Prečo je vo svete utrpenie?

Dnešný článok je o tom, prečo je vo svete utrpenie, a poslal nám ho DamayantiGroover:

Prečo je vo svete utrpenie?

Závažná otázka ktorá spôsobuje rozdielne názory u každého. Na tento problém sa dá pozrieť z množstva rôznych úrovni pohľadov a ucelených filozofických téz. Je to problém ktorý zasahuje každú živú bytosť na zemi. Okrem štastia je tu aj utrpenie..

Prečo sa deje ? Je utrpenie nevyhnutná prirodzenosť alebo je tu ešte niečo viac ? Niečo čo sme možno prehliadli, čo nám uniklo.. ? Čítať ďalej

Večná duša

Groover nám poslal tento článok (zdroj je uvedený na konci):

V hmotném vědomí je naše srdce zavřeno. Srdce je sídlem duše a duše je naše věčné já. Když uvažujete o vlastním já, tak myslíte já. Kde je tedy to já? Kdybyste měli ukázat na to já, kde to je? Na kterou část těla by jste ukázali? Říkáme moje hlava, moje oči, moje ústa, moje hruď, moje paže, moje nohy, moje ruce, moje chodidla, dokonce říkáme i moje mysl. Všechny tyto věci jsou moje. Co je tedy to já, které všechny ty věci vlastní? To je duše. To je duše, vlastní já. A duše je umístněna v srdci. Srdce je sídlem duše.

Hmotné vědomí znamená, že srdce je zavřené. Duše je tímto způsobem zavřená, obklopená nevědomostí. Spí v uzavřeném srdci. A když tam spí, tak sní. A o čem duše sní? Duše sní: já jsem toto tělo. Čítať ďalej

Dokonalosť života

Tento článok nám poslal Groover, dnes už ako DamayantiGroover:

My nie sme toto telo.

Každá živá bytosť získava v momente smrti jej tela nové telo zodpovedajúc svojej mentalite v momente smrti. Táto jej mentalita zodpovedá všetkým jej činom počas celého života, preto mentálne rozpoloženie nie je náhodne ale systematicky zodpovedá reakciám za naše činy počas celého života.

U zvierat, rastlín atď. mentalita počas životov len rastie pretože nemôžu zasahovať vôľou duše do svojej schránky a vývoju. Ľudia však ako hmotná schránka majú natoľko rozvinutú mentálnu kapacitu že sa môžu spriečiť svojej prírodnej povahe a upadnúť zas do ignorancie. Čítať ďalej

Pre lepšie porozumenie: Krišna

Groover nám poslal nový článok o hinduistickom bohovi/avatarovi Krišnovi:

Tento krát sa posnažím podať učenie véd novým výkladom s ohľadom na teóriu a chápanlivosť tohto blogu aby sa dalo viac pochopiť aj z hľadiska inteligencie a nie čistej oddanosti ( bhaktijógy ) ktorá je najrýchlejšou cestou k poznaniu. Ja som však natoľko podľahol bhaktijóge že sa to vždy otočí len k čistej Bhaktijóge. Poznanie sa transformuje potom na oddanosť čím končia individuálne činy jednotlivca. Budem sa snažiť byť čo najohľaduplnejší no pri tom nechcem odbočiť od pravého zmyslu véd a ich poslania. Čítať ďalej