Mágia živlov: Voda

snowboard-sea-wave-hd-1456535Snakebite poslala posledný článok cyklu o živloch – Vodu. Ostatné nájdete tu: Oheň, Zem, Vzduch.

Voda je živel emócií, podvedomia a očistenia. Má ženskú energiu a jej farbou je modrá. Voda, podobne ako oheň, je v neustálom pohybe, neprestajne sa mení, a tak ako sa menia aj naše emócie a prežívanie skutočnosti. Zároveň symbolizuje podvedomie – hlboké a nepreskúmané. Viaže sa so západom a jeseňou. Vodnými znameniami sú rak, škorpión a ryby, s vodou sa spájajú vlastnosti chápavosť, dôverčivosť, súcit, poddajnosť, oddanosť, predvídavosť, odpúšťanie, súcit, meditatívnosť, skľúčenosť, pesimizmus, ľahostajnosť, lajdáckosť, nesmelosť, nestálosť. Čítať ďalej

O živloch v našom živote: čakry, horoskop a osobnosť

Jeden z komentárov z Poradne, ktorý napísala 5.1.2008 P*veras. Ja som v minulosti uverejňovala články k mágii živlov, ktoré spracovávala Snakebite, ale Snakebite nejako odpadla, než seriál dokončila, takže sem dávam miesto chýbajúcej časti o Vode P*verasin príspevok:

TEÓRIA ŽIVLOV

V ľudskom tele je hlava priradená živlu ohnivému, tam sa odohráva všetko aktívne. Hrudník prináleží živlu vzduchu, má úlohu sprostedkovateľa. V bruchu vládne živel vodný, práca štiav a vylučovanie a konečne zemský princíp predstavuje svojou súdržnou silou celé telo vrátane mäsa a kostí. Princíp akášický sa v najhrubšej forme skrýva v krvi a spermate, na jemnejšej úrovni je to životnosť a vitalita. Z hermetického hľadiska sa pod zdravím rozumie dokonalá živlová rovnováha. V potrave sú živly obsiahnuté premiešane. Tráviaci proces vyvolaný potravou a dýchaním dodáva živlom potrebnú látku a tak ich udržuje stále v činnosti. Ak niektorému živlu chýba pohonná látka, prejaví sa to v príslušných funkciách. Ak sa dostanese napr. ohnivý živel v tele k väčšej činnosti, pocítíme smäd, u vzdušného živlu hlad, u vodného nás prenikne zima a u zemného se dostaví únava. Zo zmyslov zrak odpovedá ohňu, sluch vzduchu, čuch a chuť vode a hmat zemi. Čítať ďalej

Mágia živlov: Vzduch

Snakebite mala zasa trochu voľného času a tak pokračuje v seriáli článkov o mágii živlov. Tentokrát sa venuje elementu Vzduch.

Vzduch je neviditeľný, jemný, pohyblivý, prenáša vône, slová, myšlienky, takmer ho nevnímame. Je všade, no nedá sa uchopiť. Prenikne skoro všade, no bez násilia. Je to najjemnejší živel, hoci jeho negatívne aspekty (búrka, tornádo, hurikán) sú veľmi ničivé, no zároveň sú symbolom náhlej zmeny. Nevidíme ho, iba cítime, no napriek tomu je pre život nepostrádateľný. Je sprostredkovateľom medzi vodným a ohnivým živlom, ktorý udržuje rovnováhu medzi ich pôsobením aktívneho živlu ohňa a pasívneho živlu vody. V tejto úlohe prijal od ohňa suchý a od vody vlhký charakter. Čítať ďalej

Mágia živlov: Zem

Snakebite pokračuje ďalším zo svojich článkov o mágii živlov:

Zem, podľa Indiánov Pachamama, je naša spirituálna matka, tak ako Slnko je náš spirituálny otec. Všetky obrady prírodných národov a všetky zvyky, ktoré sa zachovali v modernej spoločnosti, sú založené na uctievaní cyklov zeme – jarného prebúdzania, siatia a žatvy. Aj naši predkovia Slovania považovali zem za živú bytosť a uctievali ju ako matku. Úctu k nej prejavovali napríklad tým, že prvú jarnú brázdu musel do zeme symbolicky vyorať panovník, ako aj tým, že do zeme ako obeť zaorávali škrupinky vajec. Niektoré rituály, ktorými sa prosilo o úrodnosť pôdy, zahŕňali naznačovaný alebo skutočný pohlavný akt – sexuálny styk sa významovo spájal s plodnosťou zeme. Zem bola chápaná ako celistvá bytosť (tak ju chápali aj starí Gréci – reprezentovala ju bohyňa Gaia). Pramene zemskej sily, ktoré sa vyskytujú na vrchoch a miestach zemských zlomov, nazývali Slovania „živy“ a na týchto miestach vykonávali obrady duchovného znovuzrodenia. Čítať ďalej

Mágia živlov: Oheň

Toto je druhý zo série článkov o živloch od Snakebite. Venuje sa “nášmu” živlu – ohňu (obidve sme totiž ohňové znamenia). 

Oheň – podľa Indiánov Tokashila – slnko, svetlo, tvár boha, božia moc a láska, najväčšia sila univerza, ale aj ľudská láska, vášeň, nenávisť a hnev. Všetka láska a krása existujú vďaka nemu. V prírode ho najčastejšie reprezentuje Slnko – bez jeho žiarivej energie by nebol život na Zemi. Roztápa vodu v pevnom skupenstve a mení ju na paru, podieľa sa na procesoch vnútri zeme, na vzniku minerálov a hornín. Dáva nám teplo a energiu. Jeho ničivý aspekt predstavujú vulkány a požiare. Je tvorivou silou, ale zároveň aj elementom našej duše, bez neho by zahynula a ovládli by ju deštruktívne myšlienky. Ak dovolíme ohňu vstúpiť do našej duše, rozpomenieme sa na lásku a radosť a z našich často hlúpych problémov zostane iba popol. Naše myšlienky živené ohňom našej vášne sa zhmotnia. Oheň je považovaný za živel mužský a projektívny. V indiánskej tradícii sa oheň viaže s východom, v európskej nájdete aj spojenie s juhom. Čítať ďalej

Mágia živlov

Tento článok je začiatok série článkov o živloch, ktoré pre nás napíše Snakebite. Snakebite je šamanka, patrí tiež medzi nás, majiteľky perníkovej chalúpky 😛 a má veľmi dobré spojenie s prírodou (asi ako päťprúdová diaľnica v porovnaní s mojím “chodníčkom pre jedného”). Odkedy mi na stole straší tibetská huba od nej, začala som ju brať ešte vážnejšie (Snakebite, nie tú hubu! 😛 )…

Čítať ďalej