Nepotrebujem popierať

nov15-02-549832045-850x478Dnes som našla citát Krišnu ( 😀 nie, nebojte sa, nemením tábory 😉 ), ktorý mi hodne sadol a tak trošku “upratuje” to budhistické (a slovenské) pohŕdanie mozgom:

“Človek sa musí svojou mysľou pozdvihnúť, nie degradovať. Samotná myseľ je tak naším priateľom, ako aj nepriateľom. Myseľ je priateľom tých, ktorí ju ovládajú, a správa sa ako nepriateľ tých, ktorí nad ňou nemajú žiadnu kontrolu. ” — Krišna (Bhagavad Gita)

Čítať ďalej

Diskusia o smrti

dgrooverAngel_of_DeathĎalší článok od Groovera. Mená som menila, oznámila som mu to, ale reakciu som nedostala – asi tiež loví nejakého bobra 😉 . Takže ako to vyzerá, je to prepis nejakej jeho konverzácie s ľuďmi, čo sa rozhodne nevolajú Miško Lienka, Jožko Motúzik a Ferko Očko:-P :

Po smrti nemôže byť “nič”, pretože “nič” neexistuje.

Miško Lienka:
Porovnajme si Boha a nič. Nič nikto nevidel. Boha nikto nevidel. Nič sa nedá vážiť. Boh sa nedá vážiť. Nič sa nedá merať. Boh sa nedá merať. Nič nemá časti. Boh nemá časti a dalo by sa pokračovať z toho mi vyplýva Nič=Boh, Boh=Nič. Ďakujem za pozornosť. Čítať ďalej

Čo je to duchovný pokrok?

grooverclanokČlánok od DamayantiGroovera:

V duchovnom živote nejde o to, dostať sa ďalej, ale o to, ako sa dostať bližšie, bližšie k Bohu. Prečo ? … Prečo by som sa Ja alebo Vy mali snažiť dostať sa k Bohu ? Preto, pretože Boh je všetko čo okolo seba vnímame, a navyše aj to, čo nevidíme a momentálne ani nedokážeme vnímať a chápať. To, že túžime po niečom z tohto sveta, znamená že túžime po Bohu, po vzťahu s ním, ale prejavujeme to spôsobom zmyslového pôžitku. Túžba po zmyslovom pôžitku je transformovaná láska k Bohu ktorá sa v tomto hmotnom svete prejavuje ako žiadostivosť. Duchovný pokrok ale znamená opak žiadostivosti pre seba. Je to láska, nie len k jednej bytosti, k jednej činnosti. Je to láska ku všetkému, je to láska k Bohu, a Boh je Osoba. Ak naozaj pochopíme, že smyslový pôžitok nás nikdy skutočne nenaplní, tak ho nebudeme zbytočne vyhľadávať a začneme s oddanou službou Bohu. Čítať ďalej

Lineárny a absolútny čas (Od ilúzie k podstate.)

307391_513594615345610_657180989_ndgrooverMáme nový článok od Groovera:

Vše, co se děje v čase, který sestává z minulosti, současnosti a budoucnosti, je pouhý sen. To je skrytý význam veškeré védské literatury.
(SB 4.29.2B)

Čo je čas a ako na nás pôsobí v tomto svete ?
Kto vládne času ?

Čas je veľmi zvláštny

Čas ktorý naša myseľ totiž delí na minulosť, súčasnosť a budúcnosť sa týka len hmotného sveta. A my živé bytosti nie sme hmota, ale vedomie.

Jakmile se živá bytost navrátí do svého přirozeně slavného postavení, začne se těšit z transcendence mimo čas a hmotnou energii, ihned se vzdá dvou druhů mylného životního pojetí (“já” a “moje”), a projeví se v plné míře jako čistá duchovní duše.
(SB 2.9.3) Čítať ďalej

Reinkarnácia

dgrooverreincarnation1Groover nám poslal ďalší článok – tentokrát na tému reinkarnácie:

Téma reinkarnácie. Čo sa deje po smrti ? Je vôbec niečo po smrti ?

Ohľadom tejto témy existuje množstvo názorov. Pre ucelený a filozoficko-logický pohľad však musíme načrieť hlbšie do múdrosti prastarých véd.

Védy nás totiž ľahko konfrontujú s realitou ktorá je aj mimo nášho každodenného poľa vnímania. Jedným so základnych pilierov predstavujúcich to, čo sa po smrti deje sú logické argumenty plynúce z jednoduchých otázok a ich riešení. Čítať ďalej

Prečo je vo svete utrpenie?

Dnešný článok je o tom, prečo je vo svete utrpenie, a poslal nám ho DamayantiGroover:

Prečo je vo svete utrpenie?

Závažná otázka ktorá spôsobuje rozdielne názory u každého. Na tento problém sa dá pozrieť z množstva rôznych úrovni pohľadov a ucelených filozofických téz. Je to problém ktorý zasahuje každú živú bytosť na zemi. Okrem štastia je tu aj utrpenie..

Prečo sa deje ? Je utrpenie nevyhnutná prirodzenosť alebo je tu ešte niečo viac ? Niečo čo sme možno prehliadli, čo nám uniklo.. ? Čítať ďalej

Večná duša

Groover nám poslal tento článok (zdroj je uvedený na konci):

V hmotném vědomí je naše srdce zavřeno. Srdce je sídlem duše a duše je naše věčné já. Když uvažujete o vlastním já, tak myslíte já. Kde je tedy to já? Kdybyste měli ukázat na to já, kde to je? Na kterou část těla by jste ukázali? Říkáme moje hlava, moje oči, moje ústa, moje hruď, moje paže, moje nohy, moje ruce, moje chodidla, dokonce říkáme i moje mysl. Všechny tyto věci jsou moje. Co je tedy to já, které všechny ty věci vlastní? To je duše. To je duše, vlastní já. A duše je umístněna v srdci. Srdce je sídlem duše.

Hmotné vědomí znamená, že srdce je zavřené. Duše je tímto způsobem zavřená, obklopená nevědomostí. Spí v uzavřeném srdci. A když tam spí, tak sní. A o čem duše sní? Duše sní: já jsem toto tělo. Čítať ďalej

Suhotra Swami: Poznanie

Tento článok poslal Groover. Neuviedol zdroj,  ale možno ho doplní do komentárov; mne Google hodil len nejaké PDFko, ale nie webovskú stránku:

Není možné nalézt odpověď proč v lidské mysli. Věda se nazývá empirizmus, to znamená studium smyslových předmětů. Nad empirizmem je další oblast filozofie, racionalizmus, což je studium idejí, představ. Např. čísla, to jsou ideje. Slavný racionalistický filozof Descartes si myslel, že konečnou pravdou, věcí, kterou si můžeme být jistí, je cogito ergo sum – Myslím, tedy jsem. Ale on si myslel, že mysl je vlastní já, Čítať ďalej

Dokonalosť života

Tento článok nám poslal Groover, dnes už ako DamayantiGroover:

My nie sme toto telo.

Každá živá bytosť získava v momente smrti jej tela nové telo zodpovedajúc svojej mentalite v momente smrti. Táto jej mentalita zodpovedá všetkým jej činom počas celého života, preto mentálne rozpoloženie nie je náhodne ale systematicky zodpovedá reakciám za naše činy počas celého života.

U zvierat, rastlín atď. mentalita počas životov len rastie pretože nemôžu zasahovať vôľou duše do svojej schránky a vývoju. Ľudia však ako hmotná schránka majú natoľko rozvinutú mentálnu kapacitu že sa môžu spriečiť svojej prírodnej povahe a upadnúť zas do ignorancie. Čítať ďalej

Pre lepšie porozumenie: Krišna

Groover nám poslal nový článok o hinduistickom bohovi/avatarovi Krišnovi:

Tento krát sa posnažím podať učenie véd novým výkladom s ohľadom na teóriu a chápanlivosť tohto blogu aby sa dalo viac pochopiť aj z hľadiska inteligencie a nie čistej oddanosti ( bhaktijógy ) ktorá je najrýchlejšou cestou k poznaniu. Ja som však natoľko podľahol bhaktijóge že sa to vždy otočí len k čistej Bhaktijóge. Poznanie sa transformuje potom na oddanosť čím končia individuálne činy jednotlivca. Budem sa snažiť byť čo najohľaduplnejší no pri tom nechcem odbočiť od pravého zmyslu véd a ich poslania. Čítať ďalej