Zvyky a rutiny

„Dráma bola užitočná zábavka pre moju myseľ. Život bol ako vzdelávací kreslený seriál z Disneyho štúdií.“ — Susan Greggová

ďalšia časť knihy Susan Greggovej sa zaoberá rutinami a zvykmi. Táto pasáž sa začína zasvätením Greggovej rituálom vody, ktoré otvorilo jej bod istoty a urobilo ju prístupnejšou novým skúsenostiam.

„Z energetického hľadiska som už nebola tým človekom, ktorý v ten večer prišiel do chrámu. Vlastne som už nezapadala do svojho predošlého života. Ten život patril môjmu starému ja. … Teraz, keď už som nebola tá stará Susan, kým si zvolím byť? Toto hľadanie svojej skutočnej podstaty bola jedna z výrazných výziev na tejto ceste. Potrebujeme sa rozpamätať, kto a čo skutočne sme.“ Čítať ďalej

Rekapituluj budúcnosť

Dnešný článok mi prišiel práve od Female Warrior (ona už tiež medzičasom zmenila meno, ale ja ju už mám “zachlievikovanú” takto) a len čo som čítala nadpis, vedela som, že to musí ísť aj sem:

“Predstava, že čas sa pohybuje po priamke z minulosti do budúcnosti, je totálne primitívna – niečo, čo sa prieči skúsenostiam bosorákov a dokonca i modernej vede. Následkom tejto obmedzenej interpretácie je väčšina ľudstva zajatá v tuneli času, kde sa ich osud stáva nekonečným opakovaním toho istého.” — Carlos Castaneda

(The idea that time moves in a straight line from past to future is completely primitive, something that goes against the experience of sorcerers and even of modern science. Due to that limited interpretation, most of humanity is kept prisoner in a tunnel of time, where their destiny becomes an infinite repetition of the same.) Čítať ďalej

O polarite

Ďalší z výpiskov z channelingov Stevea Rothera so Skupinou:

“Povaha Hry sa zakladá na mechanickej mriežke, ktorá sa vám prejavuje ako polarita. Tento atribút vám umožňuje vstupovať do interakcie s vaším okolím spôsobmi, ktoré by inak neboli možné. A presne táto istá polarita zapríčiňuje, že vnímate veci ako oddelené od vás. Následkom polarity to, čo vnímate ako protiľahlé póly sú vlastne dva malé segmenty väčšieho kruhu. To, čo vnímate ako svetlo alebo tmu sú len rôzne odtiene sivej. Podobne, keď raz zo svojho vnímania odstránite posudzovanie, prestane existovať potreba byť v práve či nepráve. Je dôležité, aby ste pochopili toto základné východisko v tomto bode evolúcie. Vaše videnie sa začína rozvíjať a čoskoro budete vidieť aj za hranice toho, čo dnes nazývate realitou. Ako veci postupujú, je dôležité, aby ste si začali byť vedomí svojho bodu vnímania. Ak chcete zmeniť svet, musíte zmeniť bod, z ktorého ho vnímate. Sú to veľmi subtílne, ale mocné zmeny vo vlastnom vnútri.” Čítať ďalej

“Môj” kotviaci bod

Toto je citát, ktorý som prebrala zo stránky Female Warrior, a som nesmierne rada, že tento citát vypichla:

“Tak sa mi zdá, že si myslíš, že kotviaci bod zapadá do tvojho zoznamu rozumom pochopiteľných vecí, ale nie je to tak. Nenahliadaj naň ako na pevný objekt alebo ďalšiu časť svojho tela. My nemáme kotviaci bod; my sme kotviaci bod!” — Carlos Castaneda

It seems you are thinking that the assemblage point fits inside your inventory of reasonable things, but that’s not so. Don’t see it as a solid object or as another part of your body. We don’t have an assemblage point, we are it! Čítať ďalej

Mimovoľné zmeny reality – kotviaci bod “na cestách”

Začalo to celkom nenápadne. Dostala som ponuku stiahnuť si zadarmo nahrávku na synchronizáciu mozgových vĺn s názvom Deep Calm, Hlboký kľud. Keďže to je práve to, s čím mám ešte stále istý problém, okamžite som frčala na stránku a sťahovala. A keďže to nebolo treba počúvať so slúchadlami, hneď som si to aj pustila.

Robím si na počítači, robím, do uška (vlastne oboch) mi hrá nahrávka a na nej more šumí, šumí… a odrazu cítim ozón. Normálne, natvrdo cítim pach mora, vyparujúcej sa ionizovanej vody. Registrujem a nerozumiem. Myslím si: podvedomie spojilo zvuk s vôňou a tak cítim aj vôňu. Zvláštne, že nemám ostatné fyzické pocity – vlhko, chlad, soľ, sťahovanie pokožky na tvári, ale no dobre. Podvedomie, ty koťuha.

Inokedy idem na kyvadlo. Kyvadlo ide totálne zle, akoby to bola zbierka náhodilých písmen. A odrazu reagujem tak, ako už vyše roka nie – panikou. Absolútnou, nekonečnou hrôzou, že som odpojená. Že nemám s kým hovoriť. Čo je nezmysel, viem to – a napriek tomu panika. Čítať ďalej

Naše energetické telo: tri energetické polia

Minule som sa zamýšľala nad tým, či bolo skôr vajce alebo sliepka – či hmota je len produkt vlny alebo sú hmota a vlna produkt ešte niečoho. Mne sa najviac páči to posledné, ale Kenneth Smith hovorí, že prvá bola vlna a potom bol sveter a ja nemám dôvod (len chuť) to spochybňovať. Celá tá úvaha nebola až taká odvecná, pretože z nej vyplývajú iné logické odvodenia:

  1. AK fyzické telo je výsledok alebo dopad vlny
  2. TAK POTOM náš zdravotný stav sú energetické stavy v našom energetickom tele, ktoré nájdu svoje “vyjadrenie” (= zhmotnenie) vo fyzickom tele
  3. A SÚČASNE je teda energetické telo merateľná samostatná veličina, nielen elektromagnetická či aká emanácia hmotného tela…

Toltécka teória k tomuto poskytuje dosť presný opis opis štruktúry energetického tela. Čítať ďalej

Naše energetické telo: štyri súčasti ovplyvňujú vnímanie

Tentokrát si idem zapísať poznámky k anatómii našej energie podľa Kennetha Smitha so zapracovaním toltéckeho učenia:

Energetické telo ako útvar má štyri aspekty: tvar (Castaneda a Smith to nazývajú uniformity, teda jednotnosť), kohéziu, teda súdržnosť (u Castanedu a Smitha cohesion), ktorá opisuje, nakoľko sú súdržné všakovaké energie v rámci energetického tela, kotviaci bod (u Castanedu assemblage point a u Smitha focal point), ktorý hovorí, o aký typ kohézie sa jedná, a jadro (u Smitha core), vnútornú oblasť, ktorú Smith popisuje ako “chlad v strede plameňa, naše spojenie s večnosťou (Castaneda a Smith infinity)”. Čítať ďalej

Samostatná skutočnosť a stalkovanie

Podľa dona Juana existuje “tam vonku” samostatná realita, ktorá existuje paralelne s naším bežne vnímaným svetom. A jednou zo základných úloh toltéckeho bojovníka je preniknúť do tejto samostatnej reality, pretože len takto dokáže vnímať svet v celej jeho komplexnosti.

Samostatnú realitu vieme dosiahnuť jediným spôsobom – posunutím nášho kotviaceho bodu. Kotviaci bod mávame obvykle zafixovaný na jednom mieste počas celého nášho života. Ak ním nepohneme, zostávame trvalo zakotvení v našej bežnej realite, ktorej don Juan hovorí “tonal”.

Samostatná realita (Separate Reality) ponúka nové svety plné tajomstiev, v ktorých bojovník môže sám seba skúmať a zažívať úplne novým spôsobom. Čítať ďalej

Ako šaman vidí ľudské telo

Naše telo sa v skutočnosti skladá z viacerých rozdielnych typov alebo vrstiev energie.  Tieto energie majú rôznu vlnovú dĺžku. Na ilustráciu používa Miguel Ruiz obraz žiarovky. Predstavte si, že máte šesťvoltovú žiarovku a zapojíte ju na okruh 220V. Žiarovka okamžite zhavaruje. Ale ak použijeme sériu transformátorov a znížime napätie v sieti na menšiu hodnotu, môžeme našu žiarovku bez problémov skombinovať s 220V rozvodom energie.

Spirituálna energia v svojej čistej podobe nedokáže existovať na fyzickej rovine. Aby sme znížili intenzitu spirituálnej energie, potrebujeme éterické telo. To funguje ako „vyrovnávací nárazník“.

Fyzická energia môže vstupovať do interakcie len s fyzickou energiou a takisto vníma len fyzickú energiu. Éterická energia vníma a činí s éterickou energiu a spirituálna energia činí so spirituálnou energiou. (Ja viem, to slovo „činí“ je také divné, ale používajú ho anjeli a ja sa po nich bezostyšne opičím. 🙂 ) Svoju realitu zhmotňujeme zo spirituálnej roviny, ale táto energia je prefiltrovávaná cez všetok emocionálny balast, ktorý je uložený v našom éterickom a fyzickom tele. Tieto filtre spôsobujú, že naše vnímanie reality odráža naše základné presvedčenia. Ak zmeníme svoje presvedčenia, zmení sa aj spôsob, akým budeme zažívať život. Čítať ďalej

Svet dona Juana: formy pozornosti

Ten faktor vedomia, ktorý rozhoduje, aké emanácie budeme vnímať, sa nazýva kotviaci bod. Proces preberania vyladených emanácií a zoskupovanie tých “patričných” a preskakovanie tých “nepatričných” sa nazýva “pozornosť”. Týmto zoskupovaním a preskakovaním jednotlivých emanácií pozornosť vytvára systém v tom, čo vnímame. Pozornosť je produktom kultivácie surového vedomia prostredníctvom vnímania.

Podľa toho, v akej oblasti pozornosť funguje, rozpoznávame tri typy pozornosti. Prvá pozornosť usporadúva vnímanie poznaného (teda nášho bežného sveta), druhá pozornosť usporadúva vnímanie nepoznaného a tretia pozornosť kombinuje tie dve prvé a umožňuje nám prístup k nepoznateľnému. Čítať ďalej