Ne-robenie ega: cvičenie

Včera som písala o ne-robení. Dnes prinášam príbeh k ne-robeniu s cvičením, ktoré navrhol don Juan Castanedovi, aby v ňom začal lámať bariéry vytvorené autopilotom.

“Počas dňa sú tiene bránami k ne-robeniu,” povedal. “Ale v noci, pretože v tme prebieha len veľmi málo robenia, je všetko tieňom – ešte aj spojenci. Už som ti o tom hovoril, keď som ťa učil chôdzu sily.” Čítať ďalej

Reklamy

Ako zastaviť svet: ne-robenie

“Teraz nastal čas, aby si nerobil to, čo vždy robíš. Seď tu, kým neodídeme, a ne-rob.”

Týmto vyhlásením don Juan uvádza v Castanedovom živote novú kapitolu a jednu podstatnú bosorácku zručnosť – ne-robenie. 🙂

Priznám sa, keď som sa o ne-robenie potkla prvýkrát (čo nebolo až tak dávno, keďže knihy čítam neporiadne a na preskáčku), pomýlila som si ho s taoistickým princípom wu-wei, nezasahovaním. Ale nie je to to isté. Kým wu-wei nám pomáha začleniť sa do vyššieho celku, ne-robenie buduje celkom inú zručnosť – borí našu fixáciu na svet tonalu a uvoľňuje energiu pre vnímanie nagualu. Čítať ďalej

Tiene a ne-robenie

O zízaní do tieňov som už písala. V ďalšej Castanedovej knihe  som sa znova stretla so zízaním do tieňov pri ne-robení (dostaneme sa k tomu neskôr). Castaneda tam popisuje svoj zážitok s donom Juanom zo sonorskej púšte (ono je to skôr planina ako púšť, ale nazývajú to púšť). Boli na výšľape a don Juan ho učil o ne-robení. Nnáhle poznamenal, že Castanedu sleduje nejaký tieň. Castaneda sa prekvapil, ale don Juan povedal, že Castanedovo telo to už dávno vie – keď mu to oznámil, mykla sa mu pravá ruka a to značí, že jeho telo vedelo, že “tieň” je vpravo. Išlo o tieň spojenca.

Castaneda sa pýtal, prečo ho don Juan nazýva “tieňom”, keď je to niečo celkom iné ako tieň balvanu.  Don Juan odpovedal, že tieň kameňa i spojenec majú tie isté silové vlákna a preto sú “tiene”. Čítať ďalej

O bosoráckom snívaní

Podľa bosorákov castanedovského typu (“toltékov”) sa bosoráci delia na dva tábory podľa toho, čo je ich hlavná schopnosť: na Stalkerov/Hercov a Snívačov. Kým Herci sa vyznačujú dokonalým napasovaním na hocijakú situáciu a jej ovplyvňovaním cez zmeny vlastného správania, Snívači dokážu premeniť obyčajné sny na špeciálnu formu vnímania, tzv. druhú pozornosť. Ženy sú vraj lepší Snívači ako muži. Čítať ďalej