Podstatné je vyladiť si vnímanie

599715_660607853972814_677104708_nMark Cloudfoot:

Potrebujeme si uvedomiť, že sme na magickej ceste, ktorá skladá znova dohromady čriepky našej moci. Všetko je to len vec pozornosti. Nedostatok pozornosti je náš najväčší nepriateľ a prebýva vovnútri tých, ktorým chýba emergetické vlákno bezchybnosti. Pozornosť je o registrovaní vecí. Mnohokrát premeškáme šancu len preto, že sme si ju nevšimli. Len čo si vyladíme našu pozornosť na všímanie si dôležitých trendov v našom okolí, prisvojili sme si späť dôležitú časť našej osobnej moci. Takáto pozornosť je potrebná, aby sme zachytili známky prechodov do mimohmotnej reality. Tieto sa v najlepšom prípade dajú len vycítiť. Čítať ďalej

Pohni tou shnilou… ;-)

Brindle_plott_houndNajnovší Mark Cloudfoot:

“Byť bojovníkom je niekedy o tom, že plynieme s prirodzeným tokom vecí, keď je to rozumné z hľadiska nášho cieľa, a inokedy o tom, že ideme proti prirodzenému toku vecí, keď potrebujeme prekonať vlastné obmedzenia. Je to o tom, že si vytvárame svalstvo tam, kde žiadne nemáme.”

(Being a Warrior is sometimes about being with the natural order when it is found to be strategic and sometimes a defiance of the natural order when you need a strategy to surpass the limitations. It is about building muscle where there isn’t.) Čítať ďalej

Ak ťa niečo dožiera…

1208888_295520027254902_1513365390_n

Všetko, čo nás hnevá na iných, vie nás doviesť k pochopeniu seba samých.

Zo stránky Spirit Science and Metaphysics:

Ak ťa niečo trápi či dožiera, dotýka sa to nejakého vnútorného problému, ktorý máš.

(If something bothers you, it’s hitting an issue that you have.)

A medzi komentármi na túto výpoveď som našla jeden, ktorý sa mi páči, ale ako sa poznám, nie som si istá, či sa mi nepáči len preto, že by sa mi hodilo, keby to tak bolo… Anyway:

Práve si začínam uvedomovať, že správanie iných nemusí vždy zrkadliť presne ten vnútorný problém v nás. Chvíľu mi trvalo, než som na to prišla. Pre mňa to má skutočne do činenia s učením sa neposudzovať druhých. Posudzovanie má mnoho podôb a tí druhí mi pomáhajú naučiť sa zakotviť viac v láske.

(I’m just realizing that the behavior of others doesn’t always have to mirror the exact internal problem with ourselves. It took me awhile to figure this saying out. For me it really has to do with learning not to judge others. There are many facets to judging and others help me learn often how to center myself more in love.) Čítať ďalej

Knihy, ktoré hovoria

1150128_430471710395023_1978828975_nPráve som si pozerala interview s Markom Cloudfootom a stálo v ňom niečo, čo mi ukazuje, že mi predsa len (až tak) nešibe:

Čítal som všetky jeho (=Castanedu) knihy niekoľkokrát. Nemôžete si nevšimnúť, že v nich je duch. Duch bojovníka, snívača, šamana, vidiaceho žije v tých knihách.

(I read all his books several times. You cannot help but notice that there is a spirit in them. A spirit of the Warrior, Dreamer, Shaman, Seer lives in those books. )

Pamätáte sa, keď som hovorila, že z Castanedových kníh dostávam informácie, ktoré v nich nie sú? Niečo v tých knihách mi pripomína veci, ktoré akosi viem, a dáva ich do súvislostí. A pamätám sa, že keď som čítala Taishu Abelar, tak sa mi nakotila do hlavy a asi mesiac som ňou bola “posadnutá” 😉 – hovorila ku mne.

OK. Tak nie som cvok. Alebo je nás podobných viac – a potom zostáva otázka, či nás je dostatok na to, aby sme za cvokov vyhlásili zvyšok sveta. 😛

Moja dnešná lekcia: cesta so srdcom

Difficult_Run_VA_USAČítala som si na fejsbuku posledné komentáre Marka Cloudfoota. Nie vždy s ním súhlasím. Je to dané iným uhlom pohľadu alebo inými skúsenosťami – no, niečím to už len bude dané. 😉 Ale dnes som našla v jeho komentároch dve veci, ktoré mi obrovsky pomôžu:

Ľudská forma je v stave sústavnej sebaľútosti. (The human form is in a constant state of self-pity.)

Veľmi mi to pomohlo pochopiť reakcie ľudí – a súčasne to ukazuje jasne cestu von z ľudskej formy. Sebaľútosť je vždy o tom, že veci, udalosti a ľudí skúmame a rozoberáme vo vzťahu k sebe. Ak sa nám podarí seba z tej rovnice vybrať a skúmať ich nezávisle od vzťahu k nám, začneme sa vymaňovať z ľudskej formy. Nádherný spôsob, ako sebadôležitosť a škodlivé nánosy nášho ega poslať do bažín. Čítať ďalej

Láska alebo Moc?

1005184_281479511992287_748003890_n“To, čo si mnohí neuvedomujú: Láska v hocijakej podobe, ktorej sa človek pridŕža, už nie je Láska. Tým, že ju v istej podobe v sebe udržiavame, stáva sa Mocou. Je to Moc činiť s ostatnými konštruktívne alebo deštruktívne. Je to Moc podporiť alebo potopiť. Či si to uvedomujete alebo nie, všetci ste tvorovia Moci. Otázka je, nakoľko mocní ste a podľa čoho odmeriavate svoj úspech. Ak kreatívnymi atribútmi, nemôžete zlyhať ani vtedy, keď sa zdanlivo všetko spriahlo proti vám. Ak deštruktívnymi atribútmi, zlyháte aj napriek tomu, že zdanlivo vám ide všetko na ruku.” — Mark Cloudfoot Čítať ďalej

Buď ako voda

surfing_bingin_lSpôsob, ako sa naučiť extáze, je byť fluidný (=ako voda) v svojich príkoriach. Nedovoľ, aby ťa emócie uväznili. Nauč sa kĺzať príkorím tým, že nestratíš z očí svoj vlastný pocit pohody.

Buď tekutý vďaka svojim emóciám, nebuď tekutinou svojich emócií. Vtedy ich príliv a odliv začínaš kontrolovať a nestávaš sa jeho zmietanou obeťou. — Mark Cloudfoot

(The way to learn ecstasy is to be fluid in your predicament. Don’t allow emotion to imprison you. Learn to glide in your predicament by maintaining the dominance of your own well-being.

Be fluid through your emotions, not the fluid of your emotions. Then you can control the tides rather than being swept up into them.)

Sila a silové miesto

Photo by Zsolt ZsigmondZ komentov Marka Cloudfoota na jeho stránke, ktoré sa týkajú koncepcie silového miesta v mágii. V mágii sa predpokladá, že silové miesto je “silové” vďaka konštelácií energií, ktoré sú nezávislé od nás. Ako však môže byť niečo “nezávislé od nás”, ak sme všetci jeden vzájomne poprepájaný systém?

Oveľa viac sa mi páči Cloudfootov toltécky pohľad, ktorý vraví, že každé miesto je potenciálne “silové” – pre iných alebo pre inú verziu nás samotných:

Bojovník potrebuje vždy presne rozpoznať, kde sa nachádza. Je v mieste svojej sily? Silové miesto je najvhodnejšie. Takéto umiestnenie sa odvíja od toho, ako definujeme svoju existenciu. To, ako definujeme našu existenciu, sa odvíja od našich zážitkov a skúseností. Ak sa nenachádzame na silovom mieste, je lepšie zmeniť ho na vhodnejšie miesto. To robíme tým, že zmeníme svoje vnímanie. Tým meníme každú definíciu zažívania, ktorá nám bráni byť na silovom mieste. Čítať ďalej

“Zaber alebo skap!” Filozofovanie o stratégii a ceste bojovníka :-)

kinds-skunksMark Cloudfoot o toltéckych bezchybných bojovníkoch:

Byť bojovníkom je trošku extrém. Nie je to stredná cesta. Je to cesta, ktorej cieľom je absolútna nezávislosť. Či ju dosiahneme alebo nie, nie je zaujímavé. Na ceste bojovníka neexistuje kapitulácia. Dokonca sa nevzdávame ani Duchu bojovníkov, s ktorým si porovnávame sily a vyštrngávame úmysel. Je to trochu extrém. Nie je to jediná cesta, ale je to tradičný spôsob, akým funguje bojovník, keď si pre seba preráža svoju vlastnú cestu.

Stratégia je pozitívny spôsob, ako niečo dosiahnuť – negatívne niečo alebo pozitívne niečo. Sama o sebe je pozitívna. Ale je rovnako pozitívny spôsob (=dávajúci kladný výsledok) na dosiahnutie niečoho negatívneho. Čo dosahuje, to určuje ten, kto ju používa, nie stratégia ako koncepcia. Čítať ďalej

Fluidná pozornosť

537408_542754642442631_1300432091_nDnes ráno som našla na fejsbúku ďalší pekný citát od Marka Cloudfoota. (Nejako mi pomáha dostať jasno do mojich zmätených myšlienok, koťuha jedna 😛 …)

Vstúpiť do sveta bosorákov je výlučne o našom vnímaní a ako s ním narábame, aby sme ho udržali fluidné.

Bežný človek využíva vnímanie na to, aby upútal na seba pozornosť druhých. Bojovník používa vnímanie na to, aby uvoľnil pozornosť druhých. Ak je vnímanie fluidné, neudržiava pozornosť na jednom špecifickom mieste. Umožňuje, aby aj pozornosť druhých bola rovnako fluidná.

(Entering the Sourcerers world is wholly about your perception and how you manage it to be fluid. Čítať ďalej