Podaj pomocnú ruku!

Najvýraznejším prejavom duše je milovať ostatných a pomáhať/slúžiť im. Naša duša práve dostala takúto výzvu. Ale pozor: nie každé “slúžiť” znamená skutočne aj “slúžiť”!

Často sa stretávame s problémami, utrpením a neschopnosťou iných ľudí. V takýchto prípadoch nám obvykle zovrie srdce, urobíme nejakú drobnosť a ideme ďalej plní spokojnosti, že sme “dobrí” ľudia. Čítať ďalej

Nemáš strach

Človek je tvor žijúci zo zvyklostí. Čo pozná, to považuje za bezpečné. Všetko nové a neznáme je preňho potenciálne ohrozenie – a na ohrozenie sa reaguje obvykle strachom. Náš mozog začína vymyšľať hororové scenáre typu “čo ak…” (a ak sa ukážu nepravdepodobné, plynule prechádza na scenáre typu  “a čo ak predsa len…” 🙂 ), vopred si vykresľuje možné hrozby a snaží sa na ne nájsť protilátky, aby sa im vyhol. Nie je to pekný svet, pretože si v ňom prichodíme slabší, znevýhodnení, bezmocní. A tak niekedy, keď sme si už zvykli na nejakú – aj zlú – situáciu, radšej v nej zotrvávame a bránime sa ju zmeniť, pretože sa bojíme, že s tým novým by sme možno nedokázali žiť… A ajhľa, tu máme vysvetlenie pre týrané ženy, duševnú krutosť a kodependenciu! Čítať ďalej

Neurážaj sa!

Niekedy máme v živote dobré chvíle, inokedy zas ťažké. Niektoré si zapríčiňujeme sami (napríklad keď urobíme nesprávne rozhodnutia), ale veľa z nich k nám prichádza ako “vonkajšie narušenie” v podobe nepríjemného, urážlivého, neochotného, arogantného a grobianskeho správania. Neboli by sme ľudské bytosti, keby sme túto oblasť dôverne nepoznali!

Tak dobre: prečo sa niekto správa nepríjemne, arogantne, grobiansky, urážlivo a neochotne? Väčšinou ide o prejav toho istého – nesprávneho sebavnímania. Existujú štyri základné “zdravé prejavy” vyváženého a vyrovnaného človeka: sebaúcta, vnútorná sloboda, sebadôvera a vnútorná spokojnosť [Max Lüscher: Der 4-Farben-Mensch]. Keď sú dobre vyvinuté, pristupuje k nám tento človek ako k rovnocennému partnerovi s ochotou a toleranciou: “ja som OK a ty si tiež OK“. Čítať ďalej

Dopraj si to najlepšie!

V živote sme svojím najväčším nepriateľom – a to vďaka nášmu najlepšiemu “priateľovi”, nášmu dobrému egu. Nemýľte sa – ego je nesmierne potrebné. Ego vytvára v našom živote stres a keby nie stresu, tak sa od lenivosti ani nepohneme… Niekde som čítala, že keby sme ráno nepociťovali stres v podobe potreby ísť na záchod, tak z postele ani nevstaneme. A pretože ego je to na to, aby nám pomáhalo čeliť materiálnemu svetu, postará sa nám o potrebnú dávku stresu zakaždým, keď máme tendenciu začať si veci vychutnávať!

Je to dané tým, že keby sme sa nehýbali, nebol by pokrok. Pokrok vzniká hlavne vtedy, keď cítime pnutie medzi “je” a “mohlo by byť”. Vtedy sa snažíme, vtedy dosahujeme. A tak naše ego je zaostrené na všetky prípady, keď máme menej ako niekto iný. To je aj v poriadku – ukazuje nám, čo by sme mohli mať. A je to aj v neporiadku – po rokoch zaostrovania na prípady, kedy máme menej ako niekto iný, si vypestujeme sebaobraz “mám menej ako iní” s dodatkom “asi preto, že som nehodný mať viac, inak by som to predsa mal!” Čítať ďalej

Povznes sa nad seba!

Prvý krok k životu podľa svojej duše je povzniesť sa nad seba samého, teda odosobniť sa od svojho falošného “ja” – svojho ega. Je načase byť k sebe otvorený a prestať sa márne snažiť prezentovať svoje ego svetu ako svoje skutočné ja… pretože ním nie je. Vďakabohu, pretože ak od seba poodstúpime a pozrieme sa na seba zboku, rýchlo zistíme, aké náročné je naše ego na “údržbu” – také náročné, že popri tom už nezostáva ani čas, ani prietsor na to, aby sme sa venovali čomukoľvek inému než tomuto vrcholne umelému výtvoru.

Psychológovia tomu hovoria “maska”. Socilógovia to nazývajú “kondicionovanie“. Alternatívne terapie o tom hovoria ako o vzorcoch (myslenia, správania). Yiddiš to označuje ako shtick. Inými slovami ide o našu sebaobrannú, umelú, manipulatívnu časť osobnosti, ktorá funguje na princípe “čokoľvek robíš, veľmi sa mi nepribližuj, lebo by si mi mohol ublížiť”. Všetci túto zložku osobnosti vlastníme. A ak si nedáme pozor, môžeme nakoniec uveriť, že je skutočne tým, čím sme – a tým znemožníme našej duši svietiť nám na cestu. Čítať ďalej

Vytrvaj!

Ako pracujeme na sebe a svojom zdokonaľovaní, prebúdzame nášho ducha a začíname žiť vo vyššej frekvencii Lásky. Pre naše ego je to zmena – a to taká, o ktorú vôbec nestojí! Cíti sa zmätené a zneistené. Žijeme podľa princípov, ktoré nám ono nediktuje. Stráca moc nad nami – a tak sa začne priečiť a začne odporovať, snaží sa zmeny zastaviť alebo zvrátiť.

Funkcia ega je ochrániť nás pred fyzickým alebo psychickým poškodením. Ego si vytvorí systém hodnôt a postupov, ktoré nám pomáhajú prežiť v prostredí, v ktorom žijeme. Sú overené, osvedčené a preto nespochybniteľné. Nemusíme veľmi rozmýšľať – velenie preberá autopilot a pomáha nám absolvovať každodenné aktivity bez priveľkých výdajov energie, bez priveľkej potreby premýšľať. Čítať ďalej

Objav znova svoju tvorivosť!

Každá duša je v svojej podstate umelcom a bez umenia nemá spôsob, ako sa vyjadriť. Duša nemá reč a nemá vlastné slová – má len obrazy pozbierané z nášho mozgu, z našej pamäte a z našich pocitov. Z týchto obrazov vytvára pre nás svet, v ktorom zažívame, čo nám chce povedať. Preto by sme jej mali vytvoriť nejaký kreatívny priestor, a to i v uponáhľanej a materialisticky orientovanej dobe, v akej dnes žijeme. Keď duša tvorí, vtedy spieva od radosti. Keď tvoriť nesmie, plače – a s jej plačom z nášho života uniká všetka tá potrebná radosť a odolnosť voči príkoriam… Čítať ďalej

Jednoducho sa zasmej!

Je načase vylepšiť si náladu. Aj keď život v tomto okamihu možno vyzerá temný a desivý, nedovoľme nášmu egu, aby sa začalo brať príliš vážne! Vystúpme na okamih z terajšej situácie a hľadajme v nej to humorné. Prizvime si sily smiechu, verných priateľov našej duše, a požiadajme ich, nech nám poskytnú zorný uhol plný veselosti a humoru.

Veľa problémov v živote vzniká len preto, že berieme niečo príliš vážne – seba alebo okolnosti. K tomu dochádza vtedy, keď nám na niečom veľmi záleží, keď máme pevnú predstavu o tom, ako by mal výsledok vyzerať – a niekde v kútiku duše už cítime, že tak vyzerať nebude… Je to vlastne naša vzbura proti svetu, ktorý sa nespráva tak, ako my chceme… Naše ego urobilo predpoklad a nie je ochotné pripustiť, že nebol optimálny. Čítať ďalej

Zbav sa jedovatín!

Ego zbiera negativitu a drží sa jej potom po dlhú dobu. Prenáša ju do tela a mysle ako deštruktívne vzorce správania, postoje, prejavy, zvyky a pocity. Čím viac negativity zozbierame a absorbujeme, tým ťažšie vidíme Svetlo v svojom vnútri.

Ako sa do nás dostáva negativita? O tom som už písala v tomto článku. Aj tu platí Zákon príťažlivosti: rovnaké priťahuje rovnaké. Ak vyštartujeme do dňa s negatívnymi myšlienkami a predstavami, budeme všetko vidieť z jeho horšej stránky. Negativita sa v nás bude hromadiť a bude sa zvyšovať. Čítať ďalej

Začni znova!

Dobre – veci nie sú také úžasné, ako sme si predstavovali… vlastne je to práve teraz skôr kopa hnoja a nie normálny ľudský život! Nezúfajme – jednoducho si povzdychnime nad tým hnojom, pusťme ho z hlavy a začnime znova. Čokoľvek sa v súčasnosti deje, uznajme skutočnosť, že si za to zodpovedáme sami.

Pripomeňme si – ak všetci ľudia na svete nevnímajú danú situáciu rovnako, nie je to fakt, ale len naša interpretácia faktu! Veci sa dejú. Budú sa diať, či sa nám to páči alebo nie. Fakty zmeniť nevieme. Čo však vieme zmeniť, je spôsob, akým na ne reagujeme – ako ich interpretujeme. Čítať ďalej