Čo prinášajú jednotliví šamanskí sprievodcovia?

Šamanskí sprievodcovia vstupujú do nášho života v rôznych podobách. Najčastejšie ich poznáme ako “silové zvieratá“, teda zviera, ktoré v danom životnom úseku predstavuje nejaké silné stránky, ktoré buď potrebujeme, alebo sa ich potrebujeme naučiť.

Ďalší druh sprievodcov sú “totemové zvieratá“. V každej svojej čakre máme jedno takéto zviera, ktoré nám hovorí o stave danej čakry, o vývoji v nej (a v našom živote) a o vlastnostiach, ktoré tam máme k dispozícii. Totemové zvieratá nás upozorňujú aj na blokády, ktoré v danej čakre máme, a pomáhajú nám ich odstraňovať. Z týchto zvierat si zostavujeme svoj osobný totem. Čítať ďalej

Lekcie od zvieratiek z osobného totemu

three-kingdoms-sky-earth-and-underwater.jpgV posledných dňoch sa mi stále snívalo, že tento rok zomriem, takže som sa išla dnes pozrieť na svoje zvieratká, aby som zistila, či je „systém“ (t.j. telo) v poriadku. Bola to pre mňa poučná „návšteva“:

“Čo mám robiť inak?”

Zvieraťom mojej koreňovej čakry je slon. Najprv ma nemal rád, hneval sa na mňa, lebo som sa mu roky nevenovala. Potom sme sa spriatelili. Keď som bola chorá, bola jeho step celkom vyschnutá, ale len čo som začala posilňovať koreňovú čakru, step zozelenela, ja som vyzdravela a slon ma začal mať rád. Už som za ním dlho nebola, ale nehneval sa, vzal ma so sebou na cestu, chvíľu som spala na jeho chrbte, dával mi pomaranče, aby som nebola hladná, slovom, bol to kamarát. Spýtala som sa ho, či nerobím niečo zle, či nemám svoje správanie nejako zmeniť, aby jemu bolo lepšie (a tým aj mne). Odpovedal, že mám spomaliť, nemám sa toľko naháňať, mám sa pohybovať s očami otvorenými a dôkladne pozorovať veci okolo seba. Tak som dnes náročky spomalila – a podarilo sa mi po prvýkrát prejsť Most vtákov! Čítaj zvyšok