Intuitívne stredy

Ako som vyrábala novšiu, dynamickejšiu verziu kurzu Krok vpred, časť z neho som vynechala – cvičenia na prácu s vlastnou intuíciou. Zaviedla som ich kedysi v pathworkingovom kurze Rok pre seba a tam sa tešili veľkej obľube (vlastne sa jej tešili zakaždým, preto som sa nad tým vôbec začala zamýšľať). No a tak vznikla otázka, čo s nimi… Rozhodla som sa, že cvičenia tohto typu prenesiem sem a vytvorím čosi ako “intuitívne stredy”. Dnešná je ochutnávková, od februára sa pofrčí naostro a pathworkuje sa o dušu spasenú 😛 . Čítať ďalej

Strach a všelijaká práca na sebe

V poslednom týždni, ako plním databázu článkov na Belangelo, tak sme sa trochu motali okolo strachu. Prenášam to aj sem, aby nikto nezostal ochudobnený:

  • Strach: pathworkingové cvičenie k tomu, akú rolu hrá strach v našom živote
  • Ako čeliť svojim strachom: ako sa úpravou vnútorného monológu dá dosiahnuť znecitlivenie na “strašné” veci a čo robiť s fóbiami

Navyše pri plnení článkov do projektu Rok pre seba som niektoré z nich uvoľnila pre verejnosť Čítať ďalej

Zmietajú nami pozitívne i negatívne prúdy

Univerzum pozostáva do istej miery rozvoja vnímania z dvoch primárnych prúdov/tokov: pozitívneho (yes-current, teda tok “áno”) a negatívneho (no-current, teda tok “nie”). Pozitívny prúd je tvorený konštruktívnou energiou, pretože pozostáva z porozumenia, ktoré nutne musí viesť k láske a jednote. Negatívny prúd je deštruktívny, pretože pozostáva z reakcie/interpretácie, ale nie reálneho porozumenia, a tým pádom vedie k nenávisti a nejednote (napr. pocitu oddelenia, osamelosti).

Pozitívny prúd je často viditeľnejší, pretože sa viac odohráva v našom vedomí, kým negatívny prúd je veľmi často podvedomý až úplne nevedomý – nepripúšťame si ho. Čítať ďalej