Naše energetické telo: tri energetické polia

Minule som sa zamýšľala nad tým, či bolo skôr vajce alebo sliepka – či hmota je len produkt vlny alebo sú hmota a vlna produkt ešte niečoho. Mne sa najviac páči to posledné, ale Kenneth Smith hovorí, že prvá bola vlna a potom bol sveter a ja nemám dôvod (len chuť) to spochybňovať. Celá tá úvaha nebola až taká odvecná, pretože z nej vyplývajú iné logické odvodenia:

  1. AK fyzické telo je výsledok alebo dopad vlny
  2. TAK POTOM náš zdravotný stav sú energetické stavy v našom energetickom tele, ktoré nájdu svoje “vyjadrenie” (= zhmotnenie) vo fyzickom tele
  3. A SÚČASNE je teda energetické telo merateľná samostatná veličina, nielen elektromagnetická či aká emanácia hmotného tela…

Toltécka teória k tomuto poskytuje dosť presný opis opis štruktúry energetického tela. Čítať ďalej

Naše energetické telo: ako čakry riadia naše vnímanie

Čakrám sa venuje Kenneth Smith dosť podrobne, pričom sa opiera o bežný ezoterický systém siedmich čakier.

Čakry sú “energetické generátory”. Každá z nich sa spája so špecifickou funkciou. Nachádzajú sa v blízkosti miechy a vzostupujú od kostrče pozdĺž chrbtice až na vrchol hlavy. Niektoré systémy prezentujú systém čakier ako mimofyzické slučky energie, ktoré vstupujú do tela chodidlami a postupujú nahor, pričom telo opúšťajú cez vrchol hlavy navon a potom stekajú zasa nadol. Iné systémy kladú čakry do súvisu s istými žľazami endokrínneho systému alebo s istými orgánmi tela, kým iné ich skôr umiestňujú do istých častí tela bez priameho napojenia na žľazy alebo orgány.

Všetky systémy sa však zhodujú na tom, že čakry ovplyvňujú fyzické telo a spájajú ho s fyzickým aj mimofyzickým prostredím vnútri i mimo energetického tela. Čítať ďalej

Ako dostať prístup k energii “tam vonku”

Moderní toltékovia sa venujú snahám prebudiť svoje energetické telo, aby mohli kontaktovať tretie pole (a pre to dobrodružstvo, čo to poskytuje). Ale človek nemusí byť tolték, ak sa touto cestou chce vydať; je prístupná pre všetkých. Dá sa prejsť, ak dokážeme dostať pod kontrolu našu sebareflexiu, sústavnú mentálnu a emocionálnu rutinu komentovania nás, iných a zvyšku sveta (ja ju nazývam “vnútorný monológ”). Keď sa kontrola sebareflexie spojí s umlčaním nášho myslenia, tokom našej mentálnej energie, sila, ktorá sa takto uvoľní, dokáže zrušiť obrazy sveta, ktoré boli do nás vovychovávané. Čítať ďalej

Naše energetické telo: štyri súčasti ovplyvňujú vnímanie

Tentokrát si idem zapísať poznámky k anatómii našej energie podľa Kennetha Smitha so zapracovaním toltéckeho učenia:

Energetické telo ako útvar má štyri aspekty: tvar (Castaneda a Smith to nazývajú uniformity, teda jednotnosť), kohéziu, teda súdržnosť (u Castanedu a Smitha cohesion), ktorá opisuje, nakoľko sú súdržné všakovaké energie v rámci energetického tela, kotviaci bod (u Castanedu assemblage point a u Smitha focal point), ktorý hovorí, o aký typ kohézie sa jedná, a jadro (u Smitha core), vnútornú oblasť, ktorú Smith popisuje ako “chlad v strede plameňa, naše spojenie s večnosťou (Castaneda a Smith infinity)”. Čítať ďalej

Ľudské vnímanie na hranici prelomu – “fuň” alebo “no fuň”?

V priebehu každého nášho dňa žijeme uprostred nekonečnosti. Pri každom našom pohybe, rozhodovaní, v každom našom okamihu máme k dispozícii nekonečné, nevyčerpateľné množstvo možností. Predstavme si toto množstvo čo len v jednej jedinej rovine: predstavme si, že stojíme uprostred miestnosti a pomaličky sa otáčame okolo našej osi. Okamih od okamihu sa naše vnímanie mení, vidíme iný výsek reality a dostávame iné informácie. Keby sme sa ich snažili interpretovať osamotené, vybrané z kontextu osttaných informácií, niektoré by si dokonca mohli protirečiť. Že ako? No napríklad pozriete na bielu stenu a poviete si “”niet východu”. Vzápätí pozriete na dvete a poviete si “je východ”. Oboje si protirečí a oboje je pritom realita.

Presne takto prebieha náš pohyb realitou – podľa Kennetha Smitha je to ako čítanie kompasu, ktorý nás v každom okamihu môže nasmerovať novým smerom a otvoriť nám novú cestu. Tým “čítaním kompasu” sú naše myšlienky a na nich založené rozhodnutia a akcie, ktoré robíme. 🙂 Čítať ďalej

O tom, čo je ľudská realita a ako ju poznávame

Po včerajšej debate pri článku Zas raz emócie… som ráno otvorila knihu od Kennetha Smitha (“Eagle Feather”) a začala som si ju čítať. Pomohlo. 🙂 Tu je výťah z predslovu:

“Realita” je ľuďmi vytvorená konštrukcia. Je to popis sveta zrodený z predstavivosti a definovaný učením sa. A nech už sa definícia reality zakladá na vede, náboženstve, filozofii alebo hocičom inom, vždy je to len jeden obraz v obrovskej galérii či jedna knižka v úžasnej knižnici.

Každá definícia reality sa časom mení, pretože jednotlivci, skupiny a celá ľudská rasa sa vyvíjajú. Len jedna vec zostáva nezmenená – to, že realita, ako ju vnímame, sa zakladá na našom súčasnom vnímaní toho, čo považujeme za realitu. Od narodenia všetky naše aktivity smerovali k tomu, aby sme sa naučili, vybudovali si a konsolidovali (udržiavali) isté videnie sveta. A napriek tomu sme si vytvorili len čiastočný odraz tej nezmernej šíravy, čo sa pred nami všetkými rozprestiera… Čítať ďalej