Reč pospiatku (reverse speech)

Dnes som narazila na článok Davida Johna Oatesa (ReverseSpeech.com) “Reverse Speech and the Soul”, teda Reč pospiatku a duša. Niečo o správach pospiatku som už poznala zo 70. rokov, ale týkalo sa to výlučne hudby a správ v nej, ktoré sa objavili, keď ste ju prehrávali pospiatku. Vtedy som správy pospiatku považovala za úmyselné. Ale Oates má na to celkom iný pohľad:

Ak sa ľudská reč nahráva a potom sa prehrá pospiatku, približne každých 30 sekúnd sa v spleti zvukov ozvú veľmi jasné správy. Tieto správy komunikujú informácie z mnohých rovín našej psyché.

Na povrchnej rovine prezrádzajú vedomé myšlienky v čase hovorenia. Ak napríklad niekto pri bežnej reči klame, prehrávanie pospiatku môže odhaliť pravdu. Ak daná osoba cielene vynecháva niektoré informácie, vypočujete si ich z prehrávania reči pospiatku. Čítaj zvyšok