobné….mám problém ich rozlíšiť…

  A ešte k tomu dream quartz, mám ho, ale sú v ňom úlomky epidotu, nie ajoitu….tak neviem.

  pekný deň

  Like

 6. Lindajack,

  wicca tvrdí, že prírodné kamene majú silnejší účinok ako okrúhliaky. Ja neviem – ja ich cítim rovnako.

  Viem, že sa moqui niekedy nosia osamote, ako prívesky.

  S tým dream quartzom som to možno poplietla a má v ňom byť epidot, ale potom som zvedavá, v čom bol ten ajoit 😕 … Ale vidím, že ťažko investujete do svojej zbierky 😛 !

  Like

 7. Potvrzuji, že přírodní kameny mají silnější účinek než tamblované = omleté a vyleštěné (po vašem asi ty “okrúhliaky”).
  Pokud se člověk do takového kamene vcití, tak zjistí, že má nějakou vnitřní krystalovou strukturu, která se projevuje vnějším omezením kamene. Pak přijde někdo, kdo kámen vytrhne z jeho prostředí, pak ho rozmlátí na kousky, ty v tamblovacím bubnu omele na okrouhlé kousky, což kámen (svým způsobem) bolí. Původní energie kamene je zbita mnoha údery při drcení a omílání a pak se dostane do ruky někomu, kdo po něm chce, aby léčil nebo pozitivně ovlivňoval. No, děkuju pěkně, být kamenem, tak bych se na to asi vykašlal.

  Jsou kameny, u kterých dokážu valounek překousnout – třeba achát, čaroit nebo malachit, jinak u krystalů považuju jakékoliv další úpravy včetně broušení a řezání za zbytečné.

  Like

 8. Lesem kracejici,
  hovoris mi uplne z duse. Tromlovane kamienky su ked clovek zacina. a dajme tomu v sperkoch. Tiez si myslim, ze neopracovane kusky su ovela zaujimavejsie, maju svoj pribeh, bez traumy ako bolo tromlovacom bubne. Su to kusky prirody, kusky historie bez nejakeho vacsieho zasahu cloveka. A v tomto maju aj pre mna vacsie caro.

  Like

 9. Myslíte , že stromatolitove riasy a stromatolit je jedno a to isté ? Nenašla som nikde liečebné účinky stromatolitu.Je veľmi pekný .

  Like

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.