Mágia živlov: Vzduch

Snakebite mala zasa trochu voľného času a tak pokračuje v seriáli článkov o mágii živlov. Tentokrát sa venuje elementu Vzduch.

Vzduch je neviditeľný, jemný, pohyblivý, prenáša vône, slová, myšlienky, takmer ho nevnímame. Je všade, no nedá sa uchopiť. Prenikne skoro všade, no bez násilia. Je to najjemnejší živel, hoci jeho negatívne aspekty (búrka, tornádo, hurikán) sú veľmi ničivé, no zároveň sú symbolom náhlej zmeny. Nevidíme ho, iba cítime, no napriek tomu je pre život nepostrádateľný. Je sprostredkovateľom medzi vodným a ohnivým živlom, ktorý udržuje rovnováhu medzi ich pôsobením aktívneho živlu ohňa a pasívneho živlu vody. V tejto úlohe prijal od ohňa suchý a od vody vlhký charakter. Čítať ďalej

O energetických "spojencoch" a čo mi to pripomenulo

The Cone NebulaUž som spomínala, že som sa pustila znova skúmať castanedovský prístup. Bola to moja premrštená reakcia na posledné “anjelské príkoria” 😛 , ale hoci príkorie pominulo a zasa sa s anjelmi môžeme, Castanedu som si ponechala. Vtedy mi odporúčal začať od začiatku a tak keď som dočítala jeho prvú knihu, pustila som sa do druhej. V nej som našla inofrmáciu, ktorá ma viedla k zamysleniu.

Ale než sa budem venovať tejto informácii a mojim úvahám, ešte sa pokúsim zreprodukovať rozhovor s anjelmi, menovite Otcom (než ho úplne zabudnem, pretože som si neurobila zápis 😕 ). Čítať ďalej

Stretnutie s Castanedom: Vraciam sa na začiatok

Keď som sa nedávno spovedala, ako neslávne dopadli moje anjelské exkurzy, tak som na konci spomenula, že ma napadlo ísť sa spýtať Castanedu, čo za obraz si z tých všetkých zážitkov mám poskladať. Carlos Castaneda je čosi ako otec moderného bosoráctva a už je hodne dávno po smrti. Ja som sa k nemu prepracovala až keď už bol po smrti, cez knihu Esmeraldy Arana, ktorá obsahovala jej uplatnenie jeho postrehov.

castaneda1962Castaneda je fascinujúci tým, ako v sebe spája staré poznatky s deformáciou vnímania moderného človeka.  Dlho som voči nemu mala averziu, pri čítaní jeho kníh som plynule “lietala” od nechute k nadšeniu a späť, ale dnes pre mňa predstavuje ultimatívny zdroj toho poznania, ku ktorému sa našinec dnes už nedopracuje…

Čítať ďalej

Kamene pre "mocné vrecká"

Mocné vrecká” sú bosorácka pomôcka – malé vrecúško, v ktorom nosievate amulety alebo bylinky a rôzne iné pomôcky, ktoré vám majú pomáhať v určitých situáciách. Volajú sa aj “mojo” (číta sa modžo) a toto meno je skomoleninou anglického “magic”.

Aj kamene sa dajú požívať v “mocných vreckách” – buď samotné, v kombinácii s inými kameňmi alebo v kombinácii s inými predmetmi. Tu je niekoľko vhodných kombinácií: Čítať ďalej

Anatómia ľudskej energie

Všetci máme žiarivé energetické pole, ktoré nás obklopuje ako energetické pole magnetu. Toto energetické pole je normálne súčasťou Univerzálnej Energie a pri našom zrodení sa vytvorí okolo nášho tela na základe informácií, ktoré so sebou nosíme v ôsmej čakre, nazývanej aj wiracocha (virakoča), alebo “sväté žriedlo”. Táto čakra je sústavne spojená s centrom všetkej energie a obsahuje “stavebný plán” pre náš život – tento, tie predchádzajúce i tie nasledujúce. Ona určuje, kto budeme, akí budeme a ako budeme žiť. Neurčuje to však absolútne. Niektoré parametre máme možnosť v priebehu nášho života meniť, ak poznáme anatómiu ľudskej energie a vieme ju využiť. Čítať ďalej

Deväť šamanských čakier a ich čistenie

cakry-vseobecne.jpgPráve čítam najnovšiu knihu Alberta Villolda The Four Insights. Villoldo je šaman “prírodného” typu (na rozdiel od šamanov “psychologického” typu ako Gallegos alebo šamanov “bosoráckeho” typu ako Castaneda a jeho skupina) a našťastie je totálne pragmatický, takže sa mu podarilo šamanizmus “nezaprasiť” psychoterapeutickým balastom, ktorý západné poznanie stavia nad prírodné cítenie. Žiaľ, s touto knihou už je na dobrej ceste presne tam 😕 …  (Nuž čo, aj on chce zarábať, kým sa na tejto téme ešte zarábať dá!)

Villoldo je pokračovateľ inckej tradície a tá využíva viac čakier ako orientálna. Pretože v poslednom čase sa ľudia viackrát pýtali, ako si dať do poriadku čakry, a súčasne pripravujem obsah pre “cestu k bosorákovi” 😀 , povedala som si, že využijem jednu kapitolu z knihy a tému znova spracujem. Čítaj zvyšok

Čakra – energetické centrum

elli mi poslala zaujímavú linku na článok o čakrách, ktorý našla na internete. Pozrela som sa naň a zdá sa mi taký obsažný, že si ho “privlastníme” aj my 😛 (za gramatiku nezodpovedám, aj keď som sa snažila opraviť, na čo som prišla):

Slovo “čakra” pochádza z indického sanskritu a znamená „ koleso“, „vír“.

Čakry sa z tohoto hľadiska chápu ako energetické víry, ktorými energia prúdi do tela i z tela, zhora nadol a taktiež spredu dozadu a opačne. Jogíni označujú čakry tiež slovom “lotos”, pretože indickí mnísi, ktorí po dlhom výcviku boli schopní čakry vidieť, ich videli ako kvety – loto sy s množstvom okvetných lístkov po o krajoch. Lotos je symbolom duchovnej očisty. Čítaj zvyšok

Aura a ako ju vidieť

Každý živý organizmus (a niektoré neživé tiež) obklopuje isté “haló”, ktorému sa hovorí aura a ktoré za istých podmienok možno vidieť aj prostým okom. Ľudia s jasnovidnými schopnosťami napríklad odjakživa tvrdili, že niečo také vidia – a odjakživa boli preto zosmiešňovaní zo strany vedy, ktorá v auru neverila.

V polovici 19. storočia barón von Reichenbach vydal knihu o aure, kde popisuje svojich senzibilov, ako vidia svetlo vychádzajúce z kryštálov alebo z podkovovitých magnetov – táto vec je dnes odsledovateľná hocikým, kto pozoruje tieto objekty v tmavej miestnosti. Ďalej: ako sa naučiť vidieť auru

Channeling: expandujeme svoju auru

Keď sme napätí, vystresovaní, ustaraní, vydesení alebo vytočení, naša aura sa obvykle scvrkáva, z čoho môžu vyplynúť aj priame fyzické nepríjemnosti, napr. bolesti hlavy a migrény. Migrény a bolesti hlavy z napätia (tzv. tenzné) môžu vznikať aj vtedy, keď naša aura je príliš malá na to, aby sa do nej pomestila celá naša momentálna energia.

Expandovanie (=rozširovanie) aury je dobré cvičenie, ktoré nám pomôže vysporiadať sa so stresom i s jeho zlými následkami. Navyše nám pomáha pri channelingu. Tam totiž máme do činenia s vyššími formami energie, ktoré sú veľmi silné – väčšie, než obvykle býva naša aura. Pri kontakte s nimi sa naše energie zmiešavajú a ak naša aura nie je dostatočne “roztiahnutá”, môžeme mať veľmi nepríjemné fyzické zážitky: zrýchli sa nám tlkot srdca, stúpne nám tlak, telo prechádza neovládateľnými záchvevmi a niekedy môže dôjsť aj k silným emocionálnym výbuchom.

Aby sme sa tomuto vyhli, je dobré naučiť sa expandovať auru ešte skôr, než sa dáme do channelingu. Urobíme to nasledovne: Čítaj zvyšok

Kopál

zlava-protium-copal-a-bursera-simaruba-gumbo-limbo.jpgKopál, (Hymenoea, Protium copal, Guibourtia spp. alebo Bursera spp.), NJ: Copal, AJ: Copal 

Kopál má viacero foriem: žltá, jantárovitá živica je lacnejšia; biela, veľmi pevná živica juhoamerických stromov Hymenoea je drahšia. Meno sa odvodzuje od aztéckeho “copalli” (=kadidlo) alebo “cocopaltic”. Pretože kopálový strom je vzácny, vyrába sa kopál predovšetkým z balzamových rastlín Bursera.

V krajinách Strednej Ameriky je kopál rovnako významný ako naše kadidlo. Mayovia nazývajú kopálový strom pom, čo v rituálnej tajnej reči značí asi toľko čo “mozog nebies”. Šamani a liečitelia využívajú živicu na predpovedanie budúcnosti.

Ako kadidlo je najdôležitejšia prímes pre náboženské, magické a lekárske účely v Strednej Amerike. Pri potratoch sa pálil kopál, aby sa vyhnalo nenarodené dieťa. Mayovia ho pálili ako ochranu proti čiernej mágii, zlým duchom a urieknutiu. Používa sa pri iniciácii alebo pri predpovedaní budúcnosti. Otvára srdce a vyjasňuje myseľ. V mexickej mágii sa používa na ochranu pred počarovaním. Využíva sa aj pri čistení energie a aury. Čítať ďalej