Všetko a seba

Stála som na brehu zálivu Večnosti. Napravo a naľavo odo mňa sa týčili bralá; po pravej ruke som mala obrovské, mnohonásobne vyššie ako ja. Bolo takmer čierne, ale celá scéna mala slabý fialový nádych. Sčerená hladina siahala až na horizont a tam splývala v hmle s oblohou a tesne za horizontom sa niekde skrývalo slnko – ako slabý striebristý odraz na hladine. Čítať ďalej

Večnosť

by Arnaldo Gutiérrez9

“Sme nekonečná, prázdna, umožňujúca existencia Vedomia, v ktorej sa predmety tela, mysle a sveta objavujú a miznú, pomocou ktorej sú vnímané a z ktorej sú v konečnom dôsledku tvorené. Len si to všímaj a buď to – vedome.” — Rupert Spira

(We are the open, empty, allowing presence of Awareness, in which the objects of the body, mind and world appear and disappear, with which they are known and, ultimately, out of which they are made. Just notice that and be that, knowingly.)

Dosť času vo večnosti…

Uvedomenie si nestálosti vecí a používanie smrti ako poradcu sú ústredné stavebné kamene v učení dona Juana a v práci Castanedu. V žiadnom prípade nejde o intelektuálne či filozofické cvičenie. Nestálosť (po česky by to bolo lepšie: “pomíjivost”) treba chápať a cítiť na úrovni buniek. Musí byť skutočne hmatateľná a skutočne prítomná, aby ovplyvnila naše prežívanie. Tým, že potláčame realitu a konečnosť smrti, sami seba programujeme na sen, na virtuálnu realitu, v ktorej nič nie je konečné, kde sa správame, ako keby sme mali žiť naveky, kde slová a skutky v sebe nenesú hrozbu toho, že by mohli byť prípadne naše posledné. Čítať ďalej

“Aktívna strana večnosti” sme my a naše konanie

Zasa sa dostávam k úvahám, čo vlastne toltécke učenie je a ako je použiteľné pri sebarozvoji. Keď som sa oň potkla prvýkrát cez Esmeraldu Arana, veľmi silno so mnou zarezonovalo. Esmeralda Arana bola/je pragmatička a tak ho popisovala v jednej veľmi konkrétnej situácii, kedy pomohlo jej – pri vymanení sa spod alkoholu a kodependencie. Vďaka nej som sa okľukou dostala k dovtedy tvrdošijne vyše roka odmietanému Castanedovi (via Taisha Abelar 😉 ) a tam som zistila, že čítam múdre veci. 🙂 A odvtedy sa “toltékovalo”. Čítať ďalej

Keď sa hlási Večnosť

V toltéckom šamanizme (jeho bosoráckej vetve, ktorú predstavujú Castaneda a Mares) je jedným z hlavných aktérov drámy vzostupu večnosť (infinity). O tom, čo to večnosť je a ako zapadá do netoltéckeho svetonázoru, som už písala.

A teraz by som sa chcela venovať tomu, ako sa večnosť dostavuje do nášho života, keď začína preberať kontrolu. Vyberám to z Castanedovej knihy The Active Side of Infinity (mimochodom, moja obľúbená; dala mi viac ako tie ostatné): Čítať ďalej