Kto je “ja”? O tom, s čím sa identifikujeme

V tomto texte ide o voľné pokračovanie článku Sme viac než naša predstava o sebe. Aj tu sa opieram o myšlienky Arjunu Ardagha, tentokrát z CD2, Radical Awakening (a tu sa už zbudhistieva 😛 ). Vedú nás k uvedomeniu si, že s čímkoľvek sa identifikujeme, postihujeme len časť toho,  čo skutočne sme. Zakladateľ taoizmu Lao-Ce tomu hovoril “pomenovávaním strácame”: pri pomenovaní (identifikovaní sa s časťou miesto celku) strácame všetky tie zvyšné časti a sme ochudobnení. (Mimochodom, niektoré citáty Lao-Ce, “Starého Majstra” nájdete aj v Zdrojoch pre meditáciu a jeho knihu Tao-Te-Ťing nájdete tu.) Čítať ďalej

Prečo nemáme dostatok energie

Väčšina ľudí žije svoj život od jednej udalosti k druhej. Málokedy majú pocit, že by výskyt udalostí v svojom živote aktívne ovplyvňovali. Jednoducho je to niečo, čo sa im deje – a na nich je, aby sa s tým vysporiadali.

Vysporadúvajú sa s nimi tak, že k nim zaujímajú stanovisko. Stanovisko možno zaujať dvoma spôsobmi – vec duševne rozoberieme a vyvodíme z nej nejaké poučenie, alebo ju precítime.

Poučenie má zmysel vtedy, keď máme pocit, že držíme opraty svojho života v rukách a vieme ovplyvňovať jeho priebeh. Vtedy chceme vedieť, prečo táto situácia nastala, ako sa jej vyhnúť, ak sa nám nehodí, a ako ju navodiť a využiť, ak sa nám hodí. Čítať ďalej