Ako dostať odpoveď od Boha?

K formám channelingu patrí aj “automatické písanie”.  Je to zručnosť, ktorú neovládam – ak sa riadim definíciou väčšiny našich automatických pisateľov – oči navrch hlavy, mozog v tranze a ruka s perom čarbe po papieri bez toho, aby sa pero zdvihlo. Došlo to dokonca tak ďaleko, že som išla na jednodňový kurz automatického písania do Brna, aby ma to niekto naučil! Napriek veľkej snahe lektorky som odišla tak, ako som prišla – bez schopnosti čarbať ceruzou po papieri správy “zhora”… Ale medzi rečou padla na kurze veta, ktorá mi zachránila deň: lektorka povedala, že niektorí ľudia si sadnú za počítač a ťukajú správy priamo do klávesnice. Čítať ďalej

Psychická intuícia – keď jednoducho vieme, čo sa stane

Psychická intuícia spočíva v tom, že vopred akosi jednoducho vieme, čo nastane – buď nás to napadne, alebo máme pocit, že sme to práve “vymysleli”. Preto je psychická intuícia veľmi ťažká na overovanie. Zle sa odlišuje, ktoré myšlienky sú naše vlastné a ktoré sú “záblesky budúcnosti”.

Psychickí intuitívci veľmi často fungujú vnútri oveľa rýchlejšie ako zvyšok sveta – čo ich nezriedka popudzuje. Rýchlo robia úsudky a rozhodnutia, ich mozog pracuje skokovito, majú záblesky poznania a narábajú s informáciami, ktoré si nikto okolo nich neuvedomuje. Vynikajúco spájajú aj zdanlivo nesúvisiace informácie. Často sa vám zdá, že dokončujú vaše vety miesto vás. Čítať ďalej

Naše štyri mimofyzické zmysly

Keď sa nás normálne spýtajú, koľko zmyslov máme, väčšina z nás odpovie “päť”. Tí, ktorí poznajú niekoho, kto vždy vie, ako sa veci vyvinú, kto sa vie vytiahnuť z každej šlamastiky a kto vytuší o ľuďoch aj veci, ktoré by ste do nich inak nepovedali, možno spomenú, že sú ľudia, čo majú “šiesty zmysel”. Ale čo to je, ten šiesty zmysel?

Obvykle mu hovoríme “intuícia”, ale aj tu sme hodne nepresní. To preto, že pod slovami “šiesty zmysel” sa vlastne skrývajú zmysly štyri – naše mimofyzické zmysly. Čítať ďalej

Prebúdzame intuíciu a posilňujeme éterické telo

Na to, aby sme prebudili a podporili našu intuíciu, existujú rôzne metódy. Nedávno som našla nemeckú techniku AKHESY, ktorá sa mi zdá pomerne ľahká a je vraj dobre účinná. Navyše sa o nej hovorí, že pomáha tiež budovať nášho éterického dvojníka, čo je pre bosorákov a všetkých ľudí, ktorí chcú kontakt s mimofyzickým svetom, nevyhnutný základ.

Ďalšia výhoda tejto techniky spočíva v tom, že ide skutočne o techniku, teda nevyžaduje si nijaký mimoriadny talent. (Pravda, s talentom ide všetko ľahšie… 😛 ) Na mimofyzickej úrovni dosahuje tieto účinky: Čítať ďalej

Ako trénovať intuíciu?

Niekde som čítala o tom, že intuíciu možno trénovať napríklad tak, že do obálok dáte rôznofarebné kúsky látky, obálky zatvoríte a pokúšate sa uhádnuť, aká farba v danej obálke je. To isté možno urobiť s kartičkami. Môžete si trénovať veštecké sny. Môžete si sadnúť spolu s niekým, kto bude pozerať obrázky – a vy budete hádať, aký obrázok práve pozerá. Príprava pre všetky tieto cvičenia je dostať myseľ do stavu absolútneho ticha, kedy nastáva spojenie na energetickej úrovni a veci jednoducho “vieme”.

Budujeme svoju intuíciu

Svet je ako cibuľa

Jedna z vecí, ktoré nás čakajú na Ceste Drakov, je rozvíjanie svojho podvedomého spojenia so zvyškom energetického sveta v jeho rôznych vrstvách/úrovniach. Ale najprv k tým vrstvám: Mne samej bolo dosť dlho nejasné, ako to vlastne s tým energetickým svetom vyzerá a prečo máme toľko rôznych “tiel” – astrálne, éterické, kauzálne a čojaviemakéešte… Až potom som jedného dňa u Castanedu objavila jedno prirovnanie, ktoré mi hodne pomohlo. Castaneda opisuje energetický svet ako cibuľu. Každá energetická vrstva je jedna šupinka cibule. Obyčajní ľudia vnímajú len tú šupinku cibule, v ktorej sú zakotvení cez svoje fyzické telo a jeho príslušný kotviaci bod. Bosoráci dokážu vnímať viacero šupiniek cibule. Tie najbližšie k našej “fyzickej” sú nám najľahšie prístupné, ale existujú i “šupinky”, ktoré sú nám také vzdialené, že nám pre ne celkom chýba pojmový aparát… Castaneda tvrdí, že v týchto šupinkách sa skrýva naša nesmrteľnosť – ak dokážeme svoj kotviaci bod premiestniť až tam, unikáme so svojím energetickým telom (čo je akoby plne funkčná kópia nášho fyzického tela) z priestoru, v ktorom sú priestor a čas (a tým aj smrť) platné veličiny. Čítať ďalej

Všetci môžeme byť inovatívni

Dnes som z organizácie pre astrálnu projekciu dostala článoček o tom, ako si zvýšiť inovatívnosť a kreativitu. Dávam ho sem v prerozprávanej forme, pretože som presvedčená, že správny bosorák potrebuje kreativitu a inovatívnosť ako soľ. Veď o čom inom je bosorovanie, ak nie o čelení problémom tohto sveta netradičnými nástrojmi?

Takže: Inovatívnosť je talent, ktorý má každý, i keď nie každý si je toho vedomý. Niekedy závidíme kreativitu iným, ale dokážeme to aj sami – chce to len čas a príležitosť. Všetci sa narodíme prirodzene kreatívni – stačí si len spomenúť, čo urobia deti, keď im do ruky dáte krabičku s pastelkami 😛 …

Viete, ako dlho vám trvalo naučiť sa bicyklovať, alebo naučiť sa nerobiť tú istú chybu znova a znova? S inováciou to je to isté – potrebuje len prax a opakovanie, než sa z mysli zautomatizuje a príde na zavolanie. A keď ju chcete vybudiť, tu je pár tipov: Čítaj zvyšok

Meditácia pre bosorákov

Na internete som našla nasledovný návod, ktorý sa mi pozdáva čo do obsahu i do štýlu:

Pohodlne sa posaďte a uvoľnite sa. Na začiatku sa odporúča “vypnúť” telo tým, že sa uvoľnia napäté svaly. Postup môže byť nasledovný:

  1. Nechajte hlavu klesnúť na prsia. Zhlboka sa trikrát nadýchnite a vydýchnite. Potom sa vráťte do úvodnej polohy.
  2. Zakloňte hlavu celkom dozadu. Zhlboka sa trikrát nadýchnite a vydýchnite. Vráťte sa do pôvodnej polohy.
  3. Nakloňte hlavu čo najviac vľavo. Zhlboka sa trikrát nadýchnite a vydýchnite. Vráťte sa do vzpriamenej polohy.
  4. Opakujte to isté, ale napravo.
  5. Nechajte hlavu klesnúť dopredu, potom ju trikrát otočte dookola a vráťte sa do vzpriamenej polohy.
  6. To isté, ale hlavu otáčajte opačným smerom. Čítaj zvyšok

Reč pospiatku (reverse speech)

Dnes som narazila na článok Davida Johna Oatesa (ReverseSpeech.com) “Reverse Speech and the Soul”, teda Reč pospiatku a duša. Niečo o správach pospiatku som už poznala zo 70. rokov, ale týkalo sa to výlučne hudby a správ v nej, ktoré sa objavili, keď ste ju prehrávali pospiatku. Vtedy som správy pospiatku považovala za úmyselné. Ale Oates má na to celkom iný pohľad:

Ak sa ľudská reč nahráva a potom sa prehrá pospiatku, približne každých 30 sekúnd sa v spleti zvukov ozvú veľmi jasné správy. Tieto správy komunikujú informácie z mnohých rovín našej psyché.

Na povrchnej rovine prezrádzajú vedomé myšlienky v čase hovorenia. Ak napríklad niekto pri bežnej reči klame, prehrávanie pospiatku môže odhaliť pravdu. Ak daná osoba cielene vynecháva niektoré informácie, vypočujete si ich z prehrávania reči pospiatku. Čítaj zvyšok