Byť človekom #4: Lekcie sa opakujú… ochota

Pokračujeme ďalšou súčasťou štvrtého pravidla “Byť človekom”. Tentokrát ide o ochotu.

“Život nevyžaduje, aby sme boli najlepší – len aby sme konali najlepšie, ako vieme.” — H. Jackson Brown, Jr.

Ak sa chceme zmeniť, kľúčová je skutočná ochota, vôľa zmeniť sa. A ak sa chceme niekedy vyhrabať z opakovaných správaní, ktoré nás obmedzujú, musíme najprv objaviť vzorce, ktoré nás v nich držia – a až potom sa ich môžeme začať zbavovať. Čítať ďalej

Byť človekom #4: Lekcie sa opakujú, kým ich nezvládneme… uvedomovanie si

“Len ten deň svitne, pre ktorý máme oči.” — Henry David Thoreau

Vedomie je proces postupného plného uvedomenia si. Vedomie môže postupne presiaknuť do posledných kútov našej mysle, ako z nich vymetáme pavučiny, alebo nastúpi bleskovo, keď rozpoznáme naše vlastné vzorce a začneme sa vnímať objektívne. Je jedno, ako ho dosiahneme; je to ako keď sa zažne svetlo, ktoré ožiari temné zákutia nášho podvedomia. Je to prvý krok k tomu, aby sme sa začali meniť.

Rozvíjanie vedomia je celoživotný proces. Každý okamih predstavuje možnosť zostať plne vedomými alebo spadnúť späť do podvedomého správania. Môžeme životom prejsť na autopilotovi, alebo si môžeme uvedomovať naše konanie a prežívanie. Kľúčom k uvedomovaniu si je vysledovanie koreňov našich prejavov, aby sme dokázali odhaliť presvedčenia, ktoré nás nútia stále a stále opakovať tie isté vzorce správania. Len čo vzorce odhalíme, môžeme ich cez našu ochotu/vôľu začať rozpúšťať. Čítať ďalej

Byť človekom #4: Lekcie sa opakujú, kým ich nezvládneme

Lekcie sa nám opakujú v rôznych podobách, kým sa ich nenaučíme. A keď sa ich naučíme, môžeme prejsť na novú lekciu.

Lekcie nášho života majú tendenciu opakovať sa. Napríklad sa rozídeme s jedným partnerom a zakotvíme pri druhom – ktorý sa presne podobá na toho prvého… Rôzne mená, rovnaký typ. Šéfovia, kolegovia, ksichtovia. Opakujúci sa vzorec.

Pamätám si scénu zo seriálu Supernatural. Dvaja hlavní hrdinovia, bratia, sú chytení v časovej slučke a zobúdzajú sa vždy znova a znova do toho istého dňa. Jeden si to pamätá, druhého v tom dni zabijú. A ich úlohou je opakovanými pokusmi nájsť spôsob, ako situáciu vyriešiť a prežiť obaja. Lekcia sa opakuje tak dlho, kým ju nezvládnu. Čítať ďalej

Byť človekom #3: Niet omylov, len lekcie… etika a humor

“Neexistujú chyby, neexistuje nešťastná súhra okolností. Všetky udalosti sú dary, z ktorých sa môžeme učiť.” — Elisabeth Kübler-Ross

Pokračujeme lekciami, ktoré sa učíme v rámci tretieho pravidla “Byť človekom”. Minule sme hovorili o porozumení a potom o odpustení a dnes na radu prichádzajú posledné dve lekcie tohto pravidla – etika a humor. Čítať ďalej

Byť človekom #3: Niet omylov, len lekcie… odpustenie

Naposledy som rozoberala prvú lekciu tohto pravidla, porozumenie (alebo aj “súcit” pre tých, čo majú mäkšie srdce ako ja). Dnes idem na druhú lekciu – lekciu o odpustení.

Odpustenie je vlastne vymazanie emocionálneho dlhu, ako to definuje Chérie Carter-Scottová. V prvej lekcii sme si pre “vinníka” vytvorili porozumenie, ktoré nám otvorilo srdce pre človeka, čo nám “urobil zle”, a teraz sa od porozumenia pomaly presúvame k odpúšťaniu, teda vedomému zbavovaniu sa nevraživosti a zazlievania. Pretože odpúšťanie nie je zrovna moja najsilnejšia schopnosť, budem sa držať silno Carter-Scottovej:

Ak to, čo sa nám v minulosti prihodilo, vnímame ako “chybu”, tak tým súčasne niekoho obviňujeme z neregulérneho správania a očakávame, že sa bude hanbiť, pretože jeho povinnosťou je cítiť sa previnilo. Kým si hovieme v tomto uhle pohľadu, nepohneme sa nikam inam – zostávame na mieste. Čítať ďalej

Byť človekom #3: Niet omylov, len lekcie… porozumenie

V hlavnom článku o pravidle tri som spomínala porozumenie/súcit, odpustenie, etiku a humor ako lekcie, ktoré pravidlo so sebou prináša. Dnes je na rade prvé z nich – porozumenie.

Porozumenie (compassion – aj “súcit”, ale to ja nepoužívam rada, pretože to v sebe nesie aj čosi ako “pozri, aký dobrý/lepší som”) je akt otvárania svojho srdca. Keď žijeme v stave porozumenia pre iných, značí to, že nemáme okolo seba vybudované emocionálne bariéry a máme neobmedzenú schopnosť nadväzovať kontakty s inými.

No, tak hneď tu vidím svoju výraznú rozvojovú potrebu. Dnes som celý deň mala výmenu názorov s DreamingRaven a DreamingWolfom a môžem povedať – nemám neobmedzenú schopnosť kontaktovať sa s každým. 😦

Porozumenie pre iných robí z našich skúseností univerzálnejšie skúsenosti a spája nás s našou podstatou a podstatou ľudí okolo nás. Čítať ďalej

Byť človekom #3: Niet omylov, len lekcie

Rast je proces experimentovania, séria pokusov, omylov a občasných víťazstiev. Nevydarené experimenty sú presne takou istou súčasťou procesu ako experimenty, ktoré vyšli.

Takto začína tretia lekcia “Byť človekom” Chérie Carter-Scottovej. Keď som to čítala, zasa niečo v mojom poznaní zakliklo.

Pred časom som sa s Gabrielom rozprávala o Božom zákone, základnom zákone, na ktorom je postavené celé Univerzum. Vtedy mi povedal, že Boží zákon je otázka. Dosť dlho som nerozumela označeniu “otázka”, až som si ho nedávno premenila na obraz – obraz otáznika, ktorý som dala celkom naspod obrátenej pyramídy, ktorej základňou otočenou nahor je “hmota”… Ak je Boží zákon otázka, napadlo mi, tak potom tá otázka asi znie “čo by sa stalo, keby…?” Teda po vedecky 😉 : nie je Boží zákon “experimentovanie”? Zisťovanie, čo všetko sa dá a čo sa nedá, ale dalo by sa, keby… a čo to urobí, ak skombinujem toto a hento? Čítať ďalej

Byť človekom #2: Budeš prechádzať lekciami… voľba, férovosť a milosť

V predošlom článku som načala druhú lekciu “byť človekom”, ktorá pozostávala z toho, že celý náš život je jedno veľké zreťazenie lekcií, ktoré sa nám opakujú tak dlho, až kým sa ich nenaučíme a neposunieme sa ďalej. Niektoré lekcie sú krátke, iné trvajú aj za rámec jedného života. Niektoré lekcie sú príjemné a vyzerajú skôr ako “odmena” za dobré správanie, iné sú nepríjemné a ďalšie sú dokonca hrozné  a bolestivé. Či sa nám to páči alebo nie – musíme cez ne. A pri tom sa učíme otvorenosti, voľbe, férovosti a milosti.

O otvorenosti sme hovorili minule, ešte nám zostali voľba, férovosť a milosť. Čítať ďalej

Byť človekom #2: Budeš prechádzať lekciami… otvorenosť

Sme zapísaní v neformálnom dennom štúdiu zvanom “život”. Každý deň sa učíme nové lekcie. Tieto lekcie môžeme zbožňovať alebo nenávidieť, ale vybrali sme si ich do nášho študijného programu my sami…

Prečo sme tu? Čo je náš zmysel života? Na túto otázku sa snaží nájsť ľudstvo odpoveď od nepamäti. Ale jedno pri tomto hľadaní prehliadlo – niet jedinej správnej odpovede. Pre každého jedného je táto odpoveď iná.

Každý z nás má svoj vlastný cieľ a cestu, nepodobné na ciele a cesty iných ľudí. Aby sme naplnili náš životný cieľ, postretávajú nás na našej ceste rôzne životné lekcie. Tieto lekcie sú tu len pre nás a pomocou nich zisťujeme a postupne napĺňame zmysel nášho života. Čítať ďalej