Ako sa cítia hranice?

  • Nie je mojou úlohou “naprávať” iných.
  • Je v poriadku, ak sa niekto iný naštve.
  • Je v poriadku povedať “nie”.
  • Nie som povinný preberať zodpovednosť za iných.
  • Nie som povinný predvídať potreby/očakávania iných.
  • Je len na mne postarať sa o svoje šťastie.
  • Nikto nie je povinný súhlasiť so mnou.
  • Mám právo na svoje pocity.
  • To, čo som, je dostačujúce.

Nemôžeš si ich získať všetkých…

tvoja hodnotaVždy budú na svete ľudia, ktorým sme sadli, a ľudia, ktorí nás skutočne “nemusia”. Nie je to naša vina – ale rovnako to nie je ani ich vina! Je to “vina” situácie – v jednej situácii sa zišli tí, ktorí sa navzájom nepodobajú, ale sa dopĺňajú.

Keď sa navzájom podobáme, sme si sympatickí. Keď sa dopĺňame, o tom, nakoľko sympatickí si budeme, rozhoduje tá časť, ktorou sa vzájomne prekrývame, ktorú máme spoločnú. Ak však naše hodnoty spočívajú celkom mimo nej, len ťažko k sebe budeme hľadať cestu… Ten druhý bude pre nás nezrozumiteľný a tak urobíme to, čo robíme vždy, keď niečomu nerozumieme – premietneme do toho svoje najtemnejšie obavy a podozrenia. Čítať ďalej

Trochu iný pohľad na sebahodnotu

1495525_412124942224307_1313045602_nTúto úvahu som dnes našla vďaka fejsbúku, autorom je Darin Stevenson:

Sebahodnota mnohých ľudí je v skutočnosti falošná.  Počuli veci ako “buď hrdý na to, kto si” a “si jedinečný”. To je aj v poriadku, ibaže sebapotvrdenie dostali vtedy, kedy ho hľadali… a hľadali ho v stave aktívnej hlúposti. A tak teraz veria, že ak sa neskláňate pred ich hlúposťou, ste zlá, zlá osoba. Samozrejme, opak je pravda – ak sa kloníte pred ich hlúposťou, ste nebezpečne pomýlení. To prekvapivé sa však skrýva na pozadí celej diskusie. Nemôžete byť naozaj niekto veľký, pokiaľ sa paradoxne nestanete “bezvýznamným”, čo v podstate znamená, že Čítať ďalej

Pozoruj, ako idú, a spoznáš, kedy prichádzajú

969934_403427279763744_1277318793_nOtec taoizmu, Lao-Ce, povedal:

“Príjemné sú odmeny pre veľkorysých, veľké sú trápenia pre zatrpknutých. Tí, ktorí poskytujú málo, ale očakávajú veľa, hromadia v sebe trpkosť a priťahujú k sebe problémy. Pozoruj, ako idú, a spoznáš, kedy prichádzajú.”

(Fine are the rewards of the generous, profound the calamities of the bitter. Those who give little but expect much accumulate bitterness and cannot but have trouble. Observe how they go, and you know how they come.)

🙂 Trochu som manipulovala so slovami, aby som do toho dostala to, čo v tom cítim ja – a nemusí to byť nutne to, čo Lao-Ce chcel vyjadriť… Ale všimla som si, že ľudia, ktorých status prevyšuje ich schopnosti (inými slovami, cítia sa ako niečo viac, než za čo ich považuje okolie), bývajú vnútorne nešťastní. Poskytujú okoliu menej, ako si myslia (o tom, koľko poskytujú, totiž rozhoduje okolie a nie oni), ale očakávajú, že sa okolie k nim bude správať tak, ako by prináležalo vzhľadom na ich obrovský (=ich vlastný názor) prínos. No a keďže okolie to vidí inak, okolie sa zaspráva tak, ako to okolie vidí, nie ako to vidí daný nedocenený človek… Čítať ďalej

Naše spojenie je s Duchom, nie s človekom

“Nagual je nagual preto, že dokáže vnímať abstraktno, ducha, lepšie ako iní. Ale to je všetko. Naše spojenie je so samotným duchom a len epizódne s človekom, ktorý nám prináša správu. … Ako navigátori (=ľudia, ktorí sa pohybujú pre nich neznámou realitou) by sme naším konaním mali toto spojenie posilňovať alebo priamo reagovať na situácie, ktoré toto spojenie prináša.” — Carlos Castaneda

Ono to tak nevyzerá, ale ak Castanedov citát vezmeme skutočne vážne, má pre nás ďalekosiahle dopady. Keďže človek s nadradenou schopnosťou je v našom živote epizódny, je len signálom, že už sme tak ďaleko, aby sme aj túto oblasť poznania pochopili a hľadali cez ňu naše spojenie s Duchom. (V angličtine to je “spirit”, čo sa mi páči viac, ale keď to budem dávať do slovenčiny ako “spirit”, tak si polovica obyvateľstva pôjde kúpiť fľašku slivovice. 😕 ) Čítať ďalej

Kurz sebaobrany v Bratislave

“V zdravom tele zdravý duch” – ak máte chuť si zatrénovať a naučiť sa brániť, ste srdečne vítaní na kurze sebaobrany. Podľa mojich skúseností sa pohybom, športom a pri úspechoch pri tréningu zvyšuje zároveň naša sebahodnota. Učíme sa spoznať naše telo a často krát spoznáme, že naše hranice sú ďalej ako sme boli presvedčení. Tréner Michal Vás naučí nájsť v sebe silu a potrebné techniky na fyzickú sebaobranu. Čítať ďalej