Použitie symbolov Karuna reiki prvého stupňa

Každý zo symbolov prvého stupňa karuny má svoj veľmi špecifický účel. Laurelle Shanti Gaia svojim študentom odporúča, aby meditovali s každým symbolom denne po dobu jedného týždňa. Keď už takto odmeditovali prvé štyri týždne, majú si vybrať jeden z nich, ktorý má pre nich osobne najväčšiu silu, a s tým meditovať ďalších 21 dní. Tento postup má za cieľ vytvoriť v študentoch hlbšie porozumenie pre daný symbol a súčasne to urýchľuje ich osobné hojenie.

Poznámka: odvolávam sa tu na postupy z Usui reiki gaššo, reidži-ho a byósen. Ich popis bude ešte len nasledovať. Linky začnú byť funkčné až potom, keď sa daný článok uverejní.

Čítať ďalej

Reklamy

Karuna reiki: Práca s anjelmi

Nedávno som mala rozhovor s Gabrielom na tému rôznych odnoží reiki. Dosť ma to trápilo, pretože keď som sa učila Usui reiki, tak mi bolo povedané, že je to najvyššia vibrácia priamo zo Zdroja. Čistá, inteligentná energia. Potom došlo také reiki a onaké reiki a karuna a anjelské reiki a každé z nich si nárokovalo „vyššiu vibráciu“. Pretože som človek rozmýšľajúci, okamžite ma napadlo: vyššiu ako čo?

Gabriel ma ukľudnil. Nie je to všetko „humbug“, ako som podozrievala, ale rôzne aspekty jednej energie. Vysvetľoval mi to na príklade anjelov: všetci dohromady sú energia Otca. Každý z nich je istý aspekt tejto energie – je celok a súčasne nejaká „pikoška“, iná ako u ostatných. A ľudia sú tiež takí. Každý z nich má nejakú individuálnu silnú stránku. Preto vnímajú aj reiki nie v jej celistvosti, ale vnímajú jednotlivé jej aspekty – a preto ich popisujú rôznym spôsobom. Pre nich je ich aspekt „najvyššia“ vibrácia, pretože z ich pohľadu je skutočne najvyššia… ale pritom je to len jeden z aspektov tej najvyššej vibrácie. Čítať ďalej

Liečivé kamene a Karuna reiki

Pre prácu s karunou sú užitočné tieto kamene: modrý a zelený kyanit, biely selenit, zlatý selenit, vltavín, olivín, tanzanit, kunzit, ružový optický kalcit, akvamarín, aqua aura a rutilovaný topás.

Pre prácu s kameňmi nie sú žiadne pravidlá. Sú to jednoducho nástroje, ktoré nám pomáhajú rozpoznať špeciálne vibrácie karuny a tým nám pomáhajú na ceste do vlastného vnútra. Čítať ďalej

Karuna reiki: symbol Rama

Indické slovo Ráma je meno a súčasne aj zvuková kombinácia na vyváženie pravej a ľavej energetickej časti tela – mužskej a ženskej energie (jin a jang). V karune sa Rama používa na ukončenie liečenia.

V karune Rama harmonizuje naše horné a spodné čakry. Tým môžu začať horné čakry naťahovať univerzálnu energiu a inšpiráciu do nášho energetického systému. Tá sa potom pohybuje nadol a my ju dokážeme zhmotniť do každodenného života cez naše spodné čakry. Jeden zo zdrojov, ktoré mám k dispozícii, hovorí, že Rama otvára čakry v chodidlách a to že stiahne človeka späť do tela; ja to viem tak, že otvorenie čakier v chodidlách odvedie negativitu do zeme. Čítať ďalej

Karuna reiki: symbol Harth, privolávač šťastia

Symbol Harth je čosi ako “podstata” karuny. Predstavuje energetickú podstatu univerzálneho súcitu (a mne pripomína čínsky symbol pre hĺbku 🙂 ). Hovorí sa mu aj “privolávač šťastia”, pretože jeho časté používanie nám prináša do srdca mier a vyrovnanosť.

Väčšina ľudí, čo sa venujú liečeniu, sú súcitní ľudia. Bývajú veľmi empatickí a doslova cítia bolesť iných ľudí, zvierat alebo prírody ako celku. Na druhej strane, môžu sa často cítiť bezmocní zoči-voči utrpeniu iných. Alebo síce súcitia, ale nič nepodnikajú. Konanie na základe súcitu je veľmi dôležité a to za nás môže urobiť symbol Harth: inšpiruje a navádza nás k správnemu konaniu a umožňuje nám pochopiť, že konanie zo súcitu dokáže obrovsky zlepšiť náš život. Čítať ďalej

Karuna reiki: symbol Halu

Halu je symbol pre pravdu, lásku a krásu a prehlbuje pôsobenie Zonaru. Pacienta si pripravíme použitím Zonaru na liečbu a potom môžeme začať používať Halu.

Halu je hĺbkovo pôsobiaca energia, ktorá nachádza nezdravé vzorce správania/myslenia a tie presvetľuje. Pôsobí na úrovni styku mentálneho a emocionálneho tela. Energetické vlákna, ktoré sa medzi týmito telami zvyknú zhrčiť a vytvárať blokády, sa pôsobením Halu rozpletú a uvoľnia. Čítať ďalej

Karuna reiki: symbol Zonar

Zonar je symbol večnosti, nekonečna. Funguje ako spirituálne anestetikum: pomáha pripraviť telo na hĺbkové pôsobenie karuny bez toho, aby karuna pôsobila fyzickú, psychickú alebo mentálnu nepohodu. Práve preto je vhodné symbol použiť na začiatku liečenia karunou.

Naše telá so sebou nesú spomienky z tohto života i minulých životov. Zonar pomáha vyhojiť ich na bunkovej úrovni. Pretože pripravuje bunky na vyhojenie, používa sa pri liečení problémov spojených s minulými životmi alebo tráum a spomienok z otĺkania alebo zneužívania v tomto živote. Tieto niekedy pri liečení vyplávajú do vedomia, inokedy sa vyhoja bez toho, aby si ich človek uvedomil. Čítať ďalej

Symboly Karuna reiki

Nasledovný zoznam a popisy symbolov sú prevzaté z knihy Laurelle Shanti Gaie The Book on Karuna Reiki. V knihe nie sú symboly vykreslené, ale na internete sa dajú nájsť. V tomto článku uvádzam len stručný prehľad symbolov a preto pracujem bez ich formy, len s názvom.

Výcvik Karuna reiki prebieha v dvoch etapách. V prvej žiaci dostávajú symboly Zonar, Halu, Harth a Rama, v druhej dostávajú symboly Gnosa, Kríja, Iava a Šanti. Symboly prvej úrovne možno používať buď samostatne, alebo vo vzájomnej postupnosti, symboly druhej úrovne možno používať taktiež samostatne, alebo ich možno povkladať medzi symboly prvej úrovne, voľne podľa intuície: Čítať ďalej

Karuna reiki: karuna zosilňuje náš kanál

Keď pracujeme so spirituálnymi učiteľmi a sprievodcami, karuna nám pomáha tak, že nám uľahčuje rozpoznávanie spirituálneho napojenia. Naši spirituálni sprievodcovia nám pomáhajú objavovať cestu, ktorá vedie našu dušu ďalej a vyššie. Pomáhajú nám odhaliť náš zmysel života a udržiavajú nás sústredených na náš cieľ. Takisto nám pomáhajú učiť sa pracovať s rôznymi modalitami (technikami) energetického liečiteľstva.

Karuna zlepšuje aj naše napojenie na Zdroj. Je to však skutočne len napojenie – pretože máme slobodnú vôľu, môžeme jeho rady (často sa prejavujú ako intuícia) nasledovať alebo aj nie. Nikdy nás nikto nenúti. Dokonca ani počúvať nemusíme… Čítať ďalej

Karuna reiki: náš energetický systém

Aby sme si dokázali predstaviť, ako funguje karuna, potrebujeme sa dozvedieť niečo o našich transpersonálnych čakrách, cez ktoré karuna pôsobí.

Nášmu energetickému telu hovoríme aj éterické telo. Éterické telo má mnoho energetických centier, ale sedem z nich je hlavných a ovláda aj činnosť ostatných centier. Tieto centrá zodpovedajú energiám siedmich lúčov. Hovoríme im čakry. Čítať ďalej