Topás – svetlo boha Ra

topas ciryAJ: topaz. NJ:  Topas, FrJ: topaze viac jazykov

Názov má podľa ostrova Topasos v Červenom mori, ktorý sa dnes volá Zebirget alebo St. John’s Island (Egypt). V staroveku sa týmto menom pravdepodobne označoval kameň, ktorý dnes poznáme ako peridot/olivín.

Chemické zloženie: Al2SiO4(F2OH)2, kryštálová štruktúra: ortokombická, tvrdosť podľa Mohsa 8, špecifická hustota: 3.49 – 3.57, index lomu: 1.609 – 1.643, farba: bezfarebný (čistý), žltý, oranžový, červenohnedý, svetlo- až tmavomodrý, ružovočervený, fialový, svetlozelený; červenkavé a žltý odtieň majú slabú fluorescenciu. Farebné topásy za svoju farbu vďačia rôznym prímesiam (železo, chróm). Čítať ďalej

Karneol – kameň ambície

karneol5AJ: carnelian, Mecca stone, Pigeon Blood Agate, Sardoine, Cornelian, NJ: Karneol, Carneol, kedysi nazývaný aj Kornalin alebo Sard

Jeho meno sa odvodzuje od latinského „carne“, mäso (zrejme kvôli farbe). Je to priesvitný žltkavý, červenooranžový až červený achát. Pokiaľ sa farebne posúva do hnedej, hovorí sa mu sard, a ak obsahuje prúžky a vrstvičky bielej, hovorí sa mu sardonyx. Chemické zloženie je SiO2, silikóndioxid (quartz), patrí k chalcedónom a za červenú farbu vďačí prímesi hematitu. Tvrdosť podľa Mohsa je 6.5-7.0. Špecifická váha je 2.60. Index lomu je 1.53 – 1.54. Náleziská sú napríklad India, Brazília, Japonsko, sever Afriky, Južná Afrika, Uruguay a Austrália. Čítať ďalej

Creedit pre obdobia zásadných životných zmien

creedite3.jpgAJ: creedite, NJ: Creedit, ŠpaJ: creedita, FraJ: creedite, HolJ: creediet

Creedit (číta sa krídit) sa po prvýkrát objavil v roku 1916 vo fluoritovo-baritovom dole Wagon Wheel Gap v Creed Quadrangle, Mineral County, Colorado. Je to vedľajší produkt silnej oxidácie ložísk rudy. Obvykle je číry, biely alebo fialový, pričom fialový je vzácnejší. Ak obsahuje inklúzie železa, môže byť aj oranžový. Čítaj zvyšok

Realgar na zvýšenie osobnej energie

realgar.jpgAJ: realgar, NJ: Realgar, Rauschrot, Morgenrot, Rubinschwefel, Opperment, FraJ: réalgar, TalJ: realgar, PoľJ: realgar

Realgar má svoje meno z arabského rahdž al-ghár – jaskynný prach. Je to priesvitný až priehľadný oranžový až červený minerál monoklinickej kryštálovej štruktúry. Nachádza sa vo forme kryštálov, zrniek, masy a povlakov. Jeho tvrdosť podľa Mohsa je1.5-2 (veľmi mäkký) , špecifická hustota je 3.5 – 3.6 (veľmi ťažký), chemický vzorec je AsS a index lomu je 2.58. Ťažko nájsť pekné veľké vzorky. Hlavné zdroje sú Čína (Hu-nan), Švajčiarsko, Rumunsko, Japonsko, Macedónia a USA (Nevada). Realgar je na svetle nestabilný a preto ho treba uskladňovať v tme. Niektoré kúsky sú pod UV-svetlom ľahko fluorescentné. Kryštály sú pleiochroické od tmavočervenej po oranžovočervenú. Podobajú sa na cinabarit/rumelku, ale sú mäkšie a ťažšie. Čítaj zvyšok

Auripigment – hájime svoje záujmy

AJ: orpiment, NJ: Auripigment, Arrhenicum, Arsenblende, Arsenglas, Königsgelb, Operment, Rauschgelb, Reuschgeel, Sandarach, Schwefelarsen, Arsenikon, Auripigmentum, Oropiment, TalJ: orpimento, FraJ: arsenic jaune

Auripigment (alebo modernejšie orpiment) je minerál s obsahom síry a arzénu z triedy nekovových síranov. Je to zriedkavý minerál a najčastejšie sa nachádza spolu s realgarom. Práve osvetlením realgaru UV-svetlom vraj vzniká arzenik (As2O3), pararealgar (AsS) a auripigment. Väčšinou sa formuje v masách, preto sú kryštály auripigmentu zriedkavosťou. Obvykle je žltej, zatiahnutej farby, ale niekedy máva aj oranžové priesvitné kryštály. Čítala som, že tieto kryštály sú pružné, ale keď sa ohnú, strácajú svoju oranžovosť a priesvitnosť a stávajú sa matnými žltými. Meno má auripigment z latinského auripigmentum, čo značí „zlatej farby“. Čítaj zvyšok

Mimetit – kameň praktickej nezávislosti

mimetit5.jpgAJ: mimetite, gorlandite, mimetene, mimetesite, mimtesite, petterdite, NJ: Mimetesit, Arsenikbleispath, Bleiarsenapatit, Flockenerz, Gorlandit, Mimetit, Mimtesit, Traubenblei, FraJ:
mimetèse, plomb arseniaté, plomb vert arsenical, ŠpaJ: gorlandita, mimetesita, mimetita, mimtesita

Žltý, oranžový, zelenkavý, niekedy bezfarebný, sivý, hnedastý a červenkastý minerál, patrí k oloveným rudám. Chemický vzorec: Pb5(AsO4)3Cl. Tvrdosť podľa Mohsa je 3.5-4, špecifická hustota 7.1, čo je nezvyklá hustota pre priesvitný minerál, kryštálová štruktúra hexagonálna. Index lomu je 2.13. Zakončenia kryštálov môžu byť vyhlodané a duté. Najznámejšie náleziská: Tsumeb v Afrike, Mexiko, USA, ale aj Nemecko. Najčastejšie sa nachádza v botryoidálnej podobe (podobá sa na karfiol), ako maličké ihličkové guličky alebo ako ihličky. Jeho meno je odvodené od gréckeho name mimethes, čo značí “imitátor”. Čítaj zvyšok

Apatit žltý, číry a hnedočervený/purpurový

apatit-zlty2.jpgAJ: yellow apatite, clear apatite, purple apatite, NJ: Apatit, gelb – klar – violett, FraJ: apatite jaune

Posilňuje, formuje a regeneruje svalstvo (hlavne hnedočervený). Žltý zas pomáha pri artritíde a problémoch s kosťami. Žltý a číry stimulujú intelekt a službu iným. Integrujú, vyvažujú a koordinujú emocionálne, mentálne, fyzické a spirituálne telo. Otvárajú srdce a posilňujú auru. Regenerujú tkanivo tým, že zlepšujú absorpciu vitamínu C a kalcia.

Posilňujú našu vôľu. Energeticky pôsobia ako batéria – nabíjajú a aktivujú iné kamene i nás samých. Čítať ďalej