Šťastie spočíva výhradne v našich rukách – o umení preinterpretovania situácií

Dnešný článok som náhodou vykutrala na Psychology Today. Napísal ho Raj Raghunathan.

Všetci, ktorí hľadajú svoje šťastie, poznajú hlavný míľnik – prebratie osobnej zodpovednosti: prestať viniť iných za to, že sa necítime šťastní. To značí nájsť si spôsoby, ako dokážeme byť šťastní aj napriek (negatívnemu) správaniu iných ľudí a navzdory externým okolnostiam. Tí, ktorí preberajú osobnú zodpovednosť za svoje šťastie, poznajú základnú pravdu o šťastí: šťastie závisí oveľa viac od nášho postoja ako od toho, ako vyzerajú objektívne vonkajšie okolnosti. Čítať ďalej

Dve nové mandaly: na (seba)kontrolu a na splynutie s celkom

Pri upratovaní na disku som objavila dve mandaly staršieho dáta, ale nepamätám sa, že by som ich bola dávala na stránku. Je to vlastne stále jedna a tá istá osnova, len dvojaké vyfarbenie.

Prvá mandala sa nazýva Kontroluj!, pretože u mňa vyvoláva vibráciu (seba)ovládania, (seba)kontroly, cieleného pôsobenia na svet okolo – uvážlivého, tolerantného, rešpektujúceho zákonitosti a slobodnú vôľu. Možno s ňou meditovať alebo ju používať na to, aby sme v sebe túto vibráciu vyvolali. Čítať ďalej

Štyri atribúty bezchybného bojovníka

Vždy ma náramne zaujímalo, čo to vlastne presne ten “bezchybný bojovník” je a ako spoznám, či niekto alebo ja sme aspoň čiastočne na ceste k tejto bezchybnosti… A potom, keď som čítala v Castanedovi o tom, ako don Juan bojoval so svojím tyrančekom, našla som celkom podrobný opis…

Keď don Juan hovorí o tyrančekoch, nazýva ich požehnaním bojovníka. To preto, lebo testujú jeho bezchybnosť až do poslednej medze: buď sa svojej sebadôležitosti v kontakte s tyrančekom celkom zbavíme, alebo prehrávame. Čítať ďalej

Tyrančekovia a strata sebadôležitosti

Ako znova čítam Castanedu, natrafila som v knihe The Fire from Within na pasáž, ktorá mi kedysi nič nehovorila. Chápala som jej princíp, ale považovala som ju za hooodne vzdialenú bežnej praxi a tak som ju pustila z hlavy.

Teraz, po rokoch, mám na veci trochu iný pohľad. Nie preto, že by som bola múdrejšia 😛 , ale mám viac skúseností. Keď na to pozerám spätne, celá toltécka cesta, ako ju popisuje Castaneda, má svoju paralelu v tom, čo so mnou stvárali anjeli… 🙂 Až teraz, s odstupom času, mi niektoré ich ťahy dávajú zmysel – a to práve vtedy, keď natrafím na určité pasáže v Castanedovi! Ako keby som brala do ruky presne to, čo mi v najbližších dňoch dá veľmi konkrétnu odpoveď… Minule som takto siahla po The Fire from Within, hoci mám rozčítané tri iné Castanedove knižky a jedného Lujana Matusa. Nejako som však potrebovala “zmenu” a váhala som medzi The Fire from Within a The Power of Silence. Nakoniec som bez nejakého zjavného dôvodu vybrala The Fire from Within, otvorila ju a hneď na druhý deň ma posunula ďalej… doslova a do písmena! 🙂 Čítať ďalej

Štyri stupne na ceste poznania

Toltécka cesta poznania sa odvíja v štyroch stupňoch:

  1. Na prvom sa učeň rozhodne, že sa stane učňom.
  2. Po tom, ako zmení svoje sebavnímanie a svoje videnie sveta, prechádza na druhý stupeň a stáva sa bojovníkom. Byť bojovníkom znamená, že človek je schopný absolútnej kontroly a sebadisciplíny.
  3. Tretí stupeň prichádza po tom, ako bojovník nadobudne zdržanlivosť (v zmysle: schopnosť odstupu od veci) a načasovanie – stáva sa mužom poznania.
  4. A keď muž poznania začne vidieť, dosiahol štvrtú úroveň a stáva sa vidiacim. Čítať ďalej

Tarot a cesta bojovníka k bezchybnosti

Prednedávnom sme s Gabrielom hovorili o toltéckych princípoch a bezchybnosti a skončili sme u tarotu. Na príklade Veľkej Arkány mi ukazoval toltécku cestu bojovníka s jej konečným cieľom: keď sa prebudí jeho vôľa. Došlo k tomu v čase, kedy som čítala Castanedovu The Fire from Within, v ktorej bolo opisované, ako sa bojovník zbavuje sebadôležitosti.

Začnem najprv rekapitulovaním nášho rozhovoru z rána:

Gabriel, pokúsime sa zapísať náš rozhovor z dnešného rána?
🙂 Pokúsime.
Čím som štartovala? Pamätáš si?
Štartovala si tým, že z teba robíme bezchybného bojovníka. A ja som ti povedal, že „bezchybný bojovník“ je síce toltécky kontext, ale je to vec nesmierne dôležitá pre každého jedného jedinca. Že by ste na tom boli oveľa lepšie, keby ste sa dokázali zbaviť svojej emocionálnej naviazanosti na ľudí a veci. Čítať ďalej